Author:
János Attila Tóth Árpád Múzeum, Kossuth Lajos utca 34., 2300 Ráckeve, Magyarország

Search for other papers by János Attila Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0001-6972-1971
Restricted access

Abstract

The study focuses on the ship remains associated with ship mills in the Middle Danube Basin. The earliest finds associated with ship mills date back to the second to third decade of the 14th century and are well matched with the written sources. The extended monoxyl technique can be observed in the construction of mill ships up to the early 19th century, which on the one hand indicates continuity in medieval and modern Hungarian shipbuilding, and on the other hand is an anachronistic technological solution in the light of the development of European (inland water) shipbuilding, which can be explained by the practicality and the availability of high-quality, large oak logs. For the first time, an artificial ship mill winter storage and repairing basin has been surveyed, and further research into this type of deposit promises significant results, especially in the newly defined “multipurpose special water areas”.

 • Blazovich, L. és Géczi, L. (Szerk.) (2005). Anjou-kori oklevéltár, 1337 (Documenta res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium Illustrantia, 1337), Vol. 21. Szegedi Középkorász Műhely, Budapest–Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kisari Balla, Gy. (2005). Marsigli tábornok térképei (Le mappe del generale Marsigli). Magánkiadás, Budapest.

 • Nagy, I., Nagy, I., és Véghely, D. (Szerk.) (1871). A Zichi és Vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának okmánytára (Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zics et Vasenkeo). Vol. 1. Magyar Történelmi Társulat, Pest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rosenfelt, Z.I. (1728). Mappa Geographica über die Grosse insul Csepeliense dem durchleüchtigsten: Fürsten und herrn Eugenio Princer von Savoyen und Piemont der Rom: Kays: und Chatal: Königl: Ma’estät, General Lieutnand zu gnädigster Observanz unwirtigst vorstehte so neyest observirt und das alte Corgirt Anno 1728. B IX a 674/7, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Teiszler, É. (Szerk.) (2013). Anjou-kori oklevéltár, 1350 (Documenta res Hungaricas Tempore Regum Andegavensium Illustrantia, 1350), Vol. 34. Szegedi Középkorász Műhely, Budapest–Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andrásfalvy, B. (2002). A fokok szerepe az ártér haszonélvezetében. Adatok a fokok készítéséről. Hidrológiai Közlöny, 82(1): 5557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andrásfalvy, B. (2007). A Duna mente népének ártéri gazdálkodása. Ekvilibrium Kiadó, Budapest.

 • Bálint, S. (1977). A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. Második rész. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Móra Ferenc Múzeum, Szeged.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benda, J. (2013). Malmok, pékek és kenyérszékek a késő-középkori Budán. Tanulmányok Budapest Múltjából, 38: 728.

 • Bonnamour, L. (1992). Fouille d’aménagements médiévaux dans le lit de la Saȏne au sud de Chalon. Revue archeologique de l’Est, 43: 353378.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czigány, B. (1962). Adatok a Győr megyei hajósmolnárok életéhez. Arrabona, 4: 97116.

 • Deák, A.A. (2001). Fokok és délibábok. Hidrológiai Közlöny, 81(1): 3941.

 • Deák, A.A. (2002a). Válasz Andrásfalvy Bertalan: „Adatok a fokok készítéséről” gondolatára (Reflection on the comments “Data on inlet construction” by B. Andrásfalvy). Hidrológiai Közlöny, 82(1): 5759.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deák, A.A. (2002b). Fok vagy csatorna? Néhány megjegyzés Faludi Gábor és Kalocsa Béla: Adalékok egy vitához című, a Hidrológiai Közlöny 2002. évi 2. számában megjelent cikkéhez (Outlet or canal? Comments on the article Reflections on a debate by Faludi, G. – Kalocsa, B. (This journal, No. 2, 2002)). Hidrológiai Közlöny, 82(4): 241242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Deák, A.A. (2002c). A „fok” metamorfózisa. Válasz a Hidrológiai Közlönyben 2002-ben megjelent egyes hozzászólásokra (Metamorphosis of the term “cape”. Reflections on some comments published in the 2002 volume of this journal). Hidrológiai Közlöny, 82(6): 368369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dumont, A. (2006). Archéologie des lacs et des cours d’eau. Errance & Picard, Paris.

 • Dumont, A. és Moyat, Ph. (2010). Premiers resultats des prospections subaquatiques dans le Doubs à Saunieres et à Sermesse. Trois Rivières, 74: 1116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dumont, A., Moyat, Ph., Stock, A., és Chateau, C. (2014). A Boat Mill Discovered in the Doubs River, at Sermesse, France. In: Dagneau, Ch. és Gauvin, K. (Szerk.), ACUA – Underwater Archaeology Proceedings, Québec, Canada. Society of Underwater Archaeology, Québec City, 131135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dumont, A., Moyat, Ph., és Jaccottey, L. (2017a). Bannlay (Cher): une cargaison des meules perdues. La Loire et ses territoires. Numero Spécial géoarchéologie fluvial: 3233.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dumont, A., Moyat, Ph., Jaccottey, L., Vélien, C., Chavoutier, L., Kefi, N., és Chateau Smith, C. (2017b). The boat mills of the Doubs, from the Middle Ages to the 20th century. Post-Classical Archaeologies, 7: 97121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dumont, A., Moyat, Ph., Cayre, M., Le Cornu, D., Blondel, F., Lavier, C., Bordessoules, M., és Chavoutier, L. (2020). Le naufrage du moulin sur bateaux de Sermesse: un drame survenu au XVIIe siècle. Trois Rivières, 95: 813.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Endrei, W. (1995). A magyar hajómalom (The Hungarian floating-mill). Technikatörténeti szemle, 21: 921.

 • Faludi, G., és Kalocsa, B. (2002). A fokok történetisége és funkciója – Adalékok egy vitához. Hidrológiai Közlöny, 82(2): 127129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gräf, D. (2006). Boat Mills in Europe from Early Medieval to Modern Times. Landesamt für Archäologie mit Landesmuseum für Vorgeschichte, Drezda.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Juhász, A. (1960). Vízimalmok a szegedi Tiszán. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: 127141.

 • Kiss, A. és Piti, F. (2005). A fertői fok (The ‘fok’ of Fertő). Soproni Szemle, 59(2): 164184.

 • K. Németh, A. (2013). Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében. I. Vízimalmok. A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 35: 121150.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, J. és Kovácsné Paulovits, T. (2005). Duna vizén malom forog… (A ráckevei molnárcéh évszázadai). Vol. 6. Ráckevei Múzeumi Füzetek, Árpád Múzeum, Ráckeve.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, S. (1989). Drávai malmok és molnárok a 19. században. Ház és ember. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közleményei, 5: 185195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mantovani, D. és Medas, S. (2015). La memoria del fiume. I mulini natanti. In: Cassigoli, J. és Farinelli, G. (Szerk.), La Via Romea Imperiale. Mantova, Modena, Pistota sulla strada dei sovrani germanici: storia, arte e identitá. Settegiorni Editore, Pistoia, 271279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Medas, S. (2001). I mulini natanti italiani nel contesto europeo. In: Andreolli, B. (Szerk.), La ruina dei modenesi: i mulini natanti di Concordia sulla Secchia: storia di una civilta idraulica: atti della Giornata di studio, sabato 28 ottobre 2000. San Felice sul Panaro, Modena, 5994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Medas, S. (2014). La piroga rinvenuta nel fiume Po presso Boretto (Reggio Emilia). In: Asta, A., Caniato, G., Gnola, D., és Medas, S. (Szerk.), Navis. Rassegna di studi di archeologia, etnologia e storia navale, Vol. 5. Il leggio, Venezia, 141147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mendele, F. (1962). A ráckevei hajómalom. Technikatörténeti szemle, 1: 173178.

 • Miskei, A. (2016). A Csepel-sziget és Ráckeve mint királyi és szultáni birtok (15–18. század). Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Páll, I. (1992). A tiszabecsi „csónaklelet”. A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, 33–35: 7981.

 • Pomey, P. és Rieth, E. (2005). L’archéologie navale. Errance, Paris.

 • Rieth, E. (1981). La construction navale à fond plat en Europe de l’Ouest. Ethnologie française, 12(1): 4762.

 • Rieth, E. (1998). Des bateaux et des fleuves. Archéologie de la batellerie du néolithique aux temps modernes en France .Errance, Paris.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Roda, R. és Setti, G. (2004). Le ruote del Pane, Mulini natanti e cultura molitoria della pianura padana .Sometti, Leiden.

 • Rózsás, M. (2002). Török kori őrhely Drávatamási határában. In: Gerelyes, I. és Kovács, Gy. (Szerk.), A hódoltság régészeti kutatása. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 137142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, L. (1957). Adatok a hajómalmok Körös menti elterjedéséhez. Néprajzi Közlemények, 3–4: 343347.

 • Takáts, S. (1897). A komáromi vizahalászat a XVI. században I–II. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, 4: 425–445, 485509.

 • Tamás, E.A. és Kalocsa, B. (2002). Hozzászólás a fokokról szóló cikksorozathoz (Reflection on the articles “Outlet or canal?”). Hidrológiai Közlöny, 82(4): 242244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Biró, K. (2019). Domoszló, Pipis. In: Kvassay, J. és Kreiter, A. (Szerk.), Régészeti Kutatások Magyarországon 2012 (Archaeological Investigations in Hungary 2012). Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 3640.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Timaffy, L. (1997). Szemelvények Győr néprajzából. Városi Levéltári füzetek, 1: 121136.

 • Tóth, J.A. (2009). La Drava (Hongrie), un fleuve inconnu. Dossiers d’Archéologie, 331: 4649.

 • Tóth, J.A. (2010). Adatok a kora újkori közép-Duna-medencei hajók régészetéhez. In: Benkő E. és Kovács Gy. (Szerk.), A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary), MTA Régészeti Intézete, Budapest, 871884.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, J.A. (2013). Medieval Shipwreck from Ráckeve. Hungarian Archaeology, 2(1): 13. http://www.hungarianarchaeology.hu/wp-content/uploads/2013/05/eng_Toth_13T.pdf (utolsó elérés: 2023. augusztus 29.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, J.A. (2015). Recent River Archaeological Research: Post-medieval Shipwrecks along the Danube. Hungarian Archaeology, 4(4), http://files.archaeolingua.hu/2015T/eng_Toth_15T.pdf (utolsó elérés: 2023. augusztus 29.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, J.A. (2018a). Örvények titkai. Víz alatti régészeti kutatások. Archaeolingua, Budapest.

 • Tóth, J.A. (2018b). Dunaföldvár, Duna-part. In: Kisfaludi J., Kvassay, J., és Kreiter, A. (Szerk.), Régészeti Kutatások Magyarországon 2011 (Archaeological Investigations in Hungary 2011), Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 4344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, J.A. (2020). Exploring, documenting and protecting the river heritage in Hungary: Experiences and challenges of climatic events and public awareness. In: Hafner, A., Öniz, H., Semaan, L., és Underwood, Ch. (Szerk.), Underwater Heritage at Risk: Threats, Challenges and Solutions, ICOMOS International, Paris, 8993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vadas, A. (2015). Terminológiai és tartalmi kérdések a középkori malomhelyek körül (Questions of the Terminology and Meaning of the Term Locus Molendini in the Middle Ages). Történelmi Szemle, 4: 619648.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda, T. (2001). Adatok a Dráva-menti középkori fokgazdálkodásról. In: Weisz, B., Balogh, L., és Szarka, J. (Szerk.), Tanulmányok a középkorról. A II. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai (Szeged, 2001. április 3). Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 125137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda, T. (2003). Hazai vízimalmaink 1301–1325 közötti okleveles adatai. In: Weisz, B. (Szerk.), A III. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai (Szeged, 2003. május 8–9.), Vol. 3. Középkortörténeti tanulmányok, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 193213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda, T. (2005). Okleveles adatok Árpád-kori vízimalmainkról. In: Marton, Sz. és Teiszler, É. (Szerk.), A IV. Medievisztika PhD-konferencia előadásai (Szeged, 2005. június 9–10.), Vol. 4. Középkortörténeti tanulmányok, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 193220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda, T. (2007). Újabb adatok Árpád-kori vízimalmainkról. In: Révész, É. és Halmágyi, M. (Szerk.), Az V. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai (Szeged 2007. június 7–8.), Vol. 5. Középkortörténeti tanulmányok, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 211245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vajda, T. (2012). 1326 és 1344 közötti okleveles adatok a hazai vízimalmokról. In: Kiss P., A., Piti, F., és Szabados, Gy. (Szerk.), A VII. Medievisztikai PhD-konferencia előadásai (Szeged, 2011. június 1–3.), Vol. 7. Középkortörténeti tanulmányok, Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 375406.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vargha, L. (1965). Az uszódi hajómalom. Néprajzi Értesítő, 47: 305313.

 • Wikander, Ö. (2000). The Water-Mill. In: Wikander, Ö. (Szerk.), Handbook of Ancient Water Technology, Vol. 2. Technology and Change in History, Brill, Leiden, 371400.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE (EN)
Please, download the file from HERE (HU)

 

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Vida Tivadar

Editor(s): Váczi Gábor

Editorial Board

 • Bartus, Dávid (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Csiky, Gergely (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Kiss, Viktória (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet)
 • Láng, Orsolya (Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeuma)
 • Mester, Zsolt (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Pusztai, Tamás (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Örökségvédelmi Igazgatóság)
 • Ritoók, Ágnes (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Siklósi, Zsuzsa (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • V. Szabó, Gábor (ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Régészettudományi Intézet)
 • Szenthe, Gergely (Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)
 • Szécsényi-Nagy, Anna (ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Archaeogenomikai Intézet)
 • Tomka, Gábor (Magyar Nemzeti Múzeum, Régészeti Tár)

Research Centre for Humanities
Institute of Archaeology
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. HUNGARY
Telephone: +36 1 224 6700
E-mail: vida.tivadar@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Scopus

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0.125
Scimago Quartile Score

Archeology (Q3)
Archeology (arts and humanities) (Q3)
History (Q3)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
History 768/1599 (51st PCTL)
Archeology (arts and humanities) 241/368 (34th PCTL)
Archeology 223/315 (29th PCTL)
Scopus
SNIP
0.414

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,104
Scimago Quartile Score History (Q3)
Archeology (Q4)
Archeology (arts and humanities) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
History 683/1499 (Q2)
Archeology (Arts & Humanities) 204/335 (Q3)
Archeology (Social Sciences) 192/289 (Q3)
Scopus
SNIP
0,116

2020  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,116
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q3
Scopus
Cite Score
13/43=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 169/273 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 176/295 (Q3)
History 595/1328 (Q2)
Scopus
SNIP
0,368
Scopus
Cites
16
Scopus
Documents
11

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,131
Scimago
Quartile Score
Archeology Q3
Archeology (arts and humanities) Q3
History Q2
Scopus
Cite Score
10/44=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Archeology 181/263 (Q3)
Archeology (arts and humanities) 186/278 (Q3)
History 698/1259 (Q3)
Scopus
SNIP
0,186
Scopus
Cites
17
Scopus
Documents
10

 

Archaeologiai Értesítő
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 137 EUR / 181 USD
Print + online subscription: 153 EUR / 215 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Archaeologiai Értesítő
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1868
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Hungary, Múzeum krt. 14.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0003-8032 (Print)
ISSN 1589-486X (Online)