View More View Less
 • 1 Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Cross Mark

In my writing, I examine the formation and transformation of the betrothal practices of the Roman Catholic Hungarian community of Gyimes based on the results of my fieldwork research from 2005 to 2016. Betrothal came into practice in the 1980s; prior to that, ethnographic sources only mention the ritual occasion of proposal. According to Roman Catholic church norms, the ring could not be worn before the church wedding; only newlyweds were allowed to put it on their finger. For a long time, they used borrowed rings for the blessing of the rings. I explore why it was important for young couples to buy or have their own precious metal wedding rings made, despite regulations that virtually prohibited, but certainly did not support, the pre-wedding wearing of rings. Why did ring wearing and betrothal itself become fashionable? I identify the ideologies and concepts that transformed the earlier rites and views and how they contributed to the popularity of wedding ring sets and companion rings offered by jewelers. I argue that an alternative betrothal rite, the act and ideology of the Csíksomlyó ring exchange, could have greatly contributed to betrothal and ring wearing becoming a common practice in Gyimes. Until the 1990s, this was a strategy adopted by the local community which, similarly to the secular, profane passage into womanhood or emergency baptism, offered an opportunity to exit marginal life situations.

 • Antal, Imre 1983 Udvarlás és leánykérés Gyimesben [Courtship and Proposal in Gyimes]. In Kos, Károly (ed.) Népismereti Dolgozatok, 141-149. Kolozsvár: Kriterion.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint, Sándor 1944 Boldogasszony vendégségében [Visiting with the Blessed Virgin]. Budapest: Veritas Könyvkiadó.

 • Bálint, Sándor 1977 Ünnepi kalendárium. A Mária-ünnepek és jelesebb napok a hazai és középeurópai hagyományvilágból [Holiday Calendar. Marian Feast Days and Other Significant Holidays in Local and Central European Traditions]. I-II. Budapest: Szent István Társulat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint, Sándor 1983 Szeged-Alsóváros. Templom és társadalom [Szeged-Alsóváros. Church and Society]. Budapest: Szent István Társulat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárth, Dániel 2005 Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi kultúra a kora újkori Magyarországon [Wedding, Christening, Initiation. The Church and Folk Culture in Early Modern Hungary]. Budapest: MTA-ELTE Folklór Szövegelemzési Kutatócsoport.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Canonul Ortodoxiei I. (Canonul apostolic al primelor secole) 2008 Sibiu: Deisis - Stavropoleos. 909-1032.

 • Frauhammer, Krisztina 1999 Levelek Máriához. A máriakálnoki kegyhely vendégkönyve [Letters to Mary. The Guest Book of the Shrine in Máriakálnok]. (Devotio Hungarorum 6.) Szeged: JATE Néprajzi Tanszék.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frauhammer, Krisztina 2009 Szemben a feledéssel. Magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzés [The Opposite of Oblivion. A Comparative Analysis of the Guest Books of Hungarian Shrines]. (Kézirat, doktori disszertáció, Néprajz és Kulturális Antropológiai Tudományok Doktori Program, Európai Etnológia Doktori Program) http://doktori.btk.elte.hu/folk/nagynefrauhammerkrisztina/diss.pdf (accessed March 26, 2017)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gavrila, Vasile 2004 Cununia viaţă întru împărăţie. Bucureşti: Editura Fundaţia Tradţia Românească.

 • Hlatky, Mária 1938 A magyar gyűrű [The Hungarian Ring]. Budapest: Pallas Kiadó.

 • Howard, Vicki 2003 A 'Real Man's Ring': Gender and the Invention of Tradition. Journal of Social History XXXVI(4):837-856.

 • Kajári, Gabriella 2008 Az imaéletbe való belenevelődés Gyimesközéplokon [Inculcating Children with Prayer in Lunca de Jos]. In Pócs, Éva (ed.) "Vannak csodák, csak észre kell venni. “ Helyi vallás, néphit és vallásos folklór, 197-237. Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Káposztás, Béla 2008 Készület és ünneplés. A jegyeskurzus mint a házasságkötés ünneplésének minőségét alapozó és elmélyítő lelkipásztori alkalom [Preparation and Celebration. The Marriage Preparation Course as a Foundation of a Quality and Meaningful Wedding Celebration]. Proeconia 3:61-74.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mohay, Tamás 2009 A csíksomlyói pünkösdi búcsújárás. Történet, eredet, hagyomány [The Pentecostal Pilgrimage in Csíksomlyó. History, Origin, Tradition]. Budapest: L'Harmattan.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pócs, Éva 2008 "Rajtunk is történt csoda." Beszélgetések és elbeszélések a természetfelettiről ["We Witnessed a Miracle." Conversations and Narratives about the Supernatural]. In Pócs, Éva (ed.) “Vannak csodák, csak észre kell "venni. “ Helyi vallás, néphit és vallásos folklór, 299-374. Budapest: L'Harmattan Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely, László 1997 Csíki áhítat. A csíki székelyek vallási néprajza [Devotion in Csík. The Religious Ethnography of Székelys in Csík]. Budapest: Szent István Társulat.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vanca, Dumitru 1998 "Cununia" în secolul XVII în Transilvania. Consideraţii pe marginea Molitfelnicului de la Bălgrad (1689). Credinţa Ortodoxă IV(3-4):82-98.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation