Author: Lajos Kemecsi1
View More View Less
 • 1 Hungarian Open Air Museum H-2000 Szentendre Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The study, as part of the preparatory research of the region in the Open-air Museum of Ethnography, is a short summary of the ideas relating to a building plot from Hétfalu in Transylvania. The planned exhibition is not the scene and tool of the transmission of static knowledge but it provides the opportunity of a dynamic discourse relating to existing knowledge. Along the topic of traffi c the presentation of the culture in Hétfalu is appropriate to answer recent questions such as identity preserved in a multiethnical environment or the cultural marks sustained even in a diaspora which, in our present day, can carry serious confl icts.

 • Balassa M., Iván 2007: A szomszédos országok magyarságának bemutatási lehetőségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Ethnographia CXVIII. 1. 85–104.

  Balassa M I. , 'A szomszédos országok magyarságának bemutatási lehetőségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban ' (2007 ) 1 Ethnographia CXVIII : 85 -104.

  • Search Google Scholar
 • Balassa M., Iván 2011: A székelykapu. Budapest.

 • Bausinger, Hermann 1983: A folklorizmus fogalmához. Ethnographia, XCIV.4. 434–440.

  Bausinger H. , 'A folklorizmus fogalmához ' (1983 ) XCIV. Ethnographia : 434 -440.

 • Bárd, Edit— Batári, Zsuzsanna 2004: Interaktivitás — egy konferencia tapasztalatai. Téka 2004/2. 42–44.

 • Benedek H., János 1997: Egy moldvai parasztcsalád gazdálkodása. Kriza János Néprajzi társaság évkönyve 5. 210–223.

  Benedek H J. , 'Egy moldvai parasztcsalád gazdálkodása ' (1997 ) 5 Kriza János Néprajzi társaság évkönyve : 210 -223.

  • Search Google Scholar
 • Borsos, Balázs 2011: A magyar népi kultúra regionális struktúrája I–II. Budapest.

 • Buzás, Miklós 2010: Hétfalu átalakulásai. In: A táj változásai a Kárpát-medencében. Tájhasználat és tájátalakulás a 18–20. században. (Szerk. Füleky György) Gödöllő, 267–271.

 • Dankó, Boglárka 2011: Hétfalusi Csángó cselédek Bukarestben. Ház és Ember 23. Szentendre, 195–202.

  Dankó B. , 'Hétfalusi Csángó cselédek Bukarestben ' (2011 ) 23 Ház és Ember : 195 -202.

  • Search Google Scholar
 • Dankó, Imre 1991: A brassói posztó útja. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. (Szerk. Halász Péter) Budapest, 363–372.

 • Dunăre, Nicolae 1978: Román-magyar-szász etnokulturális kapcsolatok. Korunk Évkönyv. 75–80. Kolozsvár.

 • Gráfik, Imre 1983: Az áru útja a szállítás forradalma előtt. Ethnographia XCIV.1. 1–35.

  Gráfik I. , 'Az áru útja a szállítás forradalma előtt ' (1983 ) XCIV. Ethnographia : 1 -35.

  • Search Google Scholar
 • Halász, Péter 1993: A barcasági magyarok. Honismeret 1993/2. 22–27.

 • Halász, Péter 1994: A ló és a szarvasmarha gazdasági jelentősége a moldvai magyaroknál. Studia Comitatensia 24. 25–35.

  Halász P. , 'A ló és a szarvasmarha gazdasági jelentősége a moldvai magyaroknál ' (1994 ) 24 Studia Comitatensia : 25 -35.

  • Search Google Scholar
 • Herrmann, Antal (ifj.) 1901: A hétfalusi csángók. Budapest.

 • Horger, Antal 1908: Hétfalusi csángó-mesék. (Népköltési Gyűjtemény, X.) Budapest.

 • Huntington, Samuel P. 2008: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest.

 • Jakab, András 2003: Hétfalu és csángó-magyar népe. Budapest.

 • Juhász, Antal 2011: A kéziratos térképek szerepe a településkutatásban. In: Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. (Szerk. Vargyas Gábor) Pécs, 345–362.

 • Kemecsi, Lajos 2006: Erdélyi épületegyüttes a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 27–29. Néprajzi Hírek 2006/1-2.

 • Kemecsi, Lajos 2009: A tudományos kutatás a magyar szabadtéri néprajzi múzeumokban. In: Ház és Ember 21. 265–271.

  Kemecsi L. , 'A tudományos kutatás a magyar szabadtéri néprajzi múzeumokban ' (2009 ) 21 Ház és Ember : 265 -271.

  • Search Google Scholar
 • Kemecsi, Lajos 2010a: Adatok a hétfalusi közlekedéskultúrához In: Inde Aurum — Inde Vinum — Inde Salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Szerk. BALI János-Báti Anikó-Kiss Réka. Budapest, 324–344.

 • Kemecsi, Lajos 2010b: A barcasági Csángók kálváriája. Könyvismertetés: Veres Emese Gyöngyvér: „Mikor Oláhország háborút izene…” Korunk XXI/4. 115–117.

  Kemecsi L. , 'A barcasági Csángók kálváriája. Könyvismertetés: Veres Emese Gyöngyvér: „Mikor Oláhország háborút izene…” ' (2010 ) XXI/ Korunk : 115 -117.

  • Search Google Scholar
 • Kiss Nimród, László 2011: A burgonyatermesztés Hétfaluban. Ház és Ember 23. 179–193. Szentendre

  Kiss Nimród L. , 'A burgonyatermesztés Hétfaluban ' (2011 ) 23 Ház és Ember : 179 -193.

 • Kolumbán, Lajos 1903: A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben. Brassó.

 • Kós, Károly 1976: Hétfalusi szekeresség. In: Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest, 80–102.

 • Kósa, László 1979: Hétfalusi csángók. In: Magyar Néprajzi Lexikon 2. Budapest, 532–533.

  Kósa L. , 'Hétfalusi csángók ' (1979 ) 2 Magyar Néprajzi Lexikon : 532 -533.

 • Kósa, László 1991: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Debrecen.

 • Kovács Lehel István 2005: Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény. Kolozsvár

 • Könczei, Csilla 2009: A borica. Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. Kolozsvár.

 • Magdó, János (ifj.) 2008: Pár szóban a hétfalusi kertkultúráról. TSZNM-MNÉA (Open-air Museum of Ethnography — Hungarian Folk Architecture Archives) A-5347

 • Magyar, Zoltán 2011: A magyar népi kultúra régiói 2. Felföld, Erdély, Moldva. Budapest.

 • MOHAY, Tamás 2011: Hétfalu. In: Magyar Néprajz I.1. Táj, nép, történelem. (Főszerk. Paládi-Kovács Attila) Budapest, 834.

 • Orbán, Balázs 1871: Hétfalu. In: Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból. Barcaság VI. kötet. Pest, 86–145.

 • Paládi-Kovács, Attila 2005: Merre tart az Európai néprajztudomány? Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. Budapest.

 • Seres, András 1976: Hétfalusi „Csángó bútor”. In: Kós Károly (szerk.) Népismereti Dolgozatok Bukarest, 103–107.

 • Seres, András 1984: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Bukarest.

 • Seres, András 1992: Hétfalusi faragott kapuk. Honismeret 1992/4. 99–100.

 • Szilágyi, Miklós 2009: A közlekedés és szállítás modernizációjának hatása a paraszti életmódra. In: Paraszti hagyomány és modernizáció. Budapest, 28–41.

 • Vass, Erika 2006: Tájegység születik? Erdély és Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Néprajzi Hírek 35. 39–40.

  Vass E. , 'Tájegység születik? Erdély és Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban ' (2006 ) 35 Néprajzi Hírek : 39 -40.

  • Search Google Scholar
 • Vass, Erika 2009: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének 2008. évi munkálatai. Néprajzi Hírek 2009/3. 9–13.

 • Vass, Erika— Buzás, Miklós 2007a: Az Erdélyi épületegyüttes a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Telepítési koncepció, 2006 november). Ház és Ember 20. 227–268. Szentendre.

  Buzás M. , 'Az Erdélyi épületegyüttes a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Telepítési koncepció, 2006 november) ' (2007 ) 20 Ház és Ember : 227 -268.

  • Search Google Scholar
 • Vass, Erika— Buzás, Miklós 2007b: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének előzetes telepítési koncepciója. Ethnographia CXVIII. 2–3. 227–270.

  Buzás M. , 'A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének előzetes telepítési koncepciója ' (2007 ) 2–3 Ethnographia CXVIII : 227 -270.

  • Search Google Scholar
 • Veres, Emese Gyöngyvér 2002: Gergely napjától Péter-Pálig. Ünnepek és jeles napok a barcasági csángóknál. Hétfalu.

 • Veres, Emese Gyöngyvér 2005: Ma leszek először házadban vendéged. Felnőtté válás a barcasági csángóknál. Budapest.

 • Veres, Emese Gyöngyvér 2007: Magyarvár, Csángó szobor, Kossuth Lajos szemfedője. A szabadságharc emlékezete Hétfaluban. In: Folklór és történelem (Szerk. Szemerkényi Ágnes) Budapest.