View More View Less
 • 1 Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. Pf. 1370

A tanulmány a Seuso-tál szegélydíszítésének 12 szelvényében és a központi medalion három sávjában ábrázolt állatok és vadászjelenetek archaeozoológiai leírását adja. A tálon 136 figura: 39 személy, 21 kutya, 75 egyéb állat és egy kocsi ábrázolása található. Néhány állat korábbi meghatározását revideálni kellett.

 • Apicius, Marcus Gavius 1996 Szakácskönyv a római korból. In: Orlovszky G. (szerk.): Decem libri qui dicuntur de re coquinaria et excerpta a Vinidario conscripta – Tíz könyv a konyhamuvészetrol, Vinidarius Apicius kivonata. (Fordította: Hegedus Zsuzsa, Orlovszky Géza.) Budapest, 35195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Columella, Lucius Iunius Moderatus 2005 A mezogazdaságról. „De re rustica – Rei rusticae libri XII.” (Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta: Hoffmann Zsuzsanna.) Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HA vita Probi 1968 Historia Augusta. Válogatás. Fordította: Terényi István. Budapest.

 • Lucanus, Marcus Anneus 1973 Bellum civile. Der Bürgerkrieg. Herausgegeben und übersetzt von Wilhelm, Ehlers. München.

 • Martialis, Marcus Valerius 1942 Martialis, Marcus Valerius epigrammáinak tizennégy könyve. A látványosság könyvével („Epigramma I–XIV. Libri, Liber Spectaculorum”). Bevezetéssel és jegyzetekkel magyarul tolmácsolta: Csengery János. Görög és római remekírók. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nazianzoszi Szent Gergely 2003 Nazianzoszi Szent Gergely Baszileioszról (Emlékbeszéd). In: Kortárs szentek kortárs szentekrol. A bevezetot írta, fordította és jegyzetekkel ellátta: Vanyó László. Ókeresztény Örökségünk 7. Budapest, 55146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemes Júlia 2006 Xenophón: Peri Hippikés. A lovaglás muvészete az ókori Athénban. Fordította, a magyarázatokat és a görög-magyar lovas kifejezések jegyzékét Nemes Júlia készítette. Apollo Könyvtár 26. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Plinius Sec. Nat. Hist VIII. 2014 Idosebb Plinius: Természetrajz VII–VIII. Az emberrol és a szárazföld élolényeirol. (C. Plinii Secundi Naturalis Historia. Liber VII. De Homine – Liber VIII). Fordította, a jegyzeteket és a névmagyarázatokat készítette, valamint az utószót írta: Darab Ágnes. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varro, Marcus Terentius 1971 A mezogazdaságról. Rerum rusticarum libri tres. Fordította és a jegyzeteket írta: Kun József. Görög és latin írók 14. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xenophón 2003 A vadászatról. „Kynégetikos”. Fordította és a jegyzeteket készítette: Gradvohl Edina. In: Xenophón filozófiai és egyéb írásai. Xenophón Összes Munkái 2. Sorozatszerkeszto Németh György. Budapest, 619651.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alföldi András 1936 Pannonia rómaiságának kialakulása és történeti kerete. II. közlemény. Századok (Budapest) 70, 129162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Auguet, Roland 1978 Kegyetlenség és civilizáció. A római játékok. Budapest.

 • Balogh Károly 1940 Antik bronztükör. Budapest.

 • Bishop, Mike C. 1988 Cavalry Equipment of the Roman Army in the First Cetury A.D. In: Coulston, J. C. (ed.): Military Equipment and the Identity of Roman Soldiers. British Archaeological Reports International Series 394. Oxford, 67195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Carandini, AndreaRicci, Andreinade Vos, Marietta 1982 Filosofiana. The Villa of Piazza Armerina. The Image of a Roman Aristocrat at the time of Constantine. Palermo.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Connolly, PeterDriel-Murray, Carol von 1991 The Roman Cavalry Saddle. Britannia (London) 22, 3350.

 • Dragotta, Anna Maria 1978 Piazza Armerina. Die Mosaiken der Villa del Casale. Palermo.

 • Fehér Balázs Kovács Péter 2003 Korai földrajzi szerzok. A római hódítás kora (Kr. u. 54-ig). Az ókori Pannonia történetének forrásai. I. Scriptores geographici antiquiores. Aetas occupationis Romanae (usque ad a. D. 54). Fontes Pannoniae Antiquae. I. Szerk.: Kovács, P.–Fehér, B. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Griaznov, Mikhail P. 1958 L’art Ancien de L’Altaї. Древнее искусство Алтая. Musée de L’ Ermitage. Leningrad.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harrison, David L. 1968 The Mammals of Arabia. Vol. II. Carnivora, Artiodactyla, Hyracoidea. London, 193381.

 • Junkelmann, Marcus 1998 Die Reiter Roms. Teil III: Zubehör, Reitweise, Bewaffnung. Kulturgeschichte der Antike Welt. 53. 19983. Mainz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • U. Kohalmi, Katalin 1972 A steppék nomádja lóháton, fegyverben. Korösi Csoma Kiskönyvtár 12. Budapest.

 • Lavin, Irving 1963 The Hunting Mosaics of Antioch and their Sources. A Study of Compositional Principles in the Development of Early Mediaeval Style. Dumbarton Oaks Papers (Washington) 17, 179286.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mango, Marlia Mundell 1990 Der Seuso-Schatzfund. Ein Ensemble westlichen und östlichen Kunstschaffens. Antike Welt (Mainz) 21:2, 7088.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mango, Marlia Mundell 1994 4./VII. Decoration; Central medallion; Plate rim. In: Mango–Bennet 1994, 4. The Catalogue 1. Hunting Plate. 78–97, 8488, 88–97.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mango, Marlia MundellBennet, Anna 1994 The Sevso Treasure. Part One. Journal of Roman Archaeology. Supplementary Series No 12:1. Gen. ed.: Humphrey, J. H. Ann Arbor, Michigan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meijer, Fik 2009 Gladiátorok. Electa. Budapest.

 • Peto Mária 1966 A nyereg formái Pannóniában az i. sz. I–IV. században (Sattelformen in Pannonien im I–IV. Jahrhundert u. z). Magyar Mezogazdasági Múzeum Közleményei (Budapest) 1965–1966, 7380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peto Mária 1973 A pannoniai római katonaság lószerszámozási módja (Way of harnessing in the Roman cavalry of Pannonia). Folia Archaeologica (Budapest) 24, 5765.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Toynbee, Jocelyn Mary Catherine 1973 Animals in Roman Life and Art. London. Tóth Endre 2014 A Seuso-kincs. Római kori ezüstedények a pannon föld mélyérol. Rubicon (Budapest) 24:4-5, 415.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vitt, Vlagyimir Osztakovics / Витт, Владимир Остаков ич 1952 Лошади пазырыкских курганов. Советская Археология (Москва–Ленинград) 16, 163205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wilson, Roger John Anthony 2016 Caddeddi on the Tellaro. A Late Roman Villa in Sicily and its Mosaics. Annual Papers on Mediterranean Archaeology Supplement 28. Peteers, Leuven–Paris–Bristol.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation