View More View Less
 • 1 Küllős Imola H-1125 Budapest Sárospatak út 38-40 Hungary
 • | 2 Sándor Ildikó H-1171 Budapest Kisvárda u. 27 Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

In the late 1930s several “peasant ecclesiola” formed around two Calvinist peasant prophetesses in Sub-Carpathia, a region that came under fi rst Czechoslovak, then successively Hungarian, Ukrainian and Soviet rule as a consequence of the Trianon peace dictate. One group functioned between 1937–1977 under the leadership of Mariska Borku (Tiszaágtelek, 1910–1978). Over a period of 40 years Mariska Borku wrote the “Words”, under the inspiration of Jesus Christ or the Holy Spirit. Her manuscript called the Lettszövetség (Third Testament) was regarded by the prophetess and her followers as sacred and seen as a continuation of the Bible. They disseminated it in handwritten copies and used it in religious services held in homes and for private devotions.The other prophetess, Borbála Szanyi Mikó (Nagydobrony, 1897–1950) organised a smaller, closed prayer group around herself, composed mainly of relatives. She too wrote down the “Words” she received in visions, in her Örökkévaló Evangélium (Eternal Gospel).

 • Bálint, Sándor 1942: [1991] Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Budapest. [Reprint 1991. Utószót írta Barna Gábor.] Szolnok.

 • Barna, Gábor 1991: Egy magyar szentember. Orosz István önéletrajza. Budapest. [Reprint, az Utószót írta ∼, Szolnok]

 • Björkstrand, Gustav 1975: Formative Factors of the Maria Åkerblom Movement. In: New Religions. (Ed. by H. Biezais), Scripta Instituti Donneriani Åboensis VII. 134–140. Stockholm.

 • Botlik, József 2000: Már Trianon előtt elvégeztetett… Kisebbségkutatás 2000/2.sz.

 • Botlik, József 2004a: Görögkatolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján — merre tovább? In: Kárpát-medencei keresztkötődések egy konferenciasorozat tükrében. (Szerk. Székely András Bertalan) 389–399. Kráter Kiadó, Pomáz

  Botlik J. , '', in Kárpát-medencei keresztkötődések egy konferenciasorozat tükrében , (2004 ) -.

 • Botlik, József 2004b: Kárpátalja mint tájnév, majd közigazgatási-politikai fogalom: mítoszok és valóság. In: Kárpát-medencei keresztkötődések egy konferenciasorozat tükrében. (Szerk. Székely András Bertalan), 370–380. Kráter Kiadó, Pomáz

  Botlik J. , '', in Kárpát-medencei keresztkötődések egy konferenciasorozat tükrében. , (2004 ) -.

 • Botlik, József 2005a: A Kárpátalja fogalom kialakulása és változásai. In: Közigazgatás és nemzetiségpolitika Kárpátalján. Magyarok, ruszinok, csehek és ukránok, 1918–1945. I. köt., 15–37. Szerk., előszó: Udvari István, (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 7. kötet). Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, Nyíregyháza — Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar, Veszprém

 • Botlik, József 2005b: Kárpátalja, mint Зaкaрnamсмкa Укрaïнa (Zakarpatszka-Ukrajina) szovjet tagköztársaság. In: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján. A Magyarországhoz történt visszatérés után 1939–1945. II. köt. Szerk. Udvari István. (Dimensiones Culturales et Urbariales Regni Hungariae 9. köt.) Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék, Nyíregyháza

  Botlik J. , '', in Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján , (2005 ) -.

 • Brückner, Wolfgang 1979: „Narrativistik”. Versuch einer Kenntnisnahme theologischer Erzälforschung. In: Festschrift für Max Lühti. Fabula 20, 18–33. Berlin.

  Brückner W. , '„Narrativistik”. Versuch einer Kenntnisnahme theologischer Erzälforschung ' (1979 ) 20 Festschrift für Max Lühti. Fabula : 18 -33.

  • Search Google Scholar
 • Drewermann, Eugen 1991: Jelenések, isteni elhívások, víziók és próféciák. [“Apparitions, divine callings, visions and prophets”] Egyház és Világ II. évf. 13. sz. 6–12.

 • Gunnel, André 1982: Ecstatic Prophecy in the Old Testament. In: Religious Ecstasy. (Ed. by N. G. Holm) Scripta Instituti Donneriani Åboensis XI. 187–200. Stockholm

 • Gryneus, Tamás 1991: „Látomások” — túlvilági élmények a mai magyar népi szájhagyományban. In: Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből. (Szerk. Erdélyi Zsuzsanna), 143–180. Szent István Társulat, Budapest.

  Gryneus T. , '', in Boldogasszony ága , (1991 ) -.

 • Holm, Nils G. 1982: Ecstasy Research in the 20th Century. An Introduction. In: Religious Ecstasy. (Ed. by N. G. Holm) Scripta Instituti Donneriani Åboensis XI. 7–26. Stockholm

 • Jádi, Ferenc— Tüskés Gábor 1986: A népi vallásosság pszichopatológiája. (Egy hasznosi parasztasszony látomásai.) In Tüskés Gábor (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta…” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest, Magvető Kiadó, 516–556.

  Tüskés G. , '', in „Mert ezt Isten hagyta…” Tanulmányok a népi vallásosság köréből , (1986 ) -.

 • Kiss, Ferenc 1942: Magyar parasztpróféták. [Peasant Prophets in Hungary] Budapest. In: E. H. Broadbent: Zarándok Gyülekezet, Függelék 1, 367–386. Evangéliumi Iratmisszió, hn., én.

 • Küllős, Imola 1991: Borku Mariska, egy parasztpróféta tevékenysége és hatása a Kárpátalján. In: Vallási néprajz 5. 339–362. Debrecen

  Küllős I. , 'Borku Mariska, egy parasztpróféta tevékenysége és hatása a Kárpátalján ' (1991 ) 5 Vallási néprajz : 339 -362.

  • Search Google Scholar
 • Küllős, Imola 1994: Egy XX. századi parasztpróféta látomásai és hatásuk a Kárpátalján. Theológiai Szemle (Új folyam XXXVI.) 1994/3, 156–162.

  Küllős I. , 'Egy XX. századi parasztpróféta látomásai és hatásuk a Kárpátalján ' (1994 ) 3 Theológiai Szemle : 156 -162.

  • Search Google Scholar
 • Küllős, Imola 1998: Egy XX. századi parasztpróféta látomásai és hatásuk a Kárpátalján. In: Extázis, álom, látomás. (Szerk. Pócs Éva) 131–146. Balassi Kiadó, Budapest — University Press, Pécs.

  Küllős I. , '', in Extázis, álom, látomás , (1998 ) -.

 • Küllős, Imola 1999: Egy református parasztpróféta Mária-látomásai. In: Démonikus és szakrális világok határán. (Szerk. Benedek Katalin — Csonka-Takács Eszter) 441–454. Budapest.

 • Küllős, Imola 2000: Így voltunk vezettetve az Úrtól….” (A protestáns népi vallásosság kutatásának üzenet értéke) In: Magyarország az én Hazám. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége V. Kongresszusa. (Szerk. Földvári Márta), 71–78. Budapest.

 • Küllős, Imola 2001: „We Were Led by the Lord in a Special Way…” Visions, Explications and Reality in a Twentieth Century Calvinist Congregation. In: Politics and Folk Religion (Ed. by Gábor Barna) Department of Ethnology, University of Szeged. [Reprinted from Acta Ethnographica Hungarica, Vol. 46. 1–2.]

 • Küllős, Imola 2005: A puritán/pietista kegyesség nyomai a kárpátaljai népi vallásosságban. ATF Szemle [az Adventista Teológiai Főiskola lapja] 2005.1.sz. 38–55.

 • Küllős, Imola 2011: A Calvinist peasant prophetess in the 20th century. In. Science of Religion in Hungary. Ed. Mihály Hoppál and Péter S. Szabó. King Sigmund College and the Hungarian Association for the Academic Study of Religions. Budapest, 2011. 87–98.

  Küllős I. , '', in Science of Religion in Hungary , (2011 ) -.

 • Küllős, Imola (ed.) 1999: Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban. (Válogatta, a szövegeket gondozta és szerkesztette ∼.) [(Traditional women’s roles. Women in popular culture and in folklore.) Selected and edited by ∼. Magyar Néprajzi Társaság, Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Budapest

  '', in Hagyományos női szerepek. Nők a populáris kultúrában és a folklórban. (Válogatta, a szövegeket gondozta és szerkesztette ∼.) , (1999 ) -.

 • Küllős, Imola— Sándor, Ildikó (eds.) 2009: Két kárpátaljai parasztpróféta szent iratai. (Sacred “Words” of two Sub-Carpathian peasant prophetess.) Edited by Küllős-Sándor with English summary. Fontes Ethnologicae Hungaricae V. L’Harmattan — Pécsi Tudomány Egyetem Néprajz-Kulturális Antropológiai Tanszék.

 • Ljungdahl, Axel 1975: What We Can Learn from Non-Biblical Prophet Movements. In: New Religions. (Ed. by H. Biezais), Scripta Instituti Donneriani Åboensis VII. 84–91. Stockholm

 • Molnár, Ambrus 1985: „Szent Asszonyok” és „Szent Emberek társasága” a Hajdúságban a XIX. Században. In Dankó Imre-Küllős Imre (szerk.): Vallási Néprajz 2. Protestáns egyházi források, kutatók, hagyományok. Budapest ELTE Folklore Tanszék, 129–159.

 • Pócs, Éva 1998: Transz és látomás Európa népi kultúráiban. In: Eksztázis, álom, látomás. (Ed. by É. Pócs), 15–55. Balassi Kiadó, Budapest — University Press, Pécs.

  Pócs É. , '', in Eksztázis, álom, látomás , (1998 ) -.

 • Peyer-Müller, Fritz 1994: A Kárpátaljai református egyház története a két világháború között — kitekintéssel a jelenre. Református Zsinati Iroda Tanulmányi Osztálya, Budapest

  Peyer-Müller F. , '', in A Kárpátaljai református egyház története a két világháború között — kitekintéssel a jelenre , (1994 ) -.

 • Sándor, Ildikó 1998a Próféta és hívei Nagydobronyban (1938–1950). In: Eksztázis, álom, látomás. (Szerk. Pócs Éva) 147–155. Balassi Kiadó, Budapest — University Press, Pécs.

  Sándor I. , '', in Eksztázis, álom, látomás , (1998 ) -.

 • Sándor, Ildikó 2005: Szanyi Mikó Borbála ekkléziólája Nagydobronyban. ATF Szemle [az Adventista Teológiai Főiskola lapja] 2005. 2 sz. 7–23.

 • Szigeti, Jenő 2005: A megváltás útja XIX. századi szabadegyházi képeken. In: Ünneplő. írások Verebélyi Kincső születésnapjára, 197–224. Folcloristica 9. Budapest.

 • Szikszay, György 1795: Keresztyéni tanítások és imádságok a keresztyén embernek külön-különféle állapotai és szükségei szerint. [Christian Teachings and Prayers for the Multifarious Conditions and Needs of the Christian] Debrecen 1795.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 602 EUR / 752 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)