View More View Less
 • 1 Southport and Ormskirk Hospitals NHS Trust, Town Lane, Kew, Southport PR8 6PN Egyesült Királyság

A 7. századra datálható, régészetileg jelentős kis sírszámú avar kori temetőből tíz csontvázmaradvány antropológiai vizsgálatát végeztük el. Sikerült megállapítani, hogy az eltemetettek közül hét öt év alatti gyermek, kettő fiatal férfi és egy fiatal nő. A csontmaradványok rossz megtartása ellenére az egyik fiatal férfi arckoponyáján mongoloid, a fiatal nőén pedig europid jellegeket találtunk. A temető kis közösséghez vagy akár egy családhoz is tartozhatott, de ezt morfológiai vizsgálatainkkal nem tudtuk alátámasztani.

 • Bóna, István 1979 A szegvár-sápoldali lovassír. Adatok a korai avar temetkezési szokásokhoz (Das Reitergrab von Szegvár-Sápoldal. Beiträge zu den Frühawarischen Bestattungssitten). Archaeologiai Értesíto (Budapest) 106, 332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1980 Studien zum Frühawarischen Reitergrab von Szegvár. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 32, 3195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, István 1984 A népvándorlás kor és a korai középkor története Magyarországon. In: Székely, Gy. (szerk.): Magyarország története I. Elozmények és magyar történet 1424-ig. Budapest, 265373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Éry Kinga Kralovánszky AlánNemeskéri János 1963 Történeti népességek rekonstrukciójának reprezentációja. Anthropologiai Közlemények (Budapest) 7, 4190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fazekas, István GyulaKósa, Ferenc 1978 Forensic Fetal Osteology. Budapest.

 • Finnegan, Michael 1978 Non-metric Variation of the Infracranial Skeleton. Journal of Anatomy (Oxford) 125, 2337.

 • Finnegan, MichaelMarcsik, Antónia 1979 A Non-metric Examination of the Relationship Between Osteological Remains from Hungary Representing Populations of Avar Period. Acta Biologica Szegediensis (Szeged) 25, 97118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harsányi, LászlóNemeskéri, János 1964 Über Geschlechtsdiagnose an Skelettfunden. Acta Medicinae Legalis et Socialis (Liége) 17, 5155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lampé László 1983 A nemi szervek muködése az ivarérett kor elott és után. Szülészet-nogyógyászat I. Budapest.

 • Lengyel, Imre 1975 Palaeoserology. Blood Typing with the Fluorescent Antibody Method. Budapest.

 • Lipták Pál 1980 Embertan és emberszármazástan. Budapest.

 • Lovejoy, C. OwenMeindl, S. RichardPryzbeck, R. ThomasMensforth, P. Robert 1985 Chronological Metamorphosis of the Auricular Surface of the Ilium: A New Method for the Determination of Adult Skeletal Age at Death. American Journal of Physical Anthropology (New York) 68, 1528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Martin, RudolfSaller, Karl 1957 Lehrbuch der Anthropologie. Bd. 1–2. Stuttgart.

 • Nemeskéri, JánosHarsányi, LászlóAcsádi, Gyula 1960 Methoden zur Diagnose des Lebensalters von Skelettfunden. Anthropologischer Anzeiger (Stuttgart) 24, 103115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rösing, Friedrich Wilhelm 1988 Körperhöhenrekonstruktion aus Skelettmaβen.–Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen. Stuttgart–New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schinz, Hans Rudolf 1952 Ossifikationstabelle. In:Schinz, H. R.Baensch, W. E.Friedl, E.Uehlinger, E. (Hrsg.): Lehrbuch der Röntgendiagnostik. Stuttgart.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schour, IsaacMassler, Maury 1941 The Development of the Human Dentition. The Journal of the American Dental Association (New York) 28, 11541160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sjøvold, Torstein 1975 Tables of the Combined Method for Determination of Age at Death Given by Nemeskéri, Harsányi and Acsádi. Anthropologiai Közlemények (Budapest) 19, 922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sjøvold, Torstein 1984 A Report on the Heritability of some Cranial Measurements and Non-metric Traits. In: van Vark, G. N.Howells, W. W. (eds): Multivariate Statistical Methods in Physical Anthropology (Dordrecht), 223246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sjøvold, Torstein 1990 Estimation of Stature from long Bones Utilizing the Line of Organic Correlation. Journal of Human Evolution (Durham–Arkansas) 5, 431447.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth Károly A fogak jelölése. Fogászat. Budapest.