Author: Zsuzsa Szarvas1
View More View Less
 • 1 Please ask the editor of the journal.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The paper investigates the symbolical and real borders in the areas of contact between the Jews of the Hungarian countryside and the peasants between the two world wars. The symbolical borders are created principally by differences in mentality. These are the borders which for the most part and inherently separate. Tradition, culture, religion, way of life, in many cases the language, and the minority or majority status all separate. Most of these raise an insuperable barrier between the two social groups although - as we shall see - there are cases when some of these borders can be crossed. In contrast, economic interests and the need for social contacts generally make the Jewish and peasant communities dependent on each other, and here the borders also open up more often.

 • KOVÁCS, András 1989: A zsidókérdés a mai magyar társadalomban [The Jewish question in Hungarian society today], in: A zsidókérdésről. Szombathely: Németh László Szakkolégium, 47-81.

 • RÉKAI, Miklós 1997: A munkácsi zsidók „terített asztala” [The "laid table" of the Jews of Munkács]. Budapest: Osiris.

  A munkácsi zsidók „terített asztala” , ().

 • SÁRKÁNY, Mihály 1981: „paraszti kultúra” ["peasant culture"], in: ORTUTAY, Gyula (ed.), Magyar Néprajzi lexikon IV. Budapest: Akadémiai, 184.

  „paraszti kultúra” ["peasant culture"] , () 184.

 • SEBESTYÉN, Éva-SZABÓ, Piroska-TARI, János-TÖRÖK, Katalin 1990: Makói interjúi [Interviews in Makó]. Manuscript, MTA NKI adattár.

 • SOZAN, Michael 1984: Zsidók egy dunántúli falu közösségében [Jews in a Transdanubian village community]. Debrecen.

 • SOZAN, Michael 1986: The Jews of Aba. East European Qarterly XX, no. 4, June. 179-197.

 • SZARVAS, Zsuzsa 1990: A mezőkövesdi zsidóság szerepe a magyar népművészet elterjesztésében [The role of the Jews of Mezőkövesd in spreading Hungarian folk art], in: KRÍZA, Ildikó (ed.), A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folkór köréből. Budapest: Akadémiai, 217-222.

  A mezőkövesdi zsidóság szerepe a magyar népművészet elterjesztésében [The role of the Jews of Mezőkövesd in spreading Hungarian folk art] , () 217 -222.

  • Search Google Scholar
 • KOVÁCS, András 1992: Identitás és etnicitás (Zsidó identitásproblémák a háború utáni Magyarországon) [Identity and ethnicity (Jewish identity problems in postwar Hungary)], in: Zsidóság, identitás, történelem. Budapest: T-Twins, 97-113.

  Identitás és etnicitás (Zsidó identitásproblémák a háború utáni Magyarországon) [Identity and ethnicity (Jewish identity problems in postwar Hungary)] , () 97 -113.

  • Search Google Scholar
 • KOVÁCS, András 1993: Zsidók és magyarok. Csoportsztereotípiák mai magyar egyetemisták körében [Jews and Hungarians Group stereotypes among Hungarian university students today]. Világosság1993/8-9. 68-75.

  'Zsidók és magyarok. Csoportsztereotípiák mai magyar egyetemisták körében [Jews and Hungarians Group stereotypes among Hungarian university students today] ' () 1993/8-9 Világosság : 68 -75.

  • Search Google Scholar
 • LESTSCHINSKY, Jacob 1961: Jewish Migrations, 1840-1956, in: FINKELSTEIN, Louis (ed.), The Jews. Their History, Culture and Religion. Vols. I-II. London: Peter Owen Limited, 1523-1566.

  Jewish Migrations, 1840-1956 , () 1523 -1566.

 • MCCAGG, William 1989: The Jewish Position in Interwar Central Europe: Structural Study of Jewry at Vienna, Budapest, and Prague, in: DON, Yehuda-KARÁDY, Victor (eds), Social and Economic History of Central European Jewry in Modern Times. New Brunswick: Transaction Books, 47-81.

  The Jewish Position in Interwar Central Europe: Structural Study of Jewry at Vienna, Budapest, and Prague , () 47 -81.

  • Search Google Scholar
 • OLBRACHT, Ivan 1987: Kárpátalji trilógia [Sub-Carpathian Trilogy]. Budapest: Európa.

  Kárpátalji trilógia , ().

 • PALÁDI-KOVÁCS, Attila 1967: Paraszti bortermelés néhány abaúji faluban [Peasant wine production in a few villages of Abaúj], Közlemények a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetéből. Debrecen.

 • PREPUK, Anikó 1997: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században [Jewry in Central and Eastern Europe in the 19th-20th centuries]. Budapest: Csokonai.

  A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19-20. században , ().

 • RÁNKI, Vera 1999: Magyarok-Zsidók-Nacionalizmus. A befogadás és kirekesztés politikája [Hungarians-Jews-Nationalism. The politics of inclusion and exclusion]. Budapest: Új Mandátum.

  Magyarok-Zsidók-Nacionalizmus. A befogadás és kirekesztés politikája , ().

 • KÁNYÁDI, Sándor 1989: Erdélyi jiddis népköltészet [Yiddish folk poetry of Transylvania]. Budapest, Európa.

  Erdélyi jiddis népköltészet , ().

 • KARÁDY, Viktor 1988: Zsidó identitás és asszimiláció Magyarországon. Marjanucz László interjúja Karády Viktorral a magyar-zsidó társadalomtörténet kutatásának kérdéseiről [Jewish identity and assimilation in Hungary. Interview by László Marjanucz with Viktor Karády on questions of his research into Hungarian-Jewish social history] I-II. Mozgó Világ 1988/8-9, 26-49; 44-57.

 • KOMORÓCZY, Géza 1992: Bezárkózás a nemzeti hagyományba [Turning inwards into the national tradition]. Budapest: Századvég.

  Bezárkózás a nemzeti hagyományba , ().

 • JEGLE, Utz 1994: Határ és identitás [Border and identity]. Regio1994/2, 3-18.

  'Határ és identitás [Border and identity] ' () 1994/2 Regio : 3 -18.

 • HANÁK, Péter 1984: A lezáratlan per [The unfinished trial], in: Zsidókérdés - asszimiláció - antiszemitizmus. Budapest: Gondolat, 355-379.

  A lezáratlan per [The unfinished trial] , () 355 -379.

 • DOBOS, Ilona 1988: Bodrogkeresztúri mesék és mondák [Tales and legends of Bodrogkeresztúr]. Budapest: Akadémiai.

  Bodrogkeresztúri mesék és mondák , ().

 • DOBOS, Ilona 1990: A csodarabbi alakja a néphagyományban [The figure of the rabbi of miraculous powers in folk tradition], in: KRÍZA, Ildikó (ed.), A hagyomány kötelékében. Tanulmányok a magyarországi zsidó folklór köréből. Budapest: Akadémiai, 31-37.

  A csodarabbi alakja a néphagyományban [The figure of the rabbi of miraculous powers in folk tradition] , () 31 -37.

  • Search Google Scholar
 • KARÁDY, Viktor 1991: A magyarországi antiszemitizmus: kísérlet egy történeti kérdéskör megközelítésére [Anti-Semitism in Hungary: attempt to approach a historical question]. Régió1991/2, 3-35.

  'A magyarországi antiszemitizmus: kísérlet egy történeti kérdéskör megközelítésére [Anti-Semitism in Hungary: attempt to approach a historical question] ' () 1991/2 Régió : 3 -35.

  • Search Google Scholar
 • KARÁDY, Viktor 1991a: Zsidóság a jelenkori Közép-Európában [Jewry in Central Europe today]. Buksz1991, 86-93.

  'Zsidóság a jelenkori Közép-Európában [Jewry in Central Europe today] ' () 1991 Buksz : 86 -93.

  • Search Google Scholar
 • KARÁDY, Viktor 2000a: Zsidóság és modernizáció a történelmi Magyarországon [Jewry and modernisation in historical Hungary], in: Zsidóság és társadalmi egyenlőtlenségek (1867-1945). Budapest: Replika Könyvek, 7-38.

  Zsidóság és modernizáció a történelmi Magyarországon [Jewry and modernisation in historical Hungary] , () 7 -38.

  • Search Google Scholar
 • KARÁDY, Viktor 2000b: A zsidóság Európában a modern korban [Jewry in Europe in the modern age]. Budapest: Új Mandátum.

  A zsidóság Európában a modern korban , ().

 • SZARVAS, Zsuzsa 2000: Mezőkövesd, in: PALÁDI-KOVÁCS, Attila (chief ed.): Magyar Néprajz VIII. Társadalom. Budapest: Akadémiai, 362-389.

  Mezőkövesd , () 362 -389.

 • VÖRÖS, Károly 1979: Budapest legnagyobb adófizetői [Budapest's biggest taxpayer]. Budapest: Akadémiai.

  Budapest legnagyobb adófizetői , ().

 • WIRTH, Louis 1956: The Ghetto. The University of Chicago Press.

  The Ghetto , ().

 • DEÁKY, Zita 1994: Falusi és mezővárosi zsidó bábák Magyarországon (18-19. sz.) [Jewish midwives in villages and market towns in Hungary (18th-19th centuries)], in: DEÁKY, Zita-CSOMA, Zsigmond-VÖRÖS, Éva (eds), …és hol a vidék zsidósága. Budapest, 145-156.

 • CSISZÁR, Árpád 1994: A szatmári és beregi aprófalvak zsidósága és a falu kapcsolata a századfordulótól az 1940-es évekig [Relations between the Jews of small villages in the Szatmár and Bereg regions and the village from the turn of the century to the 1940s], in: DEÁKY, Zita-CSOMA, Zsigmond-VÖRÖS, Éva (eds), …és hol a vidék zsidósága. Budapest, 169-186.

 • CSOMA, Zsigmond-LŐWY, Lajos 1994: Kóser vágás és a kóserborok, a nemzsidó vallású magyar parasztság tudatában [Kosher slaughter and kosher wines in the awareness of the Hungarian peasantry of non-Jewish religion], in: DEÁKY, Zita-CSOMA, Zsigmond-VÖRÖS, Éva (eds),…és hol a vidék zsidósága. Budapest, 95-130.

 • DON, Yehuda 1989: Patterns of Jewish Economic Behavior in Central Europe in the Twentieth Century, in: DON, Yehuda-KARADY, Victor (eds), Social and Economic History of Central European Jewry in Modern Times. New Brunswick: Transaction Books, 121-154.

  Patterns of Jewish Economic Behavior in Central Europe in the Twentieth Century , () 121 -154.

  • Search Google Scholar
 • Encyclopaedia Judaica 1971: New York, Vol. 8.

 • FROJIMOVICS, Kinga-KOMORÓCZY, Géza-PUSZTAI, Viktória-STRBIK, Andrea 1995: A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem [Jewish Budapest. Memories, ceremonies, history]. Budapest: Városháza-MTA Judaisztikai Kutatócsoport.

 • GONDA, László 1992: A zsidóság Magyarországon 1526-1945 [The Jews in Hungary 1526-1945]. Budapest: Századvég.

  A zsidóság Magyarországon 1526-1945 , ().