View More View Less
 • 1 Magyar Természettudományi Múzeum, Embertani Tár, 1083 Budapest, Ludovika tér 2.

A közleményben szereplő lelőhelyekről előkerült emberi maradványok részletes antropológiai vizsgálatát végeztük el. A csontok mindkét esetben nem szokványos temetkezésből származnak.

 • Bernert, Zsolt 2008 Data for the Calculation of Body Height on the Basis of Extremities of Individuals Living in Different Historical Periods in the Carpathian Basin. Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici (Budapest) 100, 385397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bernert, Zsolt 2012 Adatok a morfológiai nem meghatározásához és a nemi arány értékeléséhez Kárpát-medencei történeti szériák alapján. Anthropologiai Közlemények (Budapest) 53, 6978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bernert, ZsoltÉvinger, SándorHajdu, Tamás 2007 New Data on the Biological Age Estimation of Children Using Bone Measurements Based on Historical Populations from the Carpathian Basin. Annales Historico-naturales Musei Nationalis Hungarici (Budapest) 99, 199206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éry Kinga 1992 Útmutató a csontvázleletek feldolgozásához (Posztgraduális szakképzés jegyzete). Kézirat. ELTE Embertani Tanszék, Budapest, 44.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éry Kinga Kralovánszky AlánNemeskéri János 1963 Történeti népességek rekonstrukciójának reprezentációja. Anthropologiai Közlemények (Budapest) 7, 4190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferembach, DeniseSchwidetzky, IlseStloukal, Milan 1979 Empfehlungenfür die Alters- und Geschlechtsdiagnose am Skelett. Homo 30, 132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyucha Attila Rózsa Zoltán 2014 „Egyesek darabokra vágva, egyesek egészben.” A tatárjárás nyomainak azonosítási kísérlete egy délalföldi településen. In: Rosta–V. Székely (szerk.): Carmen Miserabile. A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 5768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huszár György Schranz Dénes 1976 A fogszuvasodás elterjedése a Dunántúlon az újkokortól az újkorig. Fogorvosi Szemle (Budapest) 45, 338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iscan, M. Yasar Loth, Susan R.Wright, Ronald K. 1984 Age Estimation from the Rib by Phase Analysis: White Males. Journal of Forensic Sciences (Philadelphia) 29, 10941104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meindl, S. Richard Lovejoy, C. Owen 1985 Ectocranial Suture Closure: A Revised Method for the Determination of Skeletal Age at Death Based on the Lateral–Anterior Sutures. American Journal of Physical Anthropology (New York) 68, 5766.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemeskéri, JánosHarsányi, LászlóAcsádi, Gyula 1960 Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden. Anthropologische Anzeiger (Stuttgart) 24, 103115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nikita, Efthymia 2017 Osteoarcheology. Academic Press (London).

 • Rosta Szabolcs 2018 A tatárjárás régészetének újabb távlatai két kiskunsági lelohely eredményeinek fényében (New aspects of the archaeology of the Mongol invasion of Hungary). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 143, 151196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schinz, Hans Rudolf Baensch, Willy EdwardFriedl, EdwardUehlinger, Erwin 1952 Ossifikationstabelle. In: Lehrbuch der Röntgen–Diagnostik. 5. Aufl. Thieme, G., Stuttgart.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schour, IsaacMassler, Maury 1941 The Development of the Human Dentation. Journal of American Dental Association (New York) 28, 11531160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sjøvold, Torstein 1990 Estimation of Stature from Long Bones Utilizing the Line of Organic Correlation. Human Evolution (Durham–Arkansas) 5, 431447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi, Magdolna 2012 Perished Árpádian-age Village at Dunaföldvár. Acta Archeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 63, 155180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Todd, T. Wingate 1920 Age Changes in the Pubis Bone: I, The Male White Pubis. American Journal of Physical Anthropology (New York) 3, 285334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ubelaker, Douglas H. 1989 Human Skeletal Remains, Excavation, Analysis, Interpretation. Taraxacum, Washington, 172.

 • Sz. Wilhelm Gábor 2014 „Akiket nem akartak karddal elpusztítani, tuzben elégették” Az 1241. évi pusztítás Szank határában. In: A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Kecskemét, 81109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2018 Régészeti adatok a tatárjárás történetéhez (Archaeological data on the history of the Mongol invasion of Hungary in 1241–1242). Archaeologiai Értesíto 143, 117150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation