View More View Less
 • 1 Szeged Universität Lehrstuhl für Volkskunde und Kulturanthropologie H-6722 Szeged Egyetem u. 2 Ungarn
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Geographically the research covers the vineyards in the southern part of Zala County, in south-western Hungary. In the article I seek an answer to the question of how and to what extent the vineyard plots that were earlier used in part for commodity production (for the grower’s own use and to a lesser extent for the market), and in part as hobby gardens are being transformed into an area offering leisure-time activities for others (vineyard tourism). On the basis of data collected during fieldwork I examine the festivals and events designed to preserve and create vineyard traditions (vineyard festival, protective saints and sacral relics, grape harvest festival, chestnut festival) and tourism opportunities according to their economic, social and cultural functions. In the southern Zala region examined a wide variety and complex forms of these events arose and they play a not insignificant part in shaping and strengthening local and micro community identity. Creative individual or micro community initiatives play a very big part in the present processes of the preservation and invention of tradition, but the events can only be kept alive and become tradition if they are accepted by the community.

 • Andrásfalvy, Bertalan 1978: Hagyományőrző együttesek közösségteremtő szerepéről [Über die gemeinschaftsbildende Rolle der Traditionsbewahrungsensembles]. Folklór, társadalom, müvészet 2-3. Kecskemét, 22–27.

  Andrásfalvy B , '', in Folklór, társadalom, müvészet , (1978 ) -.

 • 2001: Gyümölcskultúra [Obstkultur]. In: Szilágyi Miklós (szerk.): Magyar Néprajz II. Gazdálkodás. Budapest: Akadémiai Kiadó, 493–527.

  Andrásfalvy B , '', in Magyar Néprajz II. Gazdálkodás , (2001 ) -.

 • Bence, Lajos (szerk.) 2007: Zala vármegye bortörténete. A zalai bortermelés múltja és jelene [Weingeschichte des Kom. Zala. Vergangenheit und Gegenwart der Weinproduktion von Zala]. Lenti: Lenti Város Önkormányzata.

  '', in Zala vármegye bortörténete. A zalai bortermelés múltja és jelene , (2007 ) -.

 • Cuceu, Maria 1998: Ritualul agrar al cununiila seceris. In: Eperjessy Ernő - Grin Igor - Krupa András (szerk.): Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében / One thousand years of coexistence in the Carpathian Basin / Das Jahrtausend des Zusammenlebens im Karpatenbecken. Békéscsaba-Debrecen: Magyar Néprajzi Társaság, 102–107.

  Cuceu M , '', in Az együttélés évezrede a Kárpát-medencében / One thousand years of coexistence in the Carpathian Basin / Das Jahrtausend des Zusammenlebens im Karpatenbecken , (1998 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Cseke, Ferenc 1998: Hogyan befolyásolja a tengerszint feletti magasság néhány időjárási tényező érvényesülését a Nagykanizsa környéki szőlőtermesztésben? Régi szőlőhegyi gazdálkodás Nagykanizsa környékén [Wie beeinflusst die Höhe ü. M. die Verwirklichung einiger Witterungsfaktoren im Weinbau der Umgebung von Nagykanizsa? Alte Weinbergswirtschaft in der Umgebung von Nagykanizsa]. (Nagykanizsai Honismereti Füzetek 19.) Nagykanizsa: Nagykanizsai Városvédő Egyesület Honismereti Köre.

  Cseke F , '', in Hogyan befolyásolja a tengerszint feletti magasság néhány időjárási tényező érvényesülését a Nagykanizsa környéki szőlőtermesztésben? Régi szőlőhegyi gazdálkodás Nagykanizsa környékén , (1998 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Csoma, Zsigmond 1997: Történeti rétegek és kultúrantropológiai megfigyelések a Kárpát-medencei szőlővédő szentek tiszteletében. Népi vallásosság egy müvelési ágon belül [Historische Schichten und kulturanthropologische Beobachtungen in der Verehrung der Wein-Schutzheiligen im Karpatenbecken. Volksreligiosität in einem Anbauzweig]. In: S. Lackovits Emőke (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Veszprém-Debrecen: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma; KLTE Néprajzi Tanszék, 68–85.

  Csoma Z , '', in Népi vallásosság a Kárpát-medencében , (1997 ) -.

 • Csonka-Takács, Eszter (szerk.) 2008: Szellemi kulturális örökség — a megőrzés útjai. Tanulmányok a szellemi kulturális örökség megőrzéséről [Geistiges Kulturerbe — Die Wege der Bewahrung. Studien zur Bewahrung des geistigen Kulturerbes]. Budapest: Európai Folklór Intézet.

  '', in Szellemi kulturális örökség — a megőrzés útjai. Tanulmányok a szellemi kulturális örökség megőrzéséről , (2008 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Égető, Melinda 2004: Vagyon szép szőlőhegyünk... Történeti-néprajzi elemzések közép- és nyugat-dunántúli magyar nyelvü hegytörvények körében 1629–1846 [Wir haben einen schönen Weinberg... Historischvolkskundliche Analysen im Kreis der mittel- und westtransdanubischen ungarischsprachigen Berggesetze 1629–1846]. (Documentatio Ethnographica 21.) Budapest: L’Harmattan.

  Égető M , '', in Vagyon szép szőlőhegyünk... Történeti-néprajzi elemzések közép- és nyugat-dunántúli magyar nyelvü hegytörvények körében 1629–1846 , (2004 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Erdős, Péter - Sonkoly, Gábor 2004: A kulturális örökség [Das kulturelle Erbe]. Budapest: L’Harmattan-Atelier.

  Sonkoly G , '', in A kulturális örökség , (2004 ) -.

 • Fejős, Zoltán 1981: A kultúraőrzés és folklórizmus [Kulturbewahrung und Folklorismus]. Folklór, társadalom, müvészet 9. Kecskemét, 13–25.

  Fejős Z , '', in Folklór, társadalom, müvészet , (1981 ) -.

 • 2005: A néprajz, antropológia — a kulturális örökség és az emlékezet kategóriái [Volkskunde, Anthropologie — Die Kategorien des kulturellen Erbes und der Erinnerung]. In: György Péter - Kiss Barbara - Monok István (szerk.): Kulturális örökség — társadalmi képzelet. Budapest: OSZK — Akadémiai Kiadó — Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központ, 69–76.

  Fejős Z , '', in Kulturális örökség — társadalmi képzelet , (2005 ) -.

 • Felföldi, László 2010: Örökségünk van. Mit kell tudni róla? A szellemi kulturális örökségvédelemről [Wir haben ein Erbe. Was muss man von ihm wissen? Über den Schutz des geistigen Kulturerbes]. Budapest: Muharay Elemér Népmüvészeti Szövetség.

  Felföldi L , '', in Örökségünk van. Mit kell tudni róla? A szellemi kulturális örökségvédelemről , (2010 ) -.

  • Search Google Scholar
 • György, Péter - Kiss, Barbara - Monok, István (szerk.) 2005: Kulturális örökség — társadalmi képzelet [Kulturelles Erbe — gesellschaftliche Vorstellung]. Budapest: OSZK 3— Akadémiai Kiadó — Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szociológia és Kommunikáció Tanszék Média Oktató és Kutató Központ.

  '', in Kulturális örökség — társadalmi képzelet , (2005 ) -.

 • Halász, Péter 2000: Szükségünk van-e a hagyományra a harmadik évezredben? [Brauchen wir im dritten Jahrtausend Traditionen?]. Honismeret XXVIII/6. 52–57.

  Halász P , 'Szükségünk van-e a hagyományra a harmadik évezredben? ' (2000 ) XXVIII Honismeret : 52 -57.

  • Search Google Scholar
 • Hobsbawm, Eric 1983: Introduction: Inventing Tradition. In: Hobsbawm, Eric - Ranger, Terence (eds): The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1–14.

  Hobsbawm E , '', in The Invention of Tradition , (1983 ) -.

 • Hofer, Tamás - Niedermüller, Péter (szerk.) 1987: Hagyomány és hagyományalkotás [Tradition und Traditionenschaffung]. (Kultúraelmélet és nemzeti kultúrák 1.) Budapest: MTA Néprajzi Kutató Csoport.

  '', in Hagyomány és hagyományalkotás , (1987 ) -.

 • Holub, József 1960: A bortermelés Zala megyében 1526 előtt [Die Weinerzeugung im Kom. Zala vor 1526]. (Klny. a Göcseji Múzeum Jubileumi Évkönyvéből.) Zalaegerszeg: Göcseji Múzeum.

  Holub J , '', in A bortermelés Zala megyében 1526 előtt , (1960 ) -.

 • Hoppál, Mihály 2008: Hagyomány és identitás [Tradition und Identität]. In: Csonka-Takács Eszter (szerk.): Szellemi kulturális örökség — a megőrzés útjai. Tanulmányok a szellemi kulturális örökség megőrzéséről. Budapest: Európai Folklór Intézet, 12–18.

  Hoppál M , '', in Szellemi kulturális örökség — a megőrzés útjai , (2008 ) -.

 • 2010: A szellemi kulturális örökség megőrzése [Bewahrung des geistigen Kulturerbes]. (EFI Communicationes 23.) Budapest: Európai Folklór Intézet.

 • Horváth, Gyula 1995: A délnyugat-dunántúli szőlőhegyek szakrális építményeinek gazdaság- és kultúrtörténeti vonatkozásai [Wirtschafts- und kulturgeschichtliche Bezüge der Sakralbauten der südwesttransdanubischen Weinberge]. In: Cseri Miklós (szerk.): A Nyugat-Dunántúl népi építészete. Szentendre-Szombathely: Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum — Szombathelyi Savaria Múzeum, 363–380.

  Horváth G , '', in A Nyugat-Dunántúl népi építészete , (1995 ) -.

 • Hudák, Katalin - Horváth, Benő 2003: Koncepció kidolgozása a szőlőhegyek táji értékelésének egységesítéséhez [Konzeptionsausarbeitung zur Vereinheitlichung der landschaftlichen Bewertung der Weinberge]. www.kep.taki.iif.hu/file/Hudak_szolohegy.doc (10. 10. 2011.)

  Horváth B , '', in Koncepció kidolgozása a szőlőhegyek táji értékelésének egységesítéséhez , (2003 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Istvánovics, Márton 1979: Hagyomány [Tradition]. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon 2. Budapest: Akadémiai Kiadó, 393.

  Istvánovics M , '', in Magyar Néprajzi Lexikon 2 , (1979 ) -.

 • Karácsony Molnár, Erika - Tátrai, Zsuzsanna 2000: Adalékok a hagyományőrzés lehetőségeihez és módjaihoz a 21. század küszöbén [Beiträge zu den Möglichkeiten und Weisen der Traditionsbewahrung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert]. In: Cseri Miklós - Kósa László - T. Bereczki Ibolya (szerk.): Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum — Magyar Néprajzi Társaság, 645–676.

  Tátrai Z , '', in Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón , (2000 ) -.

 • Kecskés, Péter 1992: Présházak és pincék a Dél-Dunántúlon [Kelterhäuser und Keller in Südtransdanubien]. Ház és Ember 8. Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 167–203.

  Kecskés P , '', in Ház és Ember , (1992 ) -.

 • Kovács, Katalin 1985: A dunántúli szőlőhegyek betelepülése Zalaszántó példája alapján [Die Besiedelung der transdanubischen Weinberge am Beispiel von Zalaszántó]. Ethnographia XCVI. 329–336.

  Kovács K , 'A dunántúli szőlőhegyek betelepülése Zalaszántó példája alapján ' (1985 ) XCVI Ethnographia : 329 -336.

  • Search Google Scholar
 • Madarassy, László 1929: Magyar szüreti szokások [Ungarische Weinlesebräuche]. Ethnographia XL. 161–167.

  Madarassy L , 'Magyar szüreti szokások ' (1929 ) XL Ethnographia : 161 -167.

 • Mód, László - Simon, András 2002: A hajtástól az újborig. A szőlő és bor ünnepei Lendva-vidéken [Vom Trieb bis zum jungen Wein. Die Trauben- und Weinfeste im Lendva-Gebiet]. Lendva: Lendvai Magyar Nemzetiségi Müvelődési Intézet.

  Simon A , '', in A hajtástól az újborig. A szőlő és bor ünnepei Lendva-vidéken , (2002 ) -.

  • Search Google Scholar
 • 2005: A szőlő- és borgazdálkodás helyzete a Lendva-vidéken az 1990-es évektől [Die Lage der Weinanbauund Weinwirtschaft im Lendva-Gebiet seit den 1990er Jahren]. In: Schwarcz Gyöngyi - Szarvas Zsuzsa - Szilágyi Miklós (szerk.): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézete — MTA Társadalomkutató Központ, 363–378.

  Simon A , '', in Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken , (2005 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Mód, László - Simon, András (szerk.) 2011: Nemzeti identitás, kulturális örökség, emlékezet és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark / National Identity, Cultural Heritage, Memory and the Ópusztaszer National Heritage Park. Szeged: Solymossy Sándor Közhasznú Egyesület — SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

  '', in Nemzeti identitás, kulturális örökség, emlékezet és az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark / National Identity, Cultural Heritage, Memory and the Ópusztaszer National Heritage Park , (2011 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Nagy, Veronika 2000: A hagyomány ápolása és változása a mohai tikverőzésben [Pflege und Wandel der Tradition in der tikverőzés /d. i. „Hühnerschlagen”, ein Faschingsbrauch/ von Moha]. Ethnica II/4. Debrecen, 118–120.

  Nagy V , 'A hagyomány ápolása és változása a mohai tikverőzésben ' (2000 ) II Ethnica : 118 -120.

  • Search Google Scholar
 • Piróth, István 1998: Községi szellem a palackban, avagy modernizációs vonások a helyi társadalom önszerveződő folyamatában [Gemeinschaftsgeist in der Flasche, oder Modernisierungsbezüge im Selbstorganisierungsprozess der lokalen Gesellschaft]. In: Szücs Alexandra (szerk.): Hagyomány és modernizáció a kultúrában és a néprajzban. Budapest: Néprajzi Múzeum, 55–66.

  Piróth I , '', in Hagyomány és modernizáció a kultúrában és a néprajzban , (1998 ) -.

 • Pozsony, Ferenc 1998: Turizmus és népszokások [Tourismus und Volksbräuche]. In: Fejős Zoltán (szerk.): A turizmus mint kulturális rendszer. Budapest: Néprajzi Múzeum, 125–129.

  Pozsony F , '', in A turizmus mint kulturális rendszer , (1998 ) -.

 • Prosser-Schell, Michael 2009: Vom „dies sancti Urbani” zum „Orbán-napi borünnep” in Hajós. Geschichte und Transformationen des Urbanfestes aus volkskundlicher Perspektive. (Schriftenreihe des Johannes-Künzig-Instituts.) Freiburg: Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde.

  Prosser-Schell M , '', in Vom „dies sancti Urbani” zum „Orbán-napi borünnep” in Hajós. Geschichte und Transformationen des Urbanfestes aus volkskundlicher Perspektive , (2009 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Pusztai, Bertalan 2003: Megalkotott hagyományok és falusi turizmus [Konstruierte Traditionen und Dorftourismus]. In: Pusztai Bertalan (szerk.): Megalkotott hagyományok és falusi turizmus. A pusztamérgesi eset. Szeged: SZTE BTK Néprajzi Tanszék, 9–21.

  Pusztai B , '', in Megalkotott hagyományok és falusi turizmus. A pusztamérgesi eset , (2003 ) -.

  • Search Google Scholar
 • 2007: „Bajászlé”. Identitás, kanonizáció és márkázás a bajai népünnepélyen [„Bajaer Fischsuppe”. Identität, Kanonisierung und Markierung beim Volksfest von Baja]. In: Pusztai Bertalan - Neill Martin (szerk.): Turizmus, fesztiválok és helyi identitás. Halászléfőzés Baján. Edinburgh-Szeged: University of Edinburgh — SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 7–24.

  Pusztai B , '', in Turizmus, fesztiválok és helyi identitás. Halászléfőzés Baján , (2007 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Rátz, Tamara - Puczkó, László 2002: Goethe, Humbert és Odüsszeusz nyomában, avagy kulturális utak a turizmusban [Auf den Spuren Goethes, Humberts und Odysseus, oder kulturelle Straßen im Tourismus]. http://itthon.hu/site/upload/mtrt/Turizmus_Bulletin/02_03/Sz3.htm (18. 08. 2011.)

  Puczkó L , '', in Goethe, Humbert és Odüsszeusz nyomában, avagy kulturális utak a turizmusban , (2002 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Simon, András 2007: A település, a népi építészet és a gazdálkodás néhány vonása a dél-zalai szőlőhegyeken [Einige Bezüge von Siedlung, Volksbauweise und Wirtschaftung auf den Weinbergen Süd-Zalas]. Zalai Múzeum 16. Zalaegerszeg: Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 71–84.

  Simon A , '', in Zalai Múzeum , (2007 ) -.

 • 2012: Hagyomány, újítás, minőség. A szőlőfeldolgozás-mustnyerés technológiája. A dél-zalai példa [Tradition, Neuerung, Qualität. Die Technologie der Traubenaufarbeitung bzw. Mostgewinnung. Das Beispiel von Süd-Zala]. Szeged: Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék — Solymossy Sándor Közhasznú Egyesület.

 • Sugataghy, Anikó 2010: Mi a közös Máriában, a palócokban és a pálinkában? Tematikus utak Magyarországon [Was ist das Gemeinsame an Maria, den Palozen und dem Palinka? Thematische Straßen in Ungarn]. http://www.turizmusonline.hu/tt_itthon/cikk/tematikus_utak_magyarorszagon (18. August 2011.)

  Sugataghy A , '', in Mi a közös Máriában, a palócokban és a pálinkában? Tematikus utak Magyarországon , (2010 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Tantalics, Béla 2005: Szőlő- és borkultúra Lenti-Lendva térségében [Weinbau- und Weinkultur im Raum Lenti-Lendva]. Lenti: Lenti Honismereti Egyesület.

  Tantalics B , '', in Szőlő- és borkultúra Lenti-Lendva térségében , (2005 ) -.

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 • Cultural Studies SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Music SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.103
 • SJR Hirsch-Index (2018): 5

Language: English
Founded in 1950
Publication: One volume of four issues annually
Publication: biannually
Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 •  
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor-in-Chief: Ágnes Fülemile

Associate editor: Fruzsina Cseh; Zsuzsanna Cselényi

Review Editors: Csaba Mészáros; Katalin Vargha

Editorial Board

Click for the contact list

International Advisory Board

Click for the contact list

Further Credits

Translators: Elayne Antalffy; Zsuzsanna Cselényi; Michael Kandó

Layout Editor: Judit Mahmoudi-Komor

Cover Design: Dénes Kaszta

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu