Author: Lajos Kemecsi1
View More View Less
 • 1 Hungarian Open Air Museum H-2000 Szentendre Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The study, as part of the preparatory research of the region in the Open-air Museum of Ethnography, is a short summary of the ideas relating to a building plot from Hétfalu in Transylvania. The planned exhibition is not the scene and tool of the transmission of static knowledge but it provides the opportunity of a dynamic discourse relating to existing knowledge. Along the topic of traffi c the presentation of the culture in Hétfalu is appropriate to answer recent questions such as identity preserved in a multiethnical environment or the cultural marks sustained even in a diaspora which, in our present day, can carry serious confl icts.

 • Balassa M., Iván 2007: A szomszédos országok magyarságának bemutatási lehetőségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Ethnographia CXVIII. 1. 85–104.

  Balassa M I. , 'A szomszédos országok magyarságának bemutatási lehetőségei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban ' (2007 ) 1 Ethnographia CXVIII : 85 -104.

  • Search Google Scholar
 • Balassa M., Iván 2011: A székelykapu. Budapest.

 • Bausinger, Hermann 1983: A folklorizmus fogalmához. Ethnographia, XCIV.4. 434–440.

  Bausinger H. , 'A folklorizmus fogalmához ' (1983 ) XCIV. Ethnographia : 434 -440.

 • Bárd, Edit— Batári, Zsuzsanna 2004: Interaktivitás — egy konferencia tapasztalatai. Téka 2004/2. 42–44.

 • Benedek H., János 1997: Egy moldvai parasztcsalád gazdálkodása. Kriza János Néprajzi társaság évkönyve 5. 210–223.

  Benedek H J. , 'Egy moldvai parasztcsalád gazdálkodása ' (1997 ) 5 Kriza János Néprajzi társaság évkönyve : 210 -223.

  • Search Google Scholar
 • Borsos, Balázs 2011: A magyar népi kultúra regionális struktúrája I–II. Budapest.

 • Buzás, Miklós 2010: Hétfalu átalakulásai. In: A táj változásai a Kárpát-medencében. Tájhasználat és tájátalakulás a 18–20. században. (Szerk. Füleky György) Gödöllő, 267–271.

 • Dankó, Boglárka 2011: Hétfalusi Csángó cselédek Bukarestben. Ház és Ember 23. Szentendre, 195–202.

  Dankó B. , 'Hétfalusi Csángó cselédek Bukarestben ' (2011 ) 23 Ház és Ember : 195 -202.

  • Search Google Scholar
 • Dankó, Imre 1991: A brassói posztó útja. In: A Duna menti népek hagyományos műveltsége. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. (Szerk. Halász Péter) Budapest, 363–372.

 • Dunăre, Nicolae 1978: Román-magyar-szász etnokulturális kapcsolatok. Korunk Évkönyv. 75–80. Kolozsvár.

 • Gráfik, Imre 1983: Az áru útja a szállítás forradalma előtt. Ethnographia XCIV.1. 1–35.

  Gráfik I. , 'Az áru útja a szállítás forradalma előtt ' (1983 ) XCIV. Ethnographia : 1 -35.

  • Search Google Scholar
 • Halász, Péter 1993: A barcasági magyarok. Honismeret 1993/2. 22–27.

 • Halász, Péter 1994: A ló és a szarvasmarha gazdasági jelentősége a moldvai magyaroknál. Studia Comitatensia 24. 25–35.

  Halász P. , 'A ló és a szarvasmarha gazdasági jelentősége a moldvai magyaroknál ' (1994 ) 24 Studia Comitatensia : 25 -35.

  • Search Google Scholar
 • Herrmann, Antal (ifj.) 1901: A hétfalusi csángók. Budapest.

 • Horger, Antal 1908: Hétfalusi csángó-mesék. (Népköltési Gyűjtemény, X.) Budapest.

 • Huntington, Samuel P. 2008: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest.

 • Jakab, András 2003: Hétfalu és csángó-magyar népe. Budapest.

 • Juhász, Antal 2011: A kéziratos térképek szerepe a településkutatásban. In: Párbeszéd a hagyománnyal. A néprajzi kutatás múltja és jelene. (Szerk. Vargyas Gábor) Pécs, 345–362.

 • Kemecsi, Lajos 2006: Erdélyi épületegyüttes a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 27–29. Néprajzi Hírek 2006/1-2.

 • Kemecsi, Lajos 2009: A tudományos kutatás a magyar szabadtéri néprajzi múzeumokban. In: Ház és Ember 21. 265–271.

  Kemecsi L. , 'A tudományos kutatás a magyar szabadtéri néprajzi múzeumokban ' (2009 ) 21 Ház és Ember : 265 -271.

  • Search Google Scholar
 • Kemecsi, Lajos 2010a: Adatok a hétfalusi közlekedéskultúrához In: Inde Aurum — Inde Vinum — Inde Salutem. Paládi-Kovács Attila 70. születésnapjára. Szerk. BALI János-Báti Anikó-Kiss Réka. Budapest, 324–344.

 • Kemecsi, Lajos 2010b: A barcasági Csángók kálváriája. Könyvismertetés: Veres Emese Gyöngyvér: „Mikor Oláhország háborút izene…” Korunk XXI/4. 115–117.

  Kemecsi L. , 'A barcasági Csángók kálváriája. Könyvismertetés: Veres Emese Gyöngyvér: „Mikor Oláhország háborút izene…” ' (2010 ) XXI/ Korunk : 115 -117.

  • Search Google Scholar
 • Kiss Nimród, László 2011: A burgonyatermesztés Hétfaluban. Ház és Ember 23. 179–193. Szentendre

  Kiss Nimród L. , 'A burgonyatermesztés Hétfaluban ' (2011 ) 23 Ház és Ember : 179 -193.

 • Kolumbán, Lajos 1903: A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben. Brassó.

 • Kós, Károly 1976: Hétfalusi szekeresség. In: Tájak, falvak, hagyományok. Bukarest, 80–102.

 • Kósa, László 1979: Hétfalusi csángók. In: Magyar Néprajzi Lexikon 2. Budapest, 532–533.

  Kósa L. , 'Hétfalusi csángók ' (1979 ) 2 Magyar Néprajzi Lexikon : 532 -533.

 • Kósa, László 1991: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920). Debrecen.

 • Kovács Lehel István 2005: Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény. Kolozsvár

 • Könczei, Csilla 2009: A borica. Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. Kolozsvár.

 • Magdó, János (ifj.) 2008: Pár szóban a hétfalusi kertkultúráról. TSZNM-MNÉA (Open-air Museum of Ethnography — Hungarian Folk Architecture Archives) A-5347

 • Magyar, Zoltán 2011: A magyar népi kultúra régiói 2. Felföld, Erdély, Moldva. Budapest.

 • MOHAY, Tamás 2011: Hétfalu. In: Magyar Néprajz I.1. Táj, nép, történelem. (Főszerk. Paládi-Kovács Attila) Budapest, 834.

 • Orbán, Balázs 1871: Hétfalu. In: Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismereti szempontból. Barcaság VI. kötet. Pest, 86–145.

 • Paládi-Kovács, Attila 2005: Merre tart az Európai néprajztudomány? Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián. Budapest.

 • Seres, András 1976: Hétfalusi „Csángó bútor”. In: Kós Károly (szerk.) Népismereti Dolgozatok Bukarest, 103–107.

 • Seres, András 1984: Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Bukarest.

 • Seres, András 1992: Hétfalusi faragott kapuk. Honismeret 1992/4. 99–100.

 • Szilágyi, Miklós 2009: A közlekedés és szállítás modernizációjának hatása a paraszti életmódra. In: Paraszti hagyomány és modernizáció. Budapest, 28–41.

 • Vass, Erika 2006: Tájegység születik? Erdély és Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Néprajzi Hírek 35. 39–40.

  Vass E. , 'Tájegység születik? Erdély és Partium a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban ' (2006 ) 35 Néprajzi Hírek : 39 -40.

  • Search Google Scholar
 • Vass, Erika 2009: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének 2008. évi munkálatai. Néprajzi Hírek 2009/3. 9–13.

 • Vass, Erika— Buzás, Miklós 2007a: Az Erdélyi épületegyüttes a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Telepítési koncepció, 2006 november). Ház és Ember 20. 227–268. Szentendre.

  Buzás M. , 'Az Erdélyi épületegyüttes a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban (Telepítési koncepció, 2006 november) ' (2007 ) 20 Ház és Ember : 227 -268.

  • Search Google Scholar
 • Vass, Erika— Buzás, Miklós 2007b: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének előzetes telepítési koncepciója. Ethnographia CXVIII. 2–3. 227–270.

  Buzás M. , 'A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének előzetes telepítési koncepciója ' (2007 ) 2–3 Ethnographia CXVIII : 227 -270.

  • Search Google Scholar
 • Veres, Emese Gyöngyvér 2002: Gergely napjától Péter-Pálig. Ünnepek és jeles napok a barcasági csángóknál. Hétfalu.

 • Veres, Emese Gyöngyvér 2005: Ma leszek először házadban vendéged. Felnőtté válás a barcasági csángóknál. Budapest.

 • Veres, Emese Gyöngyvér 2007: Magyarvár, Csángó szobor, Kossuth Lajos szemfedője. A szabadságharc emlékezete Hétfaluban. In: Folklór és történelem (Szerk. Szemerkényi Ágnes) Budapest.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 0 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 3 1 1
Dec 2021 1 0 0
Jan 2022 2 0 0
Feb 2022 0 0 0