View More View Less
 • 1 Central European University, Budapest, Hungary
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The Castle of Regéc, located in what is today Northeastern Hungary, is one of the largest fortresses built at the turn of the 13th and 14th century. The fortified castle has a complex history; in the post-mediaeval era, several noble and aristocratic families owned it (among others, the Alaghy, Mágóchy, Esterházy, and Rákóczi families). As the Haban wares became increasingly popular in the 17th century in the western, northeastern, and eastern areas of the Carpathian Basin, this type of ceramic can be found at Regéc as well.

Besides the numerous small potsherds and stove tiles, a plate and many fragments of a unique type of floor brick have been excavated. The latter two objects were selected for the present study, which will perhaps show that besides the traditional art historical analysis of ceramics stored in museums or private collections, it is just as important to make comparative studies to evaluate the historical archaeological material.

The present study gives an introduction to the selected material. The Haban plate, dated to 1659 by its inscription, is a unique piece; similar types can be found in some collections. The type of decorated floor bricks is possibly the only identified masterpiece of Haban craftsmen among those that have been found in the region.

 • BALLA GabriellaRADVÁNYI Diána 2007: Néhány sor a habán kerámiatárgyak készítés-technikájáról. [A Few Lines on the Production Technique of Haban Ceramics.] In László RÉTI (ed.): Habán mítosz 1593–1738. Magyar magángyujtemények kincsei. [Haban Myth 1593–1738. Treasures of Hungarian Private Collections.] Exhibition catalogue of the Museum of Applied Arts. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BEGOVÁCZ RózsaIstván BURJÁNAndrea VÁNDOR 2008: Folk Art in Baranya. The Department of Ethnography of Janus Pannonius Museum, Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BENDA Borbála 2007: Az Erdody család 17. századi genealógiája. [17th Century Genealogy of the Erdody Family.] Turul, 80/4, 109125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BENDA BorbálaKOLTA András I 2008: Kutatások az Erdody család bécsi levéltárában. [Research in the Erdody Family Archive in Vienna.] Lymbus, 429460.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BUBRYÁK Orsolya 2013: Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdody-várkastély gyujteményei. [Family History and Outward Display. Collections of the Erdody Castle in Galgóc.] MTA BTK Institute of Art History, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BUNTA Magdolna 1973: Az erdélyi habán kerámia. [The Haban Ceramics of Transylvania.] Kriterion, Budapest.

 • CSENKEY Éva 1991: A budapesti Iparmuvészeti Múzeum “Leonardo”-csempéi. [The “Leonardo” Tiles of the Budapest Museum of Applied Arts.] Új Muvészet, 1991/2, 1315, 71.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DABÓCZI Dénes 2012: Habán kerámiák a Savaria Múzeum gyujteményében. [Haban Ceramics in the Collection of the Savaria Museum.] Savaria, a Vas Megyei Múzeumok Értesítoje [Savaria, Bulletin of Vas County Museums.] 35, 371389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DANKÓ, Katalin 2005: The Tiled Room at Sárospatak Castle. In Ibolya GERELYES (ed.): Turkish Flowers. Studies in Ottoman Art in Hungary. Hungarian National Museum, Budapest, 131142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EMODI Tamás 2002: A gyulafehérvári fejedelmi palota bokályos háza. [The Tiled Room in the Gyulafehérvár Prince’s Palace.] In Ibolya GERELYESGyöngyi KOVÁCS (eds.): A hódoltság régészeti kutatása. [Archaeological Research on the Period of Turkish Occupation.] Opuscula Hungarica III., Hungarian National Museum, Budapest, 317324.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • EMODI Tamás 2011: Adalékok az erdélyi késo reneszánsz fejedelmi palotabelsok muvészetéhez. [On the Art of Late Renaissance Princely Palace Interiors in Transylvania.] In Zsolt KOVÁCSEmese SARKADI NAGYAttila WEISZ (eds.): Liber Discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. [Festschrift for András Kovács.] Kolozsvár, 115138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ERNYEY József 1906: A habán majolika és az exulans cseh testvérek Magyarországon [Haban Majolica and the exiled Czech brothers in Hungary] Néprajzi Értesíto 7, No. 3–4, 307311.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GERVERS-MOLNÁR Vera 1971: A sárospataki bokályos ház. [The Sárospatak Tiled Room.] Folia Archaeologica, 22, 183217.

 • GIBER Mihály 2012: A regéci vár régészeti kutatása 2006–2011 között. [Archaeological Investigations on the Regéc Castle, 2006–2011.] In: Várak, kastélyok, templomok, [Fortresses, Castles, Churches.] February 2012, VIII, 1, 1215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIBER MihálySIMON Zoltán 2010a: A regéci vár 2009. évi feltárása. [Excavation of the Regéc Castle in 2009.] [A Castrum Bene Egyesület Hírlevele. Castrum 11. Newsletter of the Castrum Bene Association.] 2010/1, 7785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIBER MihálySIMON Zoltán 2010b: Regéc, vár. [Regéc Castle.] In Júlia KISFALUDI (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2009. [Archaeological Investigations in Hungary 2009.] Budapest, Office for Cultural Heritage –Hungarian National Museum, 2010, 324326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIBER MihálySIMON Zoltán 2012: Regéc, vár (Mogyoróska, regéci vár). [Regéc, Castle (Mogyoróska, Regéc Castle).] In Júlia KISFALUDI (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2010. [Archaeological Investigations in Hungary 2010.] Budapest, Office for Cultural Heritage –Hungarian National Museum, 2012, 289290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GIBER MihálySIMON Zoltán 2016: Regéc, vár. [Regéc Castle.] In Katalin WOLLÁK (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2011. [Archaeological Investigations in Hungary 2011.] Budapest, Gyula Forster National Centre for Cultural Heritage Management –Hungarian National Museum, Manuscript, expected date of publication: 2016.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYURICZA Anna 1992: Reneszánsz kályhacsempék Északkelet-Magyarországról. [Renaissance Stove Tiles from Northeastern Hungary.] Borsodi Kismonográfiák 37. Miskolc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • HOLL Imre 1966: Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda. Akadémiai Kiadó, Budapest.

 • KRISZTINKOVICH, Béla 1962: The Haban Pottery. Corvina, Budapest.

 • LANDSFELD, Herman 1950: Lidové hrncírství a dbánkarství. Praha.

 • MARCU ISTRATE, Daniela (ed.) 2009: Catedrala romano catolica si palatul episcopal din Alba Iulia. Arheologie si istorie. Catalog de expozitie. Alba Iulia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MELEGH Szabolcs 2003: A regéci vár birtoklástörténete. [The Possession History of the Castle of Regéc.] A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos Diákköri Közleményei [Communications of the Students’ Study Circle, Arts Faculty, University of Miskolc] I, 129144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MÓGA Sándor 2013: Regéc várrom helyreállítása. [Restoration of the Regéc Castle Ruins.] Muemlékvédelem 57/1, 4858.

 • PAJER, Jiri 2011: Anabaptist Faience from Moravia 1593–1620: Catalogue of Documents from Institutional and Private Collections. Etnos, Strá ž nice.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PATTANTYÚS Orsolya 2010: A “bokályos ház” mint audenciás szoba az erdélyi fejedelmi udvarokban. [The “Tiled Room” as Audience Room in the Princely Courts of Transylvania.] http://pattantyusceramics.files.wordpress. com/2012/02/bokalyoshaz1.pdf (accessed on 16 September 2013)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RADVÁNYI Diána 2011: A habánok kerámiamuvessége. [Ceramic Art of the Habans.] In László RÉTIDiána RADVÁNYI (eds.): A habánok kerámiamuvessége. [Ceramic Art of the Habans.] Novella, Budapest, 2533.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RÉTI László 2011: A szépséggé égetett hit. [Faith Fired to Beauty.] In László RÉTIDiána RADVÁNYI (eds.): A habánok kerámiamuvessége. [Ceramic Art of the Habans.] Novella, Budapest, 1523.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • RÉTI LászlóRADVÁNYI Diána 2011: A habánok kerámiamuvessége. [Ceramic Art of the Habans.] Novella, Budapest.

 • RIDOVICS ANNA 2008: A habán kerámia a 17. században. [Haban Ceramics in the 17th Century.] In Árpád MIKÓMária VERO (eds): Mátyás király öröksége 2. Tanulmányok. Késo reneszánsz muvészet Magyarországon (16-17. század). [Legacy of King Matthias 2. Studies. Late Renaissance Art in Hungary (16th–17th Century).] Hungarian National Gallery, Budapest, 8797.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ROMÁN János 1955: Sárospataki kerámia. [Sárospatak Ceramics.] Hungarian Folk Art. A Képzomuvészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON Zoltán 2000: A füzéri vár a 16-17. században. [The Füzér Castle in the 16th–17th Centuries.] Borsod-Abaúj-Zemplén megye régészeti emlékei I. [Archaeological Relics of Borsod-Abaúj-Zemplén County I.] Miskolc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON Zoltán 2001a: Jelentés a végekrol. [Report from the Borderlands.] Muemléklap, V./3–4, 2021.

 • SIMON Zoltán 2001b: Regéc, vár. [Regéc Castle.] In Klára MENTÉNYI (ed.): Muemlékvédelmi Szemle 2001. Budapest, 243244.

 • SIMON Zoltán 2002a: Regéc, vár. [Regéc Castle.] In Klára MENTÉNYI (ed.): Muemlékvédelmi Szemle 2002/2, 105107.

 • SIMON Zoltán 2002b: Regéc, vár. [Regéc Castle.] In Klára MENTÉNYI (ed.): Muemlékvédelmi Szemle 2002/2, 105107.

 • SIMON Zoltán 2003a: Regéc, vár. [Regéc Castle.] In Júlia KISFALUDI (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2000. [Archaeological Investigations in Hungary 2000.] Budapest, Office for Cultural Heritage –Hungarian National Museum, 197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON Zoltán 2003b: Regéc, vár. [Regéc Castle.] In Júlia KISFALUDI (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2001. [Archaeological Investigations in Hungary 2001.] Budapest, Office for Cultural Heritage –Hungarian National Museum, 207208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON Zoltán 2004a: Regéc, vár. [Regéc Castle.] In Júlia KISFALUDI (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2002. [Archaeological Investigations in Hungary 2002.] Budapest, Office for Cultural Heritage –Hungarian National Museum, 260.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON Zoltán 2004b: Regéc, vár. [Regéc Castle.] In Júlia KISFALUDI (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2003. [Archaeological Investigations in Hungary 2003.] Budapest, Office for Cultural Heritage –Hungarian National Museum, 277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON Zoltán 2005: Wall-tiles from Regéc Castle. In Ibolya GERELYES (ed.): Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary. Hungarian National Museum, Budapest, 2634.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON Zoltán 2007a: A regéci vár régészeti kutatása. [Archaeological Investigation of Regéc Castle.] Muemlékvédelem, LI./1, 1719.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON Zoltán 2007b: A regéci vár kutatásának eddigi eredményei. [Results to Date in Research on Regéc Castle.] A Castrum Bene Egyesület Hírlevele [Castrum 5. Newsletter of the Castrum Bene Association], 121126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON Zoltán 2007c: Regéc, vár. [Regéc, Castle.] In Júlia KISFALUDI (ed.): Régészeti kutatások Magyarországon 2006. [Archaeological Investigations in Hungary 2006.] Budapest, Office of Cultural Heritage –Hungarian National Museum, 264266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SIMON Zoltán 2008: Regéc, vár. [Regéc, Castle.] A Herman Ottó Múzeum Évkönyve [Yearbook of the Herman Ottó Museum] 47, 190.

 • SIMON Zoltán 2013: “Korai még a konty nekem...” Megjegyzések Móga Sándor regéci terveihez. [“It Is Too Early for Me to Wear a Bun...” Observations on Sándor Móga’s Plans for Regéc.” Muemlékvédelem LVII./1, 5964.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÓS István: 2003: A regéci vár tisztviseloi és lakóinak élete a 17. század elso felében. [Life of the Officials and Residents of Regéc Castle in the First Half of the 17th Century.] A Herman Ottó Múzeum Évkönyve [Yearbook of the Herman Ottó Museum] 42, 227264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SZABÓ András 1999: Alaghy Ferenc és Menyhért, Pácin birtokosai, 1590–1631. [Ferenc and Menyhárt Alaghy, Possessors of Pácin, 1590–1631.] Széphalom: a Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve [Széphalom: Yearbook of the Ferenc Kazinczy Society] 7, 1116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 1 0 0
Sep 2021 2 0 0
Oct 2021 2 0 0
Nov 2021 1 0 0
Dec 2021 4 0 0
Jan 2022 0 2 2
Feb 2022 0 0 0