Author:
Zsuzsanna M. Virág Budapest History Museum, Szent György tér 2, H-1014 Budapest

Search for other papers by Zsuzsanna M. Virág in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-5332-3810
Restricted access

Absztrakt

Budapesten kora rézkori temetkezések csak településekről vagy elszórtan ismertek. Jelenleg egyedülálló a XVII. ker. Rákoscsaba-Majorhegy, észak lelőhelyen előkerült több sírt magában foglaló, önálló temetkezési hely. A temetkezések két területileg is elkülönülő csoportot alkotnak, közöttük a mellékletadásban és a halottakkal való bánásmódban is eltérések mutatkoznak. E jelenség mögött a térség összekötő és közvetítő szerepe, de társadalmi, identitás béli tényezők is meghúzódhatnak.

Abstract

Early Copper Age burials in the territory of Budapest had primarily been known from the contemporary settlements or were discovered as lone graves. The burial ground investigated at Rákoscsaba, Major-hegy north, in Budapest, District XVII., consisting of several inhumations is still unique in this regard. The discovered graves formed two separate groups; this spatial distinction was also reflected by the treatment of the deceased and the variety of grave goods present at the site. The distinction between burials could be explained either by the location and the role the site played in the network of interactions, or by social, economic factors, but it may also be considered as expressions of local identities.

 • Bognár-Kutzián, I. (1963). The Copper Age cemetery of Tiszapolgár-Basatanya Vol. 42. Archaeologica Hungarica, Budapest.

 • Endrődi, A. and Reményi, L. (2003). Az Albertfalva, 6-os számú főút bővítését megelőző régészeti feltárás eredményei (The results of the excavations preceding the enlargement of route 6 by Albertfalva). Aquincumi Füzetek, 9: 146150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gáboriné Csánk, V. (1964). Megfigyelések a békásmegyeri őskori telepen (Observations faites les station prehistorique de Békásmegyer). Archaeologiai Értesitő, 91: 201214.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hornok, P. and Kiss, P. (2017). A Balaton–Lasinja kultúra települése és kincslelete Magyaregresen (A settlement and copper hoard of the Balaton–Lasinja culture at Magyaregres). Archaeologiai Értesítő, 142: 239253. https://doi.org/10.1556/0208.2017.142.9.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, L. A. (2003). Rézkori temetkezés a Budapest-aquincumi gázgyár mellett. In: Viga, Gy., Holló, Sz.A. and Cs. Schwalm, E. (Eds.), Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Archaeolingua, Budapest, 257265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kalicz, N. (1991). Beiträge zur Kenntnis der Kupferzeit im ungarischen Transdanubien. In: Lichardus, J. (Ed.), Die Kupferzeit als historische Epoche. Symposium Saarbrücken und Otzenhausen 1988, Vol. 55. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde, Habelt, Bonn, 347387.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korom, A., Reményi, L. and Tóth, A. (2005). Régészeti kutatások az M0 körgyűrű keleti szektorának nyomvonalán (Archaeological investigations along the path of the eastern sector of the M0 ring road). Aquincumi Füzetek, 11: 186196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, K. and Váczi, G. (2007). The cemetery of the Early Copper Age Tiszapolgár culture at Hajdúböszörmény-Ficsori tó. In: Kozłowski, J. and Raczky, P. (Eds.), The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe .Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków, 397409.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lichardus, J. and Vladár, J. (1964). Zu Problemen der Ludanice-Gruppe in der Slowakei. Slovenská Archeológia, 12: 69159.

 • Marton, T. and Patay, R. (2004). Középső rézkori temetkezések Szihalomról (Előzetes jelentés) (Mittelkupferzeitliche Gräberfelder in Szihalom [Vorbericht]). In: Ilon, G. (Ed.), Halottkultusz és temetkezés. ΜOMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szombathely, 293304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oross, K., Marton, T., Whittle, A., Hedges, R. E. M. and Cramp, L. J. E. (2010). Siedlung der Balaton–Lasinja-Kultur in Balatonszárszó-Kis-Erdei-dűlő. In: Študeniková, J., Pavúk, P., Kalábková, P. and Kovár, B. (Eds.), Panta Rhei. Studies in chronology and cultural development of South-Eastern and Central Europe in earlier prehistory presented to Juraj Pavúk, on the occasion of his 75th birthday, Vol. 11. Studia Archaeologica et Medievalia, Comenius University in Bratislava, Bratislava, 379405.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patay, P. (1975). Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztur-Kultur. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission, 55: 371.

 • Patay, P. (1976). A magyarhomorogi rézkori temető (Das kupferzeitliche Gräberfeld von Magyarhomorog.) A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 173253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patay, P. (1978a). Das Kupferzeitliche Gräberfeld von Tiszavalk-Kenderföld. Fontes Archaeologici Hungariae, Akadémiai kiadó, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patay, P. (1978b). A Tiszavalk-tetesi rézkori temető és telep (Kupferzeitliches Gräberfeld und Siedlung von Tiszavalk-Tetes). Folia Archaeologica, 29: 2157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patay, R. (2007). Középső rézkori sír Valkó-Tópartról (Middle Copper Age burial from Valkó-Tópart). Ősrégészeti Levelek, 8–9: 99104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pavúk, J. and Bátora, J. (1995). Siedlung und Gräber der Ludanice-Gruppe in Jelšovce, Vol. 5. Archaeologica Slovaca Monographiae, Archäologisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Nitra, 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raczky, P. (2013). Remains of a ‘special personality’ from the Copper Age of the Eastern Carpathian Basin. In: Starnini, E. (Ed.), Unconformist archaeology: Papers in honour of Paolo Biagi, Vol. 2528. British Archaeological Reports – International Series, BAR Publishing, Oxford, 6575. https://doi.org/10.30861/9781407311463.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Raczky, P. and Siklósi, Zs. (2013). Reconsideration of the Copper Age chronology of the Eastern Carpathian Basin: a Bayesian approach. Antiquity, 87: 555573. https://doi.org/10.1017/S0003598X00049127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Regenye, J. (2006). Temetkezések Veszprém, Jutasi út lelőhelyen (Lengyeli kultúra, Balaton–Lasinja kultúra) (Burials at the site Veszprém, Jutasi street [Lengyel culture, Balaton–Lasinja culture]). Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 24: 735.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reményi, L., Endrődi, A., Maráz, B. and M. Virág, Zs. (2006). Régészeti kutatások az M0 körgyűrű keleti szektorának nyomvonalán (Archaeological investigations in the eastern sector of the M0 highway ring). Aquincumi Füzetek, 12: 166180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schier, W. (2014). The Copper Age in Southeast Europe – historical epoch or typochronological construct? In: Schier, W. and Draşovean, Fl. (Eds.), The Neolithic and Eneolithic in Southeast Europe. New approaches to dating and cultural dynamics in the 6th to 4th Millennium BC, Vol. 28. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Verlag Marie Leidorf, Rahden/Westfalien, 419435.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siklósi, Zs. (2004). Prestige goods in the Neolithic of the Carpathian Basin. Material Manifestations of the social differentiation. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 55: 162. https://doi.org/10.1556/AArch.55.2004.1-2.1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siklósi, Zs. (2013). Traces of social inequality during the late Neolithic in the Eastern Carpathian Basin, Vol. 3. Dissertationes Pannonicae, Eötvös Loránd University, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siklósi, Zs., Horváth, E., Villa, I. M., Nisi, S., Mozgai, V., Bajnóczi, B., Csippán, P., Hornok, P. and, Kiss, P. (2022). The provenance of the raw material and the manufacturing technology of copper artefacts from the Copper Age hoard from Magyaregres, Hungary. Plos One: 141. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0278116 (last access: 23 November 2022).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šiška, S. (1964). Pohrebisko tiszapolgárskej kultúry v Tibave (Gräberfeld der Tiszapolgár-Kultur in Tibava). Slovenská Archeológia, 12: 293352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi, M. (2008). Változások az Alföldön az i. e. 5. évezred derekán. Átmenet a neolitikumból a rézkorba. Első Század, 2: 361427.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi, M. (2015). Kora rézkori településszerkezet a Közép-Tisza-vidéken (Early Copper Age settlement structure in the Middle Tisza region). PhD Thesis, Eötvös Loránd University, Budapest. https://doi.org/10.15476/ELTE.2015.133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilas, G. (2008). Többrétegű őskori lelőhely feltárása a békásmegyeri Duna-parton (Excavation of multi-layered prehistoric site on the banks of the Danube bank Békásmegyer). Aquincumi Füzetek, 14: 89104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilas, G., Tóth, F. M. and Biller, A. Zs. (2014). Újabb régészeti kutatások a lágymányosi dombsoron (Recent archaeological research in the Lágymányos Hills). Aquincumi Füzetek, 20: 103116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilas, G. and M. Virág, Zs. (2010). Megelőző feltárás az egykori Fővárosi Tanács üdülőjének területén. (III. ütem) (Investment-led excavations on the territory of the former holiday house of the City Council of Budapest (phase III). Aquincumi Füzetek, 16: 3952.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilas, G. and M. Virág, Zs. (2017). Lured by the great river: a chain of multi-period prehistoric sites along the Óbuda-Békásmegyer section of the Danube. In: Zsidi, P. (Ed.). Treasures under the city. Novelties from the past. Budapest History Museum, Budapest, pp. 2126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Virág, Zs. (1992). Újkőkori és középső rézkori telepnyomok az M0 autópálya szigetszentmiklósi szakaszánál (Neolithic and Middle Copper Age settlements on the Szigetszentmiklós Line of Motorway M0). In: Havassy, P. and Selmeczi, L. (Eds.), Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán I, Vol. 5. BTM Műhely, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, pp. 1560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Virág, Zs. (1995). Die Hochkupferzeit in der Umgebung von Budapest und in NO-Transdanubien (Das Ludanice-Problem). Acta Archaeologica Hungungariae, 47: 6194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Virág, Zs. (1997). Adatok Budapest középső rézkorához. A Remete-barlang középső rézkori leletegyüttese (Angaben zur mittleren Kupferzeit von Budapest. Der mitteläneolithische Fundkomplex aus der Remete-Höhle). Budapest Régiségei, 31: 540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Virág, Zs. (2002). Data on the Middle Copper Age archaeological topography of Budapest Environs (Adatok Budapest középső rézkorának topográfiájához). Budapest Régiségei, 36: 93114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Virág, Zs. (2005). Középső rézkori kerámialeletek Zalavár-Basaszigetről (A Balaton–Lasinja kultúra tipológiájának és belső kronológiájának kérdéseiről) (Middle Copper Age finds from Zalavár-Basasziget [Some considerations about the typology and chronology of the Balaton–Lasinja culture]). Zalai Múzeum, 14: 3752.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Virág, Zs. (2009). Temető a középső rézkor első feléből. Budapest, XVII. ker., Rákoscsaba, Major-hegy észak [M0 Bp. 05 lelőhely]) (Cemetery from the first half of the Middle Copper Age. Budapest, XVII. ker., Rákoscsaba, Major-hegy North [Site no. BP05]). In: Endrődi, A. and Szilas, G. (Eds.), Régészeti kutatások Budapest peremén (Archeological investigations on the outskirts of Budapest). Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 45.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Virág, Zs. (2019). Data on the Copper Age metallurgy of Transdanubia. In: Bánffy, E. and P. Barna, J. (Eds.), Trans Lacum Pelsonem” Prähistorische Forschungen in Südwestungarn (5500–500 v Chr). Verlag Marie Leidorf, Budapest–Leipzig–Keszthely–Frankfurt am Main–Rahden/West-falien, 187216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Virág, Zs., Villa, I. M., Bajnóczi, B., Mozgai, V. and Siklósi Zs. (In prep.). The provenance of Early and Middle Copper Age copper finds from Western and Central Hungary.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Virág, Zs. and Tóth, A. (2006). Régészeti kutatások az M0 körgyűrű keleti szektorának nyomvonalán fekvő BP 05 lelőhelyen [Budapest, XVII. ker., Rákoscsaba, Major-hegy]) (Archaeological investigations on the BP 05 find location along the path of the eastern sector of the M0 ring highway [Budapest, XVII. ker., Rákoscsaba, Major hill]). Aquincumi Füzetek, 12: 196206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vladár, J. and Lichardus, J. (1968). Erforschung der Frühäneolithischen Siedlungen in Branč. Slovenská Archeológia, 16: 263352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zsidi P. and Reményi L. (2003). Duna-parti út részlete és őskori maradványok a polgárvárostól délre (Detail from the road on the Danube bank and prehistoric remains south of the Civil Town). Aquincumi Füzetek, 9: 8694.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

ELTE Eötvös Loránd University
Institute of Archaeological Sciences
Múzeum körút 4/B, 1088 Budapest, HUNGARY
Telephone: +(36)-1-411-6500 / 2922
E-mail: vaczi.gabor@btk.elte.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 301 7 10
Jan 2024 109 15 15
Feb 2024 95 9 5
Mar 2024 75 4 5
Apr 2024 23 4 5
May 2024 20 1 2
Jun 2024 0 0 0