View More View Less
 • 1 Hungarian Academy of Sciences Institute of Ethnology Országház u. 30 H-1014 Budapest Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Károly Viski (Torda, 1882-Budapest, 1945) was an outstanding figure in European ethnology in the years between 1920–1945. He was born in Transylvania and trained as a secondary school teacher of Hungarian and Latin at the university of Kolozsvár. As a young teacher he taught in schools in Transylvanian towns and did research on the history of the Hungarian language and dialectology. In 1920 he joined the staff of the Museum of Ethnography in Budapest and became an expert in decorative arts, material culture and European ethnology. His book on the folk art of Transylvania written in the early 1920s was published in many languages. He played a role in the choice of a European, Scandinavian orientation for Hungarian ethnology and in strengthening ties with Sweden, Finland, Estonia and Poland. He was the spiritus rector and editor of the big four-volume synthesis published in the 1930s which presented traditional Hungarian material culture and folklore in a broad European context. He devoted special attention to research on the cultural heritage of the peoples of Transylvania, the co-existence of the Hungarian, German and Romanian ethnic groups and the history of cultural exchange processes. He did a great deal for museums, collections and exhibitions of ethnography. Between 1940–45 as professor at the university of Kolozsvár and later of Budapest he trained a whole series of outstanding students (e.g. Károly Kós, János Kodolányi, Ágnes Kovács, Mária Kresz, Károly Gaál, László Vajda).

 • Balassa , Iván 1974 Bátky Zsigmond, Györffy István, Viski Károly munkássága a magyar néprajzban [The Work of Zsigmond Bátky, István Györffy and Károly Viski in Hungarian Ethnology]. Ethnographia LXXXV , 77–82.

 • Gunda , Béla 1946 Viski Károly, 1883–1945 [Károly Viski, 1883–1945]. Erdélyi Múzeum LI , 105–107.

 • Gunda , Béla 1978 Bátky Zsigmond . A múlt magyar tudósai [Zsigmond Bátky. Hungarian Scholars of the Past]. Budapest.

 • Hoffmann , Tamás 1974 Viski Károly néprajza [Károly Viski’s Ethnology]. Ethnographia LXXXV , 43–47.

 • Kósa , László 1989 A Magyar Néprajzi Társaság története, 1889–1989 [History of the Hungarian Ethnographical Society, 1889–1989]. Budapest.

 • Kósa , László 2001 A magyar néprajz tudománytörténete [History of Hungarian Ethnology]. Budapest.

 • Kovács , Ágnes 1974 Viski Károly írói stílusáról [Károly Viski’s Style as a Writer]. Ethnographia LXXXV , 58–61.

 • Kresz , Mária 1974 Viski Károly népművészeti kutatásainak eredményei (különös tekintettel a kerámia-kutatásra) [The Findings of Károly Viski’s Research on Folk Art (with Special Regard to Ceramics)]. Ethnographia LXXXV , 54–58.

 • Lehtinen , Ildikó 1996 De “Kirjoittamaton päiväkirja”. Ilmari Manninen Unkarin-matka syksyllä 1934. Suomen Museo 103 (1996) 119–166.

  Lehtinen I. , 'De ' (1996 ) 103 Suomen Museo : 119 -166.

 • Ortutay , Gyula 1960 A finnugor kutatások nemzetközi jelentősége [The International Significance of Finno-Ugric Research]. Magyar Tudomány 12 (1960) 733–736.

  Ortutay G. , 'A finnugor kutatások nemzetközi jelentősége ' (1960 ) 12 Magyar Tudomány : 733 -736.

  • Search Google Scholar
 • Paládi-Kovács , Attila 2002a Tárgyunk az időben [Our Subject in Time]. Debrecen.

 • Paládi-Kovács , Attila 2002b Néprajzi feladatok, vállalkozások és az Akadémia (1929–1967) [Ethnological Tasks and Undertakings and the Academy (1929–1967)]. In: Ferenc Glatz (ed.) Közgyűlési előadások, 2000. november. 175 éves a Magyar Tudományos Akadémia, Vol. I, 37–47. Budapest.

 • Palotay , Gertrúd 1946 Viski Károly (1882–1945) [Károly Viski (1882–1945)]. Ethnographia LVII , 113–116.

 • Szabó , T. Attila 1974 Viski Károly nyelvészeti, filológiai és művelődéstörténeti munkássága [The Work of Károly Viski in Linguistics, Philology and Cultural History]. Ethnographia LXXXV , 48–54.

 • Szilágyi , Miklós 1987 Jegyzetek Viski Károly emlékezéséhez (Györffy Istvánról) [Notes on the Recollection of Károly Viski (of István Györffy)]. In: Nagykunsági Füzetek 6 , 147–154. Karcag — Szolnok.

 • Talve , Ilmar 1992 Ilmari Manninen in Finland and Estonia. In: Räsänen, Matti (ed.) Pioneers. The History of Finnish Ethnology. Studia Fennica, Ethnologica 1 , 50–76. Helsinki.

 • Vajkai , Aurél 1940 A mai magyar néprajzi kutatás keresztmetszete [Cross-Section of Hungarian Ethnographical Research Today]. Ethnographia LII , 337–352.

 • Vakarelski , Hristo 1974 Emlékezés Györffy Istvánra, Bátky Zsigmondra és Viski Károlyra [Recollection of István Györffy, Zsigmond Bátky and Károly Viski]. Ethnographia LXXXV , 83–84.

 • Varga , Mária 1960 Viski Károly irodalmi munkássága [Literary Work of Károly Viski]. Index Ethnographicus V/1 , Budapest.

 • Vargha , László 1974 Viski Károly (1883–1945) [Károly Viski (1883–1945)]. Ethnographia LXXXV , 172–187.

 • Viski , Károly 1920 Lès hongrois de Translyvanie. L’art populaire. Budapest (Société de la Litterature Populaire).

  Viski K. , '', in L’art populaire , (1920 ) -.

 • Viski , Károly 1921a Transylvanian Hungarians. Peasant Art. Budapest (The Popular Literary Society).

  Viski K. , '', in Peasant Art , (1921 ) -.

 • Viski , Károly 1921b De Volkskunst der Zevenberger Hongaren. Uit het hongaarsch vertaald A.S.C. Wallis. Budapest (Franklin).

 • Viski , Károly 1923 Transilvanian unkarilaisten kansantaide (Viski Károly-Petri Pál). Helsingissä.

 • Viski , Károly 1926 Ungari rahvaparane kultuur. Eesti rahva museumi aastraamat II. 5–47. Tartu.

 • Viski , Károly 1926a A pávaszem [The Peacock’s Eye]. Néprajzi Értesítő XVIII , 24–17.

 • Viski , Károly 1926b A Nemzeti Múzeum népművészeti gyűjteményéből [From the Folk Art Collection of the National Museum]. Magyar Iparművészet 1926. 105–109, 113–120.

 • Viski , Károly 1928 L’art des pasteurs hongrois. Congres international des artes populaires, Prague du 7 au 13 Octobre 1928. Resumés, pp. 56–64. Paris (Institut International de coopération Intellectuelle).

  Viski K. , '', in Congres international des artes populaires, Prague du 7 au 13 Octobre 1928. Resumés , (1928 ) -.

 • Viski , Károly 1929 Guide dans la Section Ethnographique du Musée National Hongrois. Budapest.

 • Viski , Károly 1931a Die ethnographische Tätigkeit in Ungarn. Lud Slowiański, II/1, 106–130. Kraków.

 • Viski , Károly 1931b Gravures sur bois populaires roumaines de Transylvanie. Budapest.

 • Viski , Károly 1932 Le villages hongrois et son art. La Hongries d’hier et d’aujourd’hui. Les Oeuvres Representatives, pp. 137–144. Paris.

 • Viski , Károly 1932 Hungarian Peasant Customs. Budapest.

 • Viski , Károly 1932 Volksbrauch der Ungarn. Budapest.

 • Viski , Károly 1933 L’ornamentation hongroise. Nouvelle Revue de Hongrie (1933) 57–66.

 • Viski , Károly 1934 Erdély népe [People of Transylvania]. Magyar Szemle XXII , (1934) 409–417.

 • Viski , Károly 1935 Ungarische Volkskunst. Kulturbund-Ausstellung. Katalog, 6–15. Wien.

 • Viski , Károly 1936 Ethnology of the Hungarian Folk — Holiday Courses of the Debrecen University. Debrecen.

 • Viski , Károly 1937 Hungarian Dances. London — Budapest.

 • Viski , Károly 1938 Etnikai csoportok, vidékek [Ethnic Groups and Regions]. Budapest.

 • Viski , Károly 1938 L’art populaire. In: Visage de la Hongrie , 403–419. Paris.

 • Viski , Károly 1938 Zum Geleit. Ungarische Volkskunde. Ungarische Jahrbücher XVIII , 121–122. Berlin.

 • Viski , Károly 1939 A magyar jelleg a néprajz tükrében [The Hungarian Character in the Light of Ethnology]. In: Szegfű Gyula (ed.) Mi a magyar? 341–378. Budapest.

 • Viski , Károly 1940 Erdélyi népélet [Folk Life in Transylvania]. In: Deér József (ed.) Erdély , 123–137. Budapest.

 • Viski , Károly 1941 Volksleben in Siebenbürgen. Sonderndruck aus Siebenbürgen. Verlag der Ungarischen Historischen Gesellschaft. Budapest.

  Viski K. , '', in Sonderndruck aus Siebenbürgen , (1941 ) -.

 • Viski , Károly 1941 Népi és úri műveltség összefüggései a tárgyi néprajzban [Connections between Folk and Upper Class Culture in Material Ethnology]. In: Eckhardt Sándor (ed.) Úr és paraszt a magyar élet egységében , 135–160. Budapest.

 • Viski, Károly— Bátky, Zsigmond— Györffy, István 1928a Magyar népművészet [Hungarian Folk Art]. Budapest.

 • Viski, Károly— Bátky, Zsigmond— Györffy, István 1928b L’art populaire Hongrois. L’Introduction de cet ouvrage est due á Charles Viski. Les notes explicatives des figures á Sigismond Bátky et Etienne Györffy. Budapest.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 1 0 0
Nov 2021 1 0 0
Dec 2021 2 0 0
Jan 2022 3 0 0
Feb 2022 0 0 0