View More View Less
 • 1 Institute of Ethnology of the Academy of Sciences of the Czech Republic Na Florenci 3 1 110 00 Praha 1 Czech Republic
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

This paper provides a contemporary perception of stereotypical ideas Czechs have about the Roma culture in the Czech Republic. The location of our research was the Ústí region in northern Bohemia that has the largest Roma population. Moreover, the research presents new faces of stereotypes in naming Roma in the Czech society. We discuss many aspects that provided the highest quantity of significant characteristics on which the ideology of anti-Gypsyism is based.

 • Allport, Gordon W. 2004: O povaze předsudků. [The Nature of Prejudice.] Praha, Prostor.

  Allport G. W. , '', in O povaze předsudků , (2004 ) -.

 • Cohn, Werner 2009: Cikáni. Praha, Slon.

  Cohn W. , '', in Cikáni , (2009 ) -.

 • Fraser, Angus 1998: Cikáni. [The Gypsies.] Praha, Lidové noviny.

  Fraser A. , '', in Cikáni , (1998 ) -.

 • Geist, Bohumil 1996: Sociologický slovník. [Dictionary of Sociology.] Prague, Victoria Publishing.

  Geist B. , '', in Sociologický slovník , (1996 ) -.

 • Heuss, Herbert 2000: Anti-Gypsyism Research: The Creation of a New Field of Study. In: Acton, Thomas (ed.): Scholarship and the Gypsy Struggle. Commitment in Romani Studies. Hertfordshire, University of Hertfordshire Press. 52–68.

  Heuss H. , '', in Scholarship and the Gypsy Struggle. Commitment in Romani Studies , (2000 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Jakoubek, Marek 2008: Cikáni a etnicita. Praha/Kroměříž, Triton.

  Jakoubek M. , '', in Cikáni a etnicita , (2008 ) -.

 • Krekovičová, Eva 1999: Medzi toleranciou a bariérami [Between Tolerance and Barrier]. Bratislava, Academic Electronic Press.

  Krekovičová E. , '', in Medzi toleranciou a bariérami , (1999 ) -.

 • 2001: Medzi autoobrazom a heteroobrazom. [Between auto-image and hetero-image.] In: Toncrová, M. - Uhlíková, L. (eds.): Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno, Etnologický ústav AV ČR. 17–36.

  Krekovičová E. , '', in Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů , (2001 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Nesvadbová, Libuše - Šandera, Jiří - Haberlová, Vera 2009: Romská populace a zdraví. [The Roma Population and Health.] Madrid, Česká republika - Národní zpráva.

  Haberlová V. , '', in Romská populace a zdraví , (2009 ) -.

 • Pečínka, Pavel 2009: Romské strany a politici v Evropě [The Roma Political Parties and Politicians in Europe]. Brno, Doplněk.

  Pečínka P. , '', in Romské strany a politici v Evropě , (2009 ) -.

 • Říčan, Pavel 1998: S Romy žít budeme — jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. 1. vyd [We will Live Together with Roma — It’s Question, How, History, the Current Situation, Roots of Problems, Hope of Common Future]. Praha, Portál.

  Říčan P. , '', in S Romy žít budeme — jde o to jak: dějiny, současná situace, kořeny problémů, naděje společné budoucnosti. 1. vyd , (1998 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Schneider, David J. 2005: The Psychology of Stereotyping. New York, Guilford Press.

  Schneider D. J. , '', in The Psychology of Stereotyping , (2005 ) -.

 • Socioklub 2008: Zmapování a analýza sociální situace romské komunity na území hl. m. Prahy. [Mapping and Analysis of the Social Situation of the Roma Community on the Territory of the City of Prague.] Praha, Elektronická verze publikace.

  '', in Zmapování a analýza sociální situace romské komunity na území hl. m. Prahy , (2008 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Šmahel, David 2012: Psychologie a internet [Psychology and Internet]. Praha, Triton.

  Šmahel D. , '', in Psychologie a internet , (2012 ) -.

 • Toncrová, Marta 2001: Reflexe Cikána v lidových písních českých zemí. [Image of the Gypsy in Folk Songs from the Czech Lands.] In: Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů [Ethnic Stereotypes in the Light of Other Social Sciences]. Brno, EÚ AV ČR. 37–48.

  Toncrová M. , '', in Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů , (2001 ) -.

 • 2006: Reflexe Cikána v lidových písních českých zemí [Reflection of “Gypsy” in the Songs of the Czech Lands]. Český lid 93(3): 225–242.

  Toncrová M. , 'Reflexe Cikána v lidových písních českých zemí ' (2006 ) 93 Český lid : 225 -242.

  • Search Google Scholar
 • Toncrová, Marta - Uhlíková, Lucie 2000: Svůj je svůj, cizí je cizí. Lidová rčení, pořekadla a přísloví ve světle etnických stereotypů. [Ours is Ours, Strange is Strange. Folk Sayings, Adages and Proverbs in the Light of Ethnic Stereotypes.] Český lid 87(2): 97–106.

  Uhlíková L. , 'Svůj je svůj, cizí je cizí. Lidová rčení, pořekadla a přísloví ve světle etnických stereotypů ' (2000 ) 87 Český lid : 97 -106.

  • Search Google Scholar
 • Uhlíková, Lucie 2005: Kulturní stereotypy v etnologii a v dalších společenských vědách. [Cultural Stereotypes in Ethnology and Other Social Sciences.] In: Tyllner, L. - Uherek, Z. (eds.): Kultura-společnost-tradice. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie [Culture — Society — Tradition. Papers of Ethnology, Folkloristic and Social-Cultural Anthropology]. Praha, EÚ AV ČR. 9–33.

  Uhlíková L. , '', in Kultura-společnost-tradice. Soubor statí z etnologie, folkloristiky a sociokulturní antropologie , (2005 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Zaorálek, Jaroslav 1963: Lidová rčení. [Folk Sayings.] Praha.

  Zaorálek J. , '', in Lidová rčení , (1963 ) -.

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 • Scimago Journal Rank (2019): 0.142
 • SJR Hirsch-Index (2019): 5
 • SJR Quartile Score (2019): Q2 Cultural Studies
 • SJR Quartile Score (2019): Q2 Music
 • SJR Quartile Score (2019): Q4 Demography

 

 • Scimago Journal Rank (2018): 0.103
 • SJR Hirsch-Index (2018): 5
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Cultural Studies
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Music
 • SJR Quartile Score (2018): Q4 Demography

Language: English
Founded in 1950
Publication: One volume of four issues annually
Publication: biannually
Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 •  
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

Subscribers can access the electronic version of every printed article.

Senior editors

Editor-in-Chief: Ágnes Fülemile

Associate editor: Fruzsina Cseh; Zsuzsanna Cselényi

Review Editors: Csaba Mészáros; Katalin Vargha

Editorial Board

Click for the contact list

International Advisory Board

Click for the contact list

Further Credits

Translators: Elayne Antalffy; Zsuzsanna Cselényi; Michael Kandó

Layout Editor: Judit Mahmoudi-Komor

Cover Design: Dénes Kaszta

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu