Author: Béla Borsos1
View More View Less
 • 1 University of Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Gyűrűfű, a small village in Zselic, South-Transdanubia depopulated in the 1970s, is the site of an eco-village experiment since 1990. In addition to some of the physical aspects of the project not covered earlier on, this paper deals with the human ecological features of the new community. Social-anthropological considerations such as community development, social background of the participants, the Communist past, which all are determining factors of the social model emerging on site, are discussed from the systems theoretical perspective which states that certain properties of a subsystem are always defined by the superimposed supersystem, both in physical geography and social organisation. The resulting tensions stretched social cohesion in the past 10–15 years, but new developments such as creating jobs by modern telecommunication means and achieving energy independence through the deployment of solar panels and passive energy conservation solutions off-set for these difficulties. The future of the experiment depends very much on three factors: generation change, immigration/emigration and conflict resolution.

 • Andrásfalvy, Bertalan 2009 A gazdálkodás következtében végbement földfelszín változások vizsgálata a Kárpát medencében [Studying Farming Induced Geomorphological Changes in the Carpathian Basin]. In Andrásfalvy, BertalanVargyas, Gábor (eds) Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében [Anthropogenic Changes in the Carpathian Basin], 919. Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Babai, DánielMolnár, ÁbelMolnár, Zsolt 2014 „Ahogy gondozza, úgy veszi hasznát”. Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás a Gyimesben [Traditional Ecological Knowledge and Land Use in Gyimes (Eastern Carpathians)]. Budapest — Vácrátót: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet — MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bang, Jan Martin 2005 Ecovillages. A Practical Guide to Sustainable Communities. Gabriola Island, VA Canada: New Society Publishers.

 • Borsos, Balázs 2005 Elefánt a hídon [Elephant on the Bridge]. In Borsos, Balázs: Elefánt a hídon. Gondolatok az ökológiai antropológiáról [Elephant on the Bridge. Thinking of Ecological Anthropology], 135141. Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsos, Béla 2003 Azok a bizonyos könnyű léptek I. Ökológia és rendszerelmélet [Those Light Steps I. Ecology and Systems Theory]. Budapest: L’Harmattan.

 • Borsos, Béla 2005 Alternatív energetikai megoldások lehetőségei a fenntartható településfejlesztés vidéki példáin: Gyűrűfű – esettanulmány [Potentials of Alternative Energy Use in Rural Examples of Sustainable Settlement Development. Gyűrűfű – a Case Study]. In Tanulmányok Tóth József tiszteletére [Studies In Memoriam József Tóth ], 111120. Pécs: PTE Földrajzi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsos, Béla 2006 Jogszabályi környezet és kisléptékű fenntartható településfejlesztés Magyarországon 1989 és 2004 között [Legal Environment and Small Scale Sustainable Settlement Development in Hungary between 1989 and 2004]. In Földrajzi tanulmányok a pécsi doktoriskolából V. [Geographic Studies from the Pécs Doctoral School V.], 2535. Pécs: PTE Földrajzi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsos, Béla 2009 Systems Theory and Ecological Settlement Design. A Pilot Project in Rural Hungary. Hungarian Studies 23 (2):175194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsos, Béla 2013a Az ökofalvak közösségi és rendszerelméleti vonatkozásai [Aspects of Community and System Theory in Relation to Ecovillages]. Néprajzi Látóhatár 3):1030.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsos, Béla 2013b The Eco-Village Concept in a Model Experiment in South-West Hungary. Journal of Settlement and Spatial Planning 4 (1):6976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsos, Béla 2014 A Practical Guide to Integrated Land Management Methods. Methods Intended to Improve Land Use and Water Management Efficiency in the Floodplains of the Tisza Basin. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsos, Béla 2016 Az új Gyűrűfű. Az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település- és vidékfejlesztésben [The New Gyűrűfű. The Ecovillage Concept and its Place in the Sustainable Settlement Development]. Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borsos, BélaMunkácsy, Béla 2014 Locality, Mobility and Energy Sustainability in Settlement Planning. Locality and the (un)Sustainable Settlements. Geographical Locality Studies 2 (1):304325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brown-Hansen, JaimeMarantz, Yael 2017 Nature’s Secret to Evolutionary Success. GEN Newsletter, Editorial 7 March https://ecovillage.org/community/ (accessed March 14, 2017.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdélyi, DánielBorsos, BélaRitter, Krisztián 2014 Alternatives for Small Conventional Rural Communities through the Example of the Gyűrűfű Ecovillage. The 6th Edition of the International Conference Rural Space and Local Development Peripheral Rural Areas between Certain Existence and Uncertain Development July 23–27, 2014. Cluj-Napoca — Izvoarele — Jidvei — Cetatea de Baltă ROMANIA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdősi, Ferenc 2004 Európa közlekedése és a regionális fejlődés [Transportation in Europe and Regional Development]. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, Judit 2009 „Meghalt Gyűrűfű – éljen Gyűrűfű.” Egy jelképpé vált falu-történet (újra) hasznosítása [“Gyűrűfű is Dead, Long Live New Gyűrűfű!” (Re)-Using of a Symbolic Village-Story]. Tabula 12 (1):7594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, Judit 2012 „Mindenek anyját énekelem, Gaiát, a szilárdat.” Vallás, hit és spiritualitás a magyar ökofalvakban [“I Chant the Mother of All, Gaia, the Solid.” Religion, Faith and Spirituality in the Hungarian Eco-Villages]. In Barna, GáborPovedák, Kinga (eds) Vallás, közösség, identitás [Religion, Community, Identity], 279293. Szeged: [SZTE BTK] Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farkas, Judit 2014 „Kicsi kis hősök”. Az ökofalu-mozgalom története és gyökerei [“Small Heroes.” The History and Roots of the Ecovillage-Movement]. Kovász 18 (1–4):4366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gorelik, George 1975 Principal Ideas of Bogdanov’s Tektology. The Universal Science of Organisation. General Systems 20:315.

 • Gyulai, Iván 2009 Fenntartani a fenntarthatatlant [To Sustain which is Unsustainable]. In Kóródi, Mária (ed) Az erőszak kultúrája. Fenntartható-e a fejlődés? [The Culture of Violence. Is Development Sustainable?], 135159. Budapest: Pallas.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Joubert, KoshaDregger, Leila (eds) 2015 Ecovillage. 1001 Ways to Heal the Planet. Axminster, Devon: Triarchy Press Ltd.

 • Marten, Gerald G. 2001 Human Ecology. Basic Concepts for Sustainable Development. London — Sterling, VA: Earthscan.

 • Mollison, Bill 1990 Permaculture. A Practical Guide for a Sustainable Future. Washington: Island Press.

 • Sale, Kirkpatrick 1991 Dwellers in the Land. The Bioregional Vision. New York: New Society Publishers.

 • Takács-Sánta, András 2008 Bioszféra-átalakításunk nagy ugrásai [Big Leaps in Our Transformation of the Biosphere]. Budapest: L’Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, AnnaSaláta, DénesZlinszky, AndrásBiró, MariannaVityi, AndreaMolnár, Zsolt in press: From Farm Scale to Country Scale. Investigation of the High Nature and Cultural Value Wood Pastures in Hungary, Central Europe. Agroforestry Systems. https://link.springer.com/journal/10457

  • Search Google Scholar
  • Export Citation