View More View Less
 • 1 PhD Student (Humanities, Ethnology), Faculty of Philology, Vilnius University and Junior Scientific Researcher, Department of Folk Narrative, Institute of Lithuanian Literature and Folklore, Vilnius, Lithuania
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $622.00

Abstract

The article presents child-threatening mythical creatures, their expressions and functions in Lithuanian folklore. Threats of the mythical world can be divided into two groups: real and constructed threats. The ones of the first group, real threats, are perceived as threats to children by adults. Real threats arise from two types of representations of the mythical world: mythical creatures and mythologised persons. The second group, constructed threats, is the is the phenomenon in which adults use folklore narratives to evoke fear in children, but adults do not perceive those narratives as real threats. Three types of folklore genres were used to frighten children: fairy tales, folk legends, and short, frightening expressions. This article focuses on the latter. The research analyses Lithuanian customs, beliefs, and narratives from the late 19th century and the first half of the 20th century.

 • Astramskaitė, Daiva 1993 Vestimentarinis kodas lietuvių mitologijoje [Vestimentary Code in Lithuanian Mythology]. Baltos lankos 3:112151.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Basanavičius, Jonas 2004 Juodoji knyga [The Black Book]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. (Jono Basanavčiaus tautosakos biblioteka 12 vol.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dulaitienė-Glemžaitė, Elvyra 1958 Kupiškėnų senovė: etnografija ir tautosaka [The History of Kupiškis’ People: Ethnography and Folklore].Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jasiūnaitė, Birutė 2000 Iš lietuvių mitologinės leksikos: baũbas bei jo padermė [From the Mythological Lexis: Baũbas and Its Tribe]. Baltistica 35(2):171191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jokimaitienė, P.Vėlius, N. 1986 Atbėga elnias devyniaragis: Rožės Sabaliauskienės tautosakos ir etnografijos rinktinė [Here Comes a Nine-Horned Deer: The Selection of Folklore and Ethnography of Rožė Sabaliauskienė]. Vilnius: Vaga.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kašėtienė, R.Kudirkienė, L. 2016 Vilką minim, vilkas čia: lietuvių situaciniai posakiai [Speak of the Wolf and You See His Tail: Lithuanian Situational Sayings]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LII ESArchives of the Department of Ethnology and Anthropology at the Lithuanian Institute of History.

 • LKŽeThe Dictionary of the Lithuanian Language online, http://www.lkz.lt/ LTA – Catalogue of Lithuanian Beliefs at the Lithuanian Institute of History.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LTRLithuanian Folklore Archives at the Institute of Lithuanian Literature and Folklore.

 • LTRFAudio records of Lithuanian Folklore Archives at the Institute of Lithuanian Literature and Folklore.

 • Macijauskaitė-Bonda, Jurgita 2015 Vaikas lietuvių pasakose ir sakmėse [The Child in Lithuanian Folk Tales and Legends]. Vilnius: Gimtasis žodis.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Marcinkevičienė, Nijolė 1998 Pavarėnis [Pavarėnis]. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras.

 • Mažiulis, Antanas 1936 Pasakiškasis maumas [Fairylike Maumas]. Gimtasai kraštas 2–4:521522.

 • Mickevičius, Juozas 2009 Tėvų ir protėvių žemė[The Land of Parents and Ancestors]. T. II. Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Paukštytė, Rasa 1999 Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo gyvenime XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje [Birth and Baptism in the Life of a Lithuanian Village at the End of the 19th and the First Half of the 20th Century)]. Vilnius: Diemedžio leidykla.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Račiūnaitė, Rasa 2002 Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje: gyvenimo ciklo papročiai (XIX a. pabaiga – XX a. vidurys) [Woman in Traditional Lithuanian Culture: Life Cycle Customs (the End of the 19th – the Middle of the 20th Century]. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vaitkevičienė, Daiva 2008 Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės [Lithuanian Verbal Healing Charms]. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • VDU ERArchives of the Department of Cultural Studies and Ethnology at Vytautas Magnus University.

 • Vėlius, Norbertas 1977 Mitinės lietuvių skamių būtybės [Mythological Beings of Lithuanian Legends]. Vilnius: Vaga.

 • Vėlius, Norbertas 1987 Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis: folklorinio velnio analizė [The Chtonic World in Lithuanian Mythology: An Analysis of Velnias (Devil) in Folklore]. Vilnius: Vaga.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation