Author:
Judit Balatonyi Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Search for other papers by Judit Balatonyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

In my writing, I examine the formation and transformation of the betrothal practices of the Roman Catholic Hungarian community of Gyimes based on the results of my fieldwork research from 2005 to 2016. Betrothal came into practice in the 1980s; prior to that, ethnographic sources only mention the ritual occasion of proposal. According to Roman Catholic church norms, the ring could not be worn before the church wedding; only newlyweds were allowed to put it on their finger. For a long time, they used borrowed rings for the blessing of the rings. I explore why it was important for young couples to buy or have their own precious metal wedding rings made, despite regulations that virtually prohibited, but certainly did not support, the pre-wedding wearing of rings. Why did ring wearing and betrothal itself become fashionable? I identify the ideologies and concepts that transformed the earlier rites and views and how they contributed to the popularity of wedding ring sets and companion rings offered by jewelers. I argue that an alternative betrothal rite, the act and ideology of the Csíksomlyó ring exchange, could have greatly contributed to betrothal and ring wearing becoming a common practice in Gyimes. Until the 1990s, this was a strategy adopted by the local community which, similarly to the secular, profane passage into womanhood or emergency baptism, offered an opportunity to exit marginal life situations.

 • Antal, Imre 1983 Udvarlás és leánykérés Gyimesben [Courtship and Proposal in Gyimes]. In Kos, Károly (ed.) Népismereti Dolgozatok, 141-149. Kolozsvár: Kriterion.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint, Sándor 1944 Boldogasszony vendégségében [Visiting with the Blessed Virgin]. Budapest: Veritas Könyvkiadó.

 • Bálint, Sándor 1977 Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok a hazai és középeurópai hagyományvilágból [Holiday Calendar. Marian Feast Days and Other Significant Holidays in Local and Central European Traditions]. I-II. Budapest: Szent István Társulat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint, Sándor 1983 Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom [Szeged-Alsóváros. Church and Society]. Budapest: Szent István Társulat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárth, Dániel 2005 Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon [Wedding, Christening, Initiation. The Church and Folk Culture in Early Modern Hungary]. Budapest: MTA-ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canonul Ortodoxiei I. (Canonul apostolic al primelor secole) 2008 Sibiu: Deisis - Stavropoleos. 909-1032.

 • Frauhammer, Krisztina 1999 Levelek Máriához. A máriakálnoki kegyhely vendégkönyve [Letters to Mary. The Guest Book of the Shrine in Máriakálnok]. (Devotio Hungarorum 6.) Szeged: JATE Néprajzi Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frauhammer, Krisztina 2009 Szemben a feledéssel. Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzés [The Opposite of Oblivion. A Comparative Analysis of the Guest Books of Hungarian Shrines]. (Kézirat, doktori disszertáció, Néprajz és Kulturális Antropológiai Tudományok Doktori Program, Európai Etnológia Doktori Program) http://doktori.btk.elte.hu/folk/nagynefrauhammerkrisztina/diss.pdf (accessed March 26, 2017)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gavrila, Vasile 2004 Cununia viaţă întru împărăţie. Bucureşti: Editura Fundaţia Tradţia Românească.

 • Hlatky, Mária 1938 A magyar gyűrű [The Hungarian Ring]. Budapest: Pallas Kiadó.

 • Howard, Vicki 2003 A 'Real Man's Ring': Gender and the Invention of Tradition. Journal of Social History XXXVI(4):837-856.

 • Kajári, Gabriella 2008 Az imaéletbe való belenevelődés Gyimesközéplokon [Inculcating Children with Prayer in Lunca de Jos]. In Pócs, Éva (ed.) "Vannak csodák, csak észre kell venni. “ Helyi vallás, néphit és vallásos folklór, 197-237. Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Káposztás, Béla 2008 Készület és ünneplés. A jegyeskurzus mint a házasságkötés ünneplésének minőségét alapozó és elmélyítő lelkipásztori alkalom [Preparation and Celebration. The Marriage Preparation Course as a Foundation of a Quality and Meaningful Wedding Celebration]. Proeconia 3:61-74.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mohay, Tamás 2009 A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány [The Pentecostal Pilgrimage in Csíksomlyó. History, Origin, Tradition]. Budapest: L'Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócs, Éva 2008 "Rajtunk is történt csoda." Beszélgetések és elbeszélések a természetfelettiről ["We Witnessed a Miracle." Conversations and Narratives about the Supernatural]. In Pócs, Éva (ed.) “Vannak csodák, csak észre kell "venni. “ Helyi vallás, néphit és vallásos folklór, 299-374. Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely, László 1997 Csíki áhítat. A csíki székelyek vallási néprajza [Devotion in Csík. The Religious Ethnography of Székelys in Csík]. Budapest: Szent István Társulat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vanca, Dumitru 1998 "Cununia" în secolul XVII în Transilvania. Consideraţii pe marginea Molitfelnicului de la Bălgrad (1689). Credinţa Ortodoxă IV(3-4):82-98.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Please, download the file from HERE

 

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts
 • CABELLS Journalytics

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
8
Scimago
Journal Rank
0.101
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q4)
Demography (Q4)
Music (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Music 101/167 (39th PCTL)
Cultural Studies 795/1203 (33rd PCTL)
Demography 117/135 (13th PCTL)
Scopus
SNIP
Demography 117/135 (13th PCTL)

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
7
Scimago
Journal Rank
0,1
Scimago Quartile Score Cultural Studies (Q4)
Demography (Q4)
Music (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Music 77/153 (Q3)
Cultural Studies 630/1127 (Q3)
Demography 103/124 (Q4)
Scopus
SNIP
0,000

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 560 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 634 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)