Authors:
Judit P. Barna Balatoni Múzeum, 8360 Keszthely, Múzeum u. 2

Search for other papers by Judit P. Barna in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zita Mária Tokai Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.,, 1113 Budapest, Daróczi út. 3

Search for other papers by Zita Mária Tokai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Eke Göcseji Múzeum, 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2

Search for other papers by István Eke in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Emília Pásztor Türr István Múzeum, 6500 Baja, Deák Ferenc u. 1

Search for other papers by Emília Pásztor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin T. Biró Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14– 16

Search for other papers by Katalin T. Biró in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gábor Mesterházy Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., 1113 Budapest, Daróczi út. 3

Search for other papers by Gábor Mesterházy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Mihály Pethe Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., 1113 Budapest, Daróczi út. 3

Search for other papers by Mihály Pethe in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Bezeréd-Teleki-dűlő II. lelőhelyen terepbejárás és geofizikai felmérés eredményeként a késő neolitikus lengyeli kultúra körárka vált ismertté. A feltűnően szimmetrikus alaprajzú, kettős körárok mindkét árkán 8–8 bejárat figyelhető meg, melyek némelyike előtt félköríves toldalékok jelentkeztek. A belső árok mindkét oldalán paliszádárkok mutatkoztak. A kapuk tájolása megfelel a dunántúli lengyeli körárkokra jellemző mintázatnak. A körárok belsejében kirajzolódó épületek, a körárok körüli lengyeli kultúrás lelőhelyek, továbbá a körárok időrendi viszonya egyelőre nem tisztázott.

 • Bánffy Eszter 1996 Kora rézkori körárok Balatonmagyaród-Hídvégpusztáról. In: Vándor L.Költo L. (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából (Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979–1992). Zalaegerszeg, 2122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, JuditPásztor, Emília 2011 Different Ways of Using Space. Traces of Domestic and Ritual Activities at a Late Neolithic Settlement at Sormás-Török-földek. Documenta Praehistorica (Ljubljana) 38, 185206.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna Judit Tokai Zita MáriaEke IstvánPásztor Emília 2015 A késo neolitikus körárkok kutatásának helyzete Zala megyében (Current research on Late Neolithic rondels in Zala County). Archeometriai Muhely (Budapest) 12:2, 7588.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, JuditTokai, Zita MáriaPásztor, EmíliaEke, IstvánPuszta, SándorPuszta, AdriánBusznyák, JánosT. Bíró, KatalinSzáraz, Csilla 2016 Late Neolithic Circular Ditch Systems in Western-Hungary. Overview on the present stage of research in Zala County, Hungary. In: Kovárník, J. (ed.): Centenary of Jaroslav Palliardi’s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology. Hradec Králové 2016. Hradec Kralové. 309336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, JuditBánffy, EszterSerlegi, GáborFullár, Zoltán In press Circular Enclosure and Settlement from the mid-5th Millennium BC at Balatonmagyaród-Hídvégpuszta. In: Bánffy, E.–P. Barna, J. (eds) „Trans Lacum Pelsonem.” Prähistorische Forschungen in Südwestungarn (5000–500 V.U.Z.) Prehistoric Research in South-Western Hungary (5000–500 BCE), CPP 7, Frankfurt am Main–Keszthely–Leipzig–Rahden/Westf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertók, Gábor 2009 Lelohelyfelderítés és interpretáció légi régészeti, fotogrammetriai, geofizikai és térinformatikai módszerek alkalmazásával. Baranya megye légi régészeti topográfiája. Doktori disszertáció. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertók, GáborGáti, Csilla 2011 Neue Angaben zur spätneolithischen Siedlungsstruktur in Südosttransdanubien. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 62, 38, Abb. 2–5.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertók, GáborGáti, Csilla 2014 Régi idok – új módszerek. Roncsolásmentes régészet Baranyában 2005–2013. Archaeolingua, Budapest–Pécs, 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertók Gábor Gáti CsillaVajda Olga 2008 Elozetes jelentés a Szemely-Hegyes lelohelyen (Baranya megye) található neolitikus körárok-rendszer kutatásáról (Preliminary report on the research at the neolithic Kreisgrabenanlage at Szemely-Hegyes, Baranya County, Hungary). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 133, 85106.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Biró, Katalin 1998 Lithic Implements and the Circulation of Raw Materials in the Great Hungarian Plain during the Late Neolithic Period. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bujna, JozefRomsauer, Peter 1986 Siedlung und Kreisanlage der Lengyel-Kultur in Bucany. In: Chropovsky, B.Friesinger, H. (eds): Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur. Nitra–Wien, 2735.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clark, Anthony J. 1986 Archeological Geophysics in Britain. Geophysics (Tulsa, Oklahoma [USA]) 51, 14041413.

 • Gibson, Terrance H. 1986 Magnetic Prospection on Prehistoric Sites in Western Canada. Geophysics (Tulsa, Oklahoma [USA]) 51, 553560.

 • Holub József 1933 Zala megye története a középkorban, III. kötet, A községek története – Kézirat.

 • Horváth László 1998 Nagykanizsa és környékének fontosabb oskori és római kori régészeti lelohelyei. Nagykanizsai Honismereti Füzetek (Nagykanizsa) 20, 1213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, László András H. Simon, Katalin 2003 Das Neolithikum und die Kupferzeit in Südwesttransdanubien: Siedlungsgeschichte und Forschungsstand. Inventaria Praehistorica Hungariae 8. Budapest, 5455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Každová, EliškaWeber, Zdenek 1990 Architektur der Lengyel-Rondelle im mittleren Donauraum. Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte 73. Berlin, 159169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kundera, LubomírMerínský, Zdenek 1999 Bulhary, okr. Breclav. In: Podborský, V. et al.: Praveká sociokultovní architektura na Morave. Brno, 4155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melichar, PeterNeubauer, Wolfgang (Hrsg.) 2010 Mittelneolitische Kresigrabenanlagen in Niederösterreich. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, 71, Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemejcová-Pavúková, Viera 1997 Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová. Studia Archaeologica et Mediaevalia, Tomus III. Univerzita Komenského. Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztás Anett Marton TiborSófalvi András 2004 Szólád-Kisaszó. In: Honti et al. (szerk.): A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelozo régészeti feltárása III. (2002–2003). Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 16, 6162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, EmíliaP. Barna, JuditZotti, Georg 2014 Neolithic Circular Ditch Systems (“Rondels”) in Central Europe. In: Clive L. N. Ruggles (ed.) Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. Heidelberg, 13171326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, EmíliaP. Barna, JuditRoslund, Curt 2008 The Orientation of Rondels of the Neolithic Lengyel Culture in Central Europe. Antiquity (Durham) 82, 910924.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pavúk, Juraj 1991 Lengyel Culture Fortified Settlements in Slovakia. Antiquity (Durham) 65, 348357.

 • Pavúk, Juraj 1998 Hlavnévýsledky výskumu sídliska lengyelskej kultúry v Žlkovciach (Substantial research results of the Lengyel Culture site in Žlkovce). Slovenská archeológia (Nitra) 46:2, 169186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pažinová, Noemi 2007 The Lengyel Culture Settlement in Bucany (Preliminary report on pottery processing). Documenta Praehistorica (Ljubljana) 34, 299310.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petrasch, Jörg 1990 Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (Frankfurt a. M.) 71, 407564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Podborský, Vladimír 1988 Tešetice-Kyjovice IV. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou, Brno.

 • Raczky, PálSebok, Katalin 2014 The Outset of Polgár-Csoszhalom Tell and the Archaeological Context of a Special Central Building. ARCHAEOVEST (Timisoara) II, 51100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmidt, ArminLinford, PaulLinford, NeilDavid, AndrewGaffney, ChrisSarris, ApostolosFassbinder, Jörg 2015 EAC Guidelines for the Use of Geophysics in Archaeology. http://old.european-archaeological-council.org/files/eac_guidelines_2_final.pdf (elérés: 2018. 04. 03).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Krisztina 2004 Elozetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülo út 29. számú lelohelyén, Kaposújlak-Várdomb-duloben 2002-ben végzett megelozo feltárásról (Preliminary report on the preceding excavation of site number 27. of the Route 61 encircling Kaposvár). Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 16, 165178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Krisztina 2007 Die besonderen Grabenanlage der Lengyel-Kultur in Kaposújlak–Várdomb-dulo im Komitat Somogy (SW-Ungarn). In: Kozlowski, J. K.Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 329344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tokai Zita Mária 2007 Nagykanizsa-Palin, Anyagnyerohely. In: Kisfaludi J. (szerk): Régészeti Kutatások Magyarországon, 2006 (Archaeological excavations in Hungary, 2006). Budapest, 236237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tokai Zita Mária 2008 0711 Nagykanizsa-Palin – Anyagnyerohely. In: Horváth L.Frankovics T. (szerk.): Régészeti feltárások az M7–M70 autópálya Zala megyei nyomvonalán. Összefoglaló jelentés az 1999–2008 között végzett feltárásokról. Zalaegerszeg, 5658.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tokai Zita Mária 2017 Nagykanizsa-Palin-Anyagnyerohely – egy központ a lengyeli kultúra idejébol. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 23, 730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trnka, Gerhard 1991 Studien zu mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 26. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)