View More View Less
 • 1 Hungarian Academy of Sciences, Budapest
 • | 2 Hungarian Academy of Sciences, Budapest
 • | 3 University of Szeged, Szeged
 • | 4 Hungarian Academy of Sciences, Budapest
 • | 5 Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Abstract

The history of the Hungarian-Slovenian border region is to be understood as socio-natural history: two co-evolving entities, society and nature have always been entangled in a web of connections and reciprocal influences. It is particularly true in this border area, where ecological diversity is the result of a century-long cultivation and correlating local lifestyles and economic strategies depend heavily on the ecological and climatic conditions of the region. In view of this interdependence, we aim to provide an in-depth analysis of both human and non-human agents in a region where ethnic, national, and state relations create a thickly interwoven fabric of human network with a background of a fairly uniform and intensively cultivated environment. By doing so, we would like to challenge the idea of Anthropocene as an overarching model and bring local images to the forefront. We argue that instead of Anthropocene, members of the local communities in this border region have entered an era in which they face difficulties acting as independent agents in their environment, since they have to rely on the mediation of state-funded institutions, such as the National/Regional Parks.

 • Ádám, László 1974 Nyugat-Dunántúl ősföldrajzi fejlődéstörténete [The Paleogeographic Evolution of Western Transdanubia]. Vasi Szemle 28(4):584602.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ambrus, AndrásBánkuti, KárolyKovács, Tibor 1995 Az Őrség szitakötő faunája (Odonata) [The Dragonfly (Odonata) Fauna of the Őrség]. Savaria – A Vas Megyei Múzeumok értesítője 22(2):4962.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Arias-Maldonado, Manuel 2015 Environment and Society: Socionatural Relations in the Anthropocene. London: springer.

 • Babai, DánielTóth, AntóniaSzentirmai, IstvánBiró, MariannMáté, AndrásDemeter, LászlóSzépligeti, MátyásVarga, AnnaMolnár, ÁbelKun, RóbertMolnár, Zsolt 2015 Do Conservation and Agri-Environmental Regulations Effectively Support Traditionally Small-Scale Farming in East-Central European Cultural Landscapes? Biodiversity and Conservation 24(13):33053327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bajuk Senčar, Tatiana 2015 The International Wildflower Festival and the Implementation of Sustainable Mobility as Touristic Practice. Traditiones 44(1):87116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balázs, Pál 2017 Az őrségi táj változásának és karakterének elemzése [Analysis of the Landscape Changes and Character of the Őrség]. (PhD dissertation). Sopron.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balázs, PálKonkoly-Gyuró, ÉvaBacsárdi, ValériaKirály, Géza 2012 A táj átalakulásának feltárása történeti térképelemzés és kérdőíves felmérés alapján az Őrségben és a Vendvidéken [Exploring Landscape Transformation through Historical Map Analysis and Questionnaire Survey in the Őrség and Vendvidék]. TransEcoNet project, project report (WP4, WP6). Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bálint, Zsolt 1994 Magyarország lepkéi a természetvédelem tükrében [The Butterflies of Hungary in the Scope of Nature Conservation]. Somogyi Múzeumok Közleményei 10: 182206. Kaposvár: A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, Lajos 1996 Adatok néhány inváziós növényfaj elterjedéséhez az Őrségi TK-ban és a kapcsolódó területeken [Data on the Spread of Certain Invasive Plants in the Őrség Nature Reserve and Related Areas]. Savaria – A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 23(2):297307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baranyai, Olga 2012 A változó Őrség fejlesztésének természeti és társadalmi alapjai [Natural and Social Bases for the Development of the Changing Őrség]. PhD dissertation. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola. Manuscript.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baranyai, OlgaBaranyai, Gábor 2013 Role of Rural Tourism and Agriculture for Development of Rural, Protected Areas. Revija za geografjo 8(2):7180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bárth, János 1996 Szállások, falvak, városok. A magyarság települési hagyománya [Homesteads, Villages, Towns. The Settlement Traditions of Hungarians]. Kalocsa: Kalocsai Múzeumbarátok Köre.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartha, Dénes 2016 Az Őrségi Nemzeti Park élőhelytípusai [Habitat Types in the Őrség National Park]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park I, 291339. Őriszentpéter: Őrségi Nemzeti Park.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beluszky, Pál 2005 Őrség – Vendvidék – Felső-Rába-völgy. Szentgotthárd és környéke [Őrség – Vendvidék – upper Rába Valley. Szentgotthárd and its Surroundings]. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodonczi, László 1999 Az Őrség és Vendvidék védett és veszélyeztetett növényei [Protected and Endangered Plants of the Őrség and Vendvidék]. Kitaibelia 4(1):169177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bonneuil, ChristopheFressoz, Jean-Baptiste 2016 The Shock of the Anthropocene: Earth, History and Us. London: Verso.

 • Borsos, Balázs 2011 A magyar népi kultúra régiói 1. Dunántúl, Kisalföld, Alföld [Regions of Hungarian Folk Culture 1. Transdanubia, Little Hungarian Plain, Great Hungarian Plain]. Budapest: Mérték.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brosius, Peter J.Russell, Diane 2003 Conservation from Above: An Anthropological Perspective on Transboundary Protected Areas and Ecoregional Planning. Journal of Sustainable Forestry 17(12):3966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • >Činč Juhant, B.Planjšek, M. 2002 O geologiji Pomurja in Goričkega [On the Geology of Mura and Goričko Regions]. In Narava Slovenije. Mura in Prekmurje [Slovenia's Nature. Mura and Prekmurje]. Ljubljana: Prirodoslovni muzej.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Crutzen, Paul J.Stoermer, Eugene 2000 The “Anthropocene” IGBP Newsletter (41):1718.

 • Csapó, Olga 2008 Az Őrség térbeli elhatárolási problémái [Problems of Spatial Delimitation in the Őrség]. Földrajzi Értesítő LVII(34):313333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Danowski, DeborahViveiros de Castro, Eduardo 2017 The Ends of the World. Cambridge: Polity Press.

 • Descola, Philippe 2013 Beyond Nature and Culture. Chicago: Chicago University Press.

 • Descola, PhilippePálsson, Gísli (eds.) 1996 In Nature and Society: Anthropological Perspectives. London: Routledge.

 • Dešnik, StankaDomanjko, Gregor 2011 Goričko-Raab-Őrség – Developing with Nature in a Trilateral Park. In Vasilijević, MajaPezold, Tomasz (eds.) Crossing Borders for Nature. European Examples of Transboundary Conservation, 3941. Gland, Switzerland and Belgrade, Serbia: IUCN Programme Office for South-Eastern Europe. https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2011-025.pdf (accessed July 17, 2018)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dömötör, Sándor 1954 Bakhátas szántás és a nyugat-magyarországi eketípusok [Ridge Plowing and Plow Types in Western Hungary]. Néprajzi Értesítő XXXVI: 149164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dömötör, Sándor 1987 Őrség. Szombathely: Őrség Baráti Kör.

 • Dövényi, Zoltán 2010 Magyarország Kistájainak Katasztere [Cadastre of Microregions in Hungary]. Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Farina, Almo 2000 The Cultural Landscape as a Model for the Integration of Ecology and Economics. BioScience 50(4):313320.

 • Franyó, FrigyesErhardt, GyörgyJaskó, SándorJuhász, ÁrpádSzéles, MargitSzűcs, LászlóWein, György 1976 Magyarázó Magyarország 200000-es földtani térképsorozatához [Explanatory Notes on Hungary's 1:200,000 Map Series], L–33–XI. Zalaegerszeg, Budapest: Magyar Állami Földtani Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gyöngyössy, Péter 2016 A táj változásai az Őrségi Nemzeti Parkban [Landscape Changes in the Őrség National Park]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park I, 343436. Szülőföld Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hahn, AnkeKonkoly-Gyuro, ÉvaVoller, SonjaBalázs, PálTorkar, GregorEllis Burnet, Julia 2012 Perception of Landscape Changes in Three Trans-Boundary Focus Areas – Based on Oral History Surveys with Local Inhabitants, Stakeholders and Experts. TransEcoNet project, project report (WP4, WP6). Sopron: Nyugatmagyarországi Egyetem Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Havas, Márta 2016 Harmóniában a tájjal: települések az Őrségi Nemzeti Parkban [in Harmony with the Landscape: Settlements in the Őrség National Park]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park II, 455465. Őriszentpéter: Őrségi Nemzeti Park.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hesz, Roland 2016 Case Study of the Őrség-Goričko cooperation. In Crossing the Borders. Studies on Cross-Border Cooperation within the Danube Region, 1134. Central European Service for Cross-Border initiatives. European institute of Cross-Border Studies. http://institute.cesci-net.eu/tiny_mce/uploaded/CrossingTheBorders_Studies.pdf (accessed July 25, 2018)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horvat, Uroš 2009 Naravno in selitveno gibanje prebivalstva v Pomurju po letu 2000 [Natural increase and Migration Rate of the Population in the Pomurje Region after Year 2000]. In Pomurje: trajnostni regionalni razvoj ob reki Muri [Pomurje: The Sustainable Regional Development of the Mura River], 216226. Murska Sobota.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Huber, Ivanka 2013 Seasonal Mobility and Migration in Goričko Region of Prekmurje in the 20th Century. In Bon, Nataša GregoričKalčić, ŠpelaRogelja, Nataša (eds.) Ethnographies of Mobility: Conference Programme and Book of Proceedings / International Seminar Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2835. Ljubljana: ZRC Publishing House.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Illés, Péter 2016 Hagyományos szőlőművelés és gyümölcstermesztés [Traditional Viticulture and Fruit Cultivation]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park II, 597627. Őriszentpéter: Őrségi Nemzeti Park.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ingold, Tim 1986 The Appropriation of Nature: Essays on Human Ecology and Social Relations. Manchester: Manchester university Press.

 • Ingold, Tim 2000 The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. London: Routledge.

 • Kaligarič, MitjaSedonja, JožefŠajna, Nina 2008 Traditional Agricultural Landscape in Goričko Landscape Park (Slovenia): Distribution and Variety of Riparian Stream Corridors and Patches. Landscape and Urban Planning 85(1):7178.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Károlyi, ÁrpádPócs, Tamás 1968 Délnyugat-Dunántúl flórája I [The Flora of Southwestern Transdanubia I.]. In Bende, Sándor (ed.) Acta Academiae Paedagogicae Agriensis 6, 329390. Eger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerecsényi, Edit 1994 Távol a hazától… Lendva-vidéki magyar kivándorlók és vendégmunkások [Far from Home… Hungarian Emigrants and Migrant Workers in the Lendva Region]. Lendva.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kevy, Albert 2016 A turizmus története az embert becsülő Őrségben és környékén [The History of Tourism in and Around the People-friendly Őrség]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park II, 828871. Szülőföld Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kohn, Eduardo 2013 How Forests Think. Toward an Anthropology Beyond the Human. Berkeley: University of California Press.

 • Kovács, Attila 2013 A muravidéki magyarok a statisztikák tükrében 1869–2011 között [Hungarians in the Mura Region in Light of Statistics 1869–2011]. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. https://en.calameo.com/read/002974134b2a81d68fd7e (accessed June 23, 2018)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács, Attila 2011 Jugoszlávia Kominformból való kizárárásának (ki)hatásai a jugoszláviai magyar és a magyarországi szlovén kisebbségre. Muravidéki és Rába-vidéki példák [The Effects of Yugoslavia's Expulsion from Cominform on the Yugoslavian Hungarian and Hungarian Slovene Minorities. Examples from the Mura and Rába Regions]. In Kupa, László (ed.) Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben [With Backs Bent: Interethnic Conflicts in Central Europe Then and Now], 125136. Pécs: Virágmandula Kft.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács J. Attila 1999 Az Őrségi Tájvédelmi Körzet növényzetének sajátosságai, ökológiaitermészetvédelmi problémái [Characteristics and Ecological and Conservation Issues of the Fauna of the Őrség Nature Reserve]. Kanitzia (53):111142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács – Mesterházy, Zoltán 2016a Termelőszövetkezetek az Őrségben [Farmers' Cooperatives in the Őrség]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park II, 635645. Őriszentpéter: Őrségi Nemzeti Park.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács - Mesterházy, Zoltán 2016b Az Őrség állattenyésztési kultúrája [Animal Husbandry in the Őrség]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park II, 667690. Őriszentpéter: Őrségi Nemzeti Park.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovács - Mesterházy, Zoltán 2016c Az Őrségi Nemzeti Park jelenkori mezőgazdasága [Current Agriculture in the Őrség National Park]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park II, 652666. Őriszentpéter: Őrségi Nemzeti Park.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kovacsics, József 2000 Szentgotthárd és környéke. Szentgotthárd környéki, dél-burgenlandi, őrségi és vendvidéki falvak és nemzetiségek (1183–1995) [Szentgotthárd and its Surroundings: Villages and Nationalities around Szentgotthárd, Southern Burgenland, the Őrség and Vendvidék Regions]. Település- és népességtörténeti lexikon. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozár, Mária 2000 Felsőszölnök. Budapest: Száz Magyar Falu Könyvesháza.

 • Kozár, Mária 1994 A magyarországi szlovének demográfiai sajátosságai [The Demographic Characteristics of Slovenes in Hungary]. In Kovacsics, József (ed.) Magyarország nemzetiségeinek és a szomszédos államok magyarságának statisztikája 1910–1990. Az 1992. szeptember 2–5. között Budapesten megrendezett Nemzetiségi Statisztikai Konferencia előadásai [Statistics on Hungary's Minorities and on the Hungarians in Neighboring Countries 1910–1990. Presentations of the Minority Statistics Conference Held in Budapest, September 2–5, 1992], 333338. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozorog, Miha 2015 Zivali, varovano območje in rekreacija v naravnem okolju : teoretske in prakticne variante s samopremislekom [Wildlife, Protected Areas, and Recreation in the Natural Environment: Theoretical and Practical Variations with Self-reflection]. Traditiones 44(1):117134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kőrösi, ÁdámSzenttrmai, IstvánBatáry, PéterKövér, SzilviaÖrvössy, NoémiPeregrovits, László 2014 Effects of timing and Frequency of Mowing on the Threatened Scarce Large Blue Butterfly – A Fine-Scale Experiment. Agriculture, Ecosystems and Environment (196):2433.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kőrösi, ÁdámSzenttrmai, IstvánÖrvössy, NoémiKövér, SzilviaBatáry, PéterPeregovits, László 2009 A kaszálás hatásainak vizsgálata a vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) populációira – egy kezelési kísérlet első tapasztalatai [Examining the Effects of Mowing on the Population of the Scarce Large Blue (Maculinea teleius) – Initial Experiences of a Trial Treatment]. Természetvédelmi Közlemények (15):257268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lajos, Veronika 2014 Alkalmazott szemléletű társadalomtudomány: társadalmi részvétel, kollaboratív etnográfia és akciókutatás [Applied Social Science: Social Participation, Collaborative Ethnography, and Action Research]. Néprajzi Látóhatár 23(12):2549.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lampič, BarbaraMrak, IrenaPotočnik Slavič, Irma 2015 Transformation of Rural Slovenia: The Pomurje Region in Search of New Development Paths. In McDonagh, JohnNienaber, BirteWoods, Michael (eds.) Globalization and Europe's Rural Regions, 125142. London–New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lányi, András 2010 Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható? A környezetbarát gazdálkodás és a közösségi vállalkozás esélyei egy aprófalvas régióban [Why is the Sustainable Unsustainable? Environmentally Friendly Farming and Community Ventures in a Region of Small Villages]. Szociológia Szemle 20(2):94131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Latour, Bruno 2013 Facing Gaia: Eight Lectures on the New Climatic Regime. London: Polity.

 • Lebe, Sonja Sibila N.d. TourismDevelopment in ProtectedAreas–aBlessing or a Curse? http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-2010/images/3-6-6-lebe.pdf (accessed July 20, 2018)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Malačič, Janez 2011 Demografske značilnosti območja Krajinskega parka Goričko v širših okvirih Prekmurja in Slovenije [Demographic Situation in Goričko Landscape Park from the Perspectives of Prekmurje and Slovenia]. Anali Pazu 1(2):155160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Markovics, Tibor 2016 Az Őrségi Nemzeti Park múltja és jelene [The Past and Present of the Őrség National Park]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park I, 1137. Szülőföld Könyvkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mendöl, Tibor 1963 Általános településföldrajz [General Urban Geography]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • Mészáros, Csaba 2015 A kvalitatív kutatás esélyei a magyar–osztrák–szlovén hármas határ térségében [Opportunities for Qualitative Research in the Triple Border Region of Hungary-Austria-Slovenia]. In Turai, Tünde (ed.) Hármas határok néprajzi értelmezésben [An Ethnographic Interpretation of Tri-Border Areas], 7384. Budapest: MTA BTK Néprajztudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mód, László 2015 „A határ, ami elválaszt és összeköt.” Emlékművek és ünnepek a magyarszlovén államhatáron [The Border that Separates and Connects: Memorials and Holidays on the Hungarian-Slovenia State Border]. In Turai, Tünde (ed.): Hármas határok néprajzi értelmezésben [An Ethnographic Interpretation of Tri-Border Areas], 95104. Budapest: MTA BTK Néprajztudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mohos, Mária 2008 A Rábától a Muráig. A magyar-szlovén határtérség történeti-földrajzi vizsgálata [From the Rába to the Mura: A Historic-Geographic Study of the Hungarian-Slovenian Border Region]. Szombathely: a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Szláv Filológiai Intézete.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moore, Amelia 2015 Islands of Difference: Design, Urbanism, and Sustainable Tourism in the Anthropocene Caribbean. The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology 20(3):513532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moore, Jason W. 2016 Introduction. Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism. In Moore, J. W. (ed.) Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, 110. Oakland: Kairos – PM Press.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mukics, Mária 2003 A magyarországi szlovének [Slovenes in Hungary]. Budapest: Press Publica.

 • Munda Hirnök, Katalin 2011 Deportálások Magyarország nyugati határszélén az 1950-es években [Deportations in the Western Borderlands of Hungary in the 1950s]. In Kupa, László (ed.) Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben [With Backs Bent: Interethnic Conflicts in Central Europe Then and Now], 137145. Pécs: Virágmandula Kft.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Munda Hirnök, Katalin 2013 Represija nad Slovenci v Porabju v času Rákosijevega režima (1948–1956) [Repression of the Rába region Slovenians in the R ákosi era]. Prispevki za novejso zgodovino 53(1):201212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Munda Hirnök, Katalin 2016 Življenje porabskih slovenskih povojnih deportirancev po zaprtju delovnih taborisc [Life of Slovenian post-war deportees after the closure of labor camps]. Etnolog. Glasnik Slovenskega etnografskega muzeja 26: 81101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Munda Hírnök, KatalinMedvešek, Mojca 2016 Čezmejna mobilnost porabskih Slovencev [Cross-Border Mobility of Rába Region Slovenians]. Traditiones 45(3):91113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, MáriaSaád, József 2013 „Péntek volt és 23”. Kitelepítések 1950–1953 között a Vas megyei határsávból [“It was Friday the 23rd”: Expatriations from the Vas County Borderlands 1950–1953]. Budapest: Telepesek Társadalmi Múzeum Alapítvány – Argumentum Kiadó és Nyomdaüzem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, Zoltán 1999 Egy történeti kistáj, az Őrség néprajzi határainak vizsgálata [The Ethnographic Borders of the Őrség, a Historical Microregion]. Savaria – A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 22(4):145180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, Zoltán 2016 Hagyományos földművelés és állattartás [Traditional Agriculture and Animal Husbandry]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park II, 549560. Őriszentpéter: Őrségi Nemzeti Park.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pataki, GyörgyBodorkós, BarbaraBalázs, BálintBela, GyörgyiKelemen, Eszter – Mérő, Ágnes 2011 Tájfajták védelmében: részvételi akciókutatás az Őrség-Vendvidéken [In the Defense of Landraces: Participatory Action Research in the Őrség and Vendvidék Regions]. In Pataki, GyörgyVári, Anna (eds.) Részvétel-akciókutatás (Magyarországi tapasztalatok a részvételi-, akció- és kooperatív kutatásokból) [Participation–Action–Research (Hungarian Experiences in Participatory, Action, and Cooperative Research)], 927. Budapest: MTA szki.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Peterlin, MarkoSimonett, Maja 2016 The Trilateral Nature Park Goričko-Raab-Őrség. A Project-Based Mode of Territorial Governance. In Schmitt, PeterVan Well, Lisa (eds.) Territorial Governance across Europe. Pathways, Practices and Prospects, 189203. London–New York: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Poschlod, PeterKiefer, S.Tránkle, U.Fischer, S.Bonn, S. 1998 Plant Species Richness in Calcareous Grasslands as Affected by Dispersability in Space and Time. Applied Vegetation Science 1(1):7591.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pósfai H. János 1974Rezervátumok” [Reserves]. Életünk 12(5):436443.

 • Purdy, Jedediah 2015 After Nature. A Politics for the Anthropocene. Cambridge: Harvard university Press.

 • Simon, József 1980 Vas megye tájvédelmi körzetei [Conservation Areas in Vas County]. Honismeret 8(6):2425.

 • Sonkoly, Gábor 2016 Bolyhos tájaink. A kulturális örökség történeti értelmezései [Blurry Landscapes: Historical Interpretations of Cultural Heritage]. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Steffen, WillCrutzen, PeterMcNeill, John R. 2007 The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature? Ambio 36(8):614621.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szépligeti, Mátyás 2015 Természetvédelmi kezelést támogató botanikai szempontú vizsgálatok az Őrségi Nemzeti Park gyepterületein [Botanical Studies in Support of Nature Conservancy in the Grasslands of the Őrség National Park]. PhD dissertation. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem, Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskolája.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szépligeti, MátyásTóth, Antónia 2016 Az Őrségi Nemzeti park növényvilága [The Flora of the Őrség National Park]. In Bartha, Dénes (ed.) Az Őrségi Nemzeti Park I, 145181. Őriszentpéter: Őrségi Nemzeti Park.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor, Ken 2012 Landscape and Meaning: Context for a Global Discourse on Cultural Landscape Values. In Taylor, KenLennon, Jane L. (eds.) Managing Cultural Landscapes, 2144. Abingdon: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Taylor, KenSt. Clair, ArcherMitchell, Nora J. (eds.) 2015 Conserving Cultural Landscapes: Challenges and New Directions. London: Routledge.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tóth, János 1971 Az Őrségek népi építészete [Folk Architecture in the Őrség]. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

 • Turai, TündeMészáros, Csaba (eds.) 2015 Hármas határok néprajzi nézetben [An Ethnographic Perspective on Tri–Border Areas]. Budapest: MTA BTK Néprajztudományi Intézet.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Víg, Károly 1999 Vas megye élővilágának megismerése, jelenkori természeti értékei [Wildlife and its Current Natural Values in Vas County]. Savaria – A Vas Megyei Múzeumok Értesítője 25(2):782.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Víg, Károly 2003 Zoological Research in Western Hungary. Szombathely: Vas County Body of the Hungarian Academy of Sciences.

 • World Conservation Monitoring Centre 1996 Phengaris nausithous. The IUCN Red List of Threatened Species 1996: e.T12662A3371835. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.1996.RLTS.T12662A3371835.en (accessed July 28, 2018).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE

Senior Editors

Editor-in-Chief: Ágnes FÜLEMILE
Associate editors: Fruzsina CSEH;
Zsuzsanna CSELÉNYI

Review Editors: Csaba MÉSZÁROS; Katalin VARGHA

Editorial Board
 • Balázs BALOGH (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Elek BARTHA (University of Debrecen)
 • Balázs BORSOS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Miklós CSERI (Hungarian Open Air Museum, the Skanzen of Szentendre)
 • Lajos KEMECSI (Museum of Ethnography)
 • László KÓSA (Eötvös University, Budapest)
 • lldikó LANDGRAF (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities)
 • Tamás MOHAY (Eötvös University, Budapest)
 • László MÓD (University of Szeged)
 • Attila PALÁDI-KOVÁCS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and Eötvös University, Budapest)
 • Gábor VARGYAS (Institute of Ethnology, Research Centre for the Humanities and University of Pécs)
 • Vilmos VOIGT (Eötvös University, Budapest)
Advisory Board
 • Marta BOTÍKOVÁ (Bratislava, Slovakia)
 • Daniel DRASCEK (Regensburg, Germany)
 • Dagnoslaw DEMSKI (Warsaw, Poland)
 • Ingrid SLAVEC GRADIŠNIK (Ljubljana, Slovenia)
 • Dmitriy A. FUNK (Moscow, Russia)
 • Chris HANN (Halle, Germany)
 • Krista HARPER (Amherst, MA USA)
 • Anya PETERSON ROYCE (Bloomington, IN USA)
 • Ferenc POZSONY (Cluj, Romania)
 • Helena RUOTSALA (Turku, Finland)
 • Mary N. TAYLOR (New York, NY USA)
 • András ZEMPLÉNI (Paris, France)

Further credits

Translators: Elayne ANTALFFY; Zsuzsanna CSELÉNYI; Michael KANDÓ
Layout Editor: Judit MAHMOUDI-KOMOR
Cover Design: Dénes KASZTA

Manuscripts and editorial correspondence:

Acta Ethnographica Hungarica
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: actaethnographicahungarica@gmail.com

Reviews:
Mészáros, Csaba or Vargha, Katalin review editors
Institute of Ethnology
Research Centre for the Humanities
Hungarian Academy of Sciences
H-1453 Budapest, Pf. 33
E-mail: meszaros.csaba@btk.mta.hu or vargha.katalin@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography
 • Elsevier GEO Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • SCOPUS
 • Sociological Abstracts
 • Worldwide Political Science Abstracts

 

2020  
Scimago
H-index
6
Scimago
Journal Rank
0,127
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q3
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
29/78=0,4
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 482/1037 (Q2)
Demography 83/109 (Q4)
Music 61/147 (Q2)
Scopus
SNIP
0,216
Scopus
Cites
39
Scopus
Documents
21
Days from submission to acceptance 29
Days from acceptance to publication 236

 

2019  
Scimago
H-index
5
Scimago
Journal Rank
0,142
Scimago
Quartile Score
Cultural Studies Q2
Demography Q4
Music Q2
Scopus
Cite Score
23/79=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Cultural Studies 508/1002 (Q3)
Demography 83/104 (Q4)
Music 60/142 (Q2)
Scopus
SNIP
0,568
Scopus
Cites
28
Scopus
Documents
28

 

Acta Ethnographica Hungarica
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 532 EUR / 664 USD
Print + online subscription: 602 EUR / 752 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 544 EUR / 680 USD
Print + online subscription: 616 EUR / 770 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Ethnographica Hungarica
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1950
Publication
Programme
2020 Volume 65
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-9803 (Print)
ISSN 1588-2586 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 4 0 0
May 2021 11 0 0
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 6 0 0
Aug 2021 2 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0