View More View Less
Restricted access

A tanulmány a szegvár-sápoldali sírcsoport öt sírjának egymástól eltérő stílusú gyöngyviseletét mutatja be. Az adatbázisba felvett és rendszerezett 32 db gyöngy tipokronológiai elemzése és az egymástól eltérő technológiával készült gyöngysorok ismertetése egy 7. század közepe táján megfigyelhető gyöngyviselet divat- és korszakváltásának néhány jellegzetességére világít rá.

 • ADAM 2002 Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. I–II. Szentpéteri, J. (Hrsg.): Varia Archaeologica Hungarica 13/1. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Aleksejeva, E. Maria 1975 Antičnyje busi Severnovo Pričernomorja. Archeologija SSSR 1–12, Moskva.

 • Baldini, Isabella 1999 Lippolis, L’oreficeria nell’impero di Costantinopoli tra IV e VII secolo. Bibliotheca Archaeologica 7, Bari.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Csilla Pásztor Adrien 2015 Az avar kori nagy gyöngycsüngős fülbevalók (The large bead-pendant earrings from the Avar period). In: Türk A.Major B. (szerk.): Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, Esztergom 2014. november 4–6. (Conference of young scholars ont he Migration Period, Esztergom, November 4–6, 2014). Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai 3.2. – Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport kiadványok 3.2. Budapest–Esztergom 2015, 581625.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárdos, EdithGaram, Éva 2009 Das awarenzeitliche gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek Monumenta Avarorum Archaeologica. 9. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1979 A szegvár-sápoldali lovassír. Adatok a korai avar temetkezési szokásokhoz (Das Reitergrab von Szegvár- Sápoldal. Beiträge zu den frühawarischen Bestattungssitten). Archaeologiai Értesítő (Budapest) 106, 332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1980 Studien zum frühawarischen Reitergrab von Szegvár. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 32, 3195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, IstvánLőrinczy, Gábor 2002 Szegvár-Sápoldal. In: ADAM 2002, 344345.

 • Čilinská, Zlata 1975 Frauenschmuck aus dem 7–8. Jahrhundert im Karpatenbecken. Slovenská archeológia (Nitra) 23, 6396.

 • Fórizs István Pásztor AdrienNagy GézaTóth Mária https://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/teazo/geo/avar/avar3.html

 • Fórizs István Pásztor AdrienNagy GézaTóth Mária 1999 Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II. Vörös opak üvegek (X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads II. Red opaque glasses). In: S. Perémi Á. (szerk.): A népvándorláskor fiatal kutatói 8. találkozójának előadásai (Veszprém, 1997. november 28–30.). Veszprém: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Laczkó Dezső Múzeum, 87110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fórizs István Pásztor AdrienNagy GézaTóth Mária 2000 Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához I. In: Kiss M.Lengvári P. (szerk.): Együtt a Kárpát-medencében. (A Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak VII. Összejövetele. Pécs, 1996. szept. 27–29) Pécs, 4968.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fórizs István Pásztor AdrienNagy GézaTóth Mária 2000a Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához IV. Miből és hogyan? (X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Age glass beads. Basic data for the genetics of glass beads IV. How and what were they made of?). In: Bende L.Lőrinczy G.Szalontai Cs. (szerk.): Hadak útján (A népvándorlás kor fiatal kutatóinak X. konferenciája. Domaszék, 1999. november 27–30.) Szeged, 321340. https://www.kfki.hu/~cheminfo/ hun/teazo/geo/avar/avar1.html

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fórizs István Pásztor AdrienNagy GézaTóth Mária 2000b Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához III. Az üveggyöngyök zárványai. (X-ray diffractometric and electron microprobe study of the Avar Period glass beads. Basic data for the genetics of glass beads III. Inclusions in the beads.) Heves Megyei Régészeti Közlemények (Eger) 2, 147171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fórizs István Pásztor AdrienNagy GézaTóth Mária 2000c Avar és szarmata gyöngyök Csongrád megyéből. Az anyaguk is különbözik vagy csak a típusuk? (Avar and Sarmatian glass beads from Csongrád County, Hungary. Only the style is different or the material as well?) Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 23, 6989.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fórizs István Pásztor AdrienNagy GézaTóth Mária 2006 Üveganyag újrafelhasználása az avar és szarmata kori üveggyöngyök mikroszöveti és (geo)kémiai vizsgálata tükrében. Arrabona (Győr) 44:1, 141150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garam, Éva 1992 Die münzdatierten Gräber der Awarenzeit. In: Daim, F. (Hrsg.): Awarenforschungen Bd. 1. Studien zur Archäologie der Awaren 4. Wien, 135250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I Longobardi 1990 I Longobardi. Ed.: Menis, G. C. Milano. Kiss Gábor–Somogyi Péter 1984 Tolna megyei avar temetők. Dissertationes Pannonicae III/2. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koch, Ursula 1982 Die fränkischen Gräberfelder von Bargen u. Berghausen in Nordbaden. Stuttgart 1982.

 • Kovrig, Ilona 1957 Kora-avarkori sírok Törökbálintról (Deux tombes avares de Törökbálint). Folia Archaeologica (Budapest) 9, 119133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovrig, Ilona 1963 Das awarenzeitliche Gräberfeld von Alattyán. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 40. Budapest.

 • László Anett 2012 A kereki késő avar kori temető a temetkezési rítus és a leletanyag tükrében. SZTE BTK. Szakdolgozat. Szeged 2012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lőrinczy Gábor 2018 A szegvár-sápoldali 7. századi sírcsoport (Das Gräbergruppe des 7. Jahrhunderts von Szegvár-Sápoldal). Archaeologiai Értesítő (Budapest) 143, 5184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 1995 A kora és közép avar kori gyöngyök és a bizánci éremleletes sírok kronológiai kapcsolata (Die Chronologische Bezeihung der Perlen und byzantinische Münzen führenden früh- und mittelawarenzeitlichen Gräber). Somogy Megyei Múzeumok Közleményei (Kaposvár) 11, 6992.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 1996a A Csákberény-orondpusztai avar kori temető gyöngyleleteinek tipokronológiai vizsgálata (The typochronological examination of the bead finds of the Csákberény-Orondpuszta cemetery from the Avar period). Savaria Pars Archaeologica (Szombathely) 22:3 (1992–1995), 3783.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 1996b A magyarországi kora és közép avar kori gyöngyök tipológiai vizsgálata (Untersuchung der früh- und mittelawarenzeitlichen Perlen aus Ungarn). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 2, 195220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 1997 Typologische Untersuchung der früh- und mittelawarenzeitlichen Perlen aus Ungarn (A typological analysis of beads of the Early and Middle Avar period from Hungary). In: von Freeden, U.Wieczorek, A. (Hrsg.): Perlen. Archäologie, Techniken, Analysen. Bonn, 213230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2001 A Szekszárd–Bogyiszló úti avar kori temető gyöngyleletei. (Die Perlenfunde des Gräberfeldes an der Strasse Szekszárd-Bogyiszló.) Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 23, 115160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2003 A Székkutas–kápolnadűlői avar kori temető gyöngyleletei. (Die Perlen des awarenzeitlichen Gräberfeldes von Székkutas–Kápolnadűlő). In: Bende L.Lőrinczy G. (szerk.): B. Nagy K.: A Székkutas-kápolnadűlői avar temető. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Monographia Archeologica 1. Szeged, 331370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2008a Ergebnisse der typochronologischen Untersuchung awarenzeitlicher Perlenfunde in Ungarn. Perlentracht in der Früh- und Mittelawarenzeit. Anteus (Budapest) 29–30 (2008), 307324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2008b „Gyöngyöm, gyöngyöm…” A kora- és középavarkori gyöngyviselet – avagy amit a magyarországi avarkori gyöngyleletek elemzéseiből megtudhatunk. In: Ilon G. (szerk.): Régészeti nyomozások Magyarországon. Budapest, 199212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2011a Die Perlenfunde aus dem Gräberfeld Keszthely-Fenékpuszta, Horreum. Anhang des Beitrages Vida, T., Das Gräberfeld neben dem Horreum in der Innenbefestigung von Keszthely-Fenékpuszta. In: Heinrich-Tamáska, O. (Hg.): Keszthely-Fenékpuszta im Kontext spätantiker Kontinuitätsforschung zwischen Noricum und Moesia. Budapest–Leipzig–Keszthely–Rahden/Westf., 438442.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2011b A Keszthely-Fenékpuszta Horreum melletti temető gyöngyleleteiről. (Perlenfunde aus dem Horreum- Gräberfeld Keszthely-Fenékpuszta.) Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 12, 235244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2012 Lesencetomaj-Piroskereszt avar kori temető 39. sírjának gyöngysora. Die Perlenkette aus Grab 39 des awarenzeitlichen Gräberfeldes von Lesencetomaj-Piroskereszt. In: Vida T. (szerk.): Thesaurus avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére. Budapest, 477488.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2014a Gyöngyleletek a szegvár-oromdűlői avar kori temető szűrőkanalas sírjaiban (Beads from the burials with strainer-spoons of the Avar Period cemetery at Szegvár-Oromdűlő). In: Anders A.Balogh Cs.Türk A. (szerk.): Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára (Avarum solitudines. Archaeological studies presented to Gábor Lőrinczy on his sixtieth birthday). Opitz Archaeologica 6.–MTA BTK MÖT kiadványok 2. Budapest, 291312.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2014b Tiszavasvári-kashalom-dűlő avar kori sírjainak gyöngyleleteiről (Bead finds of Avarian graves from Tiszavasvári-Kashalom-dűlő). A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve (Nyíregyháza) 56, 219228.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2014c Die Perlenfunde aus dem frühawarenzeitlichen Gräberfeld von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur. In: Müller, R.: Die Gräberfelder von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur. Castellum Pannonicum Pelsonense 5. Budapest–Leipzig–Keszthely–Rahden 2014, 257310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2017 Gyöngyök. In: László Gyula: A csákberény-orondpusztai avar kori temető. (Szentpéteri J. szerk.). A Szent István Király Múzeum Közleményei, A sorozat 53. Székesfehérvár, 115140.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2018a A hajós-cifrahegyi avar kori temető gyöngyleletei (Beads of the Avar cemetery at Hajós-Cifrahegy). In: Kétvilág határán. Természet- és társadalomtudományi tanulmányok a 70 éves Költő László tiszteletére. Szentpéteri J.–Varga M. (szerk.). Sajtó alatt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, Adrien 2018b A hódmezővásárhely-kishomoki avar kori sírok gyöngyleletei. In: Relationes rerum. Régészeti tanulmányok Nagy Margit tiszteletére. Korom A. (főszerk.), Balogh Cs.–Türk A.–Major B. (szerk.): Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae 9. Budapest. S. a.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Preda, Constantin 1980 Callatis. Necropola romano-bizantina. Bukarest, 1980.

 • Schilling, László 2009 An Avar-period Germanic Brooch from Tác-Fövenypuszta. In: Quast, D. (ed.), Foreigners in Early Medieval Mobility. Mainz, 261271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Péter 1995 Bizánci érmek avar kori fülkesírokból (Byzantinische Münzen aus awarenzeitlichen Stollengräbern). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 1, 459470.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyi, Péter 1997 Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit. Monographien zur Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie Bd 5. Innsbruck.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stadler, Peter 2005 Quantitative Studien zur Archäologie der Awaren I. Mittelungen der Prähistorischen Komission. Band 60. Wien.

 • Szabó, János Győző 1965 Az egri múzeum avar kori emlékanyaga I. Kora avar sírleletek Tarnaméráról (Der awarenzeitliche Fundbestand des Museums von Eger I). Agria (Eger) 3, 2972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, János Győző 1975 The Pilismarót Cemetery. In: Garam, É.Kovrig, I.Szabó, J. Gy.Török, Gy.: Avar Finds in the Hungarian National Museum. Vol I. Budapest, 241282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szőlőkalja Pásztor , Adrien: Awarenzeitliche Perlentracht in Szegvár. I. Die Perlenfunde des awarenzeitlichen Gräberfeldes von Szegvár-Szőlőkalja. In: Bende L.Lőrinczy G.: A Szegvár-Szőlőkalja avar kori temetője. S.a.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tempelmann-Mączyńska, Magdalena 1985 Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. Römisch-germanische Forschungen 43, Mainz 1985.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomka Péter 2005 Korai avar sírok Börcs-Nagydombon (Győr-Moson-Sopron megye). (Frühawarenzeitliche Gräber in Börcs-Nagydomb (Kom. Győr-Moson-Sopron). Archaeologiai Értesítő (Budapest) 130, 137180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Tóth, ElviraHorváth, Attila 1992 Kunbábony. Das Grab eines Awarenkhagans. Kecskemét.

 • Vida, TivadarVölling, Thomas 2000 Das slawische Brandgräberfeld von Olympia. Archäologie in Eurasien 9. Rahden/Westf.

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jul 2021 8 1 1
Aug 2021 10 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 1 0 0
Dec 2021 2 0 0
Jan 2022 2 0 0