View More View Less
 • 1 Universitatea A.I. Cuza, Iaşi, Romania
 • 2 Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt 14-16
 • 3
 • 4 Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest Múzeum krt. 14-16

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Banner János 1937 Dr. Buday Árpád. Dolgozatok (Szeged) 13, 131.

 • Banner János 1961 A budapesti egyetem és a kolozsvári régészeti iskola. Régészeti Dolgozatok (Budapest), 3, 4447.

 • Banner János 1962 Pósta Béla (1862. aug. 22.–1919. ápr. 16). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 89, 239240.

 • Banner János 1963 Diákmunkatárs a régi gyulai múzeumban. Gulyás János kolozsvári segédarcheológus emlékezete. A Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium Évkönyve (Gyula) 1962–1963, 6568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Banner János 1968 Emlékezés Létay Balázsra (1888–1914). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 11, 219225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Banner János 1990 Békés–Kolozsvár–Jászberény–Szeged (Banner János emlékiratai 1945-ig). Sajtó alá rendezte Jankovich B. Dénes. Gyula, 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buday Árpád 1914 Római felirattan. Kolozsvár.

 • Cagnat, René 1886 Cours élémentaire d’épigraphie latine. Paris. (Újabb kiadásai: 1889, 1898, 1914.)

 • Csorba Csaba 1971 Pósta Béla kolozsvári régészeti iskolája és a „Dolgozatok”. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen) 1969–1970, 117146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • László Ferenc 1978 Táj és tudomány. Válogatott írások. László Attila gondozásában és eloszavával. Bukarest. Lazarovici, Gheorghe–Merlini, Marco 2008 New Information and the Role of the Tartaria Discoveries. In: Joan Marler (ed.): The Danube Script. Neo-Eneolithic Writing in Southeastern Europe. Exhibition Catalogue. Sebastopol/California, USA–Sibiu, Ro., 3951.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Móra Ferenc 1909 Az Alföld tudományos meghódítása. Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) 26, 118120.

 • Pósta Béla 1886 Érmészeti bizonyítékok Magyarország történetéhez. Budapest.

 • Pósta Béla 1897a Baranya vármegye története az oskortól a honfoglalásig. In: Várady F. (szerk.): Baranya múltja és jelenje. II. Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pósta Béla 1897b Az archaeologiai gyujtemény leírása – Description de la collection archéologique. In: Zichy Jeno gróf kaukázusi és középázsiai utazásai – Comte Eugène Zichy: Voyages au Caucase et en Asie Centrale, II. Budapest, 327599.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pósta Béla 1898a Archaeologiai tanulmányok oroszországi gyujteményekben. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 18, 6974.

 • Pósta Béla 1898b Oroszországi tanulmányairól. Archaeologiai Értesíto (Budapest) 18, 246–253, 334345.

 • Pósta Béla 1905 Régészeti tanulmányok az oroszföldön–Archaeologische Studien auf russischem Boden. In: Zichy Jeno gróf harmadik ázsiai utazása–Dritte asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy, III–IV. Budapest–Leipzig.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pósta Béla 1908 Régészeti tanfolyam az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárában. Erdélyi Múzeum (Kolozsvár), 25, 228237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roska Márton 1912 A gyakorlati régészet körébol. Múzeumi és Könyvtári Értesíto (Budapest) 6, 115123.

 • Roska Márton 1913 Árpád-kori temeto Vajdahunyadon. Dolgozatok (Kolozsvár) 4, 166198.

 • Vékony Gábor 2003 A régészeti terepkutatás története Magyarországon In: Magyar régészet az ezredfordulón. Foszerkeszto Visy Zs., Budapest, 1521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze Zoltán 2002 Pósta Béla-iratok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának levéltárában. Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) 64/1–2, 2544.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze Zoltán 2003 A Keleti Intézet Pósta Béla-i terve. In: Pál-Antal Sándor et al. (szerk.): Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 640657.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze Zoltán 2004 Pósta Béla és tanítványai. Korunk (Kolozsvár) 15/1, 5873.

 • Vincze Zoltán 2009 Pósta Béla (1862–1919). In: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Hivatás és tudomány. Az Erdélyi Múzeum- Egyesület kiemelkedo személyiségei. Kolozsvár, 399432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze Zoltán 2013 Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem-és Régiségtárának története. Sajtó alá rendezte Vincze Zoltán (Erdélyi Tudományos Füzetek 279). Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vincze Zoltán 2016 Roska Márton régész pokoljárása. Muvelodés (Kolozsvár), 69/3, 2427.

 • Bader, Tiberiu 1991 Die Schwerter in Rumänien. Prähistorische Bronzefunde IV/8. Stuttgart.

 • Besl, ChristophMödlinger, MarianneNtaflos, TheodorosSalasberger, Dietmar 2010 Untersuchungen zu Herstellung und Gebrauch eines Schalenknaufschwertes aus Unterradlberg, Niederösterreich. Fundberichte aus Österreich (Wien) 48 (2009), 4757.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bunnefeld, Jan-Heinrich 2016 Älterbronzezeitliche Vollgriffschwerter in Dänemark und Schleswig-Holstein. Studien zu Form, Verzierung, Technik und Funktion. Teil II: Listen, Karten und Tafeln. Studien zu nordeuropäischen Bronzezeit 3. Büttelborn.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chvojka, Ondrej 2016 Recenze/Julian Winiker, Die bronzezeitlichen Vollgriffschwerter in Böhmen. Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IV, 19. Band. Památky archeologické (Praha) 107, 410411.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harding, Anthony 1995 Die Schwerter in ehemaligen Jugoslawien. Prähistorische Bronzefunde IV/14. Stuttgart.

 • Havlíková, Markéta 2016 Praveké válecnictví: úcel mece ve spolecnostech doby bronzové (Prehistoric warfare: significance of sword in Bronze Age societies). Západoceská univerzita v Plzni Filozofická fakulta. Plzen. Közöletlen MA szakdolgozat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horn, Christian 2013 Weapons, Fighters and Combat. Spears and Swords in Early Bronze Age Scandinavia. Danish Journal of Archaeology (Abingdon) 2013, 125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hrala, Jirí 1954 Ze soucasné problematiky evropského praveku. Archeologické Rozhledy (Praha) 6, 215208.

 • Hrala, Jirí 1958 K datování ceských nálezu mecu auvernierského typu (A la datation des trouvailles tchèques d’épées du type d’Auvernier). Památky archeologické (Praha) 49, 412421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kemenczei, Tibor 1991 Die Schwerter in Ungarn II. (Vollgriffschwerter). Prähistorische Bronzefunde IV/9. Stuttgart.

 • Kemenczei, Tibor 1996 Angaben zur Frage der endbronzezeitlichen Hortfundstufen im Donau-Theiβgebiet. Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest) 5392.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kytlicová, Olga 2007 Jungbronzezeitliche Hortfunde in Böhmen. Prähistorische Bronzefunde XX/12. Stuttgart.

 • Krämer, Wolfgang 1985 Die Vollgriffschwerter in Österreich und der Schweiz. Prähistorische Bronzefunde IV/10. München.

 • Mozsolics, Amália 1985 Bronzefunde aus Ungarn. Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyermely. Budapest.

 • Müller-Karpe, Hermann 1959 Beiträge zur Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen. Römisch-Germanische Forschungen 22. Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller-Karpe, Hermann 1961 Die Vollgriffschwerter der Urnenfelderzeit aus Bayern. München.

 • Novák, Petr 1975 Die Schwerter in der Tschechoslowakei I. Prähistorische Bronzefunde IV/4. München.

 • Novotná, Mária 2014 Die Vollgriffschwerter in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde IV/18. Stuttgart.

 • von Qullfeldt, Ingeborg 1995 Die Vollgriffschwerter in Süddeutschland. Prähistorische Bronzefunde IV/11. Stuttgart.

 • Rajkolhe, RajeshKhan, J. G. 2014 Defects, Causes and their Remedies in Casting Process: A Review. International Journal of Research in Advent Technology 2/3, 375383.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ríhovský, Jirí 2000 Die bronzezeitlichen Vollgriffschwerter in Mähren. Pravek Supplementum 7. Brno.

 • Salaš, Milan 2005 Bronzové depoty strední až pozdní doby bronzové na Moravé a ve Slezsku. I. Text. Brno.

 • Stockhammer, Philipp Wolfgang 2004 Zur Chronologie, Verbreitung und Interpretation urnenfelderzeitliche Vollgriffschwerter. Tübinger Texte Materialien zur Ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 5. Rahden/Westf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sych, Dawid 2014 Research Perspectives of the Traceology of Metal Artifacts. Slaskie Sprawozdania Archeologiczne 56, 3140.

 • Windholz-Konrad, Maria 2015 Der spätbronzezeitliche Grabbefund aus dem steirischen Koppental in Bad Aussee. http://www.viahistoria. at/pdf/grabungen/2015_Grabbefund_Koppental.pdf (2017.03.18.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zhao, H. DWang, F.Li, Y. Y.Yia, W. 2012 Experimental and Numerical Analysis of Gas Entrapment Defects in Plate ADC12 Die Casting. Journal of Materials Processing Technology 209, 45374542.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation