View More View Less
 • 1 SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék H-6722 Szeged Egyetem u. 2 Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

A total of twenty-six monuments were erected in Szeged in the interwar years and further five in its catchment area. They were paid for by individual donations, religious denominations, regiments, schools, associations (for example, the commemorative tablet to Heroic Firemen), or were commissioned by the city. Most were created from public contributions, or with the support of the municipality. At the unveiling ceremonies the speakers referred to the monuments as though they were altars where people could come to pray and gather strength. Because of their lasting nature the monuments would forever proclaim the heroism of the soldiers who took part in the First World War. Approaching the phenomenon from the angle of the civil-religion, collective memory, and places of remembrance, the author examines the subject in newspapers, denominational materials and the minutes of general assemblies in the interwar years. She selects as a particular example the Gate of Heroes (Szeged) that illustrates the predominant national view of history and the civil religion of the period.

 • Assmann, Jan 1999: A kulturális emlékezet. Atlantisz Könyvkiadó: Budapest.

  Assmann J. , '', in A kulturális emlékezet , (1999 ) -.

 • Audoin-Rouzeau, Stéphane - Becker, Annette 2006: 1914–1918. Az újraírt háború. L’Harmattan-Atelier: Budapest.

  Becker A. , '', in 1914–1918. Az újraírt háború , (2006 ) -.

 • Bakó László 1932: A Hazáért = Szegedi Új Nemzedék 30. Oktober 1932, XIV. Jg., Nr. 247. 6–7.

  Bakó L. , '', in A Hazáért , (1932 ) -.

 • Gerő András 2004: Képzelt történelem. Eötvös Kiadó-PolgART Kiadó: Budapest.

  Gerő A. , '', in Képzelt történelem , (2004 ) -.

 • Hankiss Elemér 1991: Nemzetvallás. In: Kovács Ákos (szerk.): Monumentumok az első háborúból. Corvina Kiadó: Budapest, 64–90.

  Hankiss E. , '', in Monumentumok az első háborúból , (1991 ) -.

 • L. Juhász Ilona 2010a: „Neveitek e márványlapon...” A háború jelei. Jelek a térben 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet: Komárom-Somorja.

  L. Juhász I. , '', in „Neveitek e márványlapon...” A háború jelei , (2010 ) -.

 • 2010b: Vaskatona, vaskorona, vasturul. A nemzeti áldozatkészség szobrai az első világháborúban. In: Liszka József (szerk.): Acta Ethnologica Danubia 12. Az Etnológiai Központ Évkönyve. Fórum Kisebbségkutató Intézet: Komárom-Somorja, 11–38.

 • Kovács Ákos 1991: „Emeljünk emlékszobrot hőseinknek!”. In: Kovács Ákos (szerk.): Monumentumok az első háborúból. Corvina Kiadó: Budapest, 104–124.

  Kovács Á. , '', in Monumentumok az első háborúból , (1991 ) -.

 • N. N. 1930: Szeged kegyelete a Hősök emlékünnepén = Délmagyarország 27. Mai 1930, VI. Jg., Nr. 118. 2.

  N. N , '', in Délmagyarország 27. Mai 1930 , (1930 ) -.

 • 1932: A volt 5. honvéd Bajtársi Szövetség hősi emlékmű leleplezési ünnepsége = Szegedi Napló 14. Mai 1932, VIII. Jg., Nr. 106. 3.

 • 1933: Szeged, az ország második városa máig sem áldozott a hősök emlékének = Szegedi Új Nemzedék 31. Oktober 1933, XV. Jg., Nr. 248. 3–4.

 • Osváth Tibor Ottó 1937: Porta Herorum = Szegedi Napló 30. Mai 1937, XIII. (LIX.) Jg., Nr. 118. 1.

  Osváth T. O. , '', in Szegedi Napló 30. Mai 1937, XIII. (LIX.) Jg., Nr. 118. 1 , (1937 ) -.

 • Palásthy Rezső 1932: Hősök emlékezetének napján = Szegedi Napló 15. Mai 1932, VIII. Jg., Nr. 107. 1.

  Palásthy R. , '', in Szegedi Napló 15. Mai 1932, VIII. Jg., Nr. 107. 1 , (1932 ) -.

 • Romsics Ignác 2008: Identitáspolitika és történelem. In: Romsics Ignác (szerk.): Történelem, történetírás, hagyomány. Tanulmányok és cikkek 2002–2008. Osiris Kiadó: Budapest, 267–274.

  Romsics I. , '', in Történelem, történetírás, hagyomány. Tanulmányok és cikkek 2002–2008 , (2008 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Shvoy Kálmán 1983: Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918–1945. Kossuth Kiadó: Budapest.

  Shvoy K. , '', in Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918–1945 , (1983 ) -.

 • Sinkó Katalin 1991: A nemzeti emlékmű és a nemzeti tudat változásai. In: Kovács Ákos (szerk.): Monumentumok az első háborúból. Corvina Kiadó: Budapest, 9–45.

  Sinkó K. , '', in Monumentumok az első háborúból , (1991 ) -.

 • Szabó Dániel 1994: A nemzeti áldozatkészség szobra (Avagy fából vaskatona) = Budapesti Negyed 2. Jg., Nr. 1 (3), Frühling 1994. http://epa.oszk.hu/00000/00003/00003/szabo.htm

  Szabó D. , '', in Budapesti Negyed 2. Jg., Nr. 1 (3) , (1994 ) -.