View More View Less
 • 1 University of Bucharest Faculty of Foreign Languages and Literatures Bucharest Romania
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The article gives data referring to the meanings and functions of mushrooms in general, and with the Hungarians respectively to edible mushrooms. The Hungarians living in the Carpathian basin, being exposed to both mycophob and mycophile (German and Slavic) influences, formed an intermediary attitude, which is reflected up to now in the medium number of mushroom names and average knowledge about mushrooms. The knowledge about mushrooms of the Hungarian people can be considered medium, in some regions above average. The frequency of consuming mushrooms varies in different Hungarian regions. The article, while describing the mushroom consumption and mythology, the functions of mushroom in the food culture, the tools and methods of mushroom-gathering, the knowledge and beliefs related to edible and poisonous mushrooms, the role of edible mushrooms in folklore and folk art, compares them with other European traditions.

 • Adhikari , Mahesh Kumar— Durrieu , Guy 1996: Ethnomycologie népalaise. Bull. Soc. Mycol Fr . 112, Paris, 31–41.

  Durrieu G. , 'Ethnomycologie népalaise ' (1996 ) 112 Bull. Soc. Mycol Fr : 31 -41.

 • Andrásfalvy , Bertalan 1975: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig [Flood plain farming by the people living along the Danube in Tolna and Baranya Counties up to the completion of regulation of the river] . In: Tanulmányok Tolna megye történetéből. Szekszárd.

 • Balassa, I.Ortutay, Gy. 1982: Magyar néprajz [Hungarian ethnology] . Budapest 182–184, 269.

  Ortutay Gy. , '' (1982 ) 182–184 Magyar néprajz : 269 -.

 • Balázs , János 1954: A magyar sámán révülete [The trance of the Hungarian shaman]. Ethnographia LXV,3–4, 416–440.

  Balázs J. , 'A magyar sámán révülete ' (1954 ) LXV Ethnographia : 416 -440.

 • Balogh , István 1969: Hajdúság . Gondolat, Budapest.

 • Barsi , Ernő 1996: Táplálkozás a bükkalji Sály községben a hagyományos gazdálkodás idején [Nutrition in the village of Sály in the time of traditional farming]. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXXIII–XXXIV, Miskolc, 647–667.

 • N. Bereznai, Ilona 1991: Adatok Nagykőrös népi táplálkozásához (Növényi eredetű nyersanyagok) [Folk nutrition in Nagykőrös (Raw materials of plant origin)]. Reprint, Debrecen.

 • Bernát , László (ed.) 1982: Magyar népmesekatalógus 3. A magyar legendamesék típusai [Catalogue of Hungarian folk-tales 3. Types of Hungarian legend tales] . Budapest.

 • Bíró , Friderika 1988: Göcsej . Gondolat, Budapest.

 • Bóna , Júlia 1963: Haraszti táplálkozási hagyományai [Nutrition traditions in Haraszt]. Néprajz és Nyelvtudomány VII, 141–144.

  Bóna J. , 'Haraszti táplálkozási hagyományai ' (1963 ) VII Néprajz és Nyelvtudomány : 141 -144.

  • Search Google Scholar
 • Sz. Bozóki , Margit— Szabó , József 1984: Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban [Nutrition traditions in Nagykónyi]. In: Néprajz és Nyelvtudomány XXVIII, 85–97.

  Szabó J. , 'Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban ' (1984 ) XXVIII Néprajz és Nyelvtudomány : 85 -97.

  • Search Google Scholar
 • Bödei , János 1943: Adatok Zalabaksa gyűjtögető gazdálkodásához [On food gathering in Zalabaksa]. A Néprajzi Múzeum Értesítője XXXV, 2, 70–73.

  Bödei J. , 'Adatok Zalabaksa gyűjtögető gazdálkodásához ' (1943 ) XXXV A Néprajzi Múzeum Értesítője : 70 -73.

  • Search Google Scholar
 • Bődi , Erzsébet 1981: Növényi alapanyagú táplálékok [Plant-based food]. In: Szabadfalvi, József (ed.) Néprajzi tanulmányok a Zempléni-hegyvidékről [Ethnological studies in the Zemplén mountains] . Miskolc, 147–160.

 • Bődi , Erzsébet 1985: A medvesaljai falvak táplálkozása [Nutrition in the villages of Medvesalja]. In: Gömör néprajza I .

 • Bődi , Erzsébet 1991: A természetes növénytakaró hasznosítása táplálkozás céljából az Ung vidékén [Use of the natural plant cover for food in the Ung region]. In: Történelem, régészet, néprajz . Debrecen, 163–172.

 • Bromberger , Christian— Lenclud , Gérard 1982: La chasse et la cueillette aujourd’hui. Études rurales 87–88, 5–35.

  Lenclud G. , 'La chasse et la cueillette aujourd’hui ' (1982 ) 87–88 Études rurales : 5 -35.

  • Search Google Scholar
 • Bura , László 1987: Szatmári szólások és közmondások. 40 [Szatmár sayings and proverbs]. In: Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 35.

  Bura L. , 'Szatmári szólások és közmondások ' (1987 ) 40 Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok : 35 -.

  • Search Google Scholar
 • Chevalier, J.Gheerbrant, A. 1991: Dictionnaire des symboles . Paris.

 • Clusius , Carolus 1601: Fungorum in Pannoniis observatorum brevic historia et Codex Clusii . Antwerpen.

 • Clusius , Carolus— Beythe István 1601: Stirpium Nomenclator Pannoncus . Antwerpiae.

 • Cziráky 1820: Cziráky-féle összeírás [The Cziráky census] . Manuscript copy, Archive, Sfîntu Gheorghe, No. III/1874.

 • Csaba , József 1945: Gombafélék gyűjtése és felhasználása a vendeknél [Gathering and use of fungi among the Wends]. Ethn . LVI,1–4, 70–72.

  Csaba J. , 'Gombafélék gyűjtése és felhasználása a vendeknél ' (1945 ) LVI Ethn : 70 -72.

  • Search Google Scholar
 • Dictionnaire de la cuisine francaise 1970: Larousse, Paris.

 • Diószegi , Vilmos 1967: A pogány magyarok hitvilága [Beliefs of the heathen Hungarians] . Budapest.

 • Dömötör , Sándor 1952: Dömötör Sándor gyűjtése . Farkasfa, 1952. május 22–26. [ Material collected by Sándor Dömötör . Farkasfa, May 22–26, 1952]. Savaria Museum, Szombathely, Department of Ethnology, Manuscript collection, K-189.IV.3-4, 15.

 • Drăgulescu , Constantin 1981: Date etnomicologice din sudul Transilvaniei. Studii şi ComunicĂri , Sibiu, 41–48.

 • Drăgulescu , Constantin 1992: BotanicĂ popularĂ în mĂrginimile Sibiului . Sibiu.

 • Drăgulescu , Constantin 1995: Botanica popularĂ în Ţara FĂgĂraşului . Sibiu.

 • Eliade , Mircea 1988: Le chamanisme et les techniques archaïques de l’ extase . Payot, 2nd edition, Paris, 183–184, 315.

  Eliade M. , '' (1988 ) 183–184 Le chamanisme et les techniques archaïques de l’ extase : 315 -.

 • Erdész , Sándor 1974: Nyírség . Gondolat, Budapest.

 • Erdoes , Richard— Ushte , Tahca 1993: De mémoire indienne. La vie d’un Sioux, voyant et guérisseur . Plon, Paris (Ie éd. 1972).

 • Fábián , Imre (ed.) 1994: Bihari találós mesék, találós kérdések, mesetalányok [Riddle tales and riddles from Bihar] . Nagyvárad.

 • Farkas , József 1988: Néprajzi írások Szatmárból [Ethnological writings on Szatmár]. Folklór és Etnográfia 39. Debrecen.

 • Fazekas , Mihály 1994: Karcag népi táplálkozása [Folk nutrition in Karcag]. Folklór és Etnográfia 80, Debrecen, 19.

  Fazekas M. , 'Karcag népi táplálkozása ' (1994 ) 80 Folklór és Etnográfia : 19 -.

 • Gazda , Klára 1970: Adatok a sepsiszentkirályi gyűjtögető gazdálkodáshoz [On gathering from the wild in Sîncraia]. In Aluta 1970/1, 421–428.

  Gazda K. , 'Adatok a sepsiszentkirályi gyűjtögető gazdálkodáshoz ' (1970 ) 1970/ Aluta : 421 -428.

  • Search Google Scholar
 • Gazda , Klára 1980: Gyermekvilág Esztelneken [Life of children in Estelnic] . Bucharest.

 • Gregor , Ferenc 1973: Magyar népi gombanevek [Hungarian folk names for fungi]. Budapest In: Nyelvtud. Értekezések 80.

 • Greschik , Viktor 1915: A szepesi flóra mint táplálék (május hónapban) [The flora of Szepes region as food (in May)]. Szepesi Hírnök .

 • Grigson, J. 1992: English Food . London.

 • Grigson, J. 1987: The Mushroom Feast . Suffolk.

 • Gub , Jenő 1993: Adatok a Nagy-Homoród és a Nagy-Küküllő közötti terület népi növényismeretéhez [On the popular knowledge of plants in the region between Nagy-Homoród and Nagy-Küküllő]. Néprajzi Látóhatár II,1–2, 95–110.

  Gub J. , 'Adatok a Nagy-Homoród és a Nagy-Küküllő közötti terület népi növényismeretéhez ' (1993 ) II Néprajzi Látóhatár : 95 -110.

  • Search Google Scholar
 • Gub , Jenő 1994a: Sóvidéki népi növényismeret [Folk knowledge of plants in the Sóvidék region] . Manuscript.

 • Gub , Jenő 1994b: Növényekkel kapcsolatos hiedelmek és babonák a Sóvidéken [Beliefs and superstitions about plants in the Sóvidék region]. Néprajzi Látóhatár , III,3–4, 193–198.

  Gub J. , 'Növényekkel kapcsolatos hiedelmek és babonák a Sóvidéken ' (1994 ) III Néprajzi Látóhatár : 193 -198.

  • Search Google Scholar
 • Gub , Jenő 1996: Erdő-mező növényei a Sóvidéken [Plants of field and forest in the Sóvidék region] . Korond.

 • Gulyás , Éva 1996: A folklorizmus és a népi gyermekjátékok [Folklorism and folk children’s games]. In: Vesszőparipáink . A Kiss Áron Magyar Játék Társaság Közleményei 3. Játék + Rend + Szerek. Kecskemét-Budapest, 96–111.

  Gulyás É. , '', in Vesszőparipáink , (1996 ) -.

 • Gunda , Béla 1939: A gyűjtögető gazdálkodás [Gathering from the wild]. Füzetek a néprajzi adatgyűjtéshez I. Budapest.

 • Gunda , Béla 1966: Ethnographia Carpathica . Budapest.

 • Gunda , Béla 1967: Tejoltó növények a Kárpátokban [Plants used to curdle milk in the Carpathians]. Ethnographia LXXVIII,2, 161–175.

  Gunda B. , 'Tejoltó növények a Kárpátokban ' (1967 ) LXXVIII Ethnographia : 161 -175.

 • Gunda , Béla 1979: Gombászás [Gathering mushrooms]. Magyar Néprajzi Lexikon II.

 • Gunda , Béla 1989: A mágikus jószágőrzés [Magical guarding of animals]. In: A rostaforgató asszony . Múzsák, Budapest, 51–70.

 • Gunda , Béla 1990: A természetes növénytakaró és az ember [The natural plant cover and man]. Reprint from Egri Dobó István Vármúzeum évkönyve AGRIA XXIV.

 • Gunda , Béla 2001: Gombák [Mushrooms]. In: MN II , Akadémiai, Budapest, 24–25.

 • Hankó , Vilmos 1993: Székelyföld . (reprint) Budapest.

 • Heim, R. 1963: Les champignons toxiques et hallucinogènes . Paris.

 • Heim, R.Wasson, R.G. 1958: Les champignons hallucinogènes du Mexique . Muséum national d’histoire naturelle, Paris.

  Wasson R.G. , '', in Les champignons hallucinogènes du Mexique , (1958 ) -.

 • Hennig , Bruno— Kreisel , Hanns 1987: Taschenbuch für Pilzfreunde . Jena.

 • Herman , Ottó 1914: Pásztorfüvészet [Pastoral herbal knowledge]. In: A magyar pásztorok nyelvkincse , 671–687.

 • Hints , Miklós 1997: A Bodoki-hegység hét településének család- és helynevei [Family and place names in seven settlements of the Bodoki hills]. Magyar Névtani Dolgozatok , 151. ELTE, Budapest.

  Hints M. , '', in Magyar Névtani Dolgozatok , (1997 ) -.

 • Hoffmannn , Gizella (ed.) 1989: Medicusi és borbélyi mesterség [Doctors and barbers] . Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek.

 • Hollós , László 1933: Szekszárd vidékének gombái [Mushrooms of the Szekszárd area]. Matematikai és Természettudományi Közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra 37/2, 1–215.

  Hollós L. , 'Szekszárd vidékének gombái ' (1933 ) 37/ Matematikai és Természettudományi Közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra : 1 -215.

  • Search Google Scholar
 • Hurley , Anthony 1991: Green Inheritage . London.

 • Hoppál , Mihály 1990: Népi gyógyítás [Folk medicine]. Magyar Néprajz VII. Budapest, 693–724.

  Hoppál M. , 'Népi gyógyítás ' (1990 ) VII Magyar Néprajz : 693 -724.

 • Istvánffi , Gyula 1900: A Clusius-Codex mykologiai méltatása, adatokkal Clusius életrajzához [Mycological evaluation of the Clusius Codex with data on the biography of Clusius] . Budapest.

 • Istvánffi , Gyula 1909: Az ehető gombákról [Edible mushrooms]. In Természettudományi Közlöny XLI, 484, 433–449.

  Istvánffi G. , 'Az ehető gombákról ' (1909 ) XLI Természettudományi Közlöny : 484 -.

 • Jaccottet, J. 1973: Les champignons dans la nature . Neuchatel.

 • Jeanplong , József— Katona , Imre Clusius in Westpannonien. Beziehungen zu Boldizsár Batthyány und István Beythe . In: Codex Clusii.

 • Hoppál , Mihály— Jankovics , Marcell— Nagy , András— Szemadám , György (eds.) 1990: Jelképtár [Symbols] . Budapest 75.

 • Jurcovan, S. 1983: Carte de bucate . Bucuresti.

 • Kálmán , Béla 1989: A nevek világa [The world of names] . 4th revised edition, Debrecen.

 • Kalmár , Zoltán 1982: A gombák világa [The world of mushrooms] . Budapest.

 • Kalmár-Makara 1976: Ehető és mérges gombák [Edible and poisonous mushrooms] . Budapest.

 • Kalmár-Makara-Rimóczi 1989: Gombászkönyv [Book of mushrooming] . Debrecen.

 • Kardos , László 1943: Az Őrség népi táplálkozása [Folk nutrition in the Őrség region] . Budapest.

 • Kicsi , Sándor András 1994: Néhány népi gombanevünkről némi kitekintéssel [On several folk mushroom names] . Manuscript.

 • Kicsi , Sándor András 1995: Fülgomba [Polypore]. Magyar Nyelv XCI,3, 355–361.

  Kicsi S. A. , 'Fülgomba ' (1995 ) XCI Magyar Nyelv : 355 -361.

 • Kicsi , Sándor András 1997: Néhány adat gyógyító gombákról [Some data on healing fungi] . Manuscript.

 • Kicsi , Sándor András 1998: Vérzéscsillapító tapló és pöfeteg a magyar népi gyógyászatban [The use of polypore and puffballs as haemostatics in Hungarian folk medicine]. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 6, Kolozsvár, 277–280.

  Kicsi S. A. , 'Vérzéscsillapító tapló és pöfeteg a magyar népi gyógyászatban ' (1998 ) 6 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve : 277 -280.

  • Search Google Scholar
 • Kicsi , Sándor András 2004: A vargánya [Boletus] . Manuscript.

 • Kicsi , Sándor András 2005: Néhány népi gombanevünkről [A few of our folk names for mushrooms]. Magyar Nyelv CI,3, 336–351.

  Kicsi S. A. , 'Néhány népi gombanevünkről ' (2005 ) CI Magyar Nyelv : 336 -351.

 • Kisbán , Eszter 1992: Örmények: ételek, jelképek Erdélyben és Magyarországon [Armenians: dishes, symbols in Transylvania and Hungary]. Ethnographia 103,1–2, 1–27.

  Kisbán E. , 'Örmények: ételek, jelképek Erdélyben és Magyarországon ' (1992 ) 103 Ethnographia : 1 -27.

  • Search Google Scholar
 • Kisbán , Eszter 1997: Táplálkozáskultúra [Nutrition culture]. In: MN IV , Budapest, 417–583.

 • Kiss , Áron 1891: Magyar gyermekjáték-gyűjtemény [Collection of Hungarian folk games] . Budapest.

 • Kiss , Géza 1986: Ormányság . Gondolat (3rd edition), Budapest.

 • Kiss , Lajos 1968: Vargánya [Boletus]. Magyar Nyelv 64/4, 456.

  Kiss L. , 'Vargánya ' (1968 ) 64/ Magyar Nyelv : 456 -.

 • Kiss , Lajos 1988: Földrajzi nevek etimológiai szótára [Etymological dictionary of place-names] . I–II. Budapest.

 • Kocsis , Rózsi 1988: Megszépült szegénység [Poverty become beautiful] . Kriterion, Bucharest, 103, 138–139.

  Kocsis R. , '' (1988 ) 103 Megszépült szegénység : 138 -139.

 • Kósa-Szánthó , Vilma 1997: A gyimesi csángók táplálkozásáról [Nutrition of the Csángós of Gyimes]. In: A táplálkozáskultúra változatai a 18–20. században . Kalocsa, 183–204.

 • Köllő , Tünde 2000: Gyógynövényismeret és népi gyógyítás a Gyergyói-medence peremvidékén [Knowledge of medicinal plants and folk medicine in the fringes of the Gyergyó Basin] . Dissertation, University of Bucharest, Department of Hungarian Studies.

 • Krauss , Friedrich 1943: Nosnerländische Pflanzennamen. Fungi . Carl Csallner, Beszterce / Bistritz.

 • Krébecz , Jenő 1988: Gombaatlasz [Atlas of mushrooms] . Budapest.

 • Lackner , Mónika 1990: Adatok Böde gyűjtögető gazdálkodásához [Data on gathering from the wild in Böde]. In: Néprajzi Dolgozatok Bödéről . Szentendre, 54–66.

 • Lammel , Annamária— Nagy , Ilona 1995: Parasztbiblia. Magyar népi biblikus történetek [Peasant Bible. Hungarian folk biblical stories] . Osiris, Budapest, 192.

 • László , Kálmán 1976–77: A brassói és sepsiszentgyörgyi piacon árusított gombák [Mushrooms sold in the market at Braşov and Sf. Gheorghe]. Aluta , 210–218.

 • Lelley , Jan 1999: A gombák gyógyító ereje [The healing power of mushrooms] . Budapest.

 • Leraut , Patrice 1993: Les champignons dans leur milieu . Édition: Yves Verbeek, Maxéville.

 • LÉVI-STRAUSS, Claude 1973: Les champignons dans la culture . In: Anthropologie structurale deux. Paris, 263–279.

 • Lexáné Regéczi , Márta 1987: Gombaételek [Mushroom dishes] . Budapest.

 • Liess, M. 1966: Kochbuch . Bucharest.

 • Linde, G.Knobloch, H. n.d. Guten Appetit . Leipzig.

 • Loiseau, J. 1975: Chercheur de champignons . I–II. Paris.

 • Magyar Néprajz (MN) [Hungarian Ethnology] 1988: Vol. V. Budapest.

 • Magyar Néprajz (MN) [Hungarian Ethnology] 1990: Vol. VI. Budapest.

 • Magyar Néprajz (MN) [Hungarian Ethnology] 1990: Vol. VII. Budapest.

 • Magyar Néprajz (MN) [Hungarian Ethnology] 2001: Vol. II. Budapest.

 • Magyar Néprajzi Lexikon (MNL) [Lexicon of Hungarian Ethnology] 1977: Vol. I. Budapest.

 • Magyar Néprajzi Lexikon (MNL) [Lexicon of Hungarian Ethnology] 1979: Vol. II. Budapest.

 • Magyar Néprajzi Lexikon (MNL) [Lexicon of Hungarian Ethnology] 1982: Vol. V. Budapest.

 • Makay , Béla — Kiss , József 1988: Népi gyógyítások Szatmárban [Folk medicine in Szatmár] . Budapest.

 • Markuš , Michal 1979: A Kárpát-medence etnobotanikai problémái [Problems of ethnobotany in the Carpathian Basin]. Comm. Hist. Artis Med. Suppl. 11–12, 113–123.

  Markuš M. , 'A Kárpát-medence etnobotanikai problémái ' (1979 ) 11–12 Comm. Hist. Artis Med. Suppl. : 113 -123.

  • Search Google Scholar
 • Mateescu, N. 1985: Ciuperci din flora spontana . Bucuresti.

 • Mátyus , István 1787: O és Uj Diaetetica [Old and new dietetics] . Pozsony Vol. III,Part IX, 471–488.

  Mátyus I. , '' (1787 ) III O és Uj Diaetetica : 471 -488.

 • Melius , Péter 1978: Herbárium . Bucharest, 159–160.

 • Mészáros , Ágnes 1998: Népi gyógyítás Székelyvarságon [Folk medicine in VĂrşag]. In: Bárth, János (ed.) Havasalja havasa . Kecskemét, 391–468.

 • Montarnal , Pierre 1980: Le guide familier des champignons . Paris.

 • Nagy Molnár , Miklós 1991: Adatok Imola gyűjtögető gazdálkodásához [Data on collecting from the wild in Imola] In: Gömör néprajza XXXIII, 45–47.

  Nagy Molnár M. , 'Adatok Imola gyűjtögető gazdálkodásához ' (1991 ) XXXIII Gömör néprajza : 45 -47.

  • Search Google Scholar
 • Niedermüller , Péter— Lázár , Katalin 1990: Magyar népi játékok [Hungarian folk games]. In: Magyar Néprajz VI, 529–647.

  Lázár K. , 'Magyar népi játékok ' (1990 ) VI Magyar Néprajz : 529 -647.

 • Nyáry Szabó , László 2002: Az üvegfúvó falvak gombászata. Mátraszentimre gombanevei és gombászati szokásai [Mushrooming in the glass-blowing villages. Mushroom names and customs associated with mushrooms in Mátraszentimre]. Manuscript.

 • Nyilassy , Judit 1951a: Gyűjtögetés [Gathering]. Manuscript. Néprajzi Múzeum EA 2519.

 • Nyilassy , Judit 1951b: Gyűjtögetőgazdálkodás [Gathering economy]. Manuscript. Néprajzi Múzeum EA 2518.

 • Nyilassy , Judit 1951c: Táplálkozás [Nutrition]. Manuscript. Néprajzi Múzeum EA 2361.

 • O. Nagy, Gábor 1999: Magyar szólások és közmondások [Hungarian sayings and proverbs] . 8th edition. Budapest.

 • Oláh , Andor 1986: „Újhold, új király!” A magyar népi orvoslás életrajza [ “New moon, new king!” Hungarian folk medicine]. Budapest.

 • Orbán , Balázs 1869: A Székelyföld leírása [Description of Szeklerland] . Vol. II. Pest.

 • Paládi-Kovács , Attila 1982: Barkóság és népe [The Barkóság region and its people] . Hermann Ottó Múzeum, Miskolc.

  Paládi-Kovács A. , '', in Barkóság és népe , (1982 ) -.

 • Pálfalvi , Pál 1999: Élővilág, természeti környezet [Nature, natural environment]. In: Balázs, Lajos (ed.) Csíkszentdomokos . Miercurea-Ciuc.

 • Pelle, J. 1990: Minerva nagy szakácskönyve [Minerva Big Cookbook] . Budapest.

 • Pócs , Éva 1980: A falu hiedelemvilágának összetevői [Components of the village’s beliefs]. In: Szemerkényi (ed.) Nógrádsipek . Budapest, 269–358, 574–670.

 • Péntek , János — Szabó T., Attila 1975: Egy háromszéki falu népi növényismerete [Folk knowledge of plants in a village of the Háromszék region]. Ethnographia LXXXVII,1–2, 203–225.

  Szabó T. A. , 'Egy háromszéki falu népi növényismerete ' (1975 ) LXXXVII Ethnographia : 203 -225.

  • Search Google Scholar
 • Péntek , János — Szabó , Attila 1985: Ember és növényvilág [Man and the world of plants] . Bucharest.

 • Ráduly , János 1990: Hold elejti Nap felkapja . Kibédi találós kérdések [ Moon drops it, Sun catches it . Riddles from Chiben]. Bucharest, 107–108.

 • Radvánszky , Béla collected material (17th–18th century collection). MTA Irodalomtudományi Intézete.

 • Rapaics, R. 1934: A kenyér és táplálékot szolgáltató növényeink története [The history of bread and food plants] . Budapest.

 • Rollán , M. Garcia 1989: La consommation des champignons en Espagne péninsulaire (milieu rural). BSMF , 105,3, 207–226.

  Rollán M. G. , 'La consommation des champignons en Espagne péninsulaire (milieu rural) ' (1989 ) 105 BSMF : 207 -226.

  • Search Google Scholar
 • Rolland , Eugène 1967: Flore populaire de la France ou Histoire naturelle des plantes dans leurs rapports avec la linguistique et le folklore . Tome X., Paris (I. éd.: 1914).

 • Romsics , Imre 1998: Székelyvarság népi táplálkozásának rendje [The order of folk nutrition in Vărşag]. In: Bárth, János (ed.) Havasalja havasa . Kecskemét, 273–390.

 • Rosenbohm , Alexandra 1995: Zwischen Mythologie und Mykologie: Der Fliegenpilz als Heilmittel. Curare 18/1, 15–23.

  Rosenbohm A. , 'Zwischen Mythologie und Mykologie: Der Fliegenpilz als Heilmittel ' (1995 ) 18/ Curare : 15 -23.

  • Search Google Scholar
 • Sántha , Tibor 2003: Gelence népi gombaismerete (Háromszék, Erdély) [Folk knowledge of mushrooms in Ghelinţa]. Mikológiai Közlemények 42,1–2, 123–142.

  Sántha T. , 'Gelence népi gombaismerete (Háromszék, Erdély) ' (2003 ) 42 Mikológiai Közlemények : 123 -142.

  • Search Google Scholar
 • Schram , Ferenc 1970: Magyarországi boszorkányperek 1529–1768 [Witch trials in Hungary 1529–1768] . I. Budapest, 454.

 • Schurr , Theodore G. 1995: Aboriginal Siberian Use of Amanita muscaria in Shamanistic Practices. Curare 18/1, 31–65.

  Schurr T. G. , 'Aboriginal Siberian Use of Amanita muscaria in Shamanistic Practices ' (1995 ) 18/ Curare : 31 -65.

  • Search Google Scholar
 • Seignolle , Claude 1980: (1st edition 1973) Le Folklore de la Provence . Paris.

 • Sinkó Kalló , Katalin 1980: Kalotaszegi nagyírásos [Katotaszeg embroidery patterns] . Bucharest 11.

 • Szabó, A.Péntek, J. 1976: Ezerjófű [Medicinal plants] . Bucharest 193–195.

 • Szabó , László 1990: Népi természetismeret [Folk knowledge of nature]. In: Magyar Néprajz VII, Budapest 736.

  Szabó L. , 'Népi természetismeret ' (1990 ) VII Magyar Néprajz : 736 -.

 • Szabó T., Attila 1976: A természettudományok és a néprajz határán [On the borderline of natural sciences and ethnology]. In: Népismereti Dolgozatok 36–40.

 • Szendrey , Zsigmond— Szendrey , Ákos 1922–63 (time of collecting): Magyar néphit és népszokás lexikon [Lexicon of Hungarian folk beliefs and folk customs]. In: EA 6186 . Manuscript.

 • Tálasi , István 1977: Kiskunság . Gondolat, Budapest.

 • Tankó , Gyula 1994: Étkezési rend, étkezési szokások a Gyimesekben [Order of meals, eating habits in the Gyimes region]. Hitel. Erdélyi Szemle 1, 138–149.

  Tankó G. , 'Étkezési rend, étkezési szokások a Gyimesekben ' (1994 ) 1 Erdélyi Szemle : 138 -149.

  • Search Google Scholar
 • Tarisznyás , Márton 1978: A gyűjtögető gazdálkodás hagyományai Gyergyóban [Traditions of the gathering economy in Gyergyó]. In: Népismereti Dolgozatok 25–33.

 • Tátrai , Zsuzsánna 1990: Adalékok a Zobor-vidéki magyar falvak vallásos hagyományaihoz [On the religious traditions of Hungarian villages in the Zobor region]. In: Fejős, Z.— Küllős, I. (eds.) Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl . Budapest, 257–278.

 • TESz 1967–76: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára [Historical-etymological dictionary of Hungarian] . I-III. Ed. Benkő, Loránd. Budapest.

 • Timaffy , László 1980: Szigetköz . Gondolat, Budapest.

 • Tófalvi , Zoltán 1989: Taplófeldolgozás a Sóvidéken [Processing tinder fungi in the Sóvidék region]. Hazanéző 1, 26–30.

  Tófalvi Z. , 'Taplófeldolgozás a Sóvidéken ' (1989 ) 1 Hazanéző : 26 -30.

 • Toporov, V. Ny. 1988: Gombák [Mushrooms]. In: Mitológiai enciklopédia I–II. Ed. Sz. A. Tokarev, Budapest.

 • Újfalvi , Sándor 1982: Az erdélyi régibb és közelebbi vadászatok és vadak. Újfalvi Sándor öreg vadásztól Kolozsvárt 1854ik évben [Old and more recent hunts and game in Transylvania. From Sándor Újfalvi, an old hunter in Kolozsvár in the year 1854]] . (1st edition 1941), Budapest.

 • Új Magyar Tájszótár [New Hungarian Dialect Dictionary] 1979: Vol. I. Budapest.

 • Új Magyar Tájszótár [New Hungarian Dialect Dictionary] 1988: Vol. II.

 • Ujváry , Zoltán 1991: Népi táplálkozás három gömöri völgyben [Folk nutrition in three valleys of Gömör] . Debrecen, 35–46.

 • Vajkai , Aurél 1941: A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon [Gathering economy in Cserszegtomaj]. Néprajzi Értesítő XXXIII, 231–258.

  Vajkai A. , 'A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon ' (1941 ) XXXIII Néprajzi Értesítő : 231 -258.

  • Search Google Scholar
 • Vajkai , Aurél 1943: Népi orvoslás a Borsavölgyében [Folk medicine in the Borsa valley] . Kolozsvár, 65, 66, 68.

 • Vajkai , Aurél 1948: A magyar népi orvoslás kutatása [Research on Hungarian folk medicine]. Reprint from Magyar Népkutatás Kézikönyve . Budapest, 14–15.

 • Vajkai , Aurél 1959: Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza [Szentgál. Ethnology of a village in the Bakony mountains] . Akadémiai Kiadó, Budapest.

  Vajkai A. , '', in Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza , (1959 ) -.

 • Varga , Bernadett 1993: Gombák [Mushrooms]. In: Utánpótlás 3. Bódva menti dolgozatok . A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság kiadványa, 57–60.

 • Vargáné Tóth , Lídia 1994a: Népi táplálkozás a Kisalföld északi részén [Folk nutrition in the northern part of the Kisalföld region]. In: Körmendi, Géza (ed.) Paraszti élet a Duna két partján II, 43–58.

 • Vargáné Tóth , Lídia 1994b: A termelés és fogyasztás összefüggései a Csallóköz népi táplálkozásában [Connections between production and consumption in the folk nutrition of the Csallóköz region]. Néprajzi Látóhatár III,3–4, 139–158.

  Vargáné Tóth L. , 'A termelés és fogyasztás összefüggései a Csallóköz népi táplálkozásában ' (1994 ) III Néprajzi Látóhatár : 139 -158.

  • Search Google Scholar
 • Várkonyi , Judit (ed.) n. d.: Bon appétit en Hongrie . n.p.

 • Vasas , Samu 1985: Népi gyógyászat [Folk medicine]. Bucharest 107, 187.

  Vasas S. , '' (1985 ) 107 Népi gyógyászat : 187 -.

 • Vasvári , Zoltán 1993: Szokolya erdőgazdálkodása [Forestry of Szokolya]. In: Börzsönyvidék, Szob . 166–178.

 • Veress , Magda 1982: Gombáskönyv [Book of mushrooms] . Kriterion, Bucharest.

 • Vértes , Edit 1978: Néhány azonosság és különbség az obi-ugorok és a szamojádok hitvilágában [Some parallels and differences in the beliefs of the Ob-Ugrians and the Samoyeds]. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 378–385.

  Vértes E. , 'Néhány azonosság és különbség az obi-ugorok és a szamojádok hitvilágában ' (1978 ) 3 Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához : 378 -385.

  • Search Google Scholar
 • Vértes , Edit 1990: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága [Beliefs of our linguistic kin in Siberia] . Budapest.

 • Vetter , János 1993: Gyógyító gombák [Healing mushrooms]. Gyógyszerészet 37, 945–949.

  Vetter J. , 'Gyógyító gombák ' (1993 ) 37 Gyógyszerészet : 945 -949.

 • Viga , Gyula 2004: Tájak, ízek, ételek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében [Regions, tastes, dishes in Borsod-Abaúj-Zemplén County]. Miskolc.

 • Vita , Zsigmond 1994: Tápláléknövények gyűjtögetése Nagyenyed környékén [Gathering food plants in the area of Aiud]. In: Népismereti Dolgozatok , Bucharest, 44–45.

 • Voigt , Vilmos 1975: A szibériai sámánizmus [Siberian shamanism]. Nyelvtudományi Közlemények 77,1, Budapest.

 • Wasson , R. Gordon et al. 1957: Mushrooms, Russia and History , I–II, New York.

 • Wasson , R. Gordon et al. 1968: Soma, Divine Mushroom of Immortality . New York.

 • Wasson , R. Gordon et al. 1985: Persephone’s Quest: Entheogens and the Origins of Religion . New Haven and London 17–81, 83–94.

 • Xántus , János 1972: A természet kalendáriuma [Almanac of nature] . Bucharest.

 • Zsigmond , Győző 1993: KérdőÍv a népi gombaismeret felméréséhez [Questionnaire for assessment of folk knowledge of mushrooms]. In: A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője 1, 22–24.

  Zsigmond G. , 'KérdőÍv a népi gombaismeret felméréséhez ' (1993 ) 1 A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője : 22 -24.

  • Search Google Scholar
 • Zsigmond , Győző 1994–95: A gomba helye népi kultúránkban. Egy falu (Sepsikőröspatak) etnomikológiai vizsgálata [The place of the mushroom in our folk culture. Ethnomycological investigation of a village (Valea Crişului)]. In: Kriza János Néprajzi Társaság évkönyve 2. Kolozsvár, 22–58.

 • Zsigmond , Győző 1997: Néprajzi tanulmányok [Ethnological studies] . Editura UniversitĂţii din Bucureşti, Bucharest.

 • Zsigmond , Győző 1998: A gomba helyneveinkben [The mushroom in our place-names]. Névtani ÉrtesÍtő , Budapest, 100–103.

 • Zsigmond , Győző 1999a: Les champignons dans la médecine populaire hongroise. Bull. Soc. mycol. Fr. , Paris, 79–90.

 • Zsigmond , Győző 1999b: “Csak Korondon csinálják” A taplógomba-feldogozás mesterségéről és művészetéről [“Only in Korond”. The craft and art of processing tinder fungi]. Mesterség és Művészet VI,4, 13–15.

  Zsigmond G. , '“Csak Korondon csinálják” A taplógomba-feldogozás mesterségéről és művészetéről ' (1999 ) VI Mesterség és Művészet : 13 -15.

  • Search Google Scholar
 • Zsigmond , Győző 1999c: Magyar etnomikológia a XXI. század küszöbén [Hungarian ethnomycology on the eve of the 21st century]. In: Cseri, Miklós— Kósa, László— Bereczki, Ibolya (eds.) Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón . Szentendre, 281–290.

 • Zsigmond , Győző 2000: A bükkfatapló és a nyírfatapló népi felhasználása [Folk use of beech tinder fungus and birch tinder fungus]. Erdélyi Nimród 2,6, 24–25.

  Zsigmond G. , 'A bükkfatapló és a nyírfatapló népi felhasználása ' (2000 ) 2 Erdélyi Nimród : 24 -25.

  • Search Google Scholar
 • Zsigmond , Győző 2001a: A téli fülőke [Flammulina velutipes]. Erdélyi Nimród 2001, 3,2, 23.

  Zsigmond G. , 'A téli fülőke ' (2001 ) 3 Erdélyi Nimród : 23 -.

 • Zsigmond , Győző 2001b: Erdeink gombái. A kucsmagombák [Our forest mushrooms. Morchellaceae]. Közbirtokossági Hírvivő 2001/3, 11.

 • Zsigmond , Győző 2001c: A májusi pereszke [Calocybe gambosa]. Közbirtokossági Hírvivő 2001/5, 16.

 • Zsigmond , Győző 2001d: Special Transylvanian Toys and Games. In: Play and Toys Today . 22nd World Play Conference 06–08 June 2001, University of Erfurt, Germany, Erfurt (CD).

  Zsigmond G. , '', in Play and Toys Today , (2001 ) -.

 • Zsigmond , Győző 2001e: Galócák (Amanitaceae) a magyar néphagyományban [Amanitaceae in Hungarian folk tradition]. Mikológiai Közlemények. Clusiana Vol. 40,1–2, 2001, 123–144.

  Zsigmond G. , 'Galócák (Amanitaceae) a magyar néphagyományban ' (2001 ) 40 Mikológiai Közlemények. Clusiana : 123 -144.

  • Search Google Scholar
 • Zsigmond , Győző 2001f: (Gombás) Játékok és játékos szokások [(Mushroom) Toys and games]. Korunk 2001/10, 112–116.

 • Zsigmond , Győző 2001g: Gomba és gombakirály [Mushroom and mushroom king]. Holmi XIII, No. 5, 642–647.

  Zsigmond G. , 'Gomba és gombakirály ' (2001 ) XIII Holmi : 642 -647.

 • Zsigmond , Győző 2002: A taplógomba-feldolgozás mestersége és művészete szokások és játékok szolgálatában [The craft and art of processing tinder fungus in the service of customs and games]. In: Népi mesterség, népművészet. Meşteşug şi artă populară . Bucharest Cultural Centre of the Republic of Hungary, Bucharest, 141–151.

  Zsigmond G. , '', in Népi mesterség, népművészet. Meşteşug şi artă populară , (2002 ) -.

 • Zsigmond , Győző 2003a: The Amanitaceae in Hungarian folk tradition. Moeszia. Erdélyi Gombász 1,1, 55–68.

  Zsigmond G. , 'The Amanitaceae in Hungarian folk tradition ' (2003 ) 1 Moeszia. Erdélyi Gombász : 55 -68.

  • Search Google Scholar
 • Zsigmond , Győző 2003b: A májusi pereszke (Calocybe gambosa). Erdélyi Nimród , Odorheiu Secuiesc, 5, 18–19.

  Zsigmond G. , 'A májusi pereszke ' (2003 ) 5 Erdélyi Nimród : 18 -19.

 • Zsigmond , Győző 2004: Világraszóló helyi érdekesség: egy háromszéki gombafaj — a harapégésgomba [A sensational local feature: a Háromszék mushroom — the “bite burn mushroom”]. Erdélyi Nimród 6,4, 14–18.

  Zsigmond G. , 'Világraszóló helyi érdekesség: egy háromszéki gombafaj — a harapégésgomba ' (2004 ) 6 Erdélyi Nimród : 14 -18.

  • Search Google Scholar
 • Zsigmond , Győző 2005a: Mushrooms in Hungarian folk medicine. Sanatatea Plantelor/Plant Health , Bucureşti, August, 2005, 32–44.

 • Zsigmond , Győző 2005b: A keserűgomba (Lactarius piperatus, Lactarius pergamenus) [Peppery Milk-cap (Lactarius piperatus, Lactarius pergamenus)]. Erdélyi Nimród 7,4, 16–19.

  Zsigmond G. , 'A keserűgomba (Lactarius piperatus, Lactarius pergamenus) ' (2005 ) 7 Erdélyi Nimród : 16 -19.

  • Search Google Scholar
 • Zsupos , Zoltán 1985: Népi növényismeret a Medvesalján [Folk knowledge of plants in the Medvesalja region]. In: Gömör néprajza I. Debrecen.

 • Zsupos , Zoltán 1987: Dél-Gömör gyűjtögető gazdálkodása [The gathering economy in the Southern Gömör region]. In: Gömör néprajza X. Debrecen.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 4 0 0
Sep 2021 3 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 3 0 0
Dec 2021 5 0 0
Jan 2022 2 0 0
Feb 2022 0 0 0