Author: Zsuzsa Szarvas1
View More View Less
 • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The paper investigates the symbolical and real borders in the areas of contact between the Jews of the Hungarian countryside and the peasants between the two world wars. The symbolical borders are created principally by differences in mentality. These are the borders which for the most part and inherently separate. Tradition, culture, religion, way of life, in many cases the language, and the minority or majority status all separate. Most of these raise an insuperable barrier between the two social groups although - as we shall see - there are cases when some of these borders can be crossed. In contrast, economic interests and the need for social contacts generally make the Jewish and peasant communities dependent on each other, and here the borders also open up more often.

 • KOVÁCS, András 1989: A zsidókérdés a mai magyar társadalomban [The Jewish question in Hungarian society today], in: A zsidókérdésről. Szombathely: Németh László Szakkolégium, 47-81.

 • RÉKAI, Miklós 1997: A munkácsi zsidók „terített asztala” [The "laid table" of the Jews of Munkács]. Budapest: Osiris.

  A munkácsi zsidók „terített asztala” , ().

 • SÁRKÁNY, Mihály 1981: „paraszti kultúra” ["peasant culture"], in: ORTUTAY, Gyula (ed.), Magyar Néprajzi lexikon IV. Budapest: Akadémiai, 184.

  „paraszti kultúra” ["peasant culture"] , () 184.

 • SEBESTYÉN, Éva-SZABÓ, Piroska-TARI, János-TÖRÖK, Katalin 1990: Makói interjúi [Interviews in Makó]. Manuscript, MTA NKI adattár.

 • SOZAN, Michael 1984: Zsidók egy dunántúli falu közösségében [Jews in a Transdanubian village community]. Debrecen.

 • SOZAN, Michael 1986: The Jews of Aba. East European Qarterly XX, no. 4, June. 179-197.

 • SZARVAS, Zsuzsa 1990: A mezőkövesdi zsidóság szerepe a magyar népművészet elterjesztésében [The role of the Jews of Mezőkövesd in spreading Hungarian folk art], in: KRÍZA, Ildikó (ed.), A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folkór köréből. Budapest: Akadémiai, 217-222.

  A mezőkövesdi zsidóság szerepe a magyar népművészet elterjesztésében [The role of the Jews of Mezőkövesd in spreading Hungarian folk art] , () 217 -222.

  • Search Google Scholar
 • KOVÁCS, András 1992: Identitás és etnicitás (Zsidó identitásproblémák a háború utáni Magyarországon) [Identity and ethnicity (Jewish identity problems in postwar Hungary)], in: Zsidóság, identitás, történelem. Budapest: T-Twins, 97-113.

  Identitás és etnicitás (Zsidó identitásproblémák a háború utáni Magyarországon) [Identity and ethnicity (Jewish identity problems in postwar Hungary)] , () 97 -113.

  • Search Google Scholar
 • KOVÁCS, András 1993: Zsidók és magyarok. Csoportsztereotípiák mai magyar egyetemisták körében [Jews and Hungarians Group stereotypes among Hungarian university students today]. Világosság1993/8-9. 68-75.

  'Zsidók és magyarok. Csoportsztereotípiák mai magyar egyetemisták körében [Jews and Hungarians Group stereotypes among Hungarian university students today] ' () 1993/8-9 Világosság : 68 -75.

  • Search Google Scholar
 • LESTSCHINSKY, Jacob 1961: Jewish Migrations, 1840-1956, in: FINKELSTEIN, Louis (ed.), The Jews. Their History, Culture and Religion. Vols. I-II. London: Peter Owen Limited, 1523-1566.

  Jewish Migrations, 1840-1956 , () 1523 -1566.

 • MCCAGG, William 1989: The Jewish Position in Interwar Central Europe: Structural Study of Jewry at Vienna, Budapest, and Prague, in: DON, Yehuda-KARÁDY, Victor (eds), Social and Economic History of Central European Jewry in Modern Times. New Brunswick: Transaction Books, 47-81.

  The Jewish Position in Interwar Central Europe: Structural Study of Jewry at Vienna, Budapest, and Prague , () 47 -81.

  • Search Google Scholar
 • OLBRACHT, Ivan 1987: Kárpátalji trilógia [Sub-Carpathian Trilogy]. Budapest: Európa.

  Kárpátalji trilógia , ().

 • PALÁDI-KOVÁCS, Attila 1967: Paraszti bortermelés néhány abaúji faluban [Peasant wine production in a few villages of Abaúj], Közlemények a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetéből. Debrecen.

 • PREPUK, Anikó 1997: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században [Jewry in Central and Eastern Europe in the 19th-20th centuries]. Budapest: Csokonai.

  A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században , ().

 • RÁNKI, Vera 1999: Magyarok-Zsidók-Nacionalizmus. A befogadás és kirekesztés politikája [Hungarians-Jews-Nationalism. The politics of inclusion and exclusion]. Budapest: Új Mandátum.

  Magyarok-Zsidók-Nacionalizmus. A befogadás és kirekesztés politikája , ().

 • KÁNYÁDI, Sándor 1989: Erdélyi jiddis népköltészet [Yiddish folk poetry of Transylvania]. Budapest, Európa.

  Erdélyi jiddis népköltészet , ().

 • KARÁDY, Viktor 1988: Zsidó identitás és asszimiláció Magyarországon. Marjanucz László interjúja Karády Viktorral a magyar-zsidó társadalomtörténet kutatásának kérdéseiről [Jewish identity and assimilation in Hungary. Interview by László Marjanucz with Viktor Karády on questions of his research into Hungarian-Jewish social history] I-II. Mozgó Világ 1988/8-9, 26-49; 44-57.

 • KOMORÓCZY, Géza 1992: Bezárkózás a nemzeti hagyományba [Turning inwards into the national tradition]. Budapest: Századvég.

  Bezárkózás a nemzeti hagyományba , ().

 • JEGLE, Utz 1994: Határ és identitás [Border and identity]. Regio1994/2, 3-18.

  'Határ és identitás [Border and identity] ' () 1994/2 Regio : 3 -18.

 • HANÁK, Péter 1984: A lezáratlan per [The unfinished trial], in: Zsidókérdés - asszimiláció - antiszemitizmus. Budapest: Gondolat, 355-379.

  A lezáratlan per [The unfinished trial] , () 355 -379.

 • DOBOS, Ilona 1988: Bodrogkeresztúri mesék és mondák [Tales and legends of Bodrogkeresztúr]. Budapest: Akadémiai.

  Bodrogkeresztúri mesék és mondák , ().

 • DOBOS, Ilona 1990: A csodarabbi alakja a néphagyományban [The figure of the rabbi of miraculous powers in folk tradition], in: KRÍZA, Ildikó (ed.), A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest: Akadémiai, 31-37.

  A csodarabbi alakja a néphagyományban [The figure of the rabbi of miraculous powers in folk tradition] , () 31 -37.

  • Search Google Scholar
 • KARÁDY, Viktor 1991: A magyarországi antiszemitizmus: kísérlet egy történeti kérdéskör megközelítésére [Anti-Semitism in Hungary: attempt to approach a historical question]. Régió1991/2, 3-35.

  'A magyarországi antiszemitizmus: kísérlet egy történeti kérdéskör megközelítésére [Anti-Semitism in Hungary: attempt to approach a historical question] ' () 1991/2 Régió : 3 -35.

  • Search Google Scholar
 • KARÁDY, Viktor 1991a: Zsidóság a jelenkori Közép-Európában [Jewry in Central Europe today]. Buksz1991, 86-93.

  'Zsidóság a jelenkori Közép-Európában [Jewry in Central Europe today] ' () 1991 Buksz : 86 -93.

  • Search Google Scholar
 • KARÁDY, Viktor 2000a: Zsidóság és modernizáció a történelmi Magyarországon [Jewry and modernisation in historical Hungary], in: Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek (1867-1945). Budapest: Replika Könyvek, 7-38.

  Zsidóság és modernizáció a történelmi Magyarországon [Jewry and modernisation in historical Hungary] , () 7 -38.

  • Search Google Scholar
 • KARÁDY, Viktor 2000b: A zsidóság Európában a modern korban [Jewry in Europe in the modern age]. Budapest: Új Mandátum.

  A zsidóság Európában a modern korban , ().

 • SZARVAS, Zsuzsa 2000: Mezőkövesd, in: PALÁDI-KOVÁCS, Attila (chief ed.): Magyar Néprajz VIII. Társadalom. Budapest: Akadémiai, 362-389.

  Mezőkövesd , () 362 -389.

 • VÖRÖS, Károly 1979: Budapest legnagyobb adófizetői [Budapest's biggest taxpayer]. Budapest: Akadémiai.

  Budapest legnagyobb adófizetői , ().

 • WIRTH, Louis 1956: The Ghetto. The University of Chicago Press.

  The Ghetto , ().

 • DEÁKY, Zita 1994: Falusi és mezővárosi zsidó bábák Magyarországon (18-19. sz.) [Jewish midwives in villages and market towns in Hungary (18th-19th centuries)], in: DEÁKY, Zita-CSOMA, Zsigmond-VÖRÖS, Éva (eds), …és hol a vidék zsidósága. Budapest, 145-156.

 • CSISZÁR, Árpád 1994: A szatmári és beregi aprófalvak zsidósága és a falu kapcsolata a századfordulótól az 1940-es évekig [Relations between the Jews of small villages in the Szatmár and Bereg regions and the village from the turn of the century to the 1940s], in: DEÁKY, Zita-CSOMA, Zsigmond-VÖRÖS, Éva (eds), …és hol a vidék zsidósága. Budapest, 169-186.

 • CSOMA, Zsigmond-LŐWY, Lajos 1994: Kóser vágás és a kóserborok, a nemzsidó vallású magyar parasztság tudatában [Kosher slaughter and kosher wines in the awareness of the Hungarian peasantry of non-Jewish religion], in: DEÁKY, Zita-CSOMA, Zsigmond-VÖRÖS, Éva (eds),…és hol a vidék zsidósága. Budapest, 95-130.

 • DON, Yehuda 1989: Patterns of Jewish Economic Behavior in Central Europe in the Twentieth Century, in: DON, Yehuda-KARADY, Victor (eds), Social and Economic History of Central European Jewry in Modern Times. New Brunswick: Transaction Books, 121-154.

  Patterns of Jewish Economic Behavior in Central Europe in the Twentieth Century , () 121 -154.

  • Search Google Scholar
 • Encyclopaedia Judaica 1971: New York, Vol. 8.

 • FROJIMOVICS, Kinga-KOMORÓCZY, Géza-PUSZTAI, Viktória-STRBIK, Andrea 1995: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem [Jewish Budapest. Memories, ceremonies, history]. Budapest: Városháza-MTA Judaisztikai Kutatócsoport.

 • GONDA, László 1992: A zsidóság Magyarországon 1526-1945 [The Jews in Hungary 1526-1945]. Budapest: Századvég.

  A zsidóság Magyarországon 1526-1945 , ().

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)