View More View Less
 • 1 Lehrstuhl für Volkskunde Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Veneration of Saint John of Nepomuk in Hungary in the Past - Saint John of Nepomuk is the patron of Bohemia, one of the heavenly patrons of the Society of Jesus. He is also an important figure of Baroque popular religion in Eastern Europe and Hungary. His cult in Central Europe was spread by the Jesuits in the late 16th century. Because of his martyrdom (he was drowned) he is regarded as the patron saint of those who go on water, and of fishermen. In many places his statue stands beside rivers or streams, near bridges and ferries. Portrayals of him also appear on small devotional pictures. The article examines the cult of Saint John of Nepomuk in Hungary in the context of Central Europe. It presents in particular his veneration is the south of the Hungarian Great Plain and in Szeged, rites and customs linked to his feast (May 16th).

 • KRETZENBACHER, Leopold 1961: Heimat im Volksbarock. Kulturhistorische Wanderungen in den Südostalpenländern. Klagenfurt.

 • KRETZENBACHER, Leopold 1962: Lichterschwemmen als Kulturbrauch. Zbornik za narodni zivot i obicaje.

 • DANKÓ, Imre 1958: A bajai Jánoska-eresztés (Hänschen-lassen in der Stadt Baja). Ethnographia LXIX.

 • DOMOKOS, Pál Péter 1961: Hajnal, hajnalnóta, hajnalozás (Das Morgenlied). Ethnographia LXXII.

 • Fr. EFRÉM 1888: Fr. Efrém zarándoknaplója (Das Tagebuch des Pilgers Fr. Efrém). Közli (Veröffentlicht von) PERÉNYI, János, Szatmár.

 • GRÜNN, Helene 1968: Volkskunde der heimatvertriebenen Deutschen im Raum von Linz. Veröffentlichungen des Österreichischen Museums für Volkskunde, XIII. Wien.

 • GUGITZ, Gustav 1949: Das Jahr und seine Feste im Volksbrauch Österreichs. I. Wien.

 • ILLYÉS, András 1743: Keresztyéni életnek példája avagy tüköre, az az: a szentek élete, mellyet réges tudós és nevezetes olasz auctorok könyveiből, kiváltképpen való szorgalmatossággal, olasz nyelven megmagyarázott Magyarországban és rendesen öt részre osztott … Most pedig meg-jobbítással negyedszer is magyarul ki-nyomtattatott és meg-többített Nepomuki Szent János életével. (Beispiel oder Spiegel des christlichen Lebens …) Nagy-Szombat.

 • JUHÁSZ, Koloman 1964: Der heilige Johannes Nepomuk als Schutzpatron des Banates. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde.

 • P. KISS, István 1958: Jeruzsálemi utazás (Pilgerfahrt nach Jerusalem). A bevezetést és a jegyzeteket írta (Einführung und Anmerkungen von) PÁSZTOR, Lajos. Róma.

 • KOZÁK, Károly 1959: Háromszög alaprajzú, XVIII. századi épületek Magyarországon (Dreieckige Gebäude in Ungarn im 18. Jahrhundert). Mőemlékvédelem.

 • Aggházy, Mária 1959: A barokk szobrászat Magyarországon (Bildhauerei im Barock in Ungarn). I-III. Budapest.

 • ANDREE, Richard 1904: Votive und Weihegaben des katholischen Volkes in Süddeutschland. Braunschweig.

 • BEDY, Vince 1939: Győr katolikus vallásos életének múltja (Die Vergangenheit des katholischen Lebens in Győr/Raab). Győr.

 • BERECZ, Imre 1853: Nepomuki Szent János társulatának rommaradványai Temesvárott (Ruinenreste der Confraternitas von Hl. Johannes von Nepomuk). Családi Lapok, I.

 • VARGA, Lajos (o. J.): Szentek élete és csodatetteinek leírása. I. (Leben der Heiligen und die Beschreibung ihrer Wunder) Eger.

 • TRAGOR, Ignác 1923: Váci érdekességek (Merkwürdigkeiten aus Vác/Waitzen). Vác.

 • BITÓ, János 1930: Az én kiskirályságom (Mein kleines Königreich). Szeged.

 • BÓNISNÉ WALLON, Emma 1935: Vác mővészete a XVIII. században (Die Art in Vac/Waitzen im 18. Jahrhundert). Budapest.

 • Lexikon für Theologie und Kirche I-X. Magyarország Mőemléki Topográfiája (Denkmaltopographie Ungarns) IV. Budapest mőemlékei. Budapest, 1958.

 • MALONYAI, Dezső1912: A dunántúli magyar nép mővészete (Art des ungarischen Volkes in Transdanubien). Budapest.

 • SCHMIDT, Leopold 1937: Volksschauspiele von heiligen Johann von Nepomuk. Volk und Volkstum II.

 • SCHMIDT, Leopold 1960: Johannesandachten und Nepomuklieder in Niederösterreich und im Burgenland. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes IX.

 • SZENTKLÁRAY, Jenő1898: A Csanád-egyházmegyei plébániák története (Geschichte der Pfarreien in der Diözese Tschanad). Temesvár.

 • TAKÁCS, József 1937: A jezsuita iskoladráma 1581-1773 (Das Schuldrama der Jesuiten 1581-1773). Budapest.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 49 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 4 1 1
Nov 2021 0 0 0
Dec 2021 6 0 0
Jan 2022 0 0 0
Feb 2022 0 0 0