Authors:
Emília Pásztor Türr István Múzeum, 6500 Baja, Deák Ferenc utca 1., Hungary

Search for other papers by Emília Pásztor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0001-9905-5113
,
Evelin Pap Türr István Múzeum, 6500 Baja, Deák Ferenc utca 1., Hungary

Search for other papers by Evelin Pap in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0003-2368-4997
, and
Réka Cs. Andrási Türr István Múzeum, 6500 Baja, Deák Ferenc utca 1., Hungary

Search for other papers by Réka Cs. Andrási in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-7909-2870
Restricted access

Absztrakt

Sükösd határában 2020 decemberében egy halomsíros kultúrához tartozó, különlegesen gazdag mellékletekkel ellátott temetkezés került feltárásra. Az eredeti helyzetben megfigyelt fiatal nő egykori, díszes viseleti elemei közül kiemelkedik a bronz lábtekercspár és a sírban talált borostyánleletek.

In December 2020, a burial belonging to the Tumulus culture with particularly rich grave goods was excavated at Sükösd. The young woman was discovered intact and was richly adorned with jewellery. The most outstanding of these are the bronze anklets and the amber finds.

 • Barkóczy, P., Kovács Á. és Fischl K.P. (2011). Őskori réz és bronz leletek metallográfiai és metallurgiai vizsgálata (Metallographical and metallurgical investigation of prehistoric copper and bronze finds). Archeometriai Műhely, 4: 293303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartík, J. és Schreiner, M. (2010). Ein Bronzehortfund aus der Gemeinde Ľubá (Hromadný nález bronzových predmetov z obce Ľubá). Zborník Slovenského národného múzeaArcheológia, 20: 1732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bóna, I. (1958a). Chronologie der Hortfunde vom Koszider Typus. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 9: 211243.

 • Bóna, I. (1958b). Bronzkori öntött kardíszek Borsodgesztiről. A Hermann Ottó Múzeum Évkönyve, 2: 4144.

 • Butrimas, A., Ulozaitė, R., és Iršėnas, M. (2018). Amber Discs with Cross Decoration. Archaeologia Baltica, 25: 140160, https://doi.org/10.15181/ab.v25i0.1835.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Claßen, E. és Berger, B. (2013). Bernstein, Bronze, Glas und Gold aus mittelbronzezeitlichen Grabhügeln. In: Natur und Mensch. Jahresmitteilungen 2011. Naturhistorische Gesellschaft Nürnberg, Nürnberg, 2740.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csányi, M. (1980). Árkokkal körülvett sírok a halomsíros kultúra jánoshidai temetőjében (Graves surrounded by ditches in the Jánoshida cemetery of the tumulus grave culture). Archeologiai Értesítő, 107: 153165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csányi, M. (2016). Amiről a sírleletek szólnak. A társadalmi rétegződés jelei a jánoshidai késő bronzkori temetőben (What the grave goods talking about. Traces of Siocial Stratification in a Late Bronze a cemetery at Jánoshida). Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve, 25: 109119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csányi, M. (2017). Traces of Social Stratification in a Late Bronze Age Cemetery at Jánoshida-Berek. In: Kiss, V., Kulcsár, G., V. Szabó G. és Váczi, G. (Szerk.), State of the Hungarian Bronze Age Research conference. Proceedings of the conference held between 17th and 18th of December 2014, Vol. 2. Prehistoric Studies, Institute of Archaeology RCH HAS, Institute of Archaeological Sciences ELTE, Prehistoric Society, Budapest, 201212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csányi, M. (2019). Kik voltak ők és honnan jöttek? Abszolút időrendi adatokból leszűrhető következtetések a jánoshidai késő bronzkori temetőben (Who were they and when did they come from? Conclusions drawn from absolute chronological data in the cemetery of Jánoshida from the Late Bronze Age). Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve, 27: 4764.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • David, W. (1998). Zu Variantengliederung, Verbreitung und Datierung der kosziderzeitlichen Sichelnadeln. In: Ciugudean, H. és Gogâltan, F. (Szerk.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. International Symposium, Alba Iulia, September 24–28, 1997, Vol. 8. Biblioteca Musei Apulensis, Muzeul National al Unirii, Alba Iulia, 281370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • David, W. (2002). Studien zu Ornamentik und Datierung der bronzezeitliche Depotfundgruppe Hajdúsámson-Apa-Ighiel-Zajta. Teil 2 .Museul National al Unirii, Alba Iulia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dušek, M. (1966). Karpatenländische Hügelgräberkultur, Vol. 3. Inventaria Archaeologica, Habelt, Bonn.

 • Dušek, M. (1969). Bronzezeitliche Gräberfelder in der Südwestslowakei, Vol. 4. Archaeologica Slovaca – Catalogi, Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied, Bratislava.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Egry, I. (2004). Halomsíros temető Győr-Ménfőcsanak-Bevásárlóközpont területén (Cemetery of Tumulus culture in the territory of the Shopping center of Győr-Ménfőcsanak). In: Ilon, G. (Szerk.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halott kultusz és temetkezés. Szombathely-Bozsok, 2002. október 7–9 .Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, Szombathely, 121138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Fischl K., Kiss V. és Kulcsár, G. (1999). Kora és középső bronzkori település Baks-Homokbánya (Csongrád megye) lelőhelyen (Früh- und mittelbronzezeitliche Siedlungen auf dem Fundort Baks-Homokbánya [Komitat Csongrád]). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, 5: 77190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foltiny, I. (1957). A halomsíros és lausitzi kultúra nyomai Szeged környékén, Vol. 4. Régészeti Füzetek, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Furmánek, V., Veliačik, L. és Vladár, J. (1999). Die Bronzezeit im slowakischen Raum, Vol. 15. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Leidorf, Rahden/Westf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Godiš, J. (2019). Ženský Kroj v Kosziderskom Období Ako Fenomén Stredného Podunajska (Women’s costume in Koszider period as Middle Danube phenomenon). Studia Historica Nitriensia – Supplementum, 23: 4970, https://doi.org/10.17846/SHN.2019.23.S.49-70.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Godiš, J. és Haruštiak, J. (2020a). Pohrebisko mohylovej kultúry v Šamoríne, časti Šámot (Burial ground of Tumulus culture in Šamorín-Šámot). Zborník Slovenského Národného Múzea – Archeológia, 30: 119166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Godiš, J. és Haruštiak, J. (2020b). Unikátny ženský hrob mohylovej kultúry v Šamoríne, časti Šámot (A unique female grave of the Tumulus culture in Šamorín-Šámot). In: Mitáš, V. és Ožďáni, O. (Szerk.), Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie. Doba popolnicových polí a doba halštatská. Smolenice 15.–19. október 2018, Vol. 25. Archaeologica Slovaca Monographiae – Communicationes, Archeologický Ústav Slovenskej Akadémie Vied, Nitra, 5375.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hachmann, R. (1957). Die frühe Bronzezeit im westlichen Ostseegebiet und ihre mittel- und südosteuropischen Beziehungen. Flemmings Verlag, Hamburg.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hahnel, B. (1994). Funde der mittleren Bronzezeit, der älteren Urnenfelderzeit sowie der Spätlatène- und Römerzeit in Wien 23, Sulzengasse. Archaeologia Austriaca, 78: 2956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hampel J. (1892). A bronzkor emlékei Magyarhonban II. Országos Régészeti és Embertani Társulat, Budapest.

 • Hampl, F., Kerchler, H. és Benkovsky–Pivovarova, Z. (1981). Das mittelbronzezeitliche Gräberfeld von Pitten in Niederösterreich, Vol. 19–20. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hänsel, B. (1968). Beiträge zur Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken, Vol. 7–8. Beiträge zur ur-und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes, Habelt, Bonn.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Haraszthy, L. (2012). A Janus Pannonius Múzeum madártojás- és fészekgyűjteményeinek katalógusa. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. Holport, Á. (1980). A halomsíros kultúra leletei Ürömön (Die Funde der Hügelgräberkultur von Üröm). Studia Comitatensia, 9: 5577.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, T. (1999). Contribution to the Study of Hungarian Amber Finds. Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 24(3): 277289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ilon, G. (1998). Late Bronze Age Hoard from Szentkirályszabadja, Veszprém County, Hungary. Specimina Nova, 12: 181194.

 • Jaeger, M., Czebreszuk, J., Piszora, P. és Kulcsár, G. (2020). Small Links in a Long Chain. Amber Finds at a Vatya Culture Fortified Settlement, Kakucs-Turján (Central Hungary). In: MaranJ., Ailincăi, S.-C., Băjenaru, R., és Hansen, S. (Szerk.), Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze Age and Early Iron Age. Conference to the Memory of Alexandru Vulpe. 10th–13th November 2017, Tulcea, Romania, Vol. 350. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Habelt, Bonn, 553568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovits, K. (2013). Neue Angaben zu dem Körpergrab der Hügelgräberkultur von Szentes-Ecser Déló Tanya (Kom. Csongrád). Communicationes Archaeologicae Hungariae, 21–26, https://doi.org/10.54640/CAH.2013.21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovits, K. (2017). Die bronzezeitlichen Anhänger in Ungarn, Vol. 9. Studia ad archaeologiam Pazmaniensia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jankovits, K. (2021). A bronze hoard from Pusztasárkánytó (Mosdós-Pusztasárkánytó) and a burial assemblage from Ráksi (County Somogy) in the collection of the Piarist Museum in Budapest. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 72(1): 120, https://doi.org/10.1556/072.2021.00001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kantor, H.J. (1948). A Predynastic Ostrich Egg with Incised Decoration. Journal of Near Eastern Studies, 7(1): 4651, https://doi.org/10.1086/370851.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kapuran, A. (2018). Jewellery made of bronze sheets from the prehistoric necropolis at the village of Velebit, near Kanjiza. Starinar, 68: 3345, https://doi.org/10.2298/STA1868033K.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karlsson, L. (2008). Labraunda 2004–2007. A preliminary report on the Swedish excavations with contributions by Olivier Henry and Jesper Blid. Istanbuler Mitteilungen, 58: 109133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaul, F. (2004). Das Felsbild von Lökeberg – Sonnenbilder und Sonnenkult in der Nordischen Bronzezeit. In: Meller, H. (Szerk.), Der Geschmiedete Himmel. Die weite Welt im herzen Europas vor 3600 Jahren .Theiss, Halle, 6669.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kemenczei, T. (1967). Die Zagyvapálfalva-Gruppe der Pilinyer Kultur. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 19: 229305.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Knapowska-Mikołajczykowa, A. (1957). Wczesny okres epoki brazu w Wielkopolsce. Fontes archaeologici Posnaniensis, 7: 31113.

 • S. Koós J. (1989). Ritka bronzkori kardísz a Herman Ottó Múzeumban (Ein seltenes bronzezeitliches Armband im Museum Herman Ottó). A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, 27: 431437.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, T. (1966). A halomsíros kultúra leletei az Észak-Alföldön (Die Funde der Hügelgräberkultur). Archaeologiai Értesítő, 93: 159199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, T. (1975). Tumulus Culture cemeteries of Tiszafüred, Vol. II/17. Régészeti Füzetek, Magyar Menzeti Múzeum, Budapest.

 • Kőszegi F. (1964). A rákospalotai kincslelet. Rákospalotai Múzeum Évkönyve, 1: 932.

 • Marková, K. (1993). Bernsteinfunde in der Slowakei während der Bronzezeit. In: Beck, C.W. és Bouzek, J. (Szerk.), Amber in archaeology. Proceedings of the second international conference on amber in archaeology, Liblice 1990 .Institute of Archaeology, Praha, 171178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mozsolics, A. (1967). Bronzefunde des Karpatenbeckens. Depotfundhorizonte von Hajdúsámson und Kosziderpadlás. Akadémiai Kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mozsolics, A. (1968). Goldfunde des Depotfundhorizontes von Hajdúsámson. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 46–47: 262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mozsolics, A. (1973). Bronze- und Goldfunde des Karpatenbeckens. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Mozsolics, A. (1985). Bronzefunde aus Ungarn Depotfundhorizonte von Aranyos, Kurd und Gyermely. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Mozsolics, A. (1988). Der Bronzefund aus der oberen Remete-Höhle. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 40: 2764.

 • Müller, R. (1972). A pötrétei késő bronzkori kincslelet (Der spätbronzezeitliche Schatzfund von Pötréte). A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 11: 5973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, M. (2005). A halomsíros kultúra leletei Szentes környékén (Die Funde der Hügelgräberkultur in der Umgebung von Szentes). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, 11: 736.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy M. (2007). Bronzkori kartekercs Hegyhátszentmárton határából (Bronze Age Spiral Arm Band from the Outskirts of Hegyhátszentmárton). Savaria. A Vas Megyei Múzeumok értesítője, 31(1): 280299.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neugebauer, J.-W. (1977). Böheimkirchen, Monographie des namengebenden Fundortes der Böheimkircher-Gruppe der Věteřov kultur. Archaeologia Austriaca, 61–62: 31207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Németh, G. (2008). Rapport préliminaire sur une nécropole de la Culture des Tumulus á Lébény. In: Czajlik, Z. és Mordant, C. (Szerk.), Nouvelles Approches en Anthropologie et en Archéologie Funéraire. Actes de la table ronde tenue du 18 au 19 mai 1999 á l’Institut Archéologique de l’Université Eötvös Loránd (Budapest). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 7381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pásztor, E. (2021). Prehistoric light in the air. Celestial Symbols of the Bronze Age. In: Papadopoulos, C. és Moyes, H. (Szerk.), The Oxford Handbook of Light in Archaeology. Oxford University Press, Oxford, 355373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pieraccini, L.C. (2014). The Ever Elusive Etruscan Egg. Etruscan Studies, 17(2): 267292, https://doi.org/10.1515/etst-2014-0015.

 • Pirling, R. (1980). Die mittlere Bronzezeit auf der Schwäbischen Alb, Vol. XX/3. Prähistorische Bronzefunde, C. H. Beck, München.

 • Rittershofer, K.-F. (1983). Der Hortfund von Bühl und seine Beziehungen. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 64: 139417.

 • Salaš, M. (2005). Bronzové Depoty Střední až Pozdní Doby Bronzové na Moravě a ve Slezsku (Bronze depots of the Middle and Late Bronze Age in Moravia and Silesia) .Moravské Zemské Museum, Brno.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schumacher-Matthäus, G. (1985). Studien zu bronzezeitlichen Schmucktrachten im Karpatenbecken: ein Beitrag zur Deutung der Hortfunde im Karpatenbecken, Vol. 6. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, Philipp von Zabern, Mainz am Rhein.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Socha, K. és Sójkowska-Socha, J. (2014). Od birytualnego cmentarzyska ludności kultury mogiłowej po osadę średniowieczną (From bi-ritual cemetery of tumulus culture people to a medieval Settlement). Archaeologia Środkowego Nadodrza, 11: 752.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogyvári, Á. (2021). Késő bronzkori sírok Szentkirályon. Cumania, 29: 722.

 • Sørensen, M.L.S. és Rebay, K.Ch. (2005). Interpreting the body. Burial practices at the Middle Bronze Age cemetery at Pitten, Austria. Archaeologica Austriaca, 89: 153175, https://doi.org/10.1553/archaeologia89s153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilas, G. (2017). The Cemetery of the Late Bronze Age Tumulus Culture at Budapest-Nagytétény-Érdliget. In: Kiss, V., Kulcsár, G., V. Szabó G. és Váczi, G. (Szerk.), State of the Hungarian Bronze Age Research conference. Proceedings of the conference held between 17th and 18th of December 2014, Vol. 2. Prehistoric Studies, Institute of Archaeology RCH HAS, Institute of Archaeological Sciences ELTE, Prehistoric Society, Budapest, 213250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarbay, J.G. (2015). A Late Bronze Age hoard and sickle-shaped pins from Fövenyes (Hungary, Veszprém County) (Késő bronzkori depó és sarló alakú tűk Fövenyesről [Magyarország, Veszprém m.]). Ősrégészeti Levelek, 14: 84118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trogmayer, O. (1965). A férfi és női viselet nyomai a tápéi bronzkori temetőben. Folia Archaeologica, 65: 5365.

 • Trogmayer, O. (1969). Középső bronzkori leletek Kömpöcről (Mittelbronzezeitlichen Funde von Kömpöc). Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1: 8796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Trogmayer, O. (1975). Das bronzezeitliche Gräberfeld bei Tápé. Fontes Archaeologici Hungariae, Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • Vicze, M. (2011). Bronze Age Cemetery at Dunaújváros-Duna-dűlő, Vol. IV/1. Dissertationes Pannonicae, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wels-Weyrauch, U. (1991). Die Anhänger in Südbayern, Vol. XI/5. Prähistorische Bronzefunde, C. H. Beck, Stuttgart.

 • Wewerka, B. (1999). Grabfunde der mittleren Bronzezeit aus Strass im Strassertal, NÖ. Ein Vorbericht. Archäologie Österreichs, 10: 5561.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Woltermann, G. (2016). Amber before Metal – die frühbronzezeitliche Bernsteinschmuck Sitte Norddeutschland zwischen lokalem Kontext und transeuropäischen Fernkontakten. In: Dietz, U.L. és Jockenhövel, A. (Szerk.), 50 Jahre „Prähistorische Bronzefunde” – Bilanz und Perspektiven. Beiträge zum internationalen Kolloquium von 24. bis 26. September 2014 in Mainz, Vol. XX/14. Prähistorische Bronzefunde, Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 383418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Willvonseder, K. (1937). Die Mittlere Bronzezeit in Österreich, Vol. 3–4. Reihe Bücher für Ur- und Frühgeschichte, A. Schroll, Wien.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

A szerzői útmutató magyar nyelven is rendelkezésükre áll.
Kérem, töltse le INNEN

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

ELTE Eötvös Loránd University
Institute of Archaeological Sciences
Múzeum körút 4/B, 1088 Budapest, HUNGARY
Telephone: +(36)-1-411-6500 / 2922
E-mail: vaczi.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 66 2 5
Jan 2024 46 2 8
Feb 2024 42 3 5
Mar 2024 18 3 4
Apr 2024 91 1 2
May 2024 45 3 3
Jun 2024 17 0 1