View More View Less
 • 1 Kisfaludy Sándor u. 9 H-9700 Szombathely Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The once flourishing viticulture and viniculture in the Vasi-Hegyhát ethnological-historical micro-region, located in the western part of Hungary, extending from the Göcsej hills in the Southwestern Transdanubian region, and the edges of the Őrség micro-region to the Kemenesalja micro-region, has deteriorated to merely providing the needs of families. The survival of historical viticulture and viniculture in families, based on self-owned small peasant farms, has become increasingly doubtful since 1990. New generations in villages, succeeding many active wine-making generations, are less keen on wine-making. Lacking motivation and the necessary time and money is an obstacle to the cultivation or development of vineyards on hereditary plots. Vineyards in the Vasi-Hegyhát region are characteristic and inseparable elements of this micro-region and the whole Southwestern Transdanubian area, even if they do not produce quality wines. In Vas, Zala and Somogy counties wine-press houses [pince], consisting of two or three rooms [derék], with walls made of clay, wood, or sometimes stone standing on some tens of hectares of land and their use in their original function are relics of peasant culture in harmony with the landscape. The existing problems and their circumstances deeply affect, one could even say, they reflect the essence of the recent restructuring of local societies in Western Transdanubia. This essay attempts to present the recent situation of peasant viniculture, representing a unique environmental and human value, and its role within communities through the example of the vineyards of two villages, Sótony and Oszkó. The attempts of these small villages — closely linked to vineyards, yet having a different relation to traditions — to find their way help to understand the processes occurring today in rural (civil) societies.

 • A. Gergely, András 1990: Kontinuitás és változás [Continuity and change]. In: A. Gergely, András - Cséfalvay, Zoltán - Lichtenstein, József: Nagyvisnyó. Kontinuitás és változás az életmódban, a gazdaságban és a tradícióban. (Életmód és tradíció 5.) [Continuity and change in the way of life, economy and tradition. (Way of life and tradition 5)]. Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport, 17–69.

  A. Gergely A , '', in Nagyvisnyó. Kontinuitás és változás az életmódban, a gazdaságban és a tradícióban , (1990 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Ambrus, Lajos 2002: Röpirat a Kis-Somlyó hegy ügyében [Pamphlet for the case of Kis-Somlyó vineyard]. In: Ambrus, Lajos: Lugas [Arbour]. Budapest: Kortárs, 115–128.

  Ambrus L , '', in Lugas , (2002 ) -.

 • Appadurai, Arjun 2001: A lokalitás teremtése [Creating locality]. Regio 12, 3, 3–31.

  Appadurai A , 'A lokalitás teremtése ' (2001 ) 12 Regio : 3 -31.

 • Bali, János 2000: Parasztok, farmerek vagy agrárvállalkozók? A vidéki társadalom és gazdaság lokális tapasztalatai a rendszerváltás után [Peasants, famers or agricultural entrepreneurs? Local experiences of the rural society and economy after 1990]. In: Kuti, Klára - Rásky, Béla (eds.): Azonosságok és különbségek. Mai néprajzi kutatások Ausztriában és Magyarországon [Similarities and differences. Recent ethnological research in Austria and Hungary]. Budapest: Osztrák Kelet- és Délkelet-Európa Intézet Budapesti Kirendeltsége - MTA Néprajzi Kutatóintézete, 85–111.

  Bali J , '', in Azonosságok és különbségek. Mai néprajzi kutatások Ausztriában és Magyarországon , (2000 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Bodó, Julianna 2000: A nyilvános és a privát. Az ünnep szerepe a szocialista nyilvánosság és a privát szféra működésében [The public and the private. The role of festivals in the operation of socialist publicity and the private sphere]. In: Bodó, Julianna (ed.): Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban [Do we have the space? Symbolic use of space in the Székelyföld region]. Csíkszereda: Pro-Print, 161–183.

  Bodó J , '', in Miénk a tér? Szimbolikus térhasználat a székelyföldi régióban , (2000 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Csapó, Tamás 1996: Vas megye hosszútávú területfejlesztési koncepciója [Long-term regional development concept for Vas County]. In: Csapó, Tamás (ed.): Vas megye társadalmi-gazdasági fejlődése a rendszerváltástól napjainkig [Socio-economic development of Vas County from 1990 to the present]. Szombathely: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, 399–415.

  Csapó T , '', in Vas megye társadalmi-gazdasági fejlődése a rendszerváltástól napjainkig , (1996 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Csapó, Tamás - Kocsis, Zsolt - Lados, Mihály - Rechnitzer, János - Szörinyéné, Kukorelli Irén 1991: Az innovációfogadás feltételei Vas megye hátrányos helyzetű mikrotérségeiben. Regionális esettanulmány [Criteria of accepting innovation in disadvantaged micro-regions of Vas County. A regional case study]. Győr - Szombathely: Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja.

  Szörinyéné K I , '', in Az innovációfogadás feltételei Vas megye hátrányos helyzetű mikrotérségeiben. Regionális esettanulmány , (1991 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Fél, Edit 1940: A társaságban végzett munkák Martoson [Work done collectively in the village of Martos]. Néprajzi Értesítő XXXII, 361–381.

  Fél E , 'A társaságban végzett munkák Martoson ' (1940 ) XXXII Néprajzi Értesítő : 361 -381.

  • Search Google Scholar
 • 2001: A magyar népi társadalom életének kutatása [Research on Hungarian folk life]. In: Hofer, Tamás (ed.): Régi falusi társadalmak. Fél Edit néprajzi tanulmányai [Old rural societies. Ethnography studies by Edit Fél]. Pozsony: Kalligram, 323–369.

  Fél E , '', in Régi falusi társadalmak. Fél Edit néprajzi tanulmányai , (2001 ) -.

 • Hann, Chris Dunn, Elizabeth (eds.) 1996: Civil society. Challenging western models. London - New York: Routledge.

  '', in Civil society. Challenging western models , (1996 ) -.

 • Horváth, Sándor 2001: Hagyomány - turizmus - regionalizmus [Tradition - tourism - regionalism]. In: Gráfik, Imre (ed.): Tradíció és regionalizmus. Néprajzi örökség, helyi hagyományok és térségi kapcsolatok Nyugat- Dunántúlon [Tradition and regionalism. Ethnological heritage, local traditions and regional relations in Western Transdanubia]. Szombathely: Genius Savariensis Alapítvány, 81–95.

  Horváth S , '', in Tradíció és regionalizmus. Néprajzi örökség, helyi hagyományok és térségi kapcsolatok Nyugat- Dunántúlon , (2001 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Huseby-Darvas, Éva 2003: Pincézés: A drinking-related male social institution in rural Hungary. Anthropology of East Europe Review 21, 1, 83–89.

  Huseby-Darvas É , 'Pincézés: A drinking-related male social institution in rural Hungary ' (2003 ) 21 Anthropology of East Europe Review : 83 -89.

  • Search Google Scholar
 • Illés, Péter 2002: Megjegyzések a paraszti kultúra mint örökség helyzetéről. Az oszkói szőlőhegy jelenlegi állapota kapcsán [Comments on the situation of peasant culture as a heritage in connection with the present conditions in the vineyard of Oszkó]. Vasi Szemle 56, 2, 235–252.

  Illés P , 'Megjegyzések a paraszti kultúra mint örökség helyzetéről. Az oszkói szőlőhegy jelenlegi állapota kapcsán ' (2002 ) 56 Vasi Szemle : 235 -252.

  • Search Google Scholar
 • Józsa, Mihály 1994: Vas megye kertészeti termesztése és lehetőségei [Horticulture and opportunities in Vas County]. In: Végvári, István (ed.): Vas megye mezőgazdaságának jövőképe [Vision for agriculture in Vas County]. Szombathely: Vas Megyei Közgyűlés Elnöke, 35–41.

  Józsa M , '', in Vas megye mezőgazdaságának jövőképe , (1994 ) -.

 • Kondorosi, Ferenc 1988: Civil társadalom Magyarországon [Civil society in Hungary]. Budapest.

  Kondorosi F , '', in Civil társadalom Magyarországon , (1988 ) -.

 • Kós, Károly 1972: Kalákák és egyéb munkaformák a régi Bodonkúton [Kaláka and other forms of work in Bodonkút in the past]. In: Kós, Károly: Népélet és néphagyomány. Tíz tanulmány [Folk life and folk tradition. Ten studies]. Bukarest, Kriterion, 81–96.

  Kós K , '', in Népélet és néphagyomány. Tíz tanulmány , (1972 ) -.

 • Köstlin, Konrad 1996: “Heimat” als Identitätsfabrik. Össterreichische Zeitschrift für Volkskunde 99, 321–338.

  Köstlin K , '“Heimat” als Identitätsfabrik ' (1996 ) 99 Össterreichische Zeitschrift für Volkskunde : 321 -338.

  • Search Google Scholar
 • Márkus, István 1996: Polgárosodó parasztság [Peasantry in the process of embourgeoisement]. Budapest: Dinasztia.

  Márkus I , '', in Polgárosodó parasztság , (1996 ) -.

 • Paládi-Kovács, Attila 1997: Az idős generáció munkája a mai magyar falvakban [Work of the older generation in Hungarian villages of today]. In: Csoma, Zsigmond (ed.): Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében. Tanulmányok Gaál Károly professzor 75. születésnapjára [Contacts and conflicts in rural life in Eastern Europe. Studies for Professor Károly Gaál’s 75th birthday]. Szombathely: Vas megye Önkormányzata, 169–175.

  Paládi-Kovács A , '', in Kapcsolatok és konfliktusok Közép-Európa vidéki életében. Tanulmányok Gaál Károly professzor 75. születésnapjára , (1997 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Piróth, István 1998: Rés a hagyományon. A falusi társadalom szabadidő-felhasználásának problémái [Crack in tradition. Problems of leisure-time use in village societies]. In: Fejös, Zoltán (ed.): A turizmus mint kulturális rendszer [Tourism as cultural system]. Budapest: Néprajzi Múzeum, 29–38.

  Piróth I , '', in A turizmus mint kulturális rendszer , (1998 ) -.

 • Sárkány, Mihály 1983: Parasztság és termelési viszonyok [Peasantry and production relations]. Népi Kultúra - Népi Társadalom XII, 21–37.

  Sárkány M , 'Parasztság és termelési viszonyok ' (1983 ) XII Népi Kultúra - Népi Társadalom : 21 -37.

  • Search Google Scholar
 • Seligman, Adam B. 1997: A civil társadalom eszméje [The idea of civil society]. Budapest: Kávé.

  Seligman A B , '', in A civil társadalom eszméje , (1997 ) -.

 • Szabó, László 1968: Munkaszervezet és termelékenység a magyar parasztságnál a XIX–XX. században [Work organisation and productivity among the Hungarian peasantry in the 19–20th centuries]. In: Kaposvári, Gyula (ed.): A Damjanich János Múzeum Közleményei 15–18. Szolnok: Szabadság Lapnyomda.

  Szabó L , '', in A Damjanich János Múzeum Közleményei 15–18 , (1968 ) -.

 • Szabó, Piroska 1977: Az idő és a munka kapcsolatának változásai egy lengyel faluban [Changes in the relation of time and work in a Polish village]. Népi Kultúra - Népi Társadalom X, 73–101.

  Szabó P , 'Az idő és a munka kapcsolatának változásai egy lengyel faluban ' (1977 ) X Népi Kultúra - Népi Társadalom : 73 -101.

  • Search Google Scholar
 • 1978: Az időgazdálkodás átalakulása [Changes in time-use]. In: Bodrogi, Tibor (ed.): Varsány. Tanulmányok egy Észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához [Studies to the social ethnology of a village in Northern Hungary]. Budapest, 277–294.

  Szabó P , '', in Varsány. Tanulmányok egy Észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához , (1978 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Szendrey, Ákos 1938: A népi társasmunkák és összejöveteleik [Folk collective work and gatherings] Ethnographia XLIX, 273–286.

  Szendrey Á , 'A népi társasmunkák és összejöveteleik ' (1938 ) XLIX Ethnographia : 273 -286.

  • Search Google Scholar
 • Széles, Gyula 1972: A hegyháti termelőszövetkezetek működésének mezőgazdasági értékelése 1960–1968 [Agricultural evaluation of the operation of cooperative farms on the Hegyhát]. Vasi Szemle 26, 3, 321–343.

  Széles G , 'A hegyháti termelőszövetkezetek működésének mezőgazdasági értékelése 1960–1968 ' (1972 ) 26 Vasi Szemle : 321 -343.

  • Search Google Scholar
 • Urry, John 1990: Társadalmi viszonyok, tér és idő [Social relations, space and time]. Tér és Társadalom 4, 3–4, 125–145.

  Urry J , 'Társadalmi viszonyok, tér és idő ' (1990 ) 4 Tér és Társadalom : 125 -145.

 • Zágorhidi Czigány, Balázs 2002: Oszkó. Budapest: Száz Magyar Falu Könyvesháza.

  Zágorhidi Czigány B , '', in Oszkó , (2002 ) -.

 • Zágorhidi Czigány, Csaba 2000: Az oszkói szőlőhegy pincéi [Wine-press houses in the vineyard of Oszkó]. Oszkó: Hegypásztor Kör.

  Zágorhidi Czigány C , '', in Az oszkói szőlőhegy pincéi , (2000 ) -.

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 • Cultural Studies SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Music SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.103
 • SJR Hirsch-Index (2018): 5

Language: English
Founded in 1950
Publication: One volume of four issues annually
Publication: biannually
Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 •  
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor-in-Chief: Ágnes Fülemile

Associate editor: Fruzsina Cseh; Zsuzsanna Cselényi

Review Editors: Csaba Mészáros; Katalin Vargha

Editorial Board

Click for the contact list

International Advisory Board

Click for the contact list

Further Credits

Translators: Elayne Antalffy; Zsuzsanna Cselényi; Michael Kandó

Layout Editor: Judit Mahmoudi-Komor

Cover Design: Dénes Kaszta

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu