View More View Less
 • 1 Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4
Restricted access
 • Bajnóczi, BernadettSchöll-Barna, GabriellaKalicz, NándorSiklósi, ZsuzsannaHourmouziadis, George H.Ifantidis, FotisKyparissi-Apostolika, AikateriniPappa, MariaVeropoulidou, RenaZiota, Christina 2013 Tracing the source of Late Neolithic Spondylus shell ornaments by stable isotope geochemistry and cathodoluminescence microscopy. Journal of Archaeological Science (Amsterdam) 40, 874882.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bertemes, François 1989 Das frühbronzezeitliche Gräberfeld von Gemeinlebarn. Kulturhistorische und paläometallurgische Studien. Saarbrücker Beiträge zum Altertumskunde 45. Bonn.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ernée, Michal 2012 Jantar v české únĕtické kultuře – k počátkům jantarové stezky (Bernstein in der b öhmischen Aunjetitz-Kultur – zu den Anfängen der Bernsteinstrasse). Památky archeologické (Praha) 103, 71172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ernée, Michal 2013 Uniformität oder Kreativität im Totenbrauchtum? Zum Bestattungsritus der Aunjetitzer Kultur aus Sicht der Phosphatanalyse. In: Müller-Scheessel, N. (Hrsg.): Irreguläre' Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe…? Akten der Internationalen Tagung in Frankfurt a. Main vom 3.–5. Februar 2012. Koll. Vor- u. Frühgesch. Bonn, 227238.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ernée, MichalMüller, JohannesRassmann, Knut 2012 Ausgrabung des frühbronzezeitlichen Gräberfeldsder Aunjetitzer Kultur von Prag-Miškovice. Vorläufige Auswertung und erste Ergebnisseder naturwissenschaftlichen Untersuchungen: 14C-Daten und Metallanalysen. Germania (Frankfurt am Main) 87, 355410.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knipper, CorinaMittnik, AlissaMassy, KenKociumaka, CatharinaKucukkalipci, IsilMaus, MichaelWittenborn, FabianMetz, Stephanie E.Staskiewicz, AnjaKrause, JohannesStockhammer, Philipp W. 2017 Female exogamy and gene pool diversification at the transition from the Final Neolithic to the Early Bronze Age in central Europe. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Washington DC) 114 (38) 1008310088.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lochner, MichaelaHellerschmid, Irmtraud 2016 Dokumentation Franzhausen-Kokoron: Ein Gräberfeld der jüngeren Urnenfelderkultur aus Zentraleuropa. Erweiterte interaktive Datenbank mit Illustrationen und Fundbeschreibungen.Version 03/epub, Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Melis, Eszter 2017 Book review: Michal Ernée, Prag-Miškovice. Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen zu Grabbau, Bestattungssitten und Inventaren einer frühbronzezeitlichen Nekropole. Römisch Germanische Forschungen, volume 72. Publisher Philipp von Zabern, Darmstadt 2015. 322 pages with 187 figures, 64 plates, 47 tables. Bonner Jahrbücher (Bonn) 2017, 442446.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neugebauer-Maresch, ChristineNeugebauer, Johannes-Wolfgang 1997 Franzhausen das frühbronzezeitliche Gräberfeld I. Fundberichte aus Österreich Materialhefte A/5/1–2. Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rebay-Salisbury, Katharina 2012 Leben mit Erinnerung. Die Performanz von Identität, Status und Prestige in Totenritualen der Bronzeund Eisenzeit Mitteleuropas. In: Christiansen, B.Thaler, U. (Hrsg.): Ansehenssache – Formen von Prestige in Kulturen des Altertums. Münchner Studien zur Alten Welt 9. München, 427449.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint, Csanád 2008 Betrachtungen zum Beginn der Mittelawarenzeit. Antaeus (Budapest) 2930, 2961.

 • Bilkei Irén 1990 A Keszthelyi Balatoni Múzeum római kőtára. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 2, 117127.

 • Bondár Mária 1996 Somogyvár-Vinkovci kultúra. In: Költő L.Vándor L. (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából. Régészeti kutatások a Kisbalaton területén 1979–1992. Zalaegerszeg, 4446.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • cserny Tibor 2002 A balatoni negyedidőszaki üledékek kutatási eredményei. Földtani Közlöny (Budapest) 132 (különszám) 193213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havasi Bálint Busznyák János 2008 A zalaszántói őskori tumulusok felmérésének újabb eredményei. Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 17, 93108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Heinrich-Tamáska Orsolya Müller RóbertStraub Péter 2012 A fenékpusztai római erőd évszázadai. Zalaegerszeg.

 • Heinrich-Tamáska, OrsolyaProhászka, Péter 2008 Pannonien zwischen Spätantike und Attilazeit am Beispiel von Tokod und Keszthely-Fenékpuszta. In: Externbrink, H.Herget, M. (Red.) Hunnen zwischen Asien und Europa. Langenweißbach, 143156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth László 2015 Középső vaskori öntőformák Alsópáhokról. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 140, 229256.

 • Horváth László Tokai Zita Mária 2012 Kora császárkori temető Alsópáhokon. In: Kvassay J. (szerk.): Évkönyv és jelentés a KÖSZ. 2009. évi feltárásairól. Budapest, 163222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mócsy András 1974 Pannonia a korai császárság idején. Budapest.

 • Müller Róbert 2000 Keszthely története I. Keszthely.

 • Müller Róbert 2012 Késő népvándorláskori gödörházba temetett halott Alsópáhokról. Évkönyv és jelentés a KÖSZ 2009 évi feltárásairól. Budapest, 461484.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2014a Die Gräberfelder von Keszthely-Fenékpuszta, Ödenkirche-Flur. CPP 5. Budapest–Leipzig–Keszthely–Rahden/Westf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Müller Róbert 2014b A középkor agrotechnikája a vaseszközök alapján. Ethnographia (Budapest) 125:1, 119.

 • Müller Róbert 2015 Hévíz évezredei. Hévíz.

 • Müller Róbert 2018 A Hévízi tó római kori fürdője. Hévíz 26, 294299.

 • Nagyné Bodor Elvira Cserny Tibor 1997 A keszthelyi öböl vízzel borítottságának fejlődéstörténete. Hidrológiai Közlöny (Budapest) 77, 98100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sümegi Pál 2009 Der Balaton als kartographisch-paläoökologisches Forschungsprojekt in Vergangenheit und Gegenwart. In: Heinrich-Tamáska, OStraub, P. (Hrsg.): Keszthely-Fenékpuszta im Spiegel der Jahrtausende. Leipzig/Zalaegerszeg, 1925.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szőke Béla Miklós 2014 A Karoling-kor a Kárpát-medencében. Budapest.

 • M. Virág Zsuzsanna 1996 Középső rézkor. In: Költő L.Vándor L. (szerk.): Évezredek üzenete a láp világából. Régészeti kutatások a Kisbalaton területén 1979–1992. Zalaegerszeg, 2224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ábel Jenő 1880 Adalékok a humanismus történetéhez Magyarországon. Közzéteszi: Ábel Jenő. Budapest.

 • Aggházy Mária 1959 A barokk szobrászat Magyarországon 1–3. Budapest.

 • Beke László 1980 Sodronyzománcos ötvösművek. MTA Művészettörténeti Kutató Csoport, Budapest.

 • Benkő Elek 2002 Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi. Budapest–Kolozsvár.

 • Borsos Béla 1974 A magyar műemlékvédelem hivatala és gyűjteményei az 1881. évi törvény megjelenésétől Henszlmann haláláig (1888). Magyar Műemlékvédelem (Budapest) 7, 19711972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bullerjahn, Rolp [é.n] Die Pfarrkirche zu Rerik. (DKV-Kunstführer Nr. 500/9, Zweite, veränderte Auflage) München.

 • Ciulisová, Ingrid 2002 Humanizmus a renesancia. Mestá, umenie a idey Erazma Rotterdamského. In: Bakoš, J. et al. (ed.): Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Bratislava, 120144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Déri Balázs 1992 „disicio…” címszó. In: A magyarországi középkori latinság szótára III. (D–E). Kiadásra előkészítette: Boronkai I. és Bellus I. Budapest, 177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Divald Kornél 1999 Felső-Magyarország ingatlan és ingó műemlékeinek lajstroma. In: Bardoly I. (szerk.): A „szentek fuvarosa”. Divald Kornél felső-magyarországi topográfiája és fényképei 1900–1919. (Forráskiadványok III.) Budapest, 127464.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Galavics Géza 2018 Klára Garas (1919–2017) in memoriam. Acta Historiae Artium (Budapest) 59, 517.

 • Garas Klára 1953 Magyarországi festészet a XVII. században. Budapest

 • Garas Klára 1955 Magyarországi festészet a XVIII. században. Budapest.

 • Genthon István [é. n.] Magyarország művészeti emlékei. Bibliográfia, kézirat. MÉM–MDK: Magyar Építészeti Múzeum – Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ, Könyvtár; illetve: Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet, Könyvtár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • German, Kinga 2014 Sakramentnischen und Sakramentshäuser in Siebenbürgen. Die Verehrung des Corpus Christi. Petersberg.

 • Helwig, Christop [é. n.] Der Dom zu Güstrow. (DKV-Kunstführer Nr. 413/9, Sechste, völlig neubearbeitete Auflage). München.

 • Henszlmann Imre 1885 Honi műemlékeink hivatalos osztályozása I–III. Archaeologiai Értesítő (Budapest) Ú. F. 5, xvixxiii, xxviixxx, xxxvixl.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henszlmann Imre 1886 Honi műemlékeink hivatalos osztályozása IV–V. Archaeologiai Értesítő (Budapest) Ú. F. 6, 114117, 335337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Henszlmann Imre 1887 Honi műemlékeink hivatalos osztályozása VI–VII. Archaeologiai Értesítő (Budapest) Ú. F. 7, 263267, 349352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ipolyi Arnold 1861 Régi magyar keresztkutak és Magyarország czímerének monumentalis használata. Archaeologiai Közlemények (Budapest) 2, 179186.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ipolyi Arnold 1862 A középkori emlékszerű építészet Magyarország. A M. Tudom. Akademia XX. ünnepélyes köz ülésében dec. XXII. MDCCCLXI. előadta Ipolyi Arnold, M. Ak. r. tag. A M. Tud. Akademia Évkönyvei X. kötetének VIII. darabja. Pest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ipolyi Arnold 1863 A középkori szobrászat Magyarországon. A M. Tudom. Akademia XXI. ünnepélyes köz ülésében jan. XVII. MDCCCLXIII. előadta Ipolyi Arnold, M. Ak. r. tag. A M. Tud. Akademia Évkönyvei X. kötetének XIII. darabja. Pest, 177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ipolyi Arnold 1864 A középkori magyar festészet emlékeiből. A szepesváraljai XIV. századi történeti falfestvény. A Magyar Tudományos Akadémia XXII. ünnepélyes közülésében jan. XXIII. MDCCCLXIV. előadta Ipolyi Arnold M. akadémiai rend. tag. A M. Tud. Akadémia Évkönyvei XI. kötetének III. darabja. Pest, 119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ipolyi Arnold 1997 Tanulmányok a középkori magyar művészetről. [Budapest]

 • Knüvener, Peter 2011 Die spätmittelalterliche Skulptur und Malerei in der Mark Brandenburg. (Forschungen und Beiträge zur Denkmalpflege im Land Brandenburg, Band 14). Worms–Berlin.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Kovács Sándor 1987 Janus Pannonius összes munkái. Budapest.

 • Lővei Pál 1995 A középkori Magyarország síremlékei – kutatási helyzetkép. Ars Hungarica (Budapest) 23:2, 243252.

 • Marosi Ernő 2009 Magyar (országi) művészettörténet – régiók művészettörténete. In: N. Kis T. (főszerk.): Colligite fragmenta! Örökségvédelem Erdélyben. Örökségvédelmi konferencia, Budapest, ELTE 2008. ELTE BTK Művészettörténeti Intézeti Képviselet, Budapest, 919.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marosi Ernő 2010 [opponensi vélemény] In: Lővei Pál „Posuit hoc monumentum pro aeterna memoria (Bevezető fejezetek a középkori Magyarország síremlékeinek katalógusához)” című akadémiai doktori értekezésének vitája. Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 59, 345349.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikó Árpád 2004 A bártfai városháza. Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 53, 1952.

 • Mikó Árpád 2005 Stílus és felirat. Kőbe vésett, klasszikus- és korai humanista kapitálissal írott feliratok a Mátyás- és Jagello-kori Magyarországon. Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 54, 205244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp Szilárd 2005 A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480–1515. Budapest.

 • Patay Pál [1989] Corpvs campanarvm antiqvarvm Hvngariae. Magyarország régi harangjai és harangöntői 1711 előtt. Magyar Nemzeti Múzeum [Budapest].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Radocsay Dénes 1954 A középkori Magyarország falképei. Budapest.

 • Radocsay Dénes 1955 A középkori Magyarország táblaképei. Budapest.

 • Radocsay Dénes 1957 Gótikus magyar címereslevelek. Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 6, 271294.

 • Radocsay Dénes 1958 Gotische Wappenbilder auf ungarischen Adelsbriefen. Acta Historiae Artium (Budapest) 5, 317358.

 • Radocsay Dénes 1977 Falképek a középkori Magyarországon. [Budapest]

 • Radocsay Dénes 1963a Gótikus festmények Magyarországon. Budapest.

 • Radocsay Dénes 1963b Gotische Tafelmalerei in Ungarn. [Budapest]

 • Radocsay Dénes 1964 Gotische Wappenbilder auf ungarischen Adelsbriefen II. Acta Historiae Artium (Budapest) 10, 5768.

 • Radocsay Dénes 1965 Renaissance Letters Patent granting armorial bearings in Hungary I. Acta Historiae Artium (Budapest) 11, 241264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Radocsay Dénes 1966 Renaissance Letters Patent granting armorial bearings in Hungary II. Acta Historiae Artium (Budapest) 12, 7192.

 • Radocsay Dénes 1967 A középkori Magyarország faszobrai. Budapest.

 • Radocsay Dénes 1971 Les principaux monuments funéraires médiévaux conservés á Budapest. In: comte d'Adhémar de Panat et al. (ed.): Mélanges offerts á Szabolcs de Vajay … Braga, 461486.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rómer Flóris 1863 A középkori keresztelő medenczék. Archaeologiai Közlemények (Budapest) III, Új folyam I. 127138.

 • Rómer Flóris 1871 Régi harangjaink és keresztelő-kútjaink ismertetéséhez. Archaeologiai Értesítő (Budapest) 5, 173178.

 • Rómer Flóris 1874 Régi falképek Magyarországon. (Monumenta Hungariae Archaeologica – Magyarországi Régészeti Emlékek III/I.) Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šašky, Ladislav 1988 Kunstdenkmäler der Slowakei. Bratislava.

 • Tari Edit 2000 Pest megye középkori templomai. Studia Comitatensia (Szentendre) 27.

 • Tari Edit 2018 Kőbe faragott liturgia. A Kárpát-medence középkori kő keresztelőmedencéi. Budapest.

 • C. Tóth Norbert 2017 Magyarország késő középkori főpapi archontológiája: Érsekek, püspökök, illetve segédpüspökeik, vikáriusaik és jövedelemkezelőik az 1440-es évektől 1526-ig. Győr.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. Várkonyi Ágnes 1973a A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban I. A pozitivista történetszemlélet Európában és hazai értékelése 1830–1945. Budapest

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • R. Várkonyi Ágnes 1973b A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban II. A pozitivizmus gyökerei és kibontakozása Magyarországon 1830–1860. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Veress Endre 1941 Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és iratai 1221–1864. (Olaszországi Magyar Emlékek III.) Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Verő Mária 1984 Adatok a magyarországi bronzművesség történetéhez. Későközépkori keresztelőkutak a Szepességben és Sárosban. Szakdolgozat, ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Verő Mária 2002 Spätmittelalterliche Erztaufbecken in Nordungarn: in der Zips und in Bartfeld. Acta Historiae Artium (Budapest) 43, 113190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zolnay László 1980 Csonkolt faágas motívumok későgótikus épületplasztikáinkban. Művészettörténeti Értesítő (Budapest) 29, 117130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsámbéky Monika HajmÁsi ErikaIvicsics Péter 2002 Pornóapáti, egykori pornói ciszterci apátság. In: Lővei P. (szerk.): Lapidarium Hungaricum. Magyarország építészeti töredékeinek gyűjteménye 6. Vas megye II. Vas megye műemlékeinek töredékei 2. Magyarszecsőd – Zsennye. Budapest. 146, 150. (74.4. kat. sz.); 607610. kép

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2022 17 2 2
Feb 2022 5 0 0
Mar 2022 2 3 4
Apr 2022 5 1 1
May 2022 2 0 0
Jun 2022 5 0 0
Jul 2022 1 0 0