View More View Less
 • 1 Archaeologist, Czech Republic, Strážnice
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Anabaptist settlements formed a specific enclave in the area of western Moravia, named “Horní dvory” in chronicles. They include Trstěnice (Stiegnitz), Tavíkovice (Teikovitz), Višňové (Wischenau), Skalice (Skalitz) and Čermákovice (Schermankowitz). According to written reports and archaeological finds, a settlement at Čermákovice, situated on the territory of the municipality of Horní Kounice, was in 2014 identified with Alinkov farmstead. The closed rectangular courtyard forms a unique preserved complex, comprising a main residential building, an adjacent residential building with a mill, and a row of farm buildings. In the main residential building, interior spaces were identified which served the needs of the Anabaptist community at Čermákovice as a whole.

 • BECK, Josef 1883: Die Geschichts-Bücher der Wiedertäufer in Oesterreich-Ungarn. Wien.

 • FRIEDMANN, Robert 1965: Die Schriften der Hutterischen Täufergemeinschaften. Gesamtkatalog ihrer Manuskriptbücher, ihrer Schreiber und ihrer Literatur, 15291667. Wien 1965.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FROLEC, Václav 1974: Lidová architektura na Morave a ve Slezsku. Brno.

 • HOSÁK, Ladislav 1934: Historický místopis zeme Moravskoslezské II (Znojemský kraj). Praha.

 • JAN, Libor 2000: Cermákovice 1270–2000. Z dejin vesnice na Moravskokrumlovsku. Cermákovice.

 • KRATOCHVÍL, Augustin 1913: Pohorelský okres. Vlastiveda moravská, Brno.

 • LANDGRAF, Adam 1779: Beschreibung des Habaner Strohdaches. Pressburg.

 • MENCL, Václav 1980: Lidová architektura v Ceskoslovensku. Praha.

 • PAJER, Jirí 2001: Novokrtenské fajánse ze Strachotína. Mikulov.

 • PAJER, Jirí 2006: Studie o novokrtencích. Strážnice. 2007: Archaeological Excavations of Anabaptist Ceramics in Moravia. In: Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 227250. Praha.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PAJER, Jirí 2009: Novokrtenci v úctech jihomoravských mest a mestecek. Jižní Morava 45, 2009, 171184.

 • PAJER, Jirí 2011a: K pocátkum novokrteneckých fajánsí na Morave (Poznatky z archeologického výzkumu v Tavíkovicích, okr. Znojmo). Jižní Morava 47, 2011, 5165.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PAJER, Jirí 2011b: Anabaptist Faience from Moravia 1593–1620. Catalogue of documents from institutional and private collections. Strážnice.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PAJER, Jirí 2015: Sídla novokrtencu na jihozápadní Morave. Jižní Morava 51, 2015, 98114.

 • PETER, KarlPETER, FranciscaGROSS, Paul S. (eds.) 1980: Der Gemein Ordnungen. Die Gemeindeordnungen der Hutterischen Brüder im 16ten und 17ten Jahrhundert. Reardan, Washington.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VLCKOVÁ, Simona 1988: Novokrtenské školství a jeho význam v kulture predbelohorské Moravy. Vlastivedný vestník moravský 40, 4555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WISWEDEL, Wilhelm 1940: Das Schulwesen der Hutterischen Brüder in Mähren. Archiv für Reformationsgeschichte 38, 3860.

 • ZIEGLSCHMID, A. J. F. 1943: Die älteste Chronik der Hutterischen Brüder. New York.