View More View Less

A 4. századi Pannoniában hatalmas erődítmények épültek olyan területeken, ahol korábban sem erődök, sem nagyobb települések nem voltak. E belső erődök rendeltetéséről hosszú vita folyt. A kérdésre a jelen tanulmány új szempontok felvetésével új választ kínál.

 • Barkóczi László 1954 A pannoniai városok élete a korai feudalizmusban. MTA II. Osztály Közleményei (Budapest) 5, 519521.

 • Bíró, Mária 1974 Roman Villas in Pannonia. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 26, 2357.

 • Borhy, László 1996–1997 „Non castra sed horrea…” Bestimmung einer der Funktionen spätrömische Binnefestungen. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 123–124, 213214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • von Bülow, Gerda 2007 The Fort of Istrus in Moesia Secunda: Observations on the Late Roman Defensive System on the Lower Danube (4th to 6th centuries AD). In: Poulter, A. (ed.): The Transition to Late Antiquity on the Danube and Beyond. Proceedings of the British Academy (Oxford) 141, 459478.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canak-Medic, MilkaStojkovic-Pavelka, Brana 2011 Architecture and Spatial Structure of the Imperial Palace. In: Popovic, I. (ed.): Felix Romuliana– Gamzigrad. Belgrade, 49106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Christie, Neil 2007 From the Danube to the Po: The Defence of Pannonia and Italy in the Fourth and Fifth Centuries AD. In: Poulter, A. (ed.): The Transition to Late Antiquity on the Danube and Beyond. Proceedings of the British Academy (Oxford) 141, 547578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crow, Jim 2013 Fortification and the Late Roman East: From Urban Walls to Long Walls. In: Sarantis, A.Christie, N. (eds): War and Warfare in Late Antiquity (Late Antique Archaeology 8). Leiden, 397432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cüppers, Heinz. (ed.), 1990 Die Römer in Rheinland-Pfalz. Stuttgart.

 • Dinchev, Vencislav 2007 The Fortifications in the Dioceses of Thrace and Dacia during the Early Byzantine Period. In: Poulter, A. (ed.): The Transition to Late Antiquity on the Danube and Beyond. Proceedings of the British Academy (Oxford) 141, 479546.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Drack, WalterFellmann, Rudolf (ed.) 1988 Die Römer in der Schweiz. Stuttgart.

 • Fitz, Jeno 2003a Tác-Herculia Fortress. In: Visy, Zs. (ed.), The Roman Army in Pannonia. Pécs, 185188.

 • Fitz, Jeno 2003b Gorsium–Herculia. Székesfehérvár.

 • Harmatta János 1971 Pannonia késoantik fejlodésének problémái. Antik Tanulmányok (Budapest) 18, 264266.

 • Heinrich-Tamáska, Orsolya 2011 Die spätrömische Innenbefestigung von Keszthely-Fenékpuszta: Innere Chronologie und funktioneller Wandel. In: Heinrich-Tamáska, O. (Hrsg.): Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Castellum Pannonicum Pelsonense 2, Budapest–Leipzig–Keszthely–Rahden/Westf., 653702.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heinrich-Tamáska, OrsolyaSzabó, Ádám 2011 Eine spätrömische Innenbefestigung in Környe. In: Heinrich-Tamáska, O. (Hrsg.): Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia, Budapest– Leipzig–Keszthely–Rahden/Westf., 47–59, 705724.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horn, Heinz Günter (ed.) 1987 Die Römer in Nordrhein-Westfalen. Stuttgart.

 • Kelemen H., Márta 1981 Die Siedlung der autochtonen Bevölkerung. In: Mócsy, A. (ed.): Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod. Budapest, 2122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mócsy, András 1962 Pannonia. PWRE Suppl IX, 515776.

 • Mócsy, András 1974 Pannonia and Upper Moesia. London–Boston.

 • Mócsy, András 1981 (ed.): Die spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod. Budapest.

 • Mráv, Zsolt 2005 Quadian Policy of Valentinian I and the Never-finished Late Roman Fortress at Göd-Bócsújtelep. In: Visy, Zs. (ed.): Limes XIX. Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies Held in Pécs. Pécs, 771782.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller, Róbert 1988 Die spätrömische Festung Valcum am Plattensee. In: Germanen, Hunnen und Awaren. Schätze der Völkerwanderungszeit. Nürnberg, 270273.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nádorfi Gabriella 2012 Elozetes jelentés a szabadbattyáni késo római kori épület feltárásáról. In: Visy Zs. (ed.): A Seuso kincs és Pannonia. Pécs, 112138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petkovic, Sofija 2011 Roman Gamzigrad before the Imperial Palace. In: Popovic, I. (ed.): Felix Romuliana – Gamzigrad. Belgrade, 3342.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Poulter, G. Andrew 2007 (ed.) The Transition to Late Antiquity. On the Danube and Beyond. Proceedings of the British Academy 141. Oxford.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Poulter, G. Andrew 2014 Illyricum and Thrace from Valentinian I to Theodosius II. The Radical Transformation of the Danubian Provinces. In: I. Jacobs (ed.): Production and Prosperity in the Theodosian Period. Leuven–Walpole, MA, 2768.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PWRE Pauly–Wissowa Realencyclopädie der classischen Alterturmswissenschaft.

 • Radnóti Aladár 1954 A pannoniai városok élete a korai feudalizmusban. MTA II. Osztály Közleményei (Budapest) 5, 77105.

 • Rüger, Christoph B. 1987 Jülich. In: Horn, H. G. (ed.): Die Römer in Nordrhein-Westfalen. Stuttgart, 447450.

 • Sági Károly 1954 A pannoniai városok élete a korai feudalizmusban. MTA II. Osztály Közleményei 5, 523525.

 • Sági Károly 1989 Adatok a fenékpusztai erod történetéhez. A Tapolcai Városi Múzeum közleményei (Tapolca) 1, 261317.

 • Simonyi Dezso 1962 Fenékvár ókori neve. Antik Tanulmányok (Budapest) 9, 1330.

 • Soproni, Sándor 1975 Elozetes jelentés az alsóhetényi késorómai erod feltárásáról. Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 2, 173182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Soproni, Sándor 1978 Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Budapest.

 • Soproni, Sándor 1985 Die letzten Jahrzehnte des pannonischen Limes. München.

 • Szabó, Máté 2007 Mursella, a légbol kapott város. In: Bíró, Sz. (ed.): Firkák I. Fiatal római koros kutatók I. konferenciája. Gyor, 6980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Máté 2011 Archaeological Research on the Civilian Settlements of the Ripa Pannonica. In: Visy, Zs.Szabó, M.Priskin, A.Lóki, R. (eds): Danube Limes Project Archaeological Research between 2008–2011. Report on the research carried out by the research team of the Department of Archaeology, University of Pécs within the framework of the Danube Limes UNESCO World Heritage Site project. Pécs, 147162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szonyi, Eszter 2002 Mursella Municipium. A Summary of the Excavations between 1975 and 1989. Arrabona (Gyor) 40, 5190.

 • Tóth, Endre 1986 Az alsóhetényi 4. századi erod és temeto kutatása, 1981–1986. Eredmények és vitás kérdések (Investigations in the 4th century fort and cemetery of Alsóhetény between 1981 and 1986. Results and questions). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 114, 2261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, Endre 2003a Late Roman Fortresses in Transdanubia. In: Visy, Zs. (ed.): The Roman Army in Pannonia. Pécs, 181193.

 • Tóth, Endre 2003b Late Roman Forts in Pannonia. In: Visy, Zs. (ed.): Hungarian Archaeology at the Turn of the Millennium. Budapest, 215218.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, Endre 2006 Itineraria Pannonica. Római utak a Dunántúlon. Budapest.

 • Tóth, Endre 2009 Studia Valeriana. Az alsóhetényi és ságvári erodök kutatásának eredményei. Dombóvár.

 • Visy, Zsolt 1978 Megjegyzések Valeria védelmi rendszereinek kérdéséhez. Antik Tanulmányok (Budapest) 25, 246252.

 • Visy, Zsolt 1988 Recenzio: S. Soproni: Die letzten Jahrzehnte des pannonischen Limes. München 1984. Századok (Budapest) 122, 697699.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visy, Zsolt 1994 Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in Niederpannonien. In: Bender H.Wolff H. (Hrsg.): Die ländliche Besiedlung und Landwirtschaft in den Rhein-Donau-Provinzen des Römischen Reiches. Passauer Universitätsschriften zur Archäologie (Passau) 2, 421449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visy, Zsolt 2001a Adatok Valeria provincia katonai szervezetének kérdéséhez. Várady László 75. születésnapjára. Jelenkor (Budapest), 11651169.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visy, Zsolt 2001b Towns, vici and villae: Late Roman Military Society on the Frontiers of the Province Valeria. In: Burns, Th. S.Eadie, J. W. (eds): Urban Centers and Rural Contexts in Late Antiquity. Michigan, 163184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visy, Zsolt 2003a The Ripa Pannonica in Hungary. Budapest.

 • Visy, Zsolt 2003b The Roman Army in Pannonia. Budapest. (szerk.)

 • Visy, Zsolt 2010 A késo római kor és az ókereszténység Sopianae és Valeria területén (társszerzo: Fazekas F., Gábor O., Nagy L.). Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visy, Zsolt 2012 The Role and Significance of the Late Roman Rural Settlements in Valeria. In Visy, Zs., The SEVSO Treasure and Pannonia. Pécs, 3548.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Whitby, Michael 2007 The Late Roman Army and the Defence of the Balkans. In: Poulter, A. (ed.): The Transition to Late Antiquity on the Danube and Beyond. Proceedings of the British Academy (Oxford) 141, 135161.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation