View More View Less
 • 1 Kecskeméti Katona József Múzeum. Nagy Balázs: Ferenczy Múzeumi Centrum., H-2000 Szentendre, Fő tér 2–5.
 • 2 Kecskeméti Katona József Múzeum., H-6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1

2016-ban Kiskunmajsán egy régészeti leletmentés során egy éremlelet, valamint egy kincslelet került elő. A két leletegyüttes pénzeinek meghatározását V. Székely György végezte el. Jelen tanulmányunk célja a numizmatikai emlékanyag rövid ismertetése, amivel a feltáráson előkerült régészeti jelenségek keltezéséhez kívánunk hozzájárulni.

 • Gyöngyössy Márton 2012 Magyar pénztörténet 1000–1540. Budapest, 2012.

 • Gyöngyössy Márton 2015 A középkori magyar pénzverés területi szakigazgatási szervei. A pénzverokamara-rendszer fejlodésének vázlata (Die territoriale Verwaltung der mittelalterlichen Münzprägung in Ungarn. Ein Abriβ der Entwicklung des Münzkammersystems). Numizmatikai Közlemények (Budapest) 112–113 (2013–2014), 125152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huszár, Lajos 1979 Münzkatalog Ungarn. Von 1000 bis Heute. Budapest.

 • Koch, Bernhard 1994 Corpus Nummorum Austriacorum (CNA). Band 1. Mittelalter. Wien.

 • Kovács László 1997 12. századi anonim denárok. Századok (Budapest) 131, 75104.

 • Körmendi Tamás 2011 A magyar királyok kettoskeresztes címerének kialakulása. Turul (Budapest) 84, 7383.

 • Körmendi Tamás 2013 Még egyszer III. Béla állítólagos címeres denárjáról és brakteátáiról. Numizmatikai Közlemények (Budapest) 110–111 (2011–2012), 7181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Balázs 2013 Tatárjárás kori pénzleletek Pécsrol. In: Varga Máté (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete. Kaposvári Rippl Rónai Múzeum Közleményei 2. Kaposvár, 227238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy Balázs 2015 Tatárjárás kori pénzleletek a Dél-Dunántúlról. In: Szollosy Cs.Pokrovenszki K. (szerk.): Fiatal Középkoros Régészek VI. Konferenciájának Tanulmánykötete. Székesfehérvár, 277285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pohl Artúr 1975 A friesachi denárok és magyarországi forgalmuk oka. Az Érem (Budapest) 32:2, 1319.

 • Tóth Csaba 2007 A tatárjárás korának pénzekkel keltezett kincsleletei. In: Ritoók Á.Garam É. (szerk.): A tatárjárás. Kiállítási katalógus. Budapest, 7990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Székely György 1994 Megjegyzések a késo Árpád-kori éremleletek keltezéséhez. In: Nagy Á. (szerk.): A numizmatika és a társtudományok (Szeged) 3, 115124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Székely György 2014 Tatárjárás és numizmatika. Egy történelmi katasztrófa pénzforgalmi aspektusai. In: Rosta Sz.V. Székely Gy. (szerk.): „Carmen miserabile”. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 331334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation