View More View Less
 • 1 Jewish Theological Seminary — University of Jewish Studies P.O. Box 212 H-1444 Budapest Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Orthodox Jewry in Hungary received the trends to modernity with reservations. It subjected the phenomena trickling into the urbanising, modernising communities to strong community control. Nevertheless, it adopted many customs of the bourgeois and later the mass society. A special example of this alternative integration is the question of the Orthodox kosher adaptation of mass catering and the cult of the body. This involved keeping pace with new industrial technologies, creating a market for kosher food industry products, community supervision and the provision of food to suit the changed way of life of urban Orthodox Jewry. The cult of the body provides an example of mass culture that was to be incorporated or excluded: while children’s holidays and holidays were a religiously re-interpreted phenomenon, fashion in clothing and mixed-sex open-air bathing were to be sanctioned. Behind this lay the subordination of natural science to religion and the suppression by the community of modernity affecting religious life. Through the example of Orthodox Jewry in Hungary we can observe an alternative strategy for dealing with the emergence of mass society.

 • Alfassi , Itzhak: 1996 Belz. In: Encyclopaedia Judaica . Volume 4. B. Encyclopaedia Judaica Jerusalem. (Keter Publishing House, Jerusalem) /452–453/

  Alfassi I. , '', in Encyclopaedia Judaica. Volume 4 , (1996 ) -.

 • Barna , Gábor: 2002 A kompenzáció rítusa. Bácskaiak a Mátrában a mátrafüredi Ivanits panzió vendégkönyve alapján [The rite of compensation. Visitors from Bácska in the Mátra Mountains on the basis of the guestbook of the Ivanits pension in Mátrafüred], in: Néprajzi Látóhatár 2002 (1–4) /171–180/

 • Bácskai , Vera: 1989 A vállalkozók előfutárai . Nagykereskedők a reformkori Pesten [Precursors of the entrepreneurs. Wholesale merchants in Pest in the Reform Age]. (Magvető Könyvkiadó, Budapest)

  Bácskai V. , '', in A vállalkozók előfutárai. Nagykereskedők a reformkori Pesten , (1989 ) -.

 • Biddiss , D. Michael: 1980 The Age of the Masses. Ideas and Society in Europe since 1870 — L’ère des masses. Les idées et la société en Europe depuis 1870 . (Éditions du Seuil, Paris)

  Biddiss D. M. , '', in The Age of the Masses. Ideas and Society in Europe since 1870 — L’ère des masses. Les idées et la société en Europe depuis 1870 , (1980 ) -.

 • Brown , Benjamin: 2001 Orthodox Judaism, in: Neusner, Jacob — Avery-Peck, Alan J. (eds): The Blackwell Reader in Judaism . (Blackwell Publisher, Oxford — Massachusetts) /232–255/

  Brown B. , '', in The Blackwell Reader in Judaism , (2001 ) -.

 • Csíki , Tamás: 1999 Városi zsidóság Északkelet-és Kelet-Magyarországon . A miskolci, a kassai, a nagyváradi, a szatmárnémeti és a sátoraljaújhelyi zsidóság gazdaság-és társadalomtörténetének összehasonlító vizsgálata (1848–1944) [Urban Jewry in North-eastern and Eastern Hungary. Comparative investigation of the economic and social history of the Jewry of Miskolc, Kassa, Nagyvárad, Szatmárnémeti and Sátoraljaújhely]. (Osiris, Budapest)

  Csíki T. , '', in Városi zsidóság Északkelet-és Kelet-Magyarországon , (1999 ) -.

 • Csíki , Tamás: 2005 Városi Zsidók Északkelet-és Kelet-Magyarországon. A miskolci, a nagyváradi, a kassai és a sátoraljaújhelyi kis-és középpolgárság összehasonlító vizsgálata [Urban Jewry in North-eastern and Eastern Hungary. Comparative investigation of the lower middle and middle class in Miskolc, Nagyvárad, Kassa and Sátoraljaújhely], in: Varga, László (ed.): Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Siker és válság . (Pannonica Kiadó — Habsburg Történeti Intézet, Budapest) /133–155/

  Csíki T. , '', in Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon. Siker és válság , (2005 ) -.

 • Dobszay , Tamás — Fónagy , Zoltán: 2003 Magyarország társadalma a 19. század második felében [The society of Hungary in the second half of the 19th century], in: Gergely, András (ed.): Magyarország története a 19. században . (Osiris Kiadó, Budapest) /397–459/

  Fónagy Z. , '', in Magyarország története a 19. században , (2003 ) -.

 • Don-Yehiya , Eliezse: 2005 Traditionalist strands, in: de Lange, Nicholas — Freud-Kandel, Miri (eds): Modern Judaism . An Oxford Guide. (Oxford University Press, Oxford)

  Don-Yehiya E. , '', in Modern Judaism , (2005 ) -.

 • Eisen , Arnold M.: 1994 Rethinking Jewish modernity, in: Jewish Social Studies , New Series 1994/1. /1–21/

 • Eisen , Arnold M.: 1997 Rethinking Modern Judaism . Ritual, Commandment, Community. (The University of Chicago Press, Chicago & London)

  Eisen A. M. , '', in Rethinking Modern Judaism , (1997 ) -.

 • Frojmovics , Kinga — Komoróczy , Géza — Pusztai , Viktória — Strbik , Andrea: 1995 A zsidó Budapest . Emlékek, szertartások, történelem [Jewish Budapest. Monuments, rites, history]. Vol. I. (Ed.: Komoróczy, Géza) (Városháza — MTA Judaisztikai Kutatócsoport, Budapest)

  Strbik A. , '', in A zsidó Budapest. Emlékek, szertartások, történelem , (1995 ) -.

 • Ganzfried , Slomo, rabbi: 1939 Kicur sulchán áruch (ךורע ןחלש רוצק) Excerpts from the Sulchán aruch with parallel Hungarian translati Vol. III, family laws (החפשםיניד) (Translated and edited by Dr. Singer, Leó Chief Rabbi, Várpalota)

  Ganzfried S. r. , '', in Kicur sulchán áruch (ךורע ןחלש רוצק) Excerpts from the Sulchán aruch with parallel Hungarian translati Vol. III , (1939 ) -.

 • Gleszer , Norbert: 2005 “Zsidó búcsú” — jahrzeit — “világtalálkozó”. Egy rítus szerepe a Magyarországról elszármazott zsidó virtuális közösségek életében [“Jewish pilgrimage” — jahrzeit — “world gathering”. The role of a rite in the life of virtual communities of Jews originally from Hungary], in: Néprajzi Látóhatár , XIV (2005) 3–4 /61–88/

  Gleszer N. , '“Zsidó búcsú” — jahrzeit — “világtalálkozó”. Egy rítus szerepe a Magyarországról elszármazott zsidó virtuális közösségek életében ' (2005 ) XIV Néprajzi Látóhatár : 61 -88.

  • Search Google Scholar
 • Gleszer , Norbert: 2006 Igazak és jámboraik a Vészkorszak előtti Magyarországon. A „csodarabbikhoz” folytatott zarándoklatok mentalitástörténeti vonatkozásai [The just and the devout in pre-Holocaust Hungary. History of mentality aspects of pilgrimages made to “miracle-working rabbis”], in: Fried, István — Vajda, Zoltán (eds): Kommunikációs formák . A SZTE BTK Tudományos Diákkörének dolgozatai. (SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Doktori Programja, Szeged) /7–26/

  Gleszer N. , '', in Kommunikációs formák. A SZTE BTK Tudományos Diákkörének dolgozatai , (2006 ) -.

 • Gleszer , Norbert: 2007a Jákob lajtorjái. Az országos ortodox sajtó cádik-képe 1925 és 1944 között [Jacob’s ladders. Image of the tzaddik in the national Orthodox press between 1925 and 1944], in: Pócs, Éva (ed.): Angyalok, démonok, látók és szentek . Konferenciakötet. MNT, MTA-NK, PTE-BTK (in print)

 • Gleszer , Norbert: 2007b 703. (ג״שת) Az antiszemitizmus és a gazdasági válság, mint szekuláris folyamat vallási értelmezése az Orthodox Központi Iroda hetilapjában (1925. október 16. — 1944. március 19.) [Anti-Semitism and the economic crisis, as a religious interpretation of a secular process in the weekly organ of the Orthodox Central Office], in: Gergely, Jenő — Szita, Szabolcs (eds): Zsidóság a magyar társadalomban a 19–20. században . Konferenciakötet. ELTE — OR-ZsE. (in press)

 • Gleszer , Norbert: 2007c A kóser borsótól az orthodox kóser Globus konzervig. Orthodox tömegélelmezés kísérletei az 1920–30-as évek Magyarországán [From kosher pepper to Orthodox kosher Globus canned food. Attempts to provide an Orthodox mass food supply in the 1920s and 1930s in Hungary], in: Remény 2007/4 (הוקתה) (in press)

 • Gleszer , Norbert: 2007d Rebbék, gyógyfürdők, tóraifjak és kóser penziók. Magyarországi orthodox kóser turizmus a 19. század végén és a 20. század elején [Rebbes, medicinal baths, Torah youth and kosher pensions. Hungarian Orthodox kosher tourism in the late 19th and early 20th century], in Magyar Zsidó Szemle Új folyam 2007(4) /159–212/

  Gleszer N. , 'Rebbék, gyógyfürdők, tóraifjak és kóser penziók. Magyarországi orthodox kóser turizmus a 19. század végén és a 20. század elején ' (2007 ) 2007 Magyar Zsidó Szemle Új folyam : 159 -212.

  • Search Google Scholar
 • Gyáni , Gábor: 1997 A középosztály társadalomtörténete a Horthy-korban [Social history of the middle class in the Horthy era], in: Századok 1997/6 /1265–1304/

  Gyáni G. , 'A középosztály társadalomtörténete a Horthy-korban ' (1997 ) 1997/ Századok : 1265 -1304.

  • Search Google Scholar
 • Gyömrei , Sándor: 1934 Az utazási kedv története [History of the desire to travel]. (Gergely R. kiadása, Budapest)

  Gyömrei S. , '', in Az utazási kedv története , (1934 ) -.

 • Juba , Adolf: 1928 A nyaralásról [Holidays], in: Bodor, Antal — Gerlóczy, Zsigmond (eds): Nyitott könyv . Százharminc közlemény száz képpel. (Kiadja az országos Közegészségügyi Egyesület, Budapest) /171–173/

  Juba A. , '', in Nyitott könyv. Százharminc közlemény száz képpel , (1928 ) -.

 • Jusztin , Márta: 2003 Közlekedés és idegenforgalom a két világháború között [Transport and tourism between the two world wars], in: Katona, András (ed.): Közlekedés a Kárpát-medencében . Újabb kutatási eredmények. (Közlekedési Múzeum, Budapest) /171–180/

  Jusztin M. , '', in Közlekedés a Kárpát-medencében. Újabb kutatási eredmények , (2003 ) -.

 • Karády , Viktor: 2000 Zsidó identitás és modernizáció, avagy az asszimiláció paradoxonai [Jewish identity and modernisation, or the paradoxes of assimilation], in: Karády, Viktor: Zsidóság Európában a modern korban . Társadalomtörténeti vázlat. (Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó) /249–281/.

  Karády V. , '', in Zsidóság Európában a modern korban. Társadalomtörténeti vázlat , (2000 ) -.

 • Karády , Viktor: 2001 Önazonosítás, sorsválasztás . A zsidó csoportazonosság történeti alakváltozásai Magyarországon [Self-identity, choice of fate. Historical changes of form in Jewish group identity in Hungary]. (Budapest, Új Mandátum)

  Karády V. , '', in Önazonosítás, sorsválasztás. A zsidó csoportazonosság történeti alakváltozásai Magyarországon , (2001 ) -.

 • Katz , Jakov: 2005 Hagyomány és válság . Zsidó társadalom a középkor végén [Tradition and crisis. Jewish society at the end of the Middle Ages]. Múlt és Jövő Könyvek. Hagar-sorozat (Múlt és Jövő, Budapest — Jerusalem)

  Katz J. , '', in Hagyomány és válság. Zsidó társadalom a középkor végén , (2005 ) -.

 • Konrád , Miklós: 2005 A neológ zsidóság útkeresése a századfordulón [Search for directions by Neology Jewry at the turn of the century], in: Századok 2005/6 /1335–1369/

  Konrád M. , 'A neológ zsidóság útkeresése a századfordulón ' (2005 ) 2005/ Századok : 1335 -1369.

  • Search Google Scholar
 • Kósa , László: 1997 A fürdővendégek társadalmi összetétele a kiegyezéskori Magyarországon [The social composition of spa guests in Hungary at the time of the 1867 Compromise], in: Dusnoki-Draskovich, József — Erdész, Ádám (eds): A hétköznapok historikuma . Erdmann, Gyula (series ed.): Körösök Vidéke 5. (Békés Megyei Levéltár, Gyula) /76–108/

  Kósa L. , '', in A hétköznapok historikuma , (1997 ) -.

 • Kósa , László: 1999 Fürdőélet a Monarchiában (Badeleben und Kurorte in Österreich-Ungarn). (Holnap Kiadó, Budapest)

  Kósa L. , '', in Fürdőélet a Monarchiában , (1999 ) -.

 • Kövér , György: 2003 Középrend vagy középosztály(ok). Társadalomteremtő fogalomalkotás Magyarországon a reformkortól az első világháborúig [Middle order or middle class(es). Society-building creation of concepts in Hungary from the Reform Age to World War One] (1119–1168), in: Századok 2003 (5)

 • Mandler , Ottó: 1928 Testápolás és testedzés — Fürdés [Care of the body and physical culture — Bathing], in: Bodor, Antal — Gerlóczy, Zsigmond (eds): Nyitott könyv . Százharminc közlemény száz képpel. (Kiadja az országos Közegészségügyi Egyesület, Budapest) /161–162/

  Mandler O. , '', in Nyitott könyv , (1928 ) -.

 • Mcguire , Meredith B.: 1997 Religion in the Modern World, in: Religion . The Social Context. Fourth Edition. (Wadsworth Publishing Company) /274–312/

 • Mislovics , Erzsébet: 2006 A magyar orthodoxia a századfordulón (1891–1906) [Hungarian Orthodoxy at the turn of the century (1891–1906)], in: Múlt és Jövő 2006/2 /57–68/

  Mislovics E. , 'A magyar orthodoxia a századfordulón (1891–1906) ' (2006 ) 2 Múlt és Jövő : 57 -68.

  • Search Google Scholar
 • Mohácsi , Gergely: 2002 Testkultusz és tömegtársadalom. A budapesti strandfürdők alapításának rövid története [Cult of the body and mass society. Short history of the establishment of open-air baths in Budapest], in: Századok 2002 (4) /1471–1506/

 • Ortega Y Gasset , Jose: 2001 A tömegek lázadása (La rebelión de la mass. 1929) (Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó)

 • Ottó , József: 1928 Cserkészet és egészség [Scouting and health], in: Bodor, Antal — Gerlóczy, Zsigmond (eds): Nyitott könyv . Százharminc közlemény száz képpel. (Kiadja az országos Közegészségügyi Egyesület, Budapest) /152–155/

  Ottó J. , '', in Nyitott könyv , (1928 ) -.

 • Pietsch , Walter: 1999 Reform és Orthodoxia . A magyar zsidóság belépése a modern világba [Reform and Orthodoxy. The entry of Hungarian Jewry into the modern world]. Múlt és Jövő Könyvek — Magyar Zsidó Történelem (Múlt és Jövő, Budapest)

  Pietsch W. , '', in Reform és Orthodoxia. A magyar zsidóság belépése a modern világba , (1999 ) -.

 • Prém , Lóránt: 1928 Turistaság és egészség [Hiking and health], in: Bodor, Antal — Gerlóczy, Zsigmond (eds): Nyitott könyv . Százharminc közlemény száz képpel. (Kiadja az országos Közegészségügyi Egyesület, Budapest) /148–151/

  Prém L. , '', in Nyitott könyv , (1928 ) -.

 • Pusztai , Bertalan: 2004 Religious tourists. Constructing authentic experiences in late modern Hungarian Catholicism. Academic dissertation. (University of Jyväskylä, Jyväskylä, 2004) Available at: http://selene.lib.jyu.fi:8080/vaitos/studies/studhum/9513919900.pdf

  Pusztai B. , '', in Religious tourists. Constructing authentic experiences in late modern Hungarian Catholicism. Academic dissertation , (2004 ) -.

 • Romsics , Ignác: 1999 Magyarország története a XX. században [History of Hungary in the 20th century]. (Osiris Kiadó, Budapest)

  Romsics I. , '', in Magyarország története a XX. században , (1999 ) -.

 • Rubin , Israel: 1997 Satmar. Two generations of an urban island . (2nd ed.) (Peter Lang, New York — Washington, D.C. — Baltimore — Bern — Frankfurt am Main — Berlin — Vienna — Paris)

  Rubin I. , '', in Satmar. Two generations of an urban island , (1997 ) -.

 • Scheiber , Sándor: 1996 Folklór és tárgytörténet [Folklore and history of objects]. Teljes kiadás. (Makkabi, Budapest)

  Scheiber S. , '', in Folklór és tárgytörténet , (1996 ) -.

 • Schuschny , Henrik: 1928 Az utazás és az egészségápolás [Travel and health care], in: Bodor, Antal — Gerlóczy, Zsigmond (eds): Nyitott könyv . Százharminc közlemény száz képpel. (Kiadja az országos Közegészségügyi Egyesület, Budapest) /159–160/

  Schuschny H. , '', in Nyitott könyv , (1928 ) -.

 • Silber , Michael K.: 1993 The emergence of Ultra-Orthodoxy: The invention of a tradition, in: Wertheimer, Jack (ed.): The uses of tradition . Jewish continuity in the Modern Era. (The Jewish Theological Seminary of America, New York — Jerusalem) /23–84/

  Silber M. K. , '', in The uses of tradition , (1993 ) -.

 • Smart , Ninien: 1998 Tradition, retrospective perception, nationalism and modernity, in: Heelas, Paul (ed.): Religion and modernity . Religion, modernity and postmodernity. (Blackwell Publishers Ltd, Massachusetts) /79–87/

  Smart N. , '', in Religion and modernity , (1998 ) -.

 • Swingewood , Alan: 1977 The myth of mass culture . (Macmillan Press, London)

  Swingewood A. , '', in The myth of mass culture , (1977 ) -.

 • Tüskés , Gábor: 1986 A népi vallásosság kutatása Európában. Tudománytörténeti vázlat [Research on popular religiosity in Europe. A history of learning outline], in: Ethnographia 97 /75–113/

  Tüskés G. , 'A népi vallásosság kutatása Európában. Tudománytörténeti vázlat ' (1986 ) 97 Ethnographia : 75 -113.

  • Search Google Scholar
 • Varga , Judit: 1999 Budapest élelmiszer-ellátása — vásárcsarnokok a századfordulón [Budapest food supply — market halls at the turn of the century], in: Szvoboda Dománszky, Gabriella (ed.): Urbanizáció a dualizmus korában. Konferencia Budapest egyesítésének 125. évfordulója tiszteletére a Budapesti Történeti Múzeumban. Tanulmányok Budapest Múltjából XXVIII . (Budapest Történeti Múzeum, Budapest, 1999) /87–101/

  Varga J. , '', in Tanulmányok Budapest Múltjából XXVIII , (1999 ) -.

 • Vörös , Károly: 2005 A budapesti zsidóság két forradalom között, 1849–1918 [Budapest Jewry between two revolutions, 1849–1918], in: Varga, László (ed.): Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon . Siker és válság. (Pannonica Kiadó — Habsburg Történeti Intézet, Budapest) /40–57/

  Vörös K. , '', in Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon , (2005 ) -.

 • Wagschal , S., rabbi: 2000 Gyakorlati útmutató a kásruszhoz . Zsidó étkezési törvények [The new practical guide to Kasruth, 1991]. Translated by: Yeshaya P. Balog. (Yeshiva Yad Halevi, London)

  Wagschal S. r. , '', in Gyakorlati útmutató a kásruszhoz , (2000 ) -.

 • Zeke , Gyula: 2005 A nagyvárosi kultúra új formái és a zsidóság [New forms of urban culture and Jewry], in: Varga, László (ed.): Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon . Siker és válság. (Pannonica Kiadó — Habsburg Történeti Intézet, Budapest) /273–280/

  Zeke G. , '', in Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon , (2005 ) -.

 • Zima , András: 2007 Cult or spirit? Integration strategies and history of memory in Jewish groups in Hungary at the turn of the 19th–20th century, in: Acta Ethnographica Hungarica 53(2) /243–262/

  Zima A. , 'Cult or spirit? Integration strategies and history of memory in Jewish groups in Hungary at the turn of the 19th–20th century ' (2007 ) 53 Acta Ethnographica Hungarica : 243 -262.

  • Search Google Scholar

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 602 EUR / 752 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 8 0 0
May 2021 3 0 0
Jun 2021 14 0 0
Jul 2021 7 0 0
Aug 2021 23 0 0
Sep 2021 9 0 0
Oct 2021 0 0 0