Author: Anna Eplényi1
View More View Less
 • 1 Szent István University, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

The article introduces ethnographically relevant aspects of landscape character and historic land use patterns for a better understanding of vernacular descriptions of landscape characteristics through the case study of Kalotaszeg (Cluj County, Transylvania, Romania). Eight topics are discussed based on hand-drawn site analysis maps and historic records: geomorphology and landform types of the Kalotaszeg terrain; water tributary system with mills; a drawn aerial model of zones; description of forest types and borderlands; history, typology and aesthetic issues of the lynchet system; landscape patterns like wooded pastures, orchards and vineyards; the results of analytical land use statistics and retrogressive analyses of landscape historical events and relicts; and finally a summary of the uniformity and diversity of Kalotaszeg and its zones.

 • Árvay, József 1943 A térszíni formák nevei Kalotaszegen [Landform Names in Kalotaszeg] Dolgozatok a Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetéből 9. Kolozsvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, BalázsFülemile, Ágnes 2004 Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen. Fejezetek a regionális csoportképzés történeti folyamatairól. [Society, Landscape Structure and Identity in Kalotaszeg. Chapters about the Historical Processes of Regional Group Formation]. Budapest: Akadémia Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Benigni, J. H. 1837 Handbuch der Statistik und Geograpie des Großfürstenthums Siebenbürgen. III. Heft — Geographie. Hermannstadt, 27.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dékány, István 1918 A földrajz tudományos módszere és ismerettana (A tájtényező a fejlődésben) [The Scientific Methods and Disciplines of Geography — The Landscape Factor in the Development]. Földrajzi Közlemények 46(1):122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eplényi, Anna 2012a Egyedi tájértékek és reliktum tájelemek változásainak retrogresszív tájanalízise — Kalotaszeg példáján [Retrogressive Analysis of Relict Landscape Elements of Kalotaszeg]. In Füleky, György (ed) A táj változása a Kárpát-medencében: Történelmi emlékek a tájban, IX. Tájtörténeti Konferencia, Keszthely 2012. Június 26–28. [Landscape Changes in the Carpathian Basin — Historic Monuments in the Landscape, 9th Conference on Landscape History, Keszthely, 26–28 June, 2012], 240250. Gödöllő: Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eplényi, Anna 2012b A kalotaszegi agroteraszoknak — mint a tájmintázat legjellemzőbb karakterelemének –, mikrodomborzati, tájesztétikai és tájtörténeti vizsgálata [The Landform Modelling, Landscape Aesthetical and Historical Analysis of Kalotaszeg’s Lynchet-system as the Most Characteristic Element of Landscape Pattern] In Füleky, György (ed) A táj változása a Kárpátmedencében: Történelmi emlékek a tájban, IX. Tájtörténeti Konferencia, Keszthely 2012. Június 26–28. [Landscape Changes in the Carpathian Basin — Historic Monuments in the Landscape, 9th Conference on Landscape History, Keszthely, 26–28 June, 2012], 250260. Gödöllő: Környezetkímélő Agrokémiáért Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eplényi, Anna 2013 Kalotaszeg tájkarakter-elemzése [The Landscape Character Analysis of Kalotaszeg Region]. Unpublished PhD dissertation, Budapest: Corvinus University Doctoral School of Landscape Architecture and Landscape Ecology. http://phd.lib.uni-corvinus.hu/676/1/Eplenyi_Anna.pdf (Accessed May 28, 2017.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eplényi, Anna 2015a Garden-fragments: Garden Design and Historical Landscape Heritage in Călata Region. Transylvania Nostra Journal 1):2032.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eplényi, Anna 2015b Patterns of Landscape. 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat 37:2245.

 • Eplényi, AnnaKardeván-Lapis, Gergely 2011 The Beauty of Lynchets — Traditional Agricultural Terraces in Vernacular Landscapes and Contemporary Landforms as Representation of High Aesthetical Value. In ECLAS Conference Abstracts Ethics/Aesthetics 165166. Sheffield.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Eplényi, AnnaFrohmann, Erwin 2011 Lynchets — Ackerterrassenlandschaften in Rumänien — Die landschaftsprägenden Ackerterrassen in Kalotaszeg. Zoll+ Österreichische Schriftenreihe für Landschaft und Freiraum 21):6266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fairclogh, GrahamRippon, Stephen (eds) 2002 Europe’s Cultural Landscape: Archaeologists and the Management of Change. Exeter: Europae Archaeologiae Consilium.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fichtel, Johann 1780 Ehrenreich: Beytrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. Nürnberg.

 • Fodor, Ferenc 1938 Tájéletrajzi tanulmányok a Jászságban [Landscape Biography Essays of Jászság]. Földrajzi Közlemények 66 (6–7):141158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hála, József 1995 Kőbányászat és kőfaragás a Kalotaszegi Magyarvistán [Stone Quarries and Stonework at Magyarvista]. Életmód és tradíció 7. Ásványok, kőzetek, hagyományok [Historical and Ethnographical Studies No.7: Minerals, Rocks and Traditions], 158188. Budapest: MTA BTK NTI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kabai, Róbert 2010 Skócia tájkarakter felmérése és az eredmények gyakorlati hasznosítása [Landscape Character Assessment in Scotland and its Practical Adaptations]. Tájökológiai Lapok 1):97109.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaplan, RachelKaplan, Steven 1989 The Experience of Nature — A Psychological Perspective. Cambridge — New York — Melbourne: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MKSH [Royal Hungarian Statistical Office] (ed) 1897 A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági Statisztikája — I. [The Agricultural Statistics of the Hungarian Kingdom]. Budapest: Magyar Királyi Statisztikai Hivatal.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • MKSH [Royal Hungarian Statistical Office] 1914 Kolozs Vármegye adóközségeinek területe és kataszteri tisztajövedelme mívelési áganként és osztályonként, az 1909. évi V. T.-czikk alapján végrehajtott kataszteri kiigazítása után. [Survey of Cadastral Agrarian Income of Settlements of Kolozs County after the Cadastral Rectification of Land Registry in 1909]. Budapest: Magyar Királyi Statisztikai Hivatal.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Koch, AntalHofmann, Károly 1889 Magyarázatok a Magyar Korona Országainak Részletes Földtani Térképéhez: Bánffy-Hunyad Vidéke, 18. zóna/XXVIII. lap, Kolozsvár Vidéke, 18. zóna/XXIX. lap (1:75,000) [Explanations to the Detailed Geographic Maps of Hungarian Kingdom, Section Map of Bánffy-Hunyad and Kolozsvár Vicinity]. Budapest: Magyar Királyi Földtani Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kós, Károly 1999 Népi földművelés Kalotaszegen (1944-es doktori disszertációjának kiadása) [Traditional Agriculture of Kalotaszeg, Publication of PhD from 1944]. Debrecen: Győrffy István Néprajzi Társulat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Konkoly-Gyúró, Éva (ed) 2010 Határon átívelő tájak karaktere — A Fertős-Hanság medence és Sopron térsége [Landscape Character of Cross Border Landscapes — of Fertő-Hanság Basin and the Region of Sopron]. Sopron: Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezet és Földtudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Miháltz, István 1926 Adatok Kalotaszeg morfológiájához [Data for the Morphology of Kalotaszeg]. Földrajzi Közlemények. 56 (7–8):144153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ode, ÅsaTveit, MariFry, Gary 2008 Capturing Landscape Visual Character Using Indicators: Touching Base with Landscape Aesthetic Theory. Landscape Research 33 (1) 89117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, AttilaPéntek, János 1985 Ember és növényvilág — Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete [Man and Flora — The Vegetation and Ethnobotany of Kalotaszeg]. Bukarest: Kriterion.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Rippon, Stephen 2004 Historic Landscape Analysis — Deciphering the Countryside. York: Council of British Archaeology.

 • Schafarzik, Ferenc 1904 A Magyar Korona Országainak területén létező kőbányák részletes ismertetése [Detailed Description of Quarries of the Hungarian Kingdom]. Budapest: Magyar Királyi Földtani Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sebestyén, Kálmán 2001 Kalotaszegi régi malmok [Old Mills of Kalotaszeg]. Honismeret. 29 (1):9198.

 • Szabó T. Attila 1942 Kalotaszeg helynevei [Place Names of Kalotaszeg]. Kolozsvár, Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet.

 • Swanwick, Cary 2002 Landscape Character Assessment — Guidance for England and Scotland. Edinburgh: The Countryside Agency & Scottish National Heritage.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Takács, Péter 2006 [1842] Kolozs vármegyei parasztvallomások 1820-ból (Conscriptio Czirakyiana) [Confessions of Peasants from 1820, Kolozs County (Conscriptio Czirakyana)] Debrecen: Erdély-történeti Alapítvány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Téglási Ercsei, József 2006 Felelet a’ Kalataszeg vázolatára irtt kijavító ás potló birálatra, 1842 [Answer to the Critique of ‘Sketch of Kalataszeg’, 1842]. In Hála, József (ed) Kalataszeg vázolata [Sketch of Kalataszeg] 52. Marosvásárhely: Mentor.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Teleki, Pál 1996 [1917] A földrajzi gondolat története [History of the Geographical Concept] Budapest: Kossuth Kiadó.

 • Tulogdy, János 1944 Kalotaszeg földrajza [Geography of Kalotaszeg]. Kolozsvári Szemle. 3 (2): 113123.