View More View Less
 • 1 Czech Academy of Sciences Institute of Ethnology, p.r.i. Na Florenci 3 110 00 Praha 1 Czech Republic
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

In the paper the overview of the content and methodological background of the recently published and currently prepared volumes of Ethnological atlas of Bohemia, Moravia and Silesia is given. The main aim of the paper is to show, how written sources from the early modern period could help with the preparation of ethnological maps in the country, where field research of the folk culture hardly can be done at present. Secondly the very successful application of GIS (geographic information system) in the ethnological research is stressed. The very best example of fruitful utilization of both the mentioned aspects is the 5th volume of the Ethnological atlas of Bohemia, Moravia and Silesia, which deals with spatial differentiation of the Jewish settlements and professions in Bohemia.1

 • ADV 1937–1940: Atlas der deutschen Volkskunde. Leipzig.

 • ADV — NF 1958–1984: Atlas der deutschen Volkskunde. Neue Folge. Marburg.

 • Cox, H. L. 1982: Prolegomena zu einem Studium der germanisch-slawischen Kontaktzonen in Mitteleuropa. Auf Grund der Karten des Atlas der deutschen Volkskunde. In: H. L. COX, G. WIEGELMANN (eds.): Volkskundliche Kulturraumforschung heute. Beiträge eines internationalen Symposiums in Bonn von 21. bis 24. April 1982. Münster, s. 29–41.

 • Ebelová, I. — Řezníček, M. — Woitschová, K. — Woitsch, J. 2007: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska V. Židovské obyvatelstvo v Čechách v letech 1792–1794. Praha.

 • Holubová, M. 2009: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. VI. Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu. Praha.

 • Jeřábek, R. — Maur, E. — Štika, J. — Vařeka, J. 2004: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. IV. Etnografický a etnický obraz Čech, Moravy a Slezska (1500–1900) národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny. Praha.

 • Martínek, Z. 2000: Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska III. Řemeslná, domácká a manufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752–1756. Praha.

 • EAS 1990: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava.

 • Frolec, V. 1966: Kulturní rozhraní v povodí Moravy a Dyje ve světle studia vinařských nástrojů. Vědecké práce Československého zemědělského muzea, s. 191–198.

 • Frolec, V. 1973a: Formen des Hofes in Mähren und Schlesien. Beitrag zum ethnographischen Atlas der ČSSR. Etnologia Slavica 5, s. 97–118.

  Frolec V. , 'Formen des Hofes in Mähren und Schlesien. Beitrag zum ethnographischen Atlas der ČSSR ' (1973 ) 5 Etnologia Slavica : 97 -118.

  • Search Google Scholar
 • Frolec, V. 1973b: Stavební materiál a střecha lidového domu na Moravě a ve Slezsku ve světle etnokartografického studia. Slovenský národopis 21, s. 627–633.

  Frolec V. , 'Stavební materiál a střecha lidového domu na Moravě a ve Slezsku ve světle etnokartografického studia ' (1973 ) 21 Slovenský národopis : 627 -633.

  • Search Google Scholar
 • Handbook 2000: Handbook on Geographical information Systems and digital Mapping. New York.

 • Konečný, M. — Voženílek, V. 1999: Vývojové trendy v kartografii. Geografie 104, s. 221–230.

  Voženílek V. , 'Vývojové trendy v kartografii ' (1999 ) 104 Geografie : 221 -230.

 • Kovačevičová, S. — Frolec, V. — Vařeka, J. 1975: Etnografický atlas ČSSR. Návrh projektu. Bratislava — Brno — Praha. (unpublished manuscript)

 • Kramařík, J. 1963: Dva typy starého zemědělského nářadí a jejich severní hranice v Pošumaví. Agrikultúra 2, s. 41–54.

  Kramařík J. , 'Dva typy starého zemědělského nářadí a jejich severní hranice v Pošumaví ' (1963 ) 2 Agrikultúra : 41 -54.

  • Search Google Scholar
 • Kramařík, J. 1968: O některých problémech etnokartografického studia a jejich významu pro národopisnou práci v ČSSR. Český lid 55, s. 6–23.

  Kramařík J. , 'O některých problémech etnokartografického studia a jejich významu pro národopisnou práci v ČSSR ' (1968 ) 55 Český lid : 6 -23.

  • Search Google Scholar
 • Kramařík, J. 1978: Problém regionální diferenciace starších forem české lidové kultury ve světle dosavadních výsledků etnokartografických snah. In: Etnografický atlas 1. Praha, s. 39–125.

 • Kučerová, K. — Woitsch, J. 2005: Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Možnosti a limity etnokartografické analýzy. Český lid 92, s. 155–173

  Woitsch J. , 'Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. Možnosti a limity etnokartografické analýzy ' (2005 ) 92 Český lid : 155 -173.

  • Search Google Scholar
 • ÖVA 1954–2010: Österreichischer Volkskundeatlas. Linz.

 • PAE 1958–1981: Polski atlas etnograficzny. Warszawa.

 • SCheufler, V. 1991: Etnografický atlas 2. Praha.

 • Schippers, T. 1997: Ethnocartography and multi-media technologies. In: Evropský kulturní prostor-jednota v rozmanitosti. Sborník z 10. mezinárodního etnokartografického sympozia v Třešti. Praha, s. 55–57.

 • Stránská, D. 1956: Historicko-etnografický atlas Československa. Národopisný věstník českoslovanský 33, s. 300–321.

  Stránská D. , 'Historicko-etnografický atlas Československa ' (1956 ) 33 Národopisný věstník českoslovanský : 300 -321.

  • Search Google Scholar
 • Tuček, J. 1998: Geografické informační systémy. Praha.

 • Vařeka, J. 1975a Rozšíření a četnost větrných mlýnů v Československu (na podkladě etnokartografického studia). In: Sborník materiálů o větrných mlýnech. Brno, s. 7–28.

 • Vařeka, J. 1975b Výsledky etnokartografického studia větrných mlýnů v ČSSR. Český lid 62, s. 1–8.

  Vařeka J. , 'Výsledky etnokartografického studia větrných mlýnů v ČSSR ' (1975 ) 62 Český lid : 1 -8.

  • Search Google Scholar
 • Vařeka, J. 1978: Etnografický atlas — jeho úkoly a cíle. In: Etnografický atlas 1. Praha, s. 13–38.

  Vařeka J. , 'Etnografický atlas — jeho úkoly a cíle ' (1978 ) 1 Etnografický atlas : 13 -38.

  • Search Google Scholar
 • Woitsch, J. — Horálek, A. 2008: 5. díl Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska vznikl za použití ArcGIS. Arcrevue 17, s. 18–20

  Horálek A. , '5. díl Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska vznikl za použití ArcGIS ' (2008 ) 17 Arcrevue : 18 -20.

  • Search Google Scholar
 • Woitschová, K. — Woitsch, J. 2006: Geografická mobilita židovského obyvatelstva v Čechách ve světle Soupisu židovských rodin z roku 1793. Historická demografie 30, s. 31–66.

  Woitsch J. , 'Geografická mobilita židovského obyvatelstva v Čechách ve světle Soupisu židovských rodin z roku 1793 ' (2006 ) 30 Historická demografie : 31 -66.

  • Search Google Scholar