View More View Less
 • 1 Forum Institut — Forschungszentrum für Europäische Ethnologie Župná 16 SK-94501 Komarno Slowakei
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The signs of war . The article presents the Hungarian monuments and other objects in Southern Slovakia associated with the First and Second World Wars. It also deals with objects devoted to the memory of events related to the two world wars (Republic of Soviets, Slovak national uprising, the deportation of civilians to forced labour camps in the Soviet Union, expulsions and the so-called Slovak-Hungarian population exchange), and with the graves and funeral monuments of war victims found in cemeteries, the land around settlements or in public places. The article also examines how changes of ruling powers and the political and social system influenced the erection of memorial signs.

 • Juhász , Ilona, L. 2004: Fényképek a dél-szlovákiai temetők síremlékein és az út menti haláljeleken [Fotos auf den Grabmälern der südslowakischen Friedhöfe und Todeszeichen an den Wegen]. Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004) . Fórum Intézet — Lilium Aurum, Somorja, 107–133.

  Juhász I. L. , '', in Acta Ethnologica Danubiana 5–6 (2003–2004) , (2004 ) -.

 • 2005: „Fába róva, földbe ütve …“ A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál [Die Speerhözer/Gedenksäulen als Mittel der symbolischen Expansion bei den slowakischen Ungarn]. Fórum Kisebbségkutató Intézet — Lilium Aurum Könyvkiadó, Komárom-Dunaszerdahely.

  Juhász I. L. , '', in „Fába róva, földbe ütve …“ A kopjafák/emlékoszlopok mint a szimbolikus térfoglalás eszközei a szlovákiai magyaroknál , (2005 ) -.

  • Search Google Scholar
 • 2006: A halállal, halottakkal kapcsolatos hiedelmek és temetkezési szokások [Mit dem Tod und den Toten verbundene Glaubensformen und Bestattungsbräuche]. In: Viga , Gyula (Hrsg.): Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához . Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja-Komárom, 431–476.

  Juhász I. L. , '', in Nagytárkány I. Tanulmányok a község településtörténetéhez és néprajzához , (2006 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Klčo , Marián 2006: Pomníky padlým v 1. svetovej vojne na území Piešt’anského okresu . Piešt’any.

 • Kovács , Ákos (Hrsg.) 1985: Monumentumok az első világháborúból [Monumente aus dem Ersten Weltkrieg]. A Műcsarnok és a Népművelési Intézet közös kiállításának katalógusa. Budapest.

  '', in Monumentumok az első világháborúból , (1985 ) -.

 • Nagy , Ildikó 1985: Első világháborús emlékművek. Esemény-és ideológiatörténet [Denkmäler des Erten Weltkrieges. Ereignis-und Ideologiegeschichte]. In: Kovács , Ákos (Hrsg.): Monumentumok az első világháborúból . Budapest, 74–81.

 • Sinkó , Katalin 1992: A politika rítusai: emlékműállítás, szobordöntés [Die Riten der Politik: Denkmalaufstellung, Statuenstürzen]. In: György , Péter-TURAI, Hedvig (Hrsg.): A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra. Corvina, Budapest, 67–79.

  Sinkó K. , '', in A művészet katonái. Sztálinizmus és kultúra , (1992 ) -.

 • Süle , Peter, Ing.— Süle , Peter ml. (zost.): 2005: Encyklopédia miest a obcí Slovenska . Vydavatel’stvo P S Line Lučenec.

 • Voigt , Vilmos 1985: Közvetítő átmenet = turul [Vermittlungsübergang = Turul]. In: Kovács , Ákos (Hrsg.): Monumentumok az első világháborúból . Budapest, 55–63.

 • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 1–3. Bratislava 1977.

 • Cultural Studies SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Music SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.103
 • SJR Hirsch-Index (2018): 5

Language: English
Founded in 1950
Publication: One volume of four issues annually
Publication: biannually
Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 •  
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor-in-Chief: Ágnes Fülemile

Associate editor: Fruzsina Cseh; Zsuzsanna Cselényi

Review Editors: Csaba Mészáros; Katalin Vargha

Editorial Board

Click for the contact list

International Advisory Board

Click for the contact list

Further Credits

Translators: Elayne Antalffy; Zsuzsanna Cselényi; Michael Kandó

Layout Editor: Judit Mahmoudi-Komor

Cover Design: Dénes Kaszta

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE