View More View Less
 • 1 Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nzrt., , 1113 Budapest, Daróczi út 3
 • | 2 Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, , 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 16–18
 • | 3 Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nzrt., , 1113 Budapest, Daróczi út 3
Restricted access

Tanulmányunkban egy 2014–15 folyamán, Székkutason (Csongrád megye) feltárt Árpád-kori településrészlet házaiból előkerült kerámiaanyag feldolgozásának eredményeit mutatjuk be, adalékkal szolgálva a 12. századi kerámiakutatás adataihoz.

Presented here are the results of the assessment of the pottery finds from the houses of an Árpádian Age settlement, a section of which was uncovered at Székkutas (County Csongrád) in 2014–2015, which can contribute to studies on 12th-century pottery.

 • Antonić, NikolinaRácz, Tibor Ákos 2017 Selected Medieval Finds from the site Kobilić 1 in Turopolje (Odabrani srednjovjekovni nalazi s lokaliteta Kobilić 1u Turopolju). In: Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheološki izvora (Mediaeval Settlements in the Light of Archaeological Sources), Zbornik Instituta za Arheologiju/Serta Instituti Archaeologici Knjiga 6. Zagreb, 255275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benedek AndrásPópity Dániel 2010 Árpád-kori teleprészlet Kiskundorozsma-Daruhalom dűlőben (Siedlungsfragment der Arpadenzeit in Kiskundorozsma-Daruhalom dűlő). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Monumenta Archaeologica (Szeged) 2, 231260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Béres Mária 1989 Beszámoló a Nagymágocs–Szendrei-major-Hűtőtó területén végzett leletmentésről (Bericht über die Ausgrabung auf dem Gebiet von Nagymágocs, Szendrei-Meierhof, Hűtőtó). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) 5973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Béres Mária 1998 Regionale Beziehungen der Dorfsiedlungen Südostungarns im 10. bis 13. Jahrhundert. In: Fridrich, J. et al. (eds): Ruralia 2. Památky archeologické – Supplementum 11, Praha. 172180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dugonjić, Anita 2017 Medieval Settlement at the site Franjevac near Đakovo (Srednjovjekovno naselje na položaju Franjevac kod Đakova). In: Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheološki izvora (Mediaeval Settlements in the Light of Archaeological Sources), Zbornik Instituta za Arheologiju/Serta Instituti Archaeologici Knjiga 6. Zagreb, 293336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gallina ZsoltGulyás Gyöngyi 2017 „Láttam a végtelen sok kunt és tatárt…” – A tatárjárás emlékei Csanádpalotáról (’I saw the infinite number of Cumans and Tartars…’ – Relics of the Mongol invasion from Csanádpalota). In: Balogh, Cs.Major, B. (szerk.): Hadak Útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája Esztergom, gaLLina zsoLt–guLyás gyöngyi 2014. november 4–6. A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai 3.2. Budapest – Esztergom, 755776.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gallina ZsoltGulyás GyöngyiMolnár István 2014 Késő Árpád-kori településrészlet Kiskunfélegyháza határából. Archaeologia Cumania (Kecskemét) 3, 273397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulyás Gyöngyi 2012 Árpád-kori településrészlet Makó, Igási út lelőhelyen (M43-as autóút 23. lelőhely) (Portion of an Árpádera settlement in Igás street site, Makó (Motorway M43, site 23). Békés Megyei Múzeumok Közleményei (Békéscsaba) 36, 1786.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovich B. Dénes 1991 Ásatások az Árpád-kori Fenék falu területén 1976–1978 (Ausgrabungen auf dem Gebeit des arpadenzeitlichen Dorfes Fenék 1976–1978). Zalai Múzeum (Zalaegerszeg) 3, 185211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovich B. Dénes 1994 Szondázó ásatás Szarvas-Rózsáson (Test excavations at Szarvas-Rózsás). In: Lőrinczy G. (szerk.): A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged, 405419.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovich B. Dénes 2011 Archaeological Investigations at Endrőd (Site No. END0170). Settlement details from the Avar Period and the Árpád Period. In: Vaday, A.Jankovich, B. D.Kovács, L. (eds): Archaeological Investigations in County Békés 1986–1992. Varia Archaeologica Hungarica (Budapest) 25, 73157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovich B. DénesSzatmári Imre 2013 Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén. Varia Archaeologica Hungarica (Budapest) 28.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Langó PéterRózsa Zoltán 2012 Az Árpád-kori Orosháza kapcsolatrendszere. Az alsó íven négysoros gyöngydróttal és három gyöngykoszorúval díszített függők. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából (Orosháza) 7, 4047.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lichtenstein, LászlóRózsa, ZoltánSzigeti, Judit M. a. Chronological observations of the appearance of red slip coating on Árpádian Period cauldron fragments in the light of the excavations at Végegyháza Zsibrik-domb site. Megjelenés alatt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Méri István 1964 Árpád-kori népi építkezésünk feltárt emlékei Orosháza határában. Régészeti Füzetek Ser. II. (Budapest) 12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miklós Zsuzsa 1998 Váralja-Várfő XIII. századi vára (Váralja-Várfő–ein Burg aus dem XIII-ten Jahrhunderts). A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd) 20, 127156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp AdriennSzigeti JuditHorváth Viktória 2017 Három korszak–három lelet. Három kiemelkedő tárgy a budavári karmelita kolostor feltárásából (Three period–three artifacts. Three extraordinary artifacts from the excavation of the Carmelite monastery in Buda castle). Budapest Régiségei (Budapest) 50, 189221.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paszternák István 2000 Árpád-kori falu és temető Szentes-Szentilona-dombon (Ein arpadenzeitliches Dorf und sein Gräberfeld in Szentes, Szentilona-Hügel). A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve–Studia Archaeologica (Szeged) 6, 403428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Popović, MarkoIvanišević, Vujadin 1988 Grad Braničevo u srednjem veku (Branicevo, cité médiévale). Starinar (Belgrád) 39, 125179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rózsa ZoltánTugya Beáta 2012 Kik voltak az első Orosháza lakói? Problémafelvetés egy kutatás kezdetén. Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából (Orosháza) 6, 1731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szigeti Judit 2016 Különleges formájú kerámiaedények Halimba-Cseres 10–12. századi temetőjében (Tálak, bordás, hengeres nyakú/váza alakú edények és palackok) (Unique Ceramic Earthenwares in the 10th–12th Century Cemetery of Halimba-Cseres). Opuscula Hungarica (Budapest) 9, 7588.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szigeti Judit M. a. Egy késő Árpád-kori kerámiaanyag a Budai várból (Karmelita épületegyüttes. Budai vár). Megjelenés alatt.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szigeti JuditRózsa Zoltán M. a. Fényezett felületű (Polírozott) 1213.századi Árpád-kori kerámiák. Megjelenés alatt.

 • Takács Miklós 1986 Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken. Varia Archaeologica Hungarica (Budapest) 1.

 • Takács Miklós 1996 Formschatz und Chronologie der Tongefässe des 10.–14. Jahrhunderts der Kleinen Tiefebene. Acta Archaeologica Hungariae (Budapest) 48, 135195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 1997 A honfoglalás kori edényművesség. In: Kovács L.Paládi-Kovács A. (szerk.): Honfoglalás és néprajz. Budapest, 205223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 2012 A Kárpát-medence 10–11. századi cserépedény-lelőhelyeinek térképészeti vonatkozásairól – másodszor (Über die kartografischen Aspekten der Keramikfunde des 10–11. Jahrhunderts im Karpatenbecken– zum zweiten mal). In: Liska A. – Szatmári I. (szerk.): Sötét idők rejtélyei. 6–11. századi régészeti emlékek a Kárpát-medencében és környékén. Tempora Obscura 3. Békéscsaba, 405500.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács Miklós 2017 Az Árpád-kori gömbölyű aljú cserépbográcsok két nagyalföldi regionális csoportjáról (Two regional groupings of Arpadian-era earthenware cauldrons). In: Benkő E. – Kovács Gy. – Orosz K. (szerk.): Mesterségek és műhelyek a középkori és koraújkori Magyarországon. Tanulmányok Holl Imre emlékére. Budapest, 507523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vályi Katalin 1996 Bolgár és későavar elemek a pusztaszeri település kerámiájában. In: Pálfi Gy.Farkas L. Gy.Molnár E. (szerk.): Honfoglaló magyarság – Árpád-kori magyarság. Antropológia – régészet – történelem. Szeged, 4358.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2006 Adatok a X. századi magyarság kerámiaművességéhez (Data on pottery workmanship of Hungarians in the 10th century). In: Holló Sz. A.Szulovszky J. (szerk.): Az agyagművesség évezredei a Kárpátmedencében. Budapest – Veszprém, 4758.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2013 Kerámiavizsgálatok eredményeinek felhasználása 10–13. századi településeink kutatásában I. (Borsod) (Die Nutzung der Ergebnisse von Keramikanalysen in der Forschung der Siedlungen des 10.–13. Jahrhunderts I.) (Borsod). In: Révész L.Wolf M. (szerk.): A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 3. Szeged, 755797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2014 Gorzsai Homo Ludens. Malomjáték egy Árpád-kori házban. In: Anders A. – Balogh Cs. – Türk A. (szerk.): Avarok pusztái. Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára. Budapest, 627636.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolf Mária 2019 A borsodi földvár. Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk kutatása. In: Révész L. (szerk.): Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről 6. Budapest – Miskolc – Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 130 EUR / 177 USD
Print + online subscription: 146 EUR / 210 USD
Subscription fee 2021 Online subsscription: 133 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 149 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Publication
Programme
2021 Volume 146
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)