View More View Less
 • 1 Independent researcher
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Along with 19th-century folklore material, church documents from the 18th and 19th centuries emphasize the Păscălia as a book used in bibliomancy. In this study, I aim to explore the originally allowed and designated functions of this writing, and to provide an explanation for why this book was associated with the world of bibliomancy in both folklore and in the officially sanctioned culture of the Uniate clergy from Transylvania. Furthermore, by focusing on the specific case of the Uniate vicar Ioan Halmaghi, who was educated in Roman-Catholic institutions, I set out to explore the attitude of the elite clergy toward this text, and to highlight how a corpus of pre-modern and un-Western knowledge was simply ejected into the sphere of magic and superstition.

 • Agârbiceanu, Ion 1982 Păscălierul. Nuvele. Povestiri vol. I. Bucharest: Minerva.

 • Agârbiceanu, Ion 1909 Părintele Vartolomei Bogdan [Father Vartolomei Bogdan]. Luceafărul 8(18). Sibiu.

 • Balteanu, Valeriu 2001 Dicționar de divinație populară românească [Dictionary of Romanian Popular Divination]. Bucharest: Paideia.

 • Bianu, Ioan - Hodoş, Nerva 1903 Bibliografia românească veche 1508-1830 [Romanian Early Bibliography] II. Bucharest: Romanian Academy Publishing House.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bianu, Ioan - Simionescu, Dan 1944 Bibliografia românească veche 1508-1830 [Romanian Early Bibliography] IV. Bucharest: Romanian Academy Publishing House.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bogdan-Duică, George 1893 Petru Maior. Un studiu biographic [Petru Maior. A biography]. Cernäuți: Remuald Schally.

 • Bunea, Augustin 1902 Petru PavelAron și Dionisie Novacovici. Blaj.

 • Burton Russel, Jeffrey 1972 Witchcraft in the Middle Ages. Ithaca & amp; Londra, Cornell University Press.

 • Cameron, Euan 2010 Enchanted Europe. Superstition, Reason, and Religion 1250-1750. Oxford University Press.

 • Candrea, I.-Aurel 1931 Dictionarul Enciclopedic Ilustrat „ Cartea Românească” [Illustrated Encyclopedic Dictionary]. Bucharest: Cartea Românească Publishing House.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cartojan, Nicolae 1974 Cărțile populare în literatură românească [Popular Literature in Romanian Literature] II. Bucharest: The Encyclopaedic Publishing House.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cartojan, Nicolae 1980 Istoria literaturii române vechi [History of Romanian Early Literature]. Bucharest: Minerva.

 • Coçbuc, George 1889 Pipăruș-Viteaz. Tribuna. Cluj-Napoca.

 • Coşbuc, George 1909 Superstițiuni păgubitoare ale poporului nostru. Descântecul și leacurile băbesti, duhurile necurate, vrăji și farmece, sărbători fără de rost [Our People's Damaging Superstitions. Chants and Old Wives' Remedies, Unclean Spirits, Spells and Charms, Pointless Holidays]. Bucharest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czégényi, Dóra 2014 A román pap hiedelemköre a magyar népi kultúrában [The Beliefs of the Romanian Priest in Hungarian Popular Culture]. In Czégényi, Dóra (ed.) A mágikus erejű pap. Szerepek és helyzetek. Emberek és kontextusok 11, 331-414. Societatea Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Darnton, Robert 2000 Marele masacru al pisicii și alte episoade din istoria culturală a Franței [The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History]. Iasi: Polirom.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Diaconovich, C. 1904 Enciclopedia Română [Romanian Encyclopaedia]. Sibiu: W. Kraft.

 • Docan, N. 1910 Despre elementele cronologice în documentele românești [Elements of Chronology in Romanian Documents]. Analele Academiei Române, 2nd series, vol. 32. Bucharest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dudaș, Florian 1974-1975 Un catalog de documente din secolul al XVIII-lea identificat în părțile ărandului [A collection of documents from eighteenth century discovered in Zărand region]. Sargetia 11-12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Duicu, Serafim 1986 Pe urmele lui Samuil Micu-Clain [Research about Samuil Micu-Clain]. Bucharest.

 • Dumitran, Daniel 2007 Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830) [An Age of Reforms. The Greek-Catholic Church from Transylvania during the Episcopacy of Ioan Bob (1782-1830)]. Cluj-Napoca: Argonaut.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Furtună, Dumitru 1915 Preoțimea romănească în secolul al XVIII-lea. Starea ei culturală și materială [Romanian Clergy from the Eighteenth Century]. Vălenii de Munte.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gaster, Moses 1883 Literatura populară română [Romanian Popular Literature]. Bucharest.

 • Gavriluță, Cristina 2008 Socioantropologia fenomenelor divinatorii [The Socialanthropology of Divination]. Iași: Institutul European.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Halmaghi, Ioan 2016 „...non sine dolore observare debui...". In Miskolczy, Ambrus (ed) Felvilágosodás és babonaság. Erdélyi néphiedelem-gyűjtés 1789-90-ben, 187-209. Budapest: L'Harmattan - Könyvpont.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Iorga, Nicolae 1902 Sate și preoți din Ardeal [Villagers and Priests from Transylvania]. Bucharest.

 • Iorga, Nicolae 2012 Istoria Bisericii Românești și a Vieții Religioase a Românilor [History of the Romanian Church and of Romanian Religious Life] II, Saeculum I.O., Bucharest, (published in 1908-1909).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jarnik, Ion Urban - Bârseanu, Andreiu 1895 Doine și strigături din Ardeal [Songs from Transylvania]. Brasov.

 • Jiga-Iliescu, Laura 2003 Prezeţa şi sensul semnelor zodiacale în cultura tradiţională românească, între oficial şi popular, scriere şi oralitate [Zodiacal signs in Romanian traditional culture between official and popular]. Studii şi comunicări de etnologie, Tomul 17:23-31. Bucharest: Imago.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keszeg, Vilmos 1996 A román pap és hiedelemköre a mezőségi folklórban [The Romanian Priest and His Beliefs in the Folklore of the Mezőség]. Ethnographia 107:335-369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Keszeg, Vilmos 2007 Interpreting a Case of Vitiation. In Lūse, Agita - Lázár, Imre (eds.) Cosmologies of Suffering: Post-communist Transformation, Sacral Communication, and Healing, 68-88. Cambridge Scholars Publishing. Crossing Boundaries in Times

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komáromi, Tünde 1996 Rontásformák Aranyosszéken. A gyógyító román pap [Forms of bewitchment in the Aries Valley. The Romanian Orthodox priest as a healer]. Néprajzi Látóhatár V(1-2):87-98.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Komáromi, Tünde 2010 Crossing Boundaries in Times of Personal Crisis: Seeking Help from Orthodox Clergy in Transylvania. In Valtchinova, Galia (ed.) Religion and Boundaries. Studies from the Balkans, Eastern Europe and Turkey, 155-166. Istanbul: The Isis Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laurian, August, Treboniu - Massimu, J.C. 1876 Dictionariulu Limbei Romane [Romanian Language Dictionary] II. Bucharest.

 • Lupaş, Ioan 1918 Istoria bisericească a românilor ardeleni [Church History of Transylvanian Romanians]. Sibiu.

 • Lupaş, Ioan 1921 Mitropolitul Andrei Șaguna [Metropolitan Andrei Șaguna]. Sibiu.

 • Marian, Simion Florea 2012 Înmormântarea la români. Studiu etnografic [Romanian Funerals. An Ethnographic Study]. Bucharest: Saeculum I.O. (first issued in 1892).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marica, George, Em., 1977 Studii de istoria și sociologia culturii româre ardelene din secolul al XLK-lea [Historical and Sociological Studies on Romanian Culture from Nineteenth Century Transylvania] I. Cluj: Dacia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meteş, Ștefan 1929 Viața bisericească a Românilor din Țara Oltului. Note istorice [The Religious Life of Romanians from Olt County]. Transilvania 60(6): 449464. Sibiu.

 • Miron, Greta Monica 2004 Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler și enoriași (1697-1782) [The Greek-Catholic Church from Transylvania. Clergy and Parishioners (1697-1782)]. Cluj-Napoca: Cluj University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nelson Burnett, Amy 2000 Basel's Rural Pastors as Mediators of Confessional and Social Discipline. Central European History 33(1): 6785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nicoara, Toader 1997 Transilvania la începuturile timpurilor modem (1680-1800). Societate rurală și mentalități collective [Early Modern Transylvania. Rural Society and Mentalities]. Cluj-Napoca: Dacia.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oestreich, Gerhard 1982 The Structure of the Absolutist State. In: Neostoicism and the Early Modern State. Cambridge Unviersity Press.

 • Ofrim, Alexandru 2001 Cheia şi psaltirea. Imaginarul cărţii în cultura traţiponală românească [The Key and the Psalter. Books in the Romanian Traditional Culture]. Paralela 45, Piteçti.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Păduraru, Mircea 2014 The Book Opening Practice in the Context of Romanian Vernacular Religion. An Ethnological Reading of Some Theological Landmarks. Literature, Discourse and Multicultural Dialogue II. 247-254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pamfile, Tudor 1915 Mitologie Românească II. Comorile [Romanian Mythology I The Treasures]. Bucharest.

 • Pócs, Éva 2004 Curse, Maleficium, Divination: Witchcraft on the Borderline of Religion and Magic. In De Blécourt, Willem - Davies, Owen (eds.) Witchcraft Continued. Popular Magic in Modern Europe, 174-190. Manchester University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Popea, Nicolae 1879 Archiepiscopul și mitropolitul Andreiu baron de Șaguna [Archbishop and Metropolitan Andrei Șaguna]. Sibiu.

 • Pop-Curşeu, Ioan 1982 Povești Ardelenești [Transylvanian Stories]. Bucharest: Minerva.

 • Pop-Curşeu, Ioan 2013 Magie și vrăjitorie în cultura română. Istorie, literatură, mentalități [Magic and Witchcraft in Romanian Culture. History, literature, mentalities]. Iași: Polirom-Cartea Românească.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Porter, Roy 1999 Witchcraft and Magic in Enlightenment, Romantic and Liberal Thought. In Ankarle, Bengt - Clark, Stuart (eds.) Witchcraft and Magic in Europe. The Eighteenth and Nineteenth Centuries, 191-283. Philadelphia: University of Pennsylvania.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Reinhardt, Wolfgang 1983 Zwang zur Konfessionalisierung? Prolegomena zu einer Theorie des konfessionallen Zeitalterst. Zeitschrift für historische Forschung 13:257-277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Șăineanu, Lazăr 1896 Dicționar Universal al Limbei Române [Universal Dictionary of Romanian Language]. Bucharest.

 • Schilling, Heinz 1988 Die Konfessionalisierung im Reich: Religiöser und gesellschaftlicher Wandel in Deutschland zwischen 1555 und 1620. Historische Zeitschrift 246:1-45.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sima, Grigore 1883 Negrea Păscălitorul. Familia 19(6). Oradea.

 • Şincai, Gheorghe 1964 Învățătură firească spre surparea superstiției norodului [A Natural Teaching Onto the Erosion of the Superstition of the Common Folk]. Bucharest: Scientific and Encyclopaedic Publishing House. (first issued in 1804-1808).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Stanca, Sebastian 1938 Viața și activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845) [The Life and Activity of Vasile Moga (1774-1845)]. Cluj.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ștrempel, Gabriel 1978-1992 Catalogul Manuscriselor Românești [Catalogue of Romanian Manuscripts]. Bucharest: Scientific and Encyclopaedic Publishing House.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Teodorescu-Kirileanu, G. 1904 Credinţi populare în cărţi bisericeşti [Popular beliefs regarding church books]. Șezătoarea nr. 6-7:81-87.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Thomas, Keith 1973 Religion and the Decline of Magic. Studies in Popular Beliefs in Sixteenth and Seventeenth-Century England. London: Penguin Books.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walker, Alicia 2015 Magic in Medieval Byzantium. In J. Collins, David (ed.) The Cambridge History of Magic and Witchcraft in the West from Antiquity to the Present. Cambridge University Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wigzell, Faith 1998 Reading Russian Fortunes: Print Culture, Gender and Divination in Russia from 1765. Cambridge University Press.

 • Igzell, Faith 1825 Lesicon românescu-latinescu-ungurescu-nemțescu [Romanian-Latin-Hungarian-German Lexicon] 1-2. Buda.

 • Igzell, Faith 1886 Calicul. Humor și satiră, IV, No. 5, Mai, Sibiu.

 • Igzell, Faith 1890 Calicul. Humor și satiră, X, No. 2, February, Sibiu.

 • Igzell, Faith 1894 Rândunica, I, No. 1-3, Sibiu.