Author: Magda Szapu1
View More View Less
 • 1 Rippl-Rónai Museum H-7400 Kaposvár, Fő u. 10, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The choice of the theme is interdisciplinary, drawing on the findings not only of ethnography and anthropology but also of sociology and musicology and offering new results for these disciplines. The researcher strives for a multidisciplinary approach and methodological diversity, focusing on questions which have not yet been studied or only to a very limited extent. The theme examined: how youth create their own culture and the micro world of their own group cultures based on music. She examines the values that prevail and the extent to which groups are distinct from each other and the previous generation. Both members of the age group and specialists dealing with youth (DJ, youth organiser) are interviewed. In contrast with the notion of “subculture” widely used in the social sciences, the author examines youth culture as group cultures equal in value, existing side by side and in the same time frame. The age group surveyed comprised 500 third- and fourth-year secondary school students. Research methods: interviews, representative questionnaires; on-the-spot observations. Group cultures analysed: rocker, alternative, punk, skinhead, rapper, disco, raver, house. Structure: short outline of music and social history, presentation of the groups concerned, typological comparisons.

 • UNGVÁRI, Tamás 1974: A rock mesterei. Az ellenkultúra története [The masters of rock. History of the counterculture]. Budapest: Zeneműkiadó.

  A rock mesterei. Az ellenkultúra története , ().

 • VEREBÉLYI, Kincső 1998: Szokás [Custom], in: VOIGT, Vilmos (ed.), A magyar folklór. Budapest: Osiris, 400-439.

  Szokás [Custom] , () 400 -439.

 • VITÁNYI, Iván 1983: Vitairat a mai magyar művelődésről [Treatise of contemporary Hungarian general culture]. Budapest: Gondolat Kiadó.

  Vitairat a mai magyar művelődésről , ().

 • VOIGT, Vilmos 1977: Bevezetés a szemiotikába [Introduction to semiotics]. Budapest: Gondolat Kiadó. 1987: Szemiotikai kultúra - a kultúra szemiotikája [Semiotic culture - the semiotics of culture].

 • Néprajzi egyetemi hallgatóknak 4. Debrecen: KLTE Néprajzi Tanszék.

 • ZÉTÉNYI, Zoltán 1985: Vetélytárs-e a rockzenész? A popzene szocializációs vonatkozásai [Is the rock musician a rival? Socialisation aspects of pop music]. Pedagógiai Szemle 36/3, 254-264.

 • MALECZ, Attila 1987: Zenei ízlés Magyarországon [Musical taste in Hungary]. Tanulmányok - beszámolók - jelen-tések. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóközpont.

 • NYERGES, Ágnes 1980: Mai fiatalok [Young people today]. Budapest: Kozmosz Könyvek.

  Mai fiatalok , ().

 • RÁCZ, József 1992: Ifjúsági szubkultúrák [Youth subcultures], in: GAZSÓ, Ferenc-STUMPF, István (eds), Rend-szerváltás és ifjúság. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, 97-108. 1995: Ifjúsági marginalizáció, ifjúsági szubkultúrák [Youth marginalisation, youth subcultures], in: GAZSÓ, Ferenc-STUMPF, István (eds), Vesztesek. Ifjúság az ezredfordulón. Budapest: Ezredfor-duló Alapítvány, 46-69.

 • SEBÖK, János 1984: Magda-rock 2. A beat - hippi jelenség 1973-1983 [Hungarian rock 2. The beat - hippie phenomenon 1973-1983]. Budapest: Zeneműkiadó.

  Magda-rock 2. A beat - hippi jelenség 1973-1983 , ().

 • SÜKÖSD, Mihály 1985: Beat - hippi-punk [Beat - hippie - punk]. Budapest: Kozmosz Könyvek (Second edition).

  Beat - hippi-punk , ().

 • HELLER, Ágnes 1970: A mindennapi élet [Everyday life]. Budapest: Akadémiai Kiadó, 694-719.

  A mindennapi élet [Everyday life] , () 694 -719.

 • HANKISS, Elemér 1969: „Sorrentói narancsfák közt….” A magyar slágerszövegekről ["Among the orange trees of Sorrento…" Texts of Hungarian hit songs], in: A népdaltól az abszurd drámáig. Tanulmányok. Elvek és utak. Budapest: Magvető, 195-254.

  „Sorrentói narancsfák közt….” A magyar slágerszövegekről ["Among the orange trees of Sorrento…" Texts of Hungarian hit songs] , () 195 -254.

  • Search Google Scholar
 • KAPITÁNY, Ágnes-KAPITÁNY, Gábor 1995: Rejtjelek 2. Fejezetek a mindennapi élet antropológiájából [Codes 2. Chapters from the anthro-pology of everyday life]. Budapest: Kossuth Könyvkiadó.

 • KAPITÁNY, Ágnes-KAPITÁNY, Gábor (eds) 1995: „Jelbeszéd az életünk”. A szimbolizáció története és kutatásának módszerei. ["Our life is sign language". The history of symbolisation and methods for its study]. Budapest: Osiris-Századvég.

 • KLANICZAY, Gábor-S. NAGY, Katalin (eds) 1982: Divatszociológia. I-II. [Sociology of fashion I-II]. Budapest: Tömegkommunikációs Kutatóköz-pont.

 • KŐBÁNYAI, János 1970: Biztosítótű és bőrnadrág (Csövesek és punkok) [Safety-pin and leather trousers (Bums and punks)]. Mozgó Világ 2, 64-76. 1986: Beatünnep után [After a beat festival]. Budapest: Gondolat.

  Biztosítótű és bőrnadrág (Csövesek és punkok) [Safety-pin and leather trousers (Bums and punks)]. Mozgó Világ 2, 64-76. 1986 , ().

  • Search Google Scholar
 • LARKIN, Colin (ed.) 1996: Encyclopedia of Popular Music. Macmillan.

  Encyclopedia of Popular Music. , ().

 • LOSONCZI, Ágnes 1974: Zenei ifjúság - mozgalom (Zeneélet) [Music - youth - movement (Music life)]. Budapest: Zeneműkiadó.

  Zenei ifjúság - mozgalom (Zeneélet) [Music - youth - movement (Music life)] , ().

  • Search Google Scholar
 • BAUSINGER, Hermann 1982: A divat szerepéről, [The role of fashion]. Folkloristica 7 (1983) (Ed.: VEREBÉLYI, Kincső). Budapest: ELTE-BTK - Folklore Tanszék, 247-259.

 • CSEPELI, György 1979: A szociálpszichológia vázlata [Outline of Social Psychology]. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda. 1987: Vonzalmak és kapcsolatok [Attractions and relationships]. Az én világom. Budapest: Kozmosz Kiadó.

 • CSÖSZ, István 1971: Síig tartsd a pofád [Keep your mouth shut till the grave]. Budapest: Magvető Könyvkiadó. 1986: Elhagyott a közérzetem. (Riportok 1982-83) [My mood has left me (Reports 1982-83)]. Budapest: Magvető Könyvkiadó.

  Síig tartsd a pofád [Keep your mouth shut till the grave]. Budapest: Magvető Könyvkiadó. 1986 , ().

  • Search Google Scholar
 • DALY, Steven-Wice, Nathaniel 1996: Alt. culture. Alternatív kultúra. Amit a '90-es évekről tudni érdemes. Internet címekkel [Alternative culture. What you need to know about the 90s. With Internet addresses]. Budapest, Biográf.

  Alt. culture. Alternatív kultúra. Amit a '90-es évekről tudni érdemes , ().

 • FAZEKAS, Csongor-LAKI, László 1992: Diákéletmód napjainkban [Lifestyle of students today], in: GAZSÓ, Ferenc-STUMPF, István (eds), Rendszerváltás és ifjúság. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete, 145-159.

 • G. MÁRKUS, György 1985: Az ifjúsági szubkultúrák ideológiája [The ideology of youth subcultures]. Világosság3, 155-159.

  'Az ifjúsági szubkultúrák ideológiája [The ideology of youth subcultures] ' () 3 Világosság : 155 -159.

  • Search Google Scholar
 • SZÁNTÓ, Gábor 1988: Bőrfejűek [Skinheads]. Budapest: Népszava. Szapu, Magda 2000a: Mai ifjúsági csoportkultúrák egy dunántúli városban. A disszertáció tézisei [Contemporary youth group cultures in a town in Transdanubia. Theses of a dissertation], in: Somogyi Múzeu-mok Közleményei 14. Kaposvár: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 441-451. 2000b: Önkifejezés a mai magyar ifjúsági csoportkultúrákban (Konfliktusmegelőzés) [Self-expression in contemporary Hungarian youth group cultures (Conflict prevention)], in: Magyar Szemiotikai Tanulmányok 3. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, 165-190.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 602 EUR / 752 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 0 0 0
May 2021 0 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0