View More View Less
 • 1 Romanian Academy, Bucharest Institute of Linguistics “Iorgu Iordan — Al. Rosetti” Calea 13 Septembrie no. 13 RO-050711 Bucharest Romania
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Based on written and oral evidence, the present study focuses on Romanian Herodias’ various hypostases: biblical queen, queen of the fairies, sovereign of the căluşari . The canonic, apocryphal and magical writings referring to Herodias are considered as some of the most significant testimonies about this character. Such texts present the image of Herodias as biblical queen who provoked the decapitation of John the Baptist, as it was promoted in 17 th –18 th -century Romanian literature; they also represent an important document for deciding whether a certain apocryphal tradition influenced Romanian folk beliefs related to the malevolent fairies. The study of the oral evidence investigates how Romanian folk beliefs assimilated the story of St John’s decapitation and transformed it into traditional legends and inquires whether these new compositions had an effect on Herodias’ traditional roles, those of queen of the fairies and patroness of the căluşari . Finally, the research attempts to describe how Herodias’ beneficial functions are put into the shade by a powerful Christian opponent.

 • Bîrlea , Ovidiu 1981: Folclorul românesc [The Romanian Folklore] I. Minerva: Bucureşti.

  Bîrlea O. , '', in Folclorul românesc , (1981 ) -.

 • Breuil, M. A. 1845: Du culte de St.-Jean-Baptiste et des usages profanes qui s’y rattachent. Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie 8, 155–244.

  Breuil M. A. , 'Du culte de St.-Jean-Baptiste et des usages profanes qui s’y rattachent ' (1845 ) 8 Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie : 155 -244.

  • Search Google Scholar
 • Brill , Tony 1994: Legendele cosmosului [Cosmogonic Legends]. Critical edition and foreword. Grai şi suflet — Cultura Naţională: Bucureşti.

  Brill T. , '', in Legendele cosmosului , (1994 ) -.

 • Buhociu , Octavian 1957: Le folklore roumain de printemps . Thèse principale pour le doctorat ès lettres présentée à la Faculté des Lettres de l’Université de Paris.

 • Caro Baroja , Julio 1972: Les sorcières et leur monde . (Traduit de l’espagnol par Sarrailh , M.-A.). Gallimard: Paris.

  Caro Baroja J. , '', in Les sorcières et leur monde , (1972 ) -.

 • Cartojan , Nicolae 1929: Cărţile populare în literatura românească [Popular Books in the Romanian Literature] I. Epoca influenţei sud slave [The Epoch of the Southern-Slavonic Influence]. Editura Casei şcoalelor: Bucureşti.

  Cartojan N. , '', in I. Epoca influenţei sud slave , (1929 ) -.

 • Cartojan , Nicolae 1938: Cărţile populare în literatura românească [Popular Books in the Romanian Literature] II. Epoca influenţei greceşti [The Epoch of the Greek Influence]. Fundaţia pentru Literatură şi Artă: Bucureşti.

  Cartojan N. , '', in II. Epoca influenţei greceşti , (1938 ) -.

 • Ciomu, I. 1938: Un vechi monument epigrafic slav la Turnu-Severin. O rugăciune-descântec slavo-sârbă din sec. XIIIXIV. [An Old Slavic Epigraphic Monument in Turnu-Severin]. Revista istorică română 8, 210–234.

  Ciomu I. , 'Un vechi monument epigrafic slav la Turnu-Severin. O rugăciune-descântec slavo-sârbă din sec. XIIIXIV ' (1938 ) 8 Revista istorică română : 210 -234.

  • Search Google Scholar
 • Ciubotaru , Silvia 2005: Folclorul medical din Moldova. Tipologie şi corpus de texte [Medical Folklore in Moldova]. Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza: Iaşi.

  Ciubotaru S. , '', in Folclorul medical din Moldova. Tipologie şi corpus de texte , (2005 ) -.

 • Deonna , Waldemar 1925: Orphée et l’oracle de la tête coupée. Revue des Études Grecques 38, 44–69.

  Deonna W. , 'Orphée et l’oracle de la tête coupée ' (1925 ) 38 Revue des Études Grecques : 44 -69.

  • Search Google Scholar
 • Dicţionarul 1934: Dicţionarul limbii române II. F-I, Imprimeria Naţională: Bucureşti.

  '', in Dicţionarul limbii române , (1934 ) -.

 • Eliade , Mircea 1973: Notes on the Căluşari. The Gaster Festschrift. The Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University 5, 115–122.

  Eliade M. , 'Notes on the Căluşari ' (1973 ) 5 The Gaster Festschrift. The Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia University : 115 -122.

  • Search Google Scholar
 • Fochi , Adrian 1976: Datini şi credinţe populare de la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densusianu [Popular Customs and Beliefs at the End of the 19th Century. The Answers to N. Densusianu’s Questionnaires]. Minerva: Bucureşti.

  Fochi A. , '', in Datini şi credinţe populare de la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densusianu , (1976 ) -.

 • Fochi , Adrian 1982: Femeia lui Putiphar (K 2111). Cercetare comparată de folclor şi literatură [Putiphar’s Wife (K. 2111) Comparative Research in Folklore and Literature]. Univers: Bucureşti.

  Fochi A. , '', in Femeia lui Putiphar (K 2111). Cercetare comparată de folclor şi literatură , (1982 ) -.

 • Gaster, Moses 1891: Chrestomathie roumaine. Textes imprimés et manuscrits du XVIme au XIXme siècle II, F.A. Brockhaus — Socec & Co.: Leipzig — Bucureşti.

  Gaster M. , '', in Chrestomathie roumaine. Textes imprimés et manuscrits du XVIme au XIXme siècle , (1891 ) -.

 • Gaster, Moses 1984: Literatura populară română [The Romanian Popular Literature]. Ed., foreword and notes by Anghelescu, M. Minerva: Bucureşti. [1 st edition 1884]

  Gaster M. , '', in Literatura populară română , (1984 ) -.

 • Ghinoiu , Ion 1997: Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar [Yearly Popular Customs. Dictionary]. Editura Fundaţiei Culturale Române: Bucureşti.

  Ghinoiu I. , '', in Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar , (1997 ) -.

 • Ginzburg , Carlo 1992: Le sabbat des sorcières . (Traduit de l’italien par Aymard , M.) Gallimard: Paris.

  Ginzburg C. , '', in Le sabbat des sorcières , (1992 ) -.

 • Hasdeu , Bogdan Petriceicu 1879: Cuvente den bătrâni , II. Cărţile poporane ale românilor în secolul XVI în legătură cu literatura poporană cea nescrisă [Words of the Ancestors, II, The Romanians’ 16 th Century Popular Books in Relation to the Oral Popular Literature]. Noua Typografie Naţională: Bucureşti.

  Hasdeu B. P. , '', in Cuvente den bătrâni, II. Cărţile poporane ale românilor în secolul XVI în legătură cu literatura poporană cea nescrisă , (1879 ) -.

 • Hausamann , Tortsen 1980: Die tänzende Salome in der Kunst von der christlichen Frühzeit bis um 1500. Ikonographische Studien , Juris Druck-Verlag: Zürich.

  Hausamann T. , '', in Die tänzende Salome in der Kunst von der christlichen Frühzeit bis um 1500. Ikonographische Studien , (1980 ) -.

 • Kligman , Gail 1999: Căluş. Symbolic Transformation in Romanian Ritual . Editura Fundaţiei Culturale Române: Bucureşti.

  Kligman G. , '', in Căluş. Symbolic Transformation in Romanian Ritual , (1999 ) -.

 • Lecouteux , Claude 1999: Chasses fantastiques et cohortes de la nuit au Moyen Age . Imago: Paris.

  Lecouteux C. , '', in Chasses fantastiques et cohortes de la nuit au Moyen Age , (1999 ) -.

 • Linţa , Elena 1978: Cea mai veche inscripţie slavonă din judeţul Mehedinţi [The Oldest Slavonic Inscription in the Mehedinţi District]. Drobeta , 124–135.

 • Mareş , Alexandru 2005a: Consideraţii pe marginea indicelor de cărţi oprite din secolul al XVII-lea [Considerations on the 17 th -Century Indexes of Banned Books]. Studii şi materiale de istorie medie 23, 257–280.

  Mareş A. , 'Consideraţii pe marginea indicelor de cărţi oprite din secolul al XVII-lea ' (2005 ) 23 Studii şi materiale de istorie medie : 257 -280.

  • Search Google Scholar
 • Mareş , Alexandru 2005b: Dispoziţiile sinodului transilvănean din anul 1627. Contribuţii filologice [Dispositions of the Transylvanian Synod in 1627. Philological Contributions]. In Mareş , Al.: Scriere şi cultură românească veche [Old Romanian Writing and Culture]. Editura Academiei Române: Bucureşti, 94–102.

  Mareş A. , '', in Scriere şi cultură românească veche , (2005 ) -.

 • Marian , Simeon Florea 1995: Înmormântarea la români. Studiu etnografic [The Romanian Burial. Ethnographic Study]. (Critical edition by Teaha, T. — Şerb, I. — ILuşiu, I. ) Grai şi suflet — Cultura Naţională: Bucureşti. [1 st edition 1892]

  Marian S. F. , '', in Înmormântarea la români. Studiu etnografic , (1995 ) -.

 • Moschos , Jean 1946: Le pré spirituel . (Introduction et traduction de Rouët , M.-J.) (Sources Chrétiennes 12.) Cerf: Paris.

  Moschos J. , '', in Le pré spirituel , (1946 ) -.

 • Muşlea , Ion - Bîrlea , Ovidiu 1970: Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu [Folklore Typology Based on Answers Given to Hasdeu’s Questionnaire]. Minerva: Bucureşti.

  Bîrlea O. , '', in Tipologia folclorului. Din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu , (1970 ) -.

 • Năsturel , Petre Ş. 1987: Autour du phylactère slavo-roumain de Budăneşti. Études et documents balkaniques et méditerranéens 13, Recueil IV, 52–55.

  Năsturel P. Ş. , 'Autour du phylactère slavo-roumain de Budăneşti ' (1987 ) 13 Études et documents balkaniques et méditerranéens : 52 -55.

  • Search Google Scholar
 • NICULIŢĂ VORONCA , Elena 1998: Datinele şi credinţele poporului român [Customs and Beliefs of the Romanians], vol. II. (Ed. Durnea, V. ) Polirom: Iaşi. [1 st edition: 1903]

  Niculiţă Voronca E. , '', in Datinele şi credinţele poporului român , (1998 ) -.

 • Origenes 1983: Der Kommentar zum Evangelium nach Matthäus . (Eingeleitet, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Voght , Hermann J.) Erster Teil. (Bibliothek der griechischen Literatur 18.) Anton Hiersemann: Stuttgart.

  Origenes , '', in Der Kommentar zum Evangelium nach Matthäus , (1983 ) -.

 • Pamfile , Tudor 1997: Sărbătorile la români [Romanian Traditional Holidays]. (Ed. and foreword by Datcu, I. ) Saeculum I. O.: Bucureşti. [1 st edition 1910–1914]

  Pamfile T. , '', in Sărbătorile la români , (1997 ) -.

 • Perdrizet , Paul 1922: Negotium perambulans in tenebris. Études de démonologie gréco-orientale , Librairie Istra: Strasbourg — Paris.

  Perdrizet P. , '', in Negotium perambulans in tenebris. Études de démonologie gréco-orientale , (1922 ) -.

 • Perdrizet , Paul 1991: Le Roman d’Ysengrin . (Traduit et commenté par Charbonnier , E.) Les Belles Lettres: Paris.

  Perdrizet P. , '', in Le Roman d’Ysengrin. , (1991 ) -.

 • Ryan , William F. 2006: Ancient Demons and Russian Fevers. In Burnett , Ch. — Ryan , W. F. (eds.): Magic and the Classical Tradition . (Warburg Institute Colloquia 7.) London — Turin, 37–58.

 • Schwartz , Martin 1996: Sasm, Sesen, St. Sisinnios, Sesengen Barpharanges, and... ’semanglof’, Bulletin of the Asia Institute 10 (Studies in Honor of Vladimir A. Livshits), 253–257.

 • Stahl , Paul H. 1986: Histoire de la décapitation . PUF: Paris.

  Stahl P. H. , '', in Histoire de la décapitation , (1986 ) -.

 • Şăineanu , Lazăr 2003: Ielele sau zânele rele după credințele poporului român [Ielele or the Malevolent Fairies according to the Romanian Beliefs]. (Ed. and foreword by Dobre , Al.) In: Studii folclorice. Cercetări în domeniul literaturei populare [Folklore Studies. Researches on the Popular Literature]. Fundaţia Naţională pentru Ştiință şi Artă: Bucureşti, 45–112 (1 st edition 1896).

  Şăineanu L. , '', in Studii folclorice. Cercetări în domeniul literaturei populare , (2003 ) -.

 • Ştrempel , Gabriel 1959: Copişti de manuscrise româneşti până la 1800 [Scribes of Romanian Manuscripts by 1800] I. Editura Academiei RPR: Bucureşti.

  Ştrempel G. , '', in Copişti de manuscrise româneşti până la 1800 , (1959 ) -.

 • Ştrempel , Gabriel 1983: Catalogul manuscriselor româneşti [The Catalogue of the Romanian Manuscripts] II. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică: Bucureşti.

  Ştrempel G. , '', in Catalogul manuscriselor româneşti , (1983 ) -.

 • Taloş, Ion 2002: Petit dictionnaire de mythologie populaire roumaine . (Traduit par Lecouteux , Anneliese et Claude) Ellug: Grenoble.

  Taloş I. , '', in Petit dictionnaire de mythologie populaire roumaine , (2002 ) -.

 • Timotin , Emanuela 2007: Limba descântecelor româneşti [The Language of the Romanian Charms]. PhD Thesis, University of Bucharest.

 • Timotin , Emanuela 2009: Irodia, doamna zânelor . Notes sur les fées roumaines et leur cohorte fantastique. In Ueltschi K., WHITE-LEE GOFF , M. (eds.), Les entre-mondes. Les vivants, les morts . Klinck-Sieck, 179–204.

 • Turdeanu , Emil 1995: Notes de mythologie roumaine 2. Artémis-Diane et les fées roumaines. In Turdeanu , E. — Turdeanucartojan , L.: Studii şi articole literare . (Ed. and complementary notes by Anghelescu , M.) Minerva: Bucharest, 53–57.

  Turdeanu E. , '', in Studii şi articole literare , (1995 ) -.

 • Viețile 2003: Viețile sfi nților pe luna august [The Lives of the Saints. August]. Editura Episcopiei Romanului.

 • Vîrban , Floarea 1993: O traducere românească din secolul al XVII-lea a Descoperirii celor 12 Vineri [A 17 th -Century Romanian Translation of the Legend of Twelve Fridays]. Limba română 42, 29–39.

  Vîrban F. , 'O traducere românească din secolul al XVII-lea a Descoperirii celor 12 Vineri ' (1993 ) 42 Limba română : 29 -39.

  • Search Google Scholar
 • Voragine , Jaques de 2004: La légende dorée . (Préface de LE GOFF, Jacques, édition publiée sous la direction d’Alain Boureau ) Gallimard: Paris.

  Voragine J. , '', in La légende dorée , (2004 ) -.

 • Ysengrimus 1987: Ysengrimus . (Text with translation, commentary and introduction by Mann , Jill) (Mittellateinische Studien und Texte 12.) Brill: Leyden — New York — København — Köln, 1987.

  '', in Ysengrimus , (1987 ) -.

 • Wesselofsky , Alessandro 1888: Alichino e Aredodesa. Giornale storico della letteratura italiana 11, 325–343.

  Wesselofsky A. , 'Alichino e Aredodesa ' (1888 ) 11 Giornale storico della letteratura italiana : 325 -343.

  • Search Google Scholar

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 4 0 0
Oct 2021 3 0 0
Nov 2021 5 0 0
Dec 2021 1 0 0
Jan 2022 1 0 0
Feb 2022 0 0 0