Author:
Dániel Bárth Eötvös Loránd University

Search for other papers by Dániel Bárth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Using contemporary documents, the study presents the story of a scandalous exorcism that took place in 1726-27. At the heart of the Csíkszentgyörgy (Ciucsângeorgiu) case is the local parson and a non-local “possessed” woman. The supreme church authority sought to figure out the details of the months-long case retroactively through testimonies and the correspondence of the priests involved. The demonically possessed woman upset the entire village community. In many respects, the priest became “obsessed” with the case and the woman. For his exorcism, he used methods found in alternative European manuals that were by then banned in the Church. The woman’s prophecies and reports of the afterlife were taken seriously not only by the priest, but also by the wider village community. The sexual fervor of the woman did not leave the young men guarding her at night – as well as the parson himself – unaff ected. The Church authorities ultimately sought to clarify the circumstances of the woman’s pregnancy, and especially the priest’s role in it. Although there is no judgment to be found in church sources, all traces of the Padre later disappear.

In keeping with the trends of narrative history, beyond the “thick description” of the case, the author undertakes less contextualization than usual. The case is undoubtedly edifying in terms of the history of Roman Catholic exorcism in Hungary; it presents significant documentation of contemporary religious and folk demonology, contains the early traces of subsequent folk beliefs, and raises a number of cultural-historical issues (in regard to sexuality and love).

 • Almond, Philip C. 2004 Demonic Possession and Exorcism in Early Modern England. Contemporary Texts and Their Cultural Contexts. Cambridge: Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Amorth, Gabriele 2005 Egy ördögűző tapasztalata [The Experience of an Exorcist]. Budapest: Ecclesia.

 • Bárth, Dániel 1999 Asszonyavatás [Initiation of a New Wife]. Ethnographia 110:359-398.

 • Bárth, Dániel 2008 Exorcizmus és erotika. Egy XVIII. századi székelyföldi ördögűzés szokatlan körülményei [Exorcism and Eroticism. The Unusual Cisrcumstances of an 18th-century Exorcism in Székelyland]. Kecskemét: BKMÖ Múzeumi Szervezete. Libelli Transsilvanici 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárth, Dániel 2010 Benedikció és exorcizmus a kora újkori Magyarországon [Benediction and Exorcism in Early Modern Hungary]. Budapest-Pécs: L'Harmattan-PTE Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék. Fontes Ethnologiae Hungaricae IX.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárth, Dániel 2016 A zombori ördögűző. Egy 18. századi ferences mentalitása [An Exorcist from Zombor. The Mentality of an 18th-century Franciscan Monk]. Budapest: Balassi. Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából 3.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Burke, Peter 2001 History of Events and the Revival of Narrative. In Burke, Peter (ed.) New Perspectives on Historical Writing, 283-300. Second Edition. Cambridge: Polity Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clark, Stuart 1997 Thinking with Demons. The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe. Oxford: Oxford University Press.

 • Czövek, Judit 1987 Halottlátók a magyar néphagyományban [Seers in Hungarian Folk Tradition]. Debrecen: DE Néprajzi Tanszék.

 • Daxelmüller, Christoph 1984 Exorzismus. In Ranke, Kurt et alii (Hrsg.) Enzyklopedie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung IV 664-674. Berlin - New York: Walter de Gruyter.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dinzelbacher, Peter 1996 Angst im Mittelalter. Teufels-, Todes- und Gotteserfahrung: Mentalitätsgeschichte und Ikonographie. Paderborn - München - Wien - Zürich: Ferdinand Schöning.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ernst, Cécile 1972 Teufelaustreibungen. Die Praxis der katholischen Kirche im 16. und 17. Jahrhundert. Bern: Hans Huber Verlag.

 • Ferber, Sarah 2004 Demonic Possession and Exorcism in Early Modern France. London - New York: Routledge.

 • Ferenczi, Sándor 2009 A gyulafehérvári (erdélyi) főegyházmegye történeti papi névtára [The Historical Clerical Directory of the Archdiocese of Alba Iulia (Transyvlania)]. Budapest - Kolozsvár: Szent István Társulat - Verbum.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Franz, Adolph 1909 Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter. I-II. Freiburg im Breisgau: Herder.

 • Heiler, Friedrich 1961 Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart: W. Kohlhammer.

 • Imreh, István - Pataki, József 1992 Kászonszéki krónika 1650-1750 [The Chronicles of Kászonszék, 1650-1750]. Budapest - Bukarest: Európa - Krietrion.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona, Lajos 1902 XVII. századbeli ördögűző könyvecske [A 17th-century Exorcism Booklet]. Ethnographia XIII:60-70, 103-111.

 • Keszeg, Vilmos 2003 Történetek a lüdércről [Stories of the Incubus]. In Czövek, Judit (ed.) Imádságos asszony. Tanulmányok Erdélyi Zsuzsanna tiszteletére [A Prayerful Woman. Studies in Honor of Zsuzsanna Erdélyi], 146-167. Budapest: L'Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, András 1998 Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák [Witches, Charlatans, Wheat-wreathed Lechers]. Bukarest - Kolozsvár: Kriterion.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komáromi, Tünde 2007 Cipő és talizmán. Egy megszállott fiatalember története [The Shoe and the Talisman. The Story of a Possessed Young Man]. In Pócs, Éva (ed.) Maszk, átváltozás, beavatás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Mask, Transformation, Initiation. Interdisciplinary Approaches to Religio- Ethnological Concepts.], 448-468. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről V

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, András - Kovács, Zsolt 2002 Erdélyi római katolikus egyházlátogatási jegyzőkönyvek és okmányok I. 1727-1737 [Records and Documents of Church Attendance Among Roman Catholics in Transylvania I. 1727-1737]. Kolozsvár: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány. Erdélyi Művelődéstörténeti Források 1.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levack, Brian P. 2013 The Devil within. Possession and Exorcism in the Christian West. New Haven-London: Yale University Press.

 • Levack, Brian P. (ed.) 1992 Possession and Exorcism. New York - London: Garland.

 • Levi, Giovanni 2001 Egy falusi ördögűző és a hatalom [Power and a Village Exorcist]. Budapest: Osiris.

 • MB 1685 Manuale benedictionum, rituumque ecclesiasticorum tam intra, quam extra Ecclesias occurrentium. Ex ritualibus Romano, Constantiensi, aliarumque Dioecesium. Pro parochorum et sacerdotum omnium commodiore usu collectum. Editio tertia. Typis monasterii Einsidlensis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mengus, Hieronymus 1697a Flagellum daemonum, exorcismos terribiles, potentissimos et efficaces, remediaque probatissima, ac doctrinam singularem in malignos spiritus expellendos, facturasque et maleficia fuganda de obsessis corporibus complectens, cum suis benedictionibus, et omnibus requisitis ad eorum expulsionem. Accessit postremo pars secunda, quae Fustis daemonum inscribitur... Venetiis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mengus, Hieronymus 1697b Fustis daemonum, adjurationes formidabiles, potentissimas et efficaces in malignos spiritus fugandos de oppressis corporibus humanis. Ex sacrae apocalypsis fonte, variisque sanctorum patrum auctoritatibus haustus complectens... Venetiis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Midelfort, H. C. Erik 1992 Catholic and Lutheran Reactions to Demon Possession in the Late Seventeenth Century: Two Case Histories. In Levack, Brian P. (ed.) Possession and Exorcism, 135-160. New York - London: Garland.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Midelfort, H. C. Erik 2005 Exorcism and Enlightenment. Johann Joseph Gassner and the Demons of Eighteenth-Century Germany. New Haven - London: Yale University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Petrocchi, Massimo 1957 Esorcismi e magia nell'Italia del cinquecento e del seicento. Napoli: Libreria Scientifica.

 • Petzoldt, Leander 1990 Kleines Lexikon der Dämonen und der Elementargeister. München: Beck.

 • Pócs, Éva 1998 Transz és látomás Európa népi kultúráiban [Trance and Vision in the Folk Cultures of Europe]. In Pócs, Éva (ed.) Extázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Ecstasy, Dream, Vision. Interdisciplinary Approaches to Religio-Ethnological Concepts], 15-55. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről I.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócs, Éva 2001 Démoni megszállottság és ördögűzés a közép-kelet-európai népi hiedelemrendszerekben [Demonic Possession and Exorcism in the Folk Belief Systems of Central Eastern Europe]. In Pócs, Eva (ed.) Demonológi és boszorkányság Európában [Demonology and Witchcraft in Europe], 137-198. Budapest: Balassi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócs, Éva 2002 A magyar halottlátó és a keresztény Európa [The Hungarian Seer and Christian Europe]. In Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán [Hungarian Folk Beliefs at the Border of Central and Eastern Europe]. Válogatott tanulmányok I, 107-120. Budapest: L'Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócs, Éva 2003 Megszállottságjelenségek, megszállottságrendszerek. Néhány közép-keleteurópai példa [Phenomena of Possession, Systems of Possession. Some Central European Examples]. Népi kultúra - Népi társadalom XXI. 211-271.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócs, Éva 2005 Halottlátó [The Seer]. In Kőszeghy, Péter (EIC) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [Lexicon of Hungarian Cultural History] IV, 21-22. Budapest: Balassi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócs, Éva 2007 Lidérc [Incubus]. In Kőszeghy, Péter (EIC) Magyar Művelődéstörténeti Lexikon [Lexicon of Hungarian Cultural History] VII. 22-23. Budapest: Balassi.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócs, Éva (ed.) 1998 Extázis, álom, látomás. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Ecstasy, Dream, Vision. Interdisciplinary Approaches to Religio-Ethnnological Concepts]. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről I.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócs, Éva (ed.) 2008 Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Demons, Seers, Saints. Interdisciplinary Approaches to Religio-Ethnnological Concepts]. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről VI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Probst, Manfred 2008 Besessenheit, Zauberei und ihre Heilmittel Dokumentation und Untersuchung von Exorzismushandbüchern des Girolamo Menghi (1523—1609) und des Maximilan von Eynatten (1574/75—1631). Münster: Aschendorff. Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 97.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Romeo, Giovanni 2003 Esorcisti, confessori e sessualità femminile nell,Italia della controriforma. A proposito di due casi modenesi del primo Seicento. Firenze: Le Lettere.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ruggiero, Guido 2002 Machiavelli in Love. Sex, self and society in the Ital~ian Renaissance. Baltimore: The John Hopkins University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • STR 1625 Rituale Strigoniense, seu formula agendorum in admini strati one Sacramentorum, ac caeteris Ecclesiae publicis functionibus. Jussu, et authoritate illustrissimi ac reverendi s simi Domini Petri Pazmany, Archi- Episcopi Strigoniensis. Nunc recenter editum. In Aula Archiepiscopali. Posonii.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szacsvay, Éva 2002 Az ördögűzés református szabályozása 1636-ban (I.) [The Calvinist Regulation of Exorcism in 1636]. In Barna, Gábor - Kótyuk, Erzsébet (eds.) Test, lélek, természet. Tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből. Köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára [Body, Soul, Nature. Studies on the Vestiges of Folk Medicine. Festschrift for Tamás Grynaeus' 70th birthday], 79-92. Budapest - Szeged: SzTE Néprajzi Tanszék - Kairosz - Paulus Hungarus.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thomas, Keith 1921 Religion and the Decline of Magic. London: Routledge and Kegan Paul.

 • Tóth G., Péter 2008 Boszorkányok, kísértetek, ördögi megszállottak. Politikai látomások és boszorkányüldözés Erdélyben az 1580-as években [Witches, Ghosts, Demonic Possessions. Political Visions and Witch Hunt in Transylvania in the 1580s]. In Poes, Eva (ed.) Démonok, látók, szentek. Vallásetnológiai fogalmak tudományközi megközelítésben [Demons, Seers, Saints. Interdisciplinary Approaches to Religio-Ethnnological Concepts], 69-100. Budapest: Balassi. Tanulmányok a transzcendensről VI.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zutt, Jürgen (Hrsg.) 1922 Ergriffenheit und Besessenheit. Ein interdisziplinäres Gespräch über transkulturell-anthropologische und -psychiatrische Fragen. Bern - München: Franck.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q4)
Demography (Q4)
Music (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Music 101/167 (39th PCTL)
Cultural Studies 795/1203 (33rd PCTL)
Demography 117/135 (13th PCTL)
Scopus
SNIP
Demography 117/135 (13th PCTL)

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Cultural Studies (Q4)
Demography (Q4)
Music (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Music 77/153 (Q3)
Cultural Studies 630/1127 (Q3)
Demography 103/124 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 560 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 634 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)