Author: Netta Nagy1
View More View Less
 • 1 Kálvária u. 36 H-6760 Kistelek Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Already in the last years of the Second World War the peasantry of the Homokhátság region between the Danube and Tisza Rivers on the Great Plain had to activate some of their survival techniques. Some of these were rooted in past peasant skills (e.g. methods of hiding belongings and produce), while others were various adaptation techniques developed in response to the war conditions (e.g. black marketeering, barter trade). This defensive reaction of peasant society was evoked by the introduction of restrictive economic measures by the state (compulsory delivery of produce, system of public supply), then by the fighting and the advancing armies, and inflation.After 1948 there was a radical change in relations between the authorities and the villages. The communist party-state launched an attack on multiple fronts against village society and traditional peasant farming. The method of income withdrawal through compulsory delivery of produce was a minor irritation compared to the attacks on private property. Nevertheless, the compulsory deliveries were one of the factors that gave new strength to the defensive reflex of the peasantry. Between 1948 and 1956 the peasant population of the villages studied responded to actions by the state against the villages with varied and new adaptation techniques. All strata and members of the local peasant society had to resort to these methods.The attempt made by the party-state to divide rural society failed in practice to achieve the goal expressed in propagandistic terms: to turn the kulaks (more prosperous peasants) and the “working peasantry” against each other. Despite all the efforts by the authorities the patron-client relations linking the different strata of peasant society did not disappear, in fact, they were strengthened and served as a frame for the survival techniques.

 • BálintnÉ Mikes, Katalin — Szabó, Sándor (Eds.) n.d.: Így kezdődött. Dokumentumgyűjtemény Bács-Kiskun megye 1944–45. évi történetéhez [How it began. Selected documents on the history of Bács-Kiskun County in 1944–45]. Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiadványai 1. Kecskemét.

 • Botos, János — Gyarmati, György — Korom, Mihály — Zinner, Tibor 1988: Magyar hétköznapok. Rákosi Mátyás két emigrációja között 1945–1956 [Everyday life in Hungary. Between the two emigrations of Mátyás Rákosi 1945–1956]. Minerva, Budapest.

 • Erdmann, Gyula 1992: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945–1956 [Compulsory delivery of produce in Hungary 1945–1956]. Tevan, Békéscsaba.

 • Fél, Edit — Hofer, Tamás 2001: Tanyakertek, patrónus-kliens kapcsolatok és politikai frakciók Átányon [Farm gardens, patron-client relations and political factions in Átány]. In: Hofer, Tamás (Ed.): Régi falusi társadalmak. Fél Edit néprajzi tanulmányai [Old village societies. Ethnological studies by Edit Fél]. Kalligram Könyvkiadó, Pozsony, 237–255.

 • Hofer, Tamás 1991: Patrónus-kliens kapcsolatok a paraszti társadalomban [Patron-client relations in peasant society]. In: Utasi, Ágnes (Ed.): Társas kapcsolatok [Social interactions]. Műhely 1. Gondolat, 148–158.

 • Huszka, Lajos — Nagy, Ádám 1988: Pénzforgalom Szegeden 1944–1945-ben [Circulation of money in Szeged in 1944–1945] In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1987–1 [Yearbook of the Ferenc Móra Museum 1987–1]. Szeged, 353–376.

 • Kanyó, Ferenc 1991: A népi demokratikus átalakulás korszaka [The period of popular democratic transformation]. In: Blazovich, László (Ed.): Kistelek története a kezdetektől 1970-ig [History of Kistelek from the beginnings to 1970]. Szeged, 353–418.

 • Magyar, Bálint 2007: A Dunánál. Dunapataj 1944-1958, dokumentumszociográfia I.–II. [By the Danube. Dunapataj 1944–1958, Sociography in documents I–II] Jelenkutató Alapítvány — Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest.

  Magyar B. , '', in A Dunánál. Dunapataj 1944-1958, dokumentumszociográfia I.–II , (2007 ) -.

 • Nagy, Gyula 1987: Az orosházi parasztok rejtési tudománya. Tanulmányok Orosházáról és környékéről [Hiding skills of peasants in Orosháza. Studies on Orosháza and vicinity]. Békés Megyei Múzeumok Közleményei 7 [Papers of Békés County Museums 7]. Békéscsaba, 185–200.

 • Nagy, József 2001: A szántóföldi művelés állami irányítása és a paraszti gazdálkodás feltételei az 1950-es években (1949–1956) [State direction of the cultivation of field crops and the conditions for peasant farming in the 1950s (1949–1956)]. Századok, 2001.135.5. 1075–1124.

 • Nagy, József 2009: A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei 1945–1956 [The beginning of the disintegration of peasant society 1945–1956]. Napvilág Kiadó, 314–327.

 • Pető, Iván — Szakács, Sándor 1985: A hazai gazdaság négy évtizedének története 1945–1985. I. Az újjáépítés és a tervutasításos irányítás időszaka 1945–1968 [Four decades of the Hungarian economy 1945–1985. I. The period of reconstruction and the command economy 1945–1968]. Budapest.

 • Szilágyi, Miklós 1989: Néphagyomány — népi mentalitás — állami igazgatás az orvhalászat tükrében [Folk tradition — folk mentality — state administration in the mirror of fish poaching]. Életmód és Tradíció 3. Budapest.

 • Szilágyi, Miklós 2000: Törvények, szokásjog, jogszokás [Laws, common law, legal customs]. In: Paládi-Kovács, Attila (Ed.): Magyar Néprajz VIII. Társadalom [Hungarian Folk Culture VIII. Society]. Akadémiai Kiadó, Budapest, 693–759.

  Szilágyi M. , '', in Magyar Néprajz VIII. Társadalom , (2000 ) -.

 • Valuch, Tibor 1987: A hagyományos világ alkonya [The decline of the traditional world]. Homokmégyi műhelytanulmányok 3 [Homokmégy workshop studies 3]. Országos Közművelődési Központ.

 • Závada, Pál 1986: Kulákprés. Dokumentumok és kommentárok egy parasztgazdaság történetéhez [Oppressing the kulaks. Documents and commentaries for the history of a peasant economy]. Művelődéskutató Intézet. Budapest.

  Závada P. , '', in Kulákprés. Dokumentumok és kommentárok egy parasztgazdaság történetéhez , (1986 ) -.

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 602 EUR / 752 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)