View More View Less
 • 1 Katona József Múzeum, H-6000 Kecskemét, Bethlen körút 1.

A tanulmány két kiskunsági lelőhely tanulságai alapján a tatárjárás kérdéskörét taglalja. A kiskunmajsai és a Bugac közelében lévő Árpád-kori kolostort övező településen feltárt tömeggyilkosságok bizonyítékai kapcsán a korabeli források adatainak hitelességét vizsgálja.

 • B. Szabó János 2007 A tatárjárás. A mongol hódítás és Magyarország. Budapest (újabb kiadások: 2010, 2016).

 • Bartosiewicz, László 2013 Shuffling Nags, Lame Ducks. The Archaeology of Animal Disease. Oxbow Books. Oxford.

 • Bertalan Vilmosné 1998 XIII. századi csuklós bronzmérlegek Óbudán (Bronzeklappwaagen aus dem 13. Jahrhundert). Budapest Régiségei (Budapest) 32, 171180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borosy András 1991 Történetírók a tatárjárásról. Hadtörténeti Közlemények (Budapest) 104, 1991, 321.

 • Carpini, Johannes De Plano [1981] Az általunk tatároknak nevezett mongolok históriája. In: Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest, 214-276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csáki Árpád 2010 Szárazság és pestis Háromszéken 1717–1720-ban. Acta Siculica (Sepsiszentgyörgy) 277287.

 • Dinnyés István 1994 XIII. századi ház a tápiógyörgyei Ilike parton (Ein Haus aus dem 13. Jahrhundert am Ufer von Ilike in Tápiógyörgye). Studia Comitatensia (Szentendre) 23, 101118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dreisch, von den, Angela 1976 Guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites. Peabody Museum Bulletin 1. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. Harvard University.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Engel Pál 2001 Szent István birodalma: a középkori Magyarország története. Budapest.

 • Félegyházy József 1943 A Váci püspökség a tatárjáráskor. In: Vác egyházmegye múltjából II. Vác, 7160.

 • Fettich Nándor 1968 Ötvösmester hagyatéka Esztergomban a tatárjárás korából (Hinterlassenschaft eines Goldschmiedes in Esztergom aus der Zeit des Tatareneinfalles). Komárom Megyei Múzeumok Közleményei (Tatabánya) 1, 157196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, István 1975 Vorlaufige Bericht über die Ausgrabung des Dorfes Szabolcs-Kisfalud im Jahre 1971–73. Folia Archaeologica (Budapest) 26, 171182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fodor, István 1976 Vorbericht über die Ausgrabungen am Szabolcs-Vontatópart und in Szabolcs-Kisfalud. Acta Archaeologica Academiae Scientiarium Hungaricae (Budapest) 28, 371382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fügedi Erik 1992 A tatárjárás demográfiai következményeirol. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 498499.

 • Guillelmus De Nangiaco [1981] IX. Lajos király története (részlet). In: Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest, 206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Gyöngyi 2014 Egy elpusztult tatárjáráskori ház Cegléd határában. In: Rosta–V. Székely 2014, 2956.

 • Gulyás Gyöngyi Gallina Zsolt 2014 Magányos kun lósír Csanádpalotáról. In: Rosta–V. Székely 2014, 151168.

 • Guzman, G. Gregory 1991 Reports of Mongol Cannibalism in the Thirteenth-century Latin Sources: Oriental Factor, Western Fiction? In: Westrem Scott D. (ed.): Discovering New Worlds: Essays on Medieval Exploration and Imagination. New York, 3168.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Györffy György 1963 Magyarország népessége a honfoglalástól a XIV. század közepéig. In: Kovacsics J. (szerk.): Magyarország történeti demográfiája. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyucha Attila Rózsa Zoltán 2014 „Egyesek darabokra vágva, egyesek egészben” – A tatárjárás nyomainak azonosítási kísérlete egy délalföldi településen. In: Rosta–V. Székely 2014, 5768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heiligenkreutzi évkönyv [1981] A heiligenkreutzi évkönyvek folytatása, 1234–1266 (részlet). In: Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest, 202204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hillson, Simon 1986 Teeth. Cambridge University Press. Cambridge.

 • Jakab Attila 2007 Tatárjárás kori kincslelet Tyukod-Bagolyvárról (Hortfund aus der Zeit des Mongolen Einfalls in Tyukod- Bagolyvár). Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 49, 247296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kárpáti Zoltán 2002 Árpád-kori majorság Budaújlak területén (Arpadian Age Manor in the Area of Budaújlak). Budapest Régiségei (Budapest) 35, 587615.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Képes Krónika [2003] Képes Krónika (részlet). In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 209210.

 • Kovács Éva 1973 Két 13. századi ékszerfajta Magyarországon (Two 13th-century Types of Jewel in Hungary). Ars Hungarica (Budapest) 6795.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 2003 Tatárjárás és régészet. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 453468.

 • Laszlovszky József 2007 Az ország pusztulása. In: Ritoók ÁgnesGaram Éva (szerk.): A tatárjárás. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 3943.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky József 2012 A magyarországi tatárjárás régészeti emlékei – autópálya-építés és régészeti kutatás. Magyar Régészet Online Magazin, Tavasz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laszlovszky, JózsefPow, StephenPusztai, Tamás 2016 Reconstructing the Battle of Muhi and the Mongol Invasion of Hungary in 1241: New Archaeological and Historical Approaches. https://www.researchgate.net/publication/320346497_RECONSTRUCTING_THE_BATTLE_OF_MUHI_AND_THE_MONGOL_INVASION_OF_HUNGARY_IN_1241_New_Archaeological_and_Historical_Approaches

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lyublyanovics, Kyra 2017 New Home, New Herds. Cuman Integration and Animal Husbandry in Medieval Hungary from an Archaeozoological Perspective. Archaeopress Archeology, Archaeolingua.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martinus Oppaviensis (1981) Krónika a pápákról és császárokról 1277. (Részlet) In: Katona T. (szerk.): A tatárjárás emlékezete. Budapest, 207. Méri István 1954 Árpád-kori pénzváltó mérleg. Folia Archaeologica (Budapest) 4, 106114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miklós Zsuzsa 1981 Árpád kori földvár Mende-Leányváron (Die arpadenzeitliche Erdburg von Mende-Leányvár). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 108, 233250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miklós Zsuzsa 1991 13. századi nemesi udvarház Tura-Szentgyörgyparton (Der Herrenhof von Tura-Szentgyörgypart ausdem XIII. Jahrhundert). Studia Comitatensia (Szentendre) 21, 433456.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MTT 1962 Mongolok Titkos Története. Ford.: Ligeti Lajos. Budapest.

 • Yvo De Narbonne [2003] Yvo de Narbonne Gerard bordeaux-i érseknek. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 168171.

 • Newton, Charles D. Nunamaker, David M. 1985 Textbook of Small Animal Orthopaedics http://cal.vet.upenn.edu/projects/saortho/index.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Parádi Nándor 1975 Pénzekkel keltezett 13. századi ékszerek. A nyíregyháza-pusztapótharaszti kincslelet (Münzdatierte Schmuckstücke aus dem 13. Jahrhundert. Der Schatzfund von Nyáregyháza-Pusztapótharaszt). Folia Archaeologica (Budapest) 26, 119161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Planctus [2003] Planctus destructionis regni Hungariae per Tartaros. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 157162.

 • Pozsonyi Krónika [2003] Pozsonyi Krónika (részlet). In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 210.

 • Price, Merrall Llewelyn 2003 Consuming Passions. The Uses of Cannibalism in Late Medieval and Early Modern Europe. In: Francis, Gentry G. (ed.): Studies in Medieval History and Culture 20. New York–London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pusztai Tamás 2014 Buzogánnyal, tarsollyal és késtok-merevítovel eltemetett halott a muhi csatából. In: Rosta–V. székely 2014, 141150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ritoók Ágnes Garam Éva 2007 A tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest.

 • Rogerius [2003] Rogerius mester siralmas éneke. In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 129157.

 • Rosta Szabolcs 2014 Pétermonostora pusztulása. In: Rosta–V. Székely 2014, 193230.

 • Rosta Szabolcs 2017 Árpád-kori kézi mérlegek Pétermonostorán. In: Kádas I.Weisz B. (szerk.): Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet. Budapest, 125153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosta Szabolcs V. Székely György 2014 (Szerk.): „Carmen Miserabile”. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 6980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rubenstein, Jay 2008 Cannibals and Crusaders. French Historical Studies (South Carolina) 31, 525552.

 • Schmid, Elisabeth 1972 Atlas of Animal Bones: For Prehistorians, Archaeologists and Quaternary Geologists. Elsevier Publishing Co. Amsterdam–London–New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmieder, Felicitas 2005 Menschenfresser und andere Stereotypies Gewalttätiger Fremder – Normannen, Ungarn und Mongolen (9.–13. Jahrhundert). In: Braun, M.Herberichs, C. (Hrsg.): Gewaltim Mittelalter, Realitäten – Imagiationen. München, 159180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Silver, Ian 1963 The Aging of Domestic Animals. In: Brothwell, D.Higgs, E. S.Clark, G. (eds): Science in Archaeology: A Survey of Progress and Research. London, 283302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Spalatói [2003] Spalatói Tamás: A salonai és spalatoi fopapok története (részlet). In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 5265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steuer, Heiko 1997 Waagen und Gewichte aus den mittelalterlichen Schleswig. Funde des 11. bis 13. Jahrhundert aus Europa als Quellen zur Handels und Währungsgeschichte. Zeitschrift für Mittelalter Beiheft 10.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó István 1971 A falurendszer kialakulása Magyarországon (X–XV. század). Budapest.

 • Szabó László 2003 Megjegyzések a böszörményiek kérdéséhez a Hajdúböszörmény határában talált Árpád-kori falu régészeti leletei alapján (Anmerkungen zur Böszörmény-Frage auf Basis der archäologischen Funde eines im Weichbild von Hajdúböszörmény entdeckten arpadenzeitlichen Dorfes). Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 2002–2003, 78108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szepesszombati Krónika [2003] Szepesszombati Krónika (részlet) In: Nagy B. (szerk.): Tatárjárás. Budapest, 210211.

 • Szilágyi, Magdolna 2012 Perished Árpádian-age Village at Dunaföldvár. Acta Archaeologica Academiae Scientiarium Hungaricae (Budapest) 63,155180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi Magdolna Serlegi Gábor 2014 Nád közé bújtak…? Egy a tatárjárás során elpusztult település maradványai Dunaföldvár határában. In: Rosta–V. Székely 2014, 127140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szucs Jeno 1993 Az utolsó Árpádok. Budapest.

 • Tatárjárás 2003 Tatárjárás. Szerk.: Nagy B. Budapest.

 • Tatárjárás emlékezete 1981 A tatárjárás emlékezete. Szerk.: Katona T. Budapest.

 • Vargha, Mária 2015 Hoards, Grave Goods, Jewellery: Objects in Hoards and in Burial Contexts during the Mongol Invasion of Central-Eastern Europe. Budapest–Oxford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sz. Wilhelm Gábor 2014 „Akiket nem akartak karddal elpusztítani, tuzben elégették.” Az 1241. évi pusztítás Szank határában. In: Rosta–V. Székely 2014, 81109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 1997 Hejokeresztúr-Vizekköze. Árpád-kori település a XI–XII. századból (Hejokeresztúr-Vizeköze. Settlement of the Árpád period from the 11th–13th century). In: Raczky P.Kovács T.Anders A. (szerk.): Utak a múltba (Paths into the past). Az M3-as autópálya régészeti leletmentései (Rescue excavations on the M3 motorway). Budapest, 139143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 1999 Árpád-kori település Hejokeresztúr határában (Ansiedlung in der Feld für Hejokeresztúr aus der Arpaden-Zeit). In: Perémi Á. (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatói 8. találkozójának eloadásai. Veszprém, 1997. november 28–30. Veszprém, 166178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2014 Régészeti adatok a muhi csata történetéhez. In: Rosta–V. Székely 2014, 6980.

 • Zichy Ladomér 1934 A tatárjárás Magyarországon. Budapest.