View More View Less
 • 1 ELTE BTK Régészettudományi Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/b
Restricted access

Bóna István a szegvár-sápoldali 1. sírt az avarság első generációjához sorolta. Ennek megfelelően a temetkezési szokások és a mellékletek keleti párhuzamait keleten, főleg Közép- és Belső-Ázsiában kereste. Ugyanakkor az új eredmények fényében a sápoldali halott kulturális gyökerei Kelet- Európában, a Sivašovka-típusú temetkezések előzményei között keresendők. A sírban talált tárgyak kapcsolatai nem ázsiai, sokkal inkább közép-kelet-európai kontextusban értelmezhetők.

 • Atavin, Andrei G. / Атавин, Андрей Г. 1996 Погребения VII – начала VIII вв. из Восточного Приазовья. In: Сташенков, Д. А. (отв. ред.): Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. Самара. 208264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint, Csanád 1993 Probleme der archäologischen Forschung zur awarischen Landnahme. In.: Müller-Wille, M.Schneider, R. (Hrsg.): Ausgewählte Probleme europäischer Landnahmen des Früh- und Hochmittelalters. Vorträge und Forschungen 41. Sigmaringen. 195273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint, Csanád 2000 Bizánc és a 6–7. századi kisszíjjas övek (Byzantine and the small strapped belts from the VI–VII. centuries). Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 14, 4192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Csilla 2014 Az avar kori gúlacsüngős fülbevalók. Kuny Domokos Múzeum Közleményei (Tata) 20, 91147.

 • Berezutskiy, Valeriy D.Mastykova, Anna V. / Березуцкий, Валерий Д.Мастыкова, Анна В. 2016 Погребение эпохи великого переселения народов на левобережье Среднего Дона. Краткие сообщения Института археологии (Москва) 245, 219243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bezuglov, Sergei I.Ilûkov, Leonid S. / Безуглов, Сергей И.Ильюков, Леонид С. 2007 Памятник позднегуннской эпохи в устье Дона. In:. Гугуев, Ю.К. (отв. ред). Средневековые древности Дона. Москва–Иерусалим. 2548.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1979 A Szegvár-sápoldali lovassír – Adatok a korai avar temetkezési szokásokhoz. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 106, 332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1980 Studien zum frühawarichen Reitegrab von Szegvár. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 32, 3195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1990 Beiträge zum asiatischen Ursprung der awarenzeitlichen partiellen Pferdebestattungen. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 15, 113123.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Čindina, Lyudmilâ A. / Чиндина, Людмила А. 1977 Могильник Рёлка на Средней Оби. Томск.

 • Čkhaidze, Viktor N. / Чхаидзе, Виктор Н. 2011 Раннесредневековые кочевнические погребения из Восточного Приазовья. Материалы и Исследования по Археологии Северного Кавказа (Армавир) 12, 115140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csiky, Gergely 2015 Avar-Age Polearms and Edged Weapons. Classification, Typology, Chronology and Technology. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450–1450 32. Leiden–Boston. 2016 Inner Asian or Byzantine? Lanceheads from Merovingian Cemeteries: A View from the Carpathian Basin. In: Bollók, Á.Csiky, G.Vida, T. (eds): Zwischen Byzanz und der Steppe. Archäologische und historische Studien. Festschrift für Csanád Bálint zum 70. Geburtstag. (Between Byzantium and the Steppe. Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday.) Budapest, 209221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csuthy András 2016 Ikonográfiai ábrázolások és rekonstrukciós lehetőségek az avar kori lószerszámzatra vonatkozóan (Iconography and possibilities of reconstruction about Avar age horse harness). In: S. Perémi Á. (szerk.): Hadak útján. Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciakötete. Veszprém, 2013. október 2–4. Veszprém, 178192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Curta, Florin 2015 Avar Blitzkrieg, Slavic and Bulgar Raiders, and Roman Special Ops: Mobile Warriors in the 6th-century Balkans. In: Zimonyi, I.Karatay, O. (eds): Eurasia in the Middle Ages. Studies in Honour of Peter B. Golden. Wiesbaden, 6989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daim, Falko 2001 Byzantine Belts and Avar Birds. Diplomacy, Trade and Cultural Transfer in the Eighths Century. In: Pohl, W.Wood, I.Reinitz, H. (Hrsg.): The Transformation of Frontiers. From Late Antiquity to the Carolingians. The Transformation of the Roman World 10, 143188.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Daskalov, Metodi / Даскалов, Методи 2012 Колани и коланни украси от VI–VII век (от днешна България и съседните земи). София.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Derevânko, Yevgeniâ I. / Деревянко, Евгения И. 1988 Бараба в тюркское время. Новосибирск.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • von Freeden, Uta 1991 Awarische Funde in Süddeutschland? Jahrbuch des Römisch-Germanisches Zentralmuseums, Mainz (Mainz) 38/1. 593627.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, Éva 2001 Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6. bis zum Ende des 7. Jahrhunderts. Monumenta Archaeologica Avarorum 5. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Bence 2015 Újabb adatok a kora avar kori Tiszántúl kelet-európai kapcsolataihoz (New results of research concerning the relations between Hungary and the Eastern European steppe in the Early Avar Period) In: Türk A. (főszerk.): Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, Esztergom 2014. november 4–6. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai 4. Budapest–Esztergom, 499512.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Išaev, Vadim I. / Ишаев, Вадим И. 2013 Ранний образец восточноевропейского средневекого панциря (Защитный досплех раскопок в Краснодарском Крае) Краткие сообщения Института археологии (Москва) 228, 191199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Išaev, Vadim I.Smolâk, A. R. / Ишаев, Вадим И.Смоляк, Александр Р. 2017 Раннесредневековый панцирь из могильника Матюхин Бугор (Ростовская область) Российская Археология (Москва) 2017:4, 160174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Yotov, Valeri / Йотов, Валерий 2013 Эргастирий начала VІІ в. в византийской крепости на мысе св. Атанас в городе Бяла, Варненской области (предварительное сообщение) In: Домановский, А. Н. (сост.): Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана (Нартекс. Byzantina Ukrainensia. – Т. 2) Харьков, 426439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kazanski, Michel M./ Казанский, Михаил М. 2016 Оногуры в пост-гуннское время на Дону. Дивногорский сборник (Воронеж) 6, 96111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kazanski, Michel M./ Казанский, Михаил М. 2017 Tombes des élites steppiques de l’époque post-hunnique dans la région Pontique. Přehled výzkumů (Brno) 58:1, 6584.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Khrisimov, Nikolai / Хрисимов, Н. 2013 Вторични могилни гробове със стремена от южноруските степи (VІ-VІІ в.). Добруджа (Силистра–Добрич) 24–25, 355380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koch, Alexander 1998 Überlegungen zum Transfer von Schwerttrag- und Kampfweise im frühen Mittelalter am Beispiel Chinesischer Schwerter mit P-förmigen Tragriemenhaltern aus dem 6-8. Jahrhundert n. Chr. Jahrbuch des Römisch-Germanisches Zentralmuseums, Mainz (Mainz) 45/2 (1999), 571598.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komar, Aleksei V. / Комар, Алексей В. 2006 Погребение кочевника нач. VIII в. у села Журавлиха в Среднем Поднепровье. In.: Евглевский, А. В. (ред.): Степи Европы в эпоху средневековья, Т. 5. Хазарское время. Донецк, 403412.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komar, Aleksei V.Kubyšev, Anatoly I.Orlov, Ruslan S. / Комар, Алексей В.Кубышев, Анатолий И.Орлов, Руслан С. 2006 Погребения кочевников VI-VII вв. из Северо-Западного Приазовья. In.: Евглевский, А. В. (ред.): Степи Европы в эпоху средневековья, Т. 5. Хазарское время. Донецк, 245374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kubarev, Gleb 2017 Alttürkische Gräber des Altaj. Berlin.

 • Limberis, Nataliâ YuMarčenko, Ivan I. / Лимб ерис, Наталья Ю.Марченко, Иван И. 2012 Погребения эпохи великого переселения народов и раннего средневековья из курганов степного Прикубанья In: Шаров О. В. (отв. ред.): Петербургский Апокриф. Послание от Марка. Санкт-Петерсбург–Кишинев, 417441.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, Gábor 1992 Vorläufiger Bericht über die Freilegung des Gräberfeldes aus dem 6.–7. Jahrhundert in Szegvár-Oromdűlő. Weitere Daten zur Interpretierung und Bewertung der partiellen Tierbestattungen in der frühen Awarenzeit. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 81124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, Gábor 1994 Megjegyzések a kora avar kori temetkezési szokásokhoz (Fülkesíros temetkezés). In.: Lőrinczy G. (szerk.): A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged, 311335.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, Gábor 1998 Kelet-európai steppei népesség a 6–7. századi Kárpát-medencében. Régészeti adatok a Tiszántúl kora avar kori betelepüléséhez (Osteuropäische Steppenbevölkerung im 6. und 7. Jahrhundert im Karpatenbecken, Archäologische Beiträge zur frühawarenzeitlichen Einsiedlung des Gebietes jenseits der Theiβ). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 4, 343372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, Gábor 2015 Újabb adatok Hajdú-Bihar megye avar kori lelőhelyeihez I. Megjegyzések a terület kora avar kori történetéhez (New data on the Avarian Age sites of Hajdú-Bihar County I. Some notes on the Early Avarian Age history of the region). A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 57, 149176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy, Gábor 2016 A tiszántúli VI–VII. századi sírok és temetők sajátosságai. A kora avar kori népesség továbbélése a VII– IX. században a Körös–Tisza–Maros közén (Characteristic features of 6th–7th century burials and cemeteries east of the Tisza. Survival of Early Avarian Age population between rivers Körös, Tisza and Maros). A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 58, 155176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Matrenin, Sergei S. / Матрëнин, Сергей С. 2017 Снаряжение кочевников Алтая (II в. до. н. э. – V в. н. э.) Барнаул.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Némethi Mária Klima László 1992 A korai avar lovas temetkezések. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 30–32 (1987–1989), 173244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Orlov, Ruslan S.Rassamakin, Yuri, Ya. / Орлов, Руслан С.Рассама кин, Юрий, Я. 1996 Новые памятники VI-VII вв. из Приазовья. In: Приходнюк, О. М. (ред.): Материалы I тыс. н. э. по археологии и истории Украины и Венгрии. Киев, 102116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prihodnyuk, OlegFormenko, Victor 2003 Early Medieval Nomads’ Burials from the Vicinity of the Village of Hristoforovka, the District of Nikolaevo, Ukraine. Archaeologia Bulgarica (Sofia) 7:2, 107116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rácz, Zsófia 2014 Die Goldschmiedegräber der Awarenzeit. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 116. Mainz.

 • Rašev, Rašo / Рашев, Рашо 2005 Прабългарите през V–VII век. Велико Тырново.

 • Rašković, Dušan / Рашковић, Душан 2016 Низинска античка насеља и висинска рановизантијска налазишта у окружју Алексинца и Соко Бање. Караџић. Часопис за историју, етнологију, археологију и уметност (Алексинац) 8, 2148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seregin, Nikolai N. / Серегин, Николай Н. 2013 Социальная организация раннесредневековых тюрок Алтае-Саянского региона и Центральной Азии. (По материалам погребальных комплексов) Барнаул.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Seregin, Nikolai N.Matrenin, Sergey S. / Серегин, Николай Н.Матрëнин, Сергей С. 2016 Погребальный обряд кочевников Алтая во II в. до н.э. – XI в. н. э. Барнаул.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soenov, Vasily I.Konstantinov, Nikita A.Trifanova, Synaru V. / Соенов, Василий И.Константинов, Никита А.Трифанова, Сынару В. 2016 Особенности детского погребального обряда могильника Степушка-2 на Алтае (Предварительное сообщение) Вестник Томского Государственного Университета (Томск) 404, 143146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stark, Sören 2009 Some Remarks on the Headgear of the Royal Türks. Journal of Inner Asian Art and Archeology (Turnhout) 4, 119133.

 • Szmoniewski, Bartłomiej Sz. / Шмоневски, Бартломей, Ш. 2016 Византийская монета и ее подражания (монета мертвых) на примере находок из погребенй Аварского каганата, на шелком пути и прилегающих территорий (VI-VIII вв.) Краткие сообщения Института археологии (Москва) 234, 254274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tiškin, Aleksei A.Seregin, Nikolai N. / Тишкин, Алексей А.Серегин, Николай Н. 2011 Предметный комплекс из памятников кызыл-ташского этапа тюркской культуры (2-я половина V – 1-я половина VI вв. н.э.): традиции и новации. Теория и практика археологических исследований (Барнаул) 6, 1432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tiškin, Aleksei A.Seregin, Nikolai N. / Тишкин, Алексей А.Серегин, Николай Н. 2013 Китайские изделия археологических памчтников раннесредневековых тюрок Центральной Азии. Теория и практика археологических исследований (Барнаул) 7, 4972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Subscription fee 2021 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1589-486X (Print)
ISSN 0003-8032 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 4 0 0
Jun 2021 2 1 1
Jul 2021 5 0 0
Aug 2021 6 0 0
Sep 2021 4 0 1
Oct 2021 0 0 0
Nov 2021 0 0 0