View More View Less
 • 1 Balatoni Múzeum, 8360 Keszthely, Múzeum u. 2
 • 2 Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.,, 1113 Budapest, Daróczi út. 3
 • 3 Göcseji Múzeum, 8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2
 • 4 Türr István Múzeum, 6500 Baja, Deák Ferenc u. 1
 • 5 Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14– 16
 • 6 Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., 1113 Budapest, Daróczi út. 3

Bezeréd-Teleki-dűlő II. lelőhelyen terepbejárás és geofizikai felmérés eredményeként a késő neolitikus lengyeli kultúra körárka vált ismertté. A feltűnően szimmetrikus alaprajzú, kettős körárok mindkét árkán 8–8 bejárat figyelhető meg, melyek némelyike előtt félköríves toldalékok jelentkeztek. A belső árok mindkét oldalán paliszádárkok mutatkoztak. A kapuk tájolása megfelel a dunántúli lengyeli körárkokra jellemző mintázatnak. A körárok belsejében kirajzolódó épületek, a körárok körüli lengyeli kultúrás lelőhelyek, továbbá a körárok időrendi viszonya egyelőre nem tisztázott.

 • Bánffy Eszter 1996 Kora rézkori körárok Balatonmagyaród-Hídvégpusztáról. In: Vándor L.Költo L. (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából (Régészeti kutatások a Kis-Balaton területén 1979–1992). Zalaegerszeg, 2122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, JuditPásztor, Emília 2011 Different Ways of Using Space. Traces of Domestic and Ritual Activities at a Late Neolithic Settlement at Sormás-Török-földek. Documenta Praehistorica (Ljubljana) 38, 185206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna Judit Tokai Zita MáriaEke IstvánPásztor Emília 2015 A késo neolitikus körárkok kutatásának helyzete Zala megyében (Current research on Late Neolithic rondels in Zala County). Archeometriai Muhely (Budapest) 12:2, 7588.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, JuditTokai, Zita MáriaPásztor, EmíliaEke, IstvánPuszta, SándorPuszta, AdriánBusznyák, JánosT. Bíró, KatalinSzáraz, Csilla 2016 Late Neolithic Circular Ditch Systems in Western-Hungary. Overview on the present stage of research in Zala County, Hungary. In: Kovárník, J. (ed.): Centenary of Jaroslav Palliardi’s Neolithic and Aeneolithic Relative Chronology. Hradec Králové 2016. Hradec Kralové. 309336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Barna, JuditBánffy, EszterSerlegi, GáborFullár, Zoltán In press Circular Enclosure and Settlement from the mid-5th Millennium BC at Balatonmagyaród-Hídvégpuszta. In: Bánffy, E.–P. Barna, J. (eds) „Trans Lacum Pelsonem.” Prähistorische Forschungen in Südwestungarn (5000–500 V.U.Z.) Prehistoric Research in South-Western Hungary (5000–500 BCE), CPP 7, Frankfurt am Main–Keszthely–Leipzig–Rahden/Westf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertók, Gábor 2009 Lelohelyfelderítés és interpretáció légi régészeti, fotogrammetriai, geofizikai és térinformatikai módszerek alkalmazásával. Baranya megye légi régészeti topográfiája. Doktori disszertáció. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertók, GáborGáti, Csilla 2011 Neue Angaben zur spätneolithischen Siedlungsstruktur in Südosttransdanubien. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 62, 38, Abb. 2–5.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertók, GáborGáti, Csilla 2014 Régi idok – új módszerek. Roncsolásmentes régészet Baranyában 2005–2013. Archaeolingua, Budapest–Pécs, 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertók Gábor Gáti CsillaVajda Olga 2008 Elozetes jelentés a Szemely-Hegyes lelohelyen (Baranya megye) található neolitikus körárok-rendszer kutatásáról (Preliminary report on the research at the neolithic Kreisgrabenanlage at Szemely-Hegyes, Baranya County, Hungary). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 133, 85106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Biró, Katalin 1998 Lithic Implements and the Circulation of Raw Materials in the Great Hungarian Plain during the Late Neolithic Period. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bujna, JozefRomsauer, Peter 1986 Siedlung und Kreisanlage der Lengyel-Kultur in Bucany. In: Chropovsky, B.Friesinger, H. (eds): Internationales Symposium über die Lengyel-Kultur. Nitra–Wien, 2735.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clark, Anthony J. 1986 Archeological Geophysics in Britain. Geophysics (Tulsa, Oklahoma [USA]) 51, 14041413.

 • Gibson, Terrance H. 1986 Magnetic Prospection on Prehistoric Sites in Western Canada. Geophysics (Tulsa, Oklahoma [USA]) 51, 553560.

 • Holub József 1933 Zala megye története a középkorban, III. kötet, A községek története – Kézirat.

 • Horváth László 1998 Nagykanizsa és környékének fontosabb oskori és római kori régészeti lelohelyei. Nagykanizsai Honismereti Füzetek (Nagykanizsa) 20, 1213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, László András H. Simon, Katalin 2003 Das Neolithikum und die Kupferzeit in Südwesttransdanubien: Siedlungsgeschichte und Forschungsstand. Inventaria Praehistorica Hungariae 8. Budapest, 5455.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Každová, EliškaWeber, Zdenek 1990 Architektur der Lengyel-Rondelle im mittleren Donauraum. Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte 73. Berlin, 159169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kundera, LubomírMerínský, Zdenek 1999 Bulhary, okr. Breclav. In: Podborský, V. et al.: Praveká sociokultovní architektura na Morave. Brno, 4155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melichar, PeterNeubauer, Wolfgang (Hrsg.) 2010 Mittelneolitische Kresigrabenanlagen in Niederösterreich. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, 71, Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemejcová-Pavúková, Viera 1997 Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová. Studia Archaeologica et Mediaevalia, Tomus III. Univerzita Komenského. Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Osztás Anett Marton TiborSófalvi András 2004 Szólád-Kisaszó. In: Honti et al. (szerk.): A tervezett M7-es autópálya Somogy megyei szakaszának megelozo régészeti feltárása III. (2002–2003). Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 16, 6162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, EmíliaP. Barna, JuditZotti, Georg 2014 Neolithic Circular Ditch Systems (“Rondels”) in Central Europe. In: Clive L. N. Ruggles (ed.) Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy. Heidelberg, 13171326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, EmíliaP. Barna, JuditRoslund, Curt 2008 The Orientation of Rondels of the Neolithic Lengyel Culture in Central Europe. Antiquity (Durham) 82, 910924.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pavúk, Juraj 1991 Lengyel Culture Fortified Settlements in Slovakia. Antiquity (Durham) 65, 348357.

 • Pavúk, Juraj 1998 Hlavnévýsledky výskumu sídliska lengyelskej kultúry v Žlkovciach (Substantial research results of the Lengyel Culture site in Žlkovce). Slovenská archeológia (Nitra) 46:2, 169186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pažinová, Noemi 2007 The Lengyel Culture Settlement in Bucany (Preliminary report on pottery processing). Documenta Praehistorica (Ljubljana) 34, 299310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petrasch, Jörg 1990 Mittelneolithische Kreisgrabenanlagen in Mitteleuropa. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission (Frankfurt a. M.) 71, 407564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Podborský, Vladimír 1988 Tešetice-Kyjovice IV. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou, Brno.

 • Raczky, PálSebok, Katalin 2014 The Outset of Polgár-Csoszhalom Tell and the Archaeological Context of a Special Central Building. ARCHAEOVEST (Timisoara) II, 51100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schmidt, ArminLinford, PaulLinford, NeilDavid, AndrewGaffney, ChrisSarris, ApostolosFassbinder, Jörg 2015 EAC Guidelines for the Use of Geophysics in Archaeology. http://old.european-archaeological-council.org/files/eac_guidelines_2_final.pdf (elérés: 2018. 04. 03).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Krisztina 2004 Elozetes jelentés a Kaposvár 61-es elkerülo út 29. számú lelohelyén, Kaposújlak-Várdomb-duloben 2002-ben végzett megelozo feltárásról (Preliminary report on the preceding excavation of site number 27. of the Route 61 encircling Kaposvár). Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 16, 165178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Krisztina 2007 Die besonderen Grabenanlage der Lengyel-Kultur in Kaposújlak–Várdomb-dulo im Komitat Somogy (SW-Ungarn). In: Kozlowski, J. K.Raczky, P. (eds): The Lengyel, Polgár and Related Cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. Kraków, 329344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tokai Zita Mária 2007 Nagykanizsa-Palin, Anyagnyerohely. In: Kisfaludi J. (szerk): Régészeti Kutatások Magyarországon, 2006 (Archaeological excavations in Hungary, 2006). Budapest, 236237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tokai Zita Mária 2008 0711 Nagykanizsa-Palin – Anyagnyerohely. In: Horváth L.Frankovics T. (szerk.): Régészeti feltárások az M7–M70 autópálya Zala megyei nyomvonalán. Összefoglaló jelentés az 1999–2008 között végzett feltárásokról. Zalaegerszeg, 5658.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tokai Zita Mária 2017 Nagykanizsa-Palin-Anyagnyerohely – egy központ a lengyeli kultúra idejébol. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 23, 730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trnka, Gerhard 1991 Studien zu mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 26. Österreichische Akademie der Wissenschaften. Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation