View More View Less
 • 1 Museum of Ethnography H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The basic structure in the Jewish awareness of time - just as in other cultures - is the succession of weekdays and the various cycles formed on the basis of natural phenomena. This dimension of time is embodied in the contents of the Jewish feast. Only traces of the Jewish view of time can be found in their awareness. “Man's time” is, in fact, his fate which is at the same time also the subject and aim of the theological interpretation of time. The nature of Jewish time and its practice of handling time in different periods faithfully reflect the processes of change in the different Jewish societies.

 • HAHN István 1996: A zsidó nép története a kezdetektõl napjainkig. Bibliai bevezetéssel és a legújabb kor történetével kiegészítette Raj Tamás [History of the Jewish People from the Beginnings to the Present. Supplemented with a Biblical Introduction and Recent History by Tamás Raj]. Budapest: Makkabi Kiadó. 1998: Naptári rendszerek és idßámítás [Calendar Systems and the Calculation of Time]. Budapest: Filum Kiadó.

 • HERTZ, J. H. 1984: Mózes öt könyve és a haftárák [The Five Books of Moses and the Haftaras]. 1-5. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Mózes öt könyve és a haftárák , ().

 • KARÁDY Viktor 1997: Scudóság, modernizáció, polgárosodás. Tanulmányok [Jewry, Modernization, Embourgeoisement. Essays]. Budapest: Cserépfalvi Kiadó.

  Scudóság, modernizáció, polgárosodás , ().

 • KOHN Sámuel 1990 (1851): Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez [Hebrew Sources and Data to the History of Hungary]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez , ().

 • LÉON-DUFOUR, Xavier (ed.) 1986: Biblikus teológiai szótár [Dictionary of Biblical Theology]. Budapest: Szent István Társulat.

  Biblikus teológiai szótár , ().

 • JÓLESZ Károly 1987: Zsidó hitéleti kislexikon [Short Lexicon of Jewish Religious Life]. Budapest.

  Zsidó hitéleti kislexikon [Short Lexicon of Jewish Religious Life] , ().

 • MAHLER Ede 1915: Ókori chronológiai kutatások. Értekezések a történeti tudományok köréből [Studies on the Chronology of the Ancient World. Historical Essays]. XXIV. 1. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1916: Handbuch der jüdischen Chronologie. Leipzig. 1925: Keleti tanulmányok [Oriental Studies]. Budapest: Népszerű zsidó könyvtár 13.

 • YERUSHALMI, Joseph Hay 2000: Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet [Zachor. Jewish History and Jewish Memory]. Budapest: Osiris Kiadó.

  Záchor. Zsidó történelem és zsidó emlékezet , ().

 • LEBOVITS József 1928: Zsidó hitéleti lexikon [Lexicon of Jewish Religious Life]. Mohács: Sulchán Áruch.

  Zsidó hitéleti lexikon , ().

 • BRAUDEL, Fernand 1996: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában [The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II]. 1-3. Budapest: Akadémiai Kiadó-Osiris Kiadó.

  A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában , ().

 • FÉNER Tamás-SCHEIBER Sándor 1984: … és beszéld el fiadnak… Zsidó hagyományok Magyarországon [… and Tell it to Your Son… Jewish Traditions in Hungary]. Budapest: Corvina.

 • HAAG, Herbert 1989: Bibliai lexikon [Biblical Lexicon]. Budapest: Szent István Társulat.

  Bibliai lexikon , ().

 • NELLHAUS, Arlynn 1992: A kriptozsidóság titka. A titkos ősök históriája [The Secret of the Crypto-Jews. History of Secret Ancestors]. Múlt és Jövő 3 (3): 58-60.

  'A kriptozsidóság titka. A titkos ősök históriája [The Secret of the Crypto-Jews. History of Secret Ancestors] ' () 3 Múlt és Jövő : 58 -60.

  • Search Google Scholar
 • OBERLANDER, Baruch (ed.) 1996: Sámuel imája. Zsidó imakönyv [The Prayer of Samuel. Jewish Prayerbook]. Budapest.

  Sámuel imája. Zsidó imakönyv, The Prayer of Samuel , ().

 • RÉKAI Miklós 1997: A munkácsi zsidók "terített asztala". Néprajzi tanulmány [The "Laid Table" of the Jews of Munkács. Ethnological Essay]. Budapest: Osiris Kiadó.

  A munkácsi zsidók "terített asztala". Néprajzi tanulmány , ().

 • ASSMANN, Jan 1999: A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban [Cultural Memory. Writing, Remembering and Political Identity in Early High Cultures]. Budapest: Atlantisz Könyvkiadó.

  A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban , ().

  • Search Google Scholar
 • BOMAN, Thorleif 1998: A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése [Comparison of the Hebrew and Jewish Mentalities]. Budapest: Kálvin János Kiadó.

  A héber és a görög gondolkodásmód egybevetése , ().

 • SCHOLEM, Gershom 1995: A kabbala helye az európai szellemtörténetben. Válogatott íások 1-2 [The Place of the Cabala in the History of European Thought. Selected Writings 1-2]. Budapest: Atlantisz Kiadó.

  A kabbala helye az európai szellemtörténetbenVálogatott íások 1-2 , ().

 • UNTERMAN, Alan 1999: Zsidó hagyományok lexikona [Lexicon of Jewish Traditions]. Budapest: Helikon Kiadó.

  Zsidó hagyományok lexikona , ().