Author:
József Fekete Department of Agricultural and Environmental Sciences Szent István University, Gödöll? H-2103 Gödöll?, Páter Károly u. 1, Hungary

Search for other papers by József Fekete in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Hungarian red clays are the result of soil formation from previous geologic periods. They were spread over areas which were dry during the Tertiary Period and were not covered by sediments. The climate of the Quaternary Period eroded them, so that today they can only be found in areas where they were protected against degradation or where their thickness and resilience could withstand the forces of erosion. Thus, red clays are fossil or relic products of soil formation. Since both their water regime and nutrient supply differ from soils formed in the Holocene, their economic importance is far from negligible; vineyards, forests and arable cultivation can be found on these areas. Their influence may be seen in more extensive territories where they were washed away, settled and became mixed with other soils.

 • Vadász, E. 1956: Bauxite and "terra rossa" (Bauxit és "terra rossa"). - Földt. Közl., 86, pp. 115-119.

  'Bauxite and "terra rossa" (Bauxit és "terra rossa") ' () 86 Földt. Közl. : 115 -119 .

  • Search Google Scholar
 • Schweitzer, F. 1993: Relief formation in the Pannonian Basin in the Neogene and in the early Quaternary Period (Domborzatformálodás a Pannónia-medence belsejében a fiatal újkorban és a negyedidőszak határán). - Doctoral thesis, 125 p.

 • Sigmond, E. 1934: General soil science (Általános talajtan). - Budapest, 698 p.

 • Pécsi, M. 1985: The Neogene red clays of the Carpathian Basin. - Studies in Geogr. in Hung., 19, pp. 89-98, Akad. Kiadó, Budapest.

  'The Neogene red clays of the Carpathian Basin ' () 19 Studies in Geogr. in Hung. : 89 -98 .

  • Search Google Scholar
 • Treitz, P. 1912: Preliminary report on the plains of the foothills of Arad and Arad Country (Aradhegyalja és Aradmegye sikvidékérol szóló elozetes jelentés). - Annual report of the Geological Institute from 1910, pp. 195-216.

  'Preliminary report on the plains of the foothills of Arad and Arad Country (Aradhegyalja és Aradmegye sikvidékérol szóló elozetes jelentés) ' () 1910 Annual report of the Geological Institute from : 195 -216 .

  • Search Google Scholar
 • Borsy, Z., Szöor, G. 1981: Comparative thermal and infrared analysis of red soils (red clays) of the landslides in Tétel-halom and Dunaföldvár. (A Tétel-halom és a dunaföldvaái foldcsuszamlasok vorostalajainak /vörosagyagjainak/ összehasonlító termoanalitikai és infravörös spektroszkópiás elemzése.) - Acta Geogr. Debrecina, 18-19, pp. 167-193.

  'Comparative thermal and infrared analysis of red soils (red clays) of the landslides in Tétel-halom and Dunaföldvár. (A Tétel-halom és a dunaföldvaái foldcsuszamlasok vorostalajainak /vörosagyagjainak/ összehasonlító termoanalitikai és infravörös spektroszkópiás elemzése.) ' () 18-19 Acta Geogr. Debrecina : 167 -193 .

  • Search Google Scholar
 • Buzás, I. (Ed.) 1973: Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv I (Book of methods of soil and agrochemical examination). - INDA 4231 Kiadó. Budapest.

 • Driessen, P K., Dudal, R. 1991: The major soils of the world. - Agricultural University Wageningen, the Netherlands, and Katholike Universiteit Leuwen, Belgium, 310 p.

  The major soils of the world , () 310 .

 • FAO, ISSS, ISRIC, 1994: World reference base for soil resources. - Wageningen / Rome.

 • Fekete, J. 1981: Tropical soils (Tropusi talajok). - Akad. Kiadó, Budapest, 503 p.

  Tropical soils (Tropusi talajok) , () 503 .

 • Linkes, V. 1984: Reliktné fenomeny v podnom pokryve Slovenska a prísperok k ich interpretácii. Geograficky Časopis, 36/2, pp. 163-178.

  'Reliktné fenomeny v podnom pokryve Slovenska a prísperok k ich interpretácii ' () 36 Geograficky Časopis : 163 -178 .

  • Search Google Scholar
 • Qtvös, E. 1954: Continental red clay in the Buda Mountains (Szárazföldi vörösagyag a Budaihegységben). - Földt. Közl., 88, pp. 221-227.

  'Continental red clay in the Buda Mountains (Szárazföldi vörösagyag a Budaihegységben) ' () 88 Földt. Közl. : 221 -227 .

  • Search Google Scholar
 • Fekete, J. 1995: Comparative study of some physical and chemical properties of tropical soils. - Bulletin of the University of Agricultural Sciences, Gödöllo, 75th Anniversary Edition. I. pp. 65-76.

 • Bidló, G. 1974: Thermal investigation of different types of Hungarian red clays. - Thermal Analysis II, Proceed. Fourth ICTA, Budapest, pp. 599-600.

 • Loczy, L. 1886: Report of the detailed geological survey in 1886 (Jelentés az 1986. évben eszközölt föld. reszl. felvételekről). - Annual report of the Geological Inst., 115 p.

 • Maul, F. 1965: Gyorsmódszer a talajok ásvanyi részének elemzéséhez. - Agrokémia és Talajtan, 14, pp. 238-248.

  'Gyorsmódszer a talajok ásvanyi részének elemzéséhez ' () 14 Agrokémia és Talajtan : 238 -248 .

  • Search Google Scholar
 • Fekete, J., Stefanovits, P., Bidló, G. 1997: Comparative study of the mineral composition of red clays in Hungary. - Acta Agronom. Hung., 45, pp. 427-441.

  'Comparative study of the mineral composition of red clays in Hungary ' () 45 Acta Agronom. Hung. : 427 -441 .

  • Search Google Scholar
 • Jambor, A. 1980: Basic relation of the stratigraphy of Pannonia formations (A pannóniai képződmények rétegtatának alapvonatkozása). - Ált. Földt. Szemle, 14, pp. 113-124.

  'Basic relation of the stratigraphy of Pannonia formations (A pannóniai képződmények rétegtatának alapvonatkozása) ' () 14 Ált. Földt. Szemle : 113 -124 .

  • Search Google Scholar
 • Jánossy, D. 1979: Breaking up the Hungarian Pleistocene based on its vertebral fauna (A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján). - Akadémiai Kiadó, Budapest, 207 p.

  Breaking up the Hungarian Pleistocene based on its vertebral fauna (A magyarországi pleisztocén tagolása gerinces faunák alapján) , () 207 .

  • Search Google Scholar
 • Kretzoi, M. 1969: Outline of the continental stratigraphy of the Quaternary and Pliocene Periods in Hungary (A magyarországi quarter és pliocén szárazföldi sztratigrafiaáanak vazlata). - Földr. Közl., 17, pp. 197-204.

  'Outline of the continental stratigraphy of the Quaternary and Pliocene Periods in Hungary (A magyarországi quarter és pliocén szárazföldi sztratigrafiaáanak vazlata) ' () 17 Földr. Közl. : 197 -204 .

  • Search Google Scholar
 • Kubiena, W.L. 1956: Rubifizierung und Lateritizierung. - Rapp. VI: Congr. Int. de la Sci. du Sol. Paris., E, pp. 247-249.

 • Kubiena, W.L. 1958: The classification of soils. - J. of Sci., 9, pp. 9-19.

  'The classification of soils ' () 9 J. of Sci. : 9 -19 .

 • Stefanovits, P. 1959: Spatial distribution and properties of red clays in Hungary (Vörösagyagok előfordulasa és tulajdonságaik Magyarországon). - Bulletin of the Agronomy Department, Hungarian Academy of Sciences, 16, pp. 225-238.

  'Spatial distribution and properties of red clays in Hungary (Vörösagyagok előfordulasa és tulajdonságaik Magyarországon) ' () 16 Bulletin of the Agronomy Department, Hungarian Academy of Sciences : 225 -238 .

  • Search Google Scholar
 • Stefanovits, P. 1963: Soils of Hungary (Magyarország talajai) - Akadémiai Kiadó, Budapest, 442 p.

  Soils of Hungary (Magyarország talajai) , () 442 .

 • Stefanovits, P. 1967: Signs of Mediterranean soil formation in Hungary (A mediterrán talajképződés jelei Magyarországon). - Bulletin of the University of Agricultural Sciences, pp. 227-235.

  Signs of Mediterranean soil formation in Hungary (A mediterrán talajképződés jelei Magyarországon) , () 227 -235 .

  • Search Google Scholar
 • Stefanovits, P. 1975: Talajtan (Soil science). - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 351 p.

  Talajtan (Soil science) , () 351 .

 • Sumeghy, J. 1944: The territory east of the Tisza River (A Tiszántul). - Bulletin of the Geological Institute, Budapest.

  The territory east of the Tisza River (A Tiszántul) , ().

 • Sumeghy, J. 1949: Agrogeological relations in the Northern hilly region. (Az északi dombvidek agrogeologiai viszonyai). - Bulletin of the Geological Institute, Budapest.

  Agrogeological relations in the Northern hilly region. (Az északi dombvidek agrogeologiai viszonyai) , ().

  • Search Google Scholar
 • Szabó, J., Molnár, J. 1866: Description and classification of the soil of the foothills of the Tokaj Mountains (Tokaj-Hegyalja talajának leírasa és osztályozása). - Bulletin of Math, and Nat. Sciences, 4, pp. 1865-1866.

  'Description and classification of the soil of the foothills of the Tokaj Mountains (Tokaj-Hegyalja talajának leírasa és osztályozása) ' () 4 Bulletin of Math, and Nat. Sciences : 1865 -1866 .

  • Search Google Scholar
 • Timkó, I., Ballenegger, R. 1916: Soils of the Eastern Hungarian Range and the South Carpathian Mountains (A Kelet Magyar Középhegység és a Déli Kárpátok talajviszonyai). - Annual report of the Geological Institute, 1915, pp. 422-444.

  'Soils of the Eastern Hungarian Range and the South Carpathian Mountains (A Kelet Magyar Középhegység és a Déli Kárpátok talajviszonyai) ' () 1915 Annual report of the Geological Institute : 422 -444 .

  • Search Google Scholar
 • Treitz, P. 1903: Agrogeological relations of the Mecsek Mountains and the Southern Zengő Mountain group (A Mecsekhegység es a Zengő hegycsoport déli részének agrogeológiai viszonyai). - Annual report of the Geological Institute from 1902, pp. 127-145.

  'Agrogeological relations of the Mecsek Mountains and the Southern Zengő Mountain group (A Mecsekhegység es a Zengő hegycsoport déli részének agrogeológiai viszonyai) ' () 1902 Annual report of the Geological Institute from : 127 -145 .

  • Search Google Scholar
 • Fekete, J. 1989: Examination of some physical properties of tropical soils. - Bulletin of the University of Agricultural Sciences, Gödöllő, pp. 51-58.

  Examination of some physical properties of tropical soils , () 51 -58 .

 • Vendl, A. 1957: Geology I. (Geológia, I.) - Tankönyvkiadó, Budapest, 623 p.

  Geology I. (Geológia, I.) , () 623 .

 • Fekete, J. 1998: Water regime and porous system of red clays in Hungary. - Acta Agronom. Hung., 46, pp. 341-353.

  'Water regime and porous system of red clays in Hungary ' () 46 Acta Agronom. Hung. : 341 -353 .

  • Search Google Scholar
 • Bárdossy, G., Aleva, G. J.J. 1900: Lateritic bauxites. - Akad. Kiadó, Budapest, 624 p.

  Lateritic bauxites , () 624 .

 • Bedrna, Z., Kostálik, J. 1999: Klasifikácia fosélnych pod a podnych sedimentov Slovenska. - Vyskumný Ustav Podoznalecta a Ochrany Pody. Bratislava.

  Klasifikácia fosélnych pod a podnych sedimentov Slovenska , ().

 • Ballenegger, R. 1917: On the clay soils of the foothills of the Tokaj Mountains (A Tokajhegyaljai nyiroktalajokról). - Földt. Közl., 47, 136 p.

  'On the clay soils of the foothills of the Tokaj Mountains (A Tokajhegyaljai nyiroktalajokról) ' () 47 Földt. Közl. : 136 .

  • Search Google Scholar
 • Ballenegger, R., J. Di Gleria 1962: Talaj- és trágyavizsgalati módszerek (Methods of soil and manure examinations). - Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 411 p.

  Talaj- és trágyavizsgalati módszerek (Methods of soil and manure examinations) , () 411 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand

Acta Geologica Hungarica
Language English
Size  
Year of
Foundation
1952
Publication
Programme
changed title
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-5278 (Print)
ISSN 1588-2594 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 30 3 0
Jan 2024 20 1 0
Feb 2024 5 0 1
Mar 2024 19 0 0
Apr 2024 18 0 0
May 2024 8 0 0
Jun 2024 0 0 0