Author: Urszula Lehr1
View More View Less
 • 1 Polish Academy of Sciences Institute of Archeology and Ethnology Sławkowska 17 31-016 Cracow Poland
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The paper presents magical procedures (prayers, songs, charms) and practices against natural calamity in mountain villages (in the south of Poland) in the context of a human shape called weather wizard. He was created on the base of the beliefs in air demons ( płanetnik, chmurnik, obłocznik ), as a mediator between people and demons. The weather wizard had two types of roles. The first one comprised “cooperation” with air demons, whereas the second included independent practices related to protecting the village from storms. Magic procedures used by weather wizards included verbal formulas, certain types of behaviour, as well as religious and magical accessories and property. The formulas constituted a mixture of a magic spell and a prayer to God. Apart from weather wizards’ practices, magic activities were popular among village inhabitants. For example they ploughed the village borders, placed “relics” along these borders, burnt flour or blessed herbs, ringed, danced, sang songs. Opposing the elements in the form of spells, entreaties, threats, noise making, sacrifices with the participation of a mediator (weather wizard) or without, is in general a legacy of the past related to traditional culture. Nowadays, people appeal to God but also simultaneously perform old magic and religious procedures.

 • Baranowski , Bohdan 1971: Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski środkowej [The Folk Culture of Central Poland in the 17th and 18th Centuries]. Wydawnictwo Łódzkie: Łódź.

  Baranowski B. , '', in Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski środkowej , (1971 ) -.

 • Bazińska , Barbara 1954: Bukowina Tatrzańska [Bukowina Tatrzańska Village]. Sport i Turystyka: Warszawa.

  Bazińska B. , '', in Bukowina Tatrzańska , (1954 ) -.

 • Biegeleisen , Henryk 1929: U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą [By the Cradle. Before the Altar. On the Grave]. Instytut Stauropigjański: Lwów.

  Biegeleisen H. , '', in U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogiłą , (1929 ) -.

 • Bohdanowicz , Janusz 1995: Demonologia ludowa. Demony powietrza — “Płanetnik”, — “Wir powietrzny” — “Diabeł”. [Folk Demonology. Demons of the Air — “Płanetnik” — “Demon of the Spin Air” — “Devil”]. Literatura ludowa No. 1 (29), 51–61.

 • Brylak , Maria 1970: Wierzenia ludowe [Folk Beliefs]. In Reinfuss , Roman (ed.): Monografia powiatu myślenickiego [Monograph of Myślenice District], vol. 2. Wydawnictwo Literackie: Kraków, 285–307.

  Brylak M. , '', in Monografia powiatu myślenickiego , (1970 ) -.

 • Czyżewicz , Stanisław 1907: Wiązanka wierzeń i przesądów ludu z okolic Buczkowa i Okulic tudzież Mokrzysk-Bucza [Beliefs and Superstitions of Country People from the Surroundings of Buczków, Okulice and Mokrzysko-Bucze Villages]. Lud Vol. 13, 324–330.

  Czyżewicz S. , 'Wiązanka wierzeń i przesądów ludu z okolic Buczkowa i Okulic tudzież Mokrzysk-Bucza ' (1907 ) 13 Lud : 324 -330.

  • Search Google Scholar
 • Institoris , Heinrich — Sprenger , Jakob 1487: Malleus Maleficarum . Köln.

 • Kantor , Józef 1912: Lud Podhala [Country People of Podhale Region]. Ziemia Vol. 3, 382–395.

  Kantor J. , 'Lud Podhala ' (1912 ) 3 Ziemia : 382 -395.

 • Karłowicz , Jan 1906: Słownik gwar polskich [Dictionary of Polish Dialects], vol. 4. Polska Akademia Umiejętności: Kraków.

  Karłowicz J. , '', in Słownik gwar polskich , (1906 ) -.

 • Kisielewska , Anna 1970: Płanetnik Wojciech Rachwał z Przysietnicy (próba analizy reliktu kulturowego) [Płanetnik Wojciech Rachwał from Przysietnica Village (Analysis of the Cultural Heritage — Experiment)]. Biuletyn informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Vol. 12, 25–44.

  Kisielewska A. , 'Płanetnik Wojciech Rachwał z Przysietnicy (próba analizy reliktu kulturowego) ' (1970 ) 12 Biuletyn informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku : 25 -44.

  • Search Google Scholar
 • Kisielewska , Anna 1983: Czarownik pogody z Lachowic [Weather Wizard from Lachowice Village]. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie Vol. 8, 57–69.

  Kisielewska A. , 'Czarownik pogody z Lachowic ' (1983 ) 8 Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie : 57 -69.

  • Search Google Scholar
 • Krzyżanowski , Julian (ed.) 1965: Słownik folkloru polskiego [Dictionary of Polish Folklore]. Wiedza Powszechna: Warszawa.

  '', in Słownik folkloru polskiego , (1965 ) -.

 • Lehr , Urszula 2003a: Wątki demonologiczne w tradycji ustnej górali [Demonological Plots in the Highlanders’ Oral Tradition]. Rocznik Podhalański , Vol. 9, 9–50.

  Lehr U. , 'Wątki demonologiczne w tradycji ustnej górali ' (2003 ) 9 Rocznik Podhalański : 9 -50.

  • Search Google Scholar
 • Lehr , Urszula 2003b: Magia czasu narodzin. In: Czas zmiany, czas trwania. Studia Etnologiczne, [Magic Time of Birth. In: Time of Change, Time of Constancy. Ethnological Study]. Biblioteka Etnografii Polskiej Vol. 56, Warszawa, 151–164.

  Lehr U. , 'Magia czasu narodzin. In: Czas zmiany, czas trwania. Studia Etnologiczne ' (2003 ) 56 Biblioteka Etnografii Polskiej : 151 -164.

  • Search Google Scholar
 • Lewandowski , Robert (ed.) 1992: Młot na czarownice. Malleus maleficarum. Postępek zwierzchowny w czarach, a także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częśiach zamykający. Księga wiadomości ludzkiej nie tylko godna i potrzebna ale i z nauką Kościoła powszechnego zgadzająca się. / Z pism Jakuba Sprengera i Henryka Instytora; po większej części wybrana i na polski przełożona przez Stanisława Ząbkowica [Hammer of the Witches. Behaviour and medicine in the case of charms and also the way to protect against them, included in two parts. The book of human knowledge necessary and conformable with Church learning. / Mainly works of Jakob Sprenger and Heinrich Institoris, selected and translated into Polish by Stanisław Ząbkowic]. Wyspa: Wrocław.

  '', in Młot na czarownice. Malleus maleficarum. Postępek zwierzchowny w czarach, a także sposób uchronienia się ich i lekarstwo na nie w dwóch częśiach zamykający. Księga wiadomości ludzkiej nie tylko godna i potrzebna ale i z nauką Kościoła powszechnego zgadzająca się. / Z pism Jakuba Sprengera i Henryka Instytora; po większej części wybrana i na polski przełożona przez Stanisława Ząbkowica , (1992 ) -.

 • Moszyński , Kazimierz 1967: Kultura ludowa Słowian [Folk Culture of the Slavs] vol. 2, part 1. Książka i Wiedza: Warsaw.

  Moszyński K. , '', in Kultura ludowa Słowian , (1967 ) -.

 • Pach , Adam — Jarzębowski , Władysław 1957: Bajdy przy watrze [Fairy Tales at the Highland Shepherds’ Watch-Fire]. Nasza Księgarnia: Warsaw.

  Jarzębowski W. , '', in Bajdy przy watrze , (1957 ) -.

 • Polok , Paweł 1994: Opowiadania z naszej Trójwsi [Tales from Our Village — Trójwieś]. Nasza Trójwieś No . 5, 7.

 • Radzikowski , Stanisław 1897: Polscy górale tatrzańscy czyli Podhalanie na początku wieku XIX. [Podhalanie — Polish Highlanders from the Tatra Mountains at Early 19th Century]. Lud Vol. 3, 225–273.

  Radzikowski S. , 'Polscy górale tatrzańscy czyli Podhalanie na początku wieku XIX ' (1897 ) 3 Lud : 225 -273.

  • Search Google Scholar
 • S. U. 1905: Kilka zapisków ze Starego Bystrego. Lud Vol. 11, 76–81.

  'Kilka zapisków ze Starego Bystrego ' (1905 ) 11 Lud : 76 -81.

 • Szczepaniak 1927: Sposób na płanetników [Behaviour towards the Płanetniks]. Gazeta Podhalańska Vol. 15/52, 3–6.

  'Sposób na płanetników ' (1927 ) 15/52 Gazeta Podhalańska : 3 -6.

 • Seweryn , Tadeusz 1967: Etnografia pisana przez chłopów. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie Vol. 2, 5–34.

  Seweryn T. , 'Etnografia pisana przez chłopów ' (1967 ) 2 Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie : 5 -34.

  • Search Google Scholar
 • Witkowski , Czesław 1967: Sposoby zwalczania burz i gradów przez chłopów w woj. krakowskim. Wierzenia i praktyki z końca XIX i pierwszej połowy XX w. [Fighting against Storm and Hail in the Villages of Province Kraków. Beliefs and Practices from the End of the 19th and the First Half of the 20th Century]. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie Vol. 2, 133–152.

  Witkowski C. , 'Sposoby zwalczania burz i gradów przez chłopów w woj. krakowskim. Wierzenia i praktyki z końca XIX i pierwszej połowy XX w ' (1967 ) 2 Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie : 133 -152.

  • Search Google Scholar

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 3 0 0
Nov 2021 4 0 0
Dec 2021 0 1 0
Jan 2022 1 0 0
Feb 2022 0 0 0