View More View Less
 • 1 Gallery of Miskolc Rákóczi Ferenc str. 2 H-3526 Miskolc Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The change of system drastically transformed the functioning of society in Tokaj-Hegyalja, it placed the economic structure on new foundations and parallel with this there was also a change in the picture formed of the individual and collective action of economic actors. Within this there was also a revaluation of the role of the cooperatives that had played a determining role in Hegyalja for 150 years and grouped a broad stratum of producers. Under the combined influence of external and internal factors, judgement of the cooperatives has become ambivalent despite the fact that they have many positive qualities for small producers. This article examines the situation of the cooperatives in the period following the change of system from the viewpoint of economic anthropology. Based on interviews with producers in Hegyalja and data available on the economic organisations, a picture emerges of the economic attitude that now characterises this form of collective action.

 • Alkonyi, László 2003: Birtokok és borok: 2001–2002 [Estates and Wines: 2001–2002]. Budapest: Spread.

  Alkonyi L , '', in Birtokok és borok: 2001–2002 , (2003 ) -.

 • Brémond, Janine - Gélédan, Alain 2005: Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia [Little Encyclopaedia of Economics and Social Sciences]. Budapest: Napvilág Kiadó.

  Gélédan A , '', in Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia , (2005 ) -.

 • Harcsa, István - Kovách, Imre 1997: Farmerek és mezőgazdasági vállalkozók [Farmers and Agricultural Entrepreneurs]. In: Andorka, Rudolf - Kolosi, Tamás - Vukovich, György (eds.): Társadalmi riport, 1996 [Social Report, 1996]. Budapest: Tárki-Századvég, 101–135.

  Kovách I , '', in Társadalmi riport, 1996 , (1997 ) -.

 • Harcsa, István - Kovách, Imre - Szelényi, Iván 1994: A posztszocialista átalakulási válság a mezőgazdaságban és a falusi társadalomban [The crisis of post-socialist transformation in agriculture and rural society]. Szociológiai Szemle 3, 15–43.

  Szelényi I , 'A posztszocialista átalakulási válság a mezőgazdaságban és a falusi társadalomban ' (1994 ) 3 Szociológiai Szemle : 15 -43.

  • Search Google Scholar
 • Hőgye, István 1998: Egy hegyaljai sváb község, Hercegkút története [History of Hercegkút, a Swabian Community in Hegyalja]. Hercegkút: Hercegkút Község Önkormányzata.

  Hőgye I , '', in Egy hegyaljai sváb község, Hercegkút története , (1998 ) -.

 • Hunyadi, Attila 2007: A különböző szövetkezeti típusok és a szövetkezeti értékrend kialakulása [The different types of cooperatives and the emergence of cooperative values]. In: Somai, József (ed.): Szövetkezetek Erdélyben és Európában [Cooperatives in Transylvania and Europe]. Kolozsvár: Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 111–140.

  Hunyadi A , '', in Szövetkezetek Erdélyben és Európában , (2007 ) -.

 • Ihrig, Károly 1937: A szövetkezetek a közgazdaságban [The Cooperatives in the Economy]. Budapest: author’s own publication.

  Ihrig K , '', in A szövetkezetek a közgazdaságban , (1937 ) -.

 • Juhász, János 1988: Szövetkezeti modellek a magyar mezőgazdaságban [Cooperative Models in Hungarian Agriculture]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

  Juhász J , '', in Szövetkezeti modellek a magyar mezőgazdaságban [Cooperative Models in Hungarian Agriculture] , (1988 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Kovách, Imre 1994: A mezőgazdasági privatizáció társadalmi hatásai [Social impacts of the privatisation of agriculture]. In: Mészáros, József (ed.): Magyarország átalakulóban [Hungary in the Process of Change]. Budapest: Népjóléti Minisztérium.

  Kovách I , '', in Magyarország átalakulóban , (1994 ) -.

 • 1995: A mezőgazdasági privatizáció és a családi farmok jövője Közép- és Kelet-Európában [The privatisation of agriculture and the future of family farms in Central and Eastern Europe]. Korunk 5, 72–83.

 • Laki, Mihály -Szalai, Júlia 2004: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán [Entrepreneurs or Bourgeois? Ambivalences in the Economic and Social Situation of Big Entrepreneurs in Hungary at the Turn of the Millennium]. Budapest: Osiris Kiadó.

  Szalai J , '', in Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán , (2004 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Olson, Mancur 1987: Nemzetek felemelkedése és hanyatlása. Gazdasági növekedés, stagfláció és társadalmi korlátok [The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities]. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

  Olson M , '', in Nemzetek felemelkedése és hanyatlása. Gazdasági növekedés, stagfláció és társadalmi korlátok , (1987 ) -.

  • Search Google Scholar
 • 2001: A kollektív cselekvés logikája [The logic of collectice action]. In: Lengyel, György - Szántó, Zoltán (eds.) A gazdasági élet szociológiája [The Sociology of Economic Life]. Budapest: Aula Kiadó, 79–99.

  Olson M , '', in A gazdasági élet szociológiája , (2001 ) -.

 • Pozbai, Dezsőné 2005: Bodrogolaszi történetéhez [On the History of Bodrogolaszi]. Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Társaság

  Pozbai D , '', in Bodrogolaszi történetéhez , (2005 ) -.

 • Simó, Tibor 1983: A szőlő-, gyümölcstermelő szövetkezetek új modelljéről [The New Model of Grape- and Fruit-Growing Cooperatives]. Szövetkezeti Kutató Intézet, Közlemények 173. Budapest.

  Simó T , '', in A szőlő-, gyümölcstermelő szövetkezetek új modelljéről , (1983 ) -.

 • Simon, Sándor 2007: Nyugat-Európa legelterjedtebb szövetkezeti modelljei [The most widespread cooperative models in Western Europe]. In: Somai, József (ed.): Szövetkezetek Erdélyben és Európában [Cooperatives in Transylvania and Europe]. Kolozsvár: Romániai Magyar Közgazdász Társaság, 317–348.

  Simon S , '', in Szövetkezetek Erdélyben és Európában , (2007 ) -.

 • Szabó, Piroska 2005: Életstratégiák Nagyrákoson [Life strategies in Nagyrákos]. In: Schwarcz, Gyöngyi - Szarvas, Zsuzsa - Szilágyi, Miklós (eds.): Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken [Post-Peasant Traditions and Modernisation Aspirations in Hungarian Rural Areas]. Budapest: MTA Néprajzi Kutatóintézet, 285–293.

  Szabó P , '', in Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken , (2005 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Varga, Bálint 2000: Versenystratégiák a magyar borászatban [Competitive strategies in the Hungarian wine industry]. Borászati Füzetek X, 2, 11–16.

  Varga B , 'Versenystratégiák a magyar borászatban ' (2000 ) X Borászati Füzetek : 11 -16.

  • Search Google Scholar

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 • Cultural Studies SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Music SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.103
 • SJR Hirsch-Index (2018): 5

Language: English
Founded in 1950
Publication: One volume of four issues annually
Publication: biannually
Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 •  
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor-in-Chief: Ágnes Fülemile

Associate editor: Fruzsina Cseh; Zsuzsanna Cselényi

Review Editors: Csaba Mészáros; Katalin Vargha

Editorial Board

Click for the contact list

International Advisory Board

Click for the contact list

Further Credits

Translators: Elayne Antalffy; Zsuzsanna Cselényi; Michael Kandó

Layout Editor: Judit Mahmoudi-Komor

Cover Design: Dénes Kaszta

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu