View More View Less
 • 1 Department of Geology and Paleontology, University of Szeged H-6720 Szeged, Egyetem u. 2, Hungary
Restricted access

Quaternary geology, Quaternary malacology, radiocarbon data, Holocene, Pleistocene, paleoecology, stratigraphy, Transdanubia, Hungary

 • Fülöp, J., G. Császár, J. Haas, E. Edelényi 1975: A rétegtani osztályozás, nevezéktan és gyakorlati alkalmazásuk irányelvei (Guide-line of the stratigraphical classification, nomenclature and practical service). -- Magyar Rétegtani Bizottság kiadványa, Budapest, 32 p.

  A rétegtani osztályozás, nevezéktan és gyakorlati alkalmazásuk irányelvei (Guide-line of the stratigraphical classification, nomenclature and practical service) , () 32.

  • Search Google Scholar
 • Fűköh, L. 1977: A Fejér-megyei Sárrét Mollusca faunájának biosztratigráfiai vizsgálata (Biostratigraphical investigation on Mollusc fauna of Sárrét in Fejér-country). -- Soosiana, 5, pp. 17-26.

  'A Fejér-megyei Sárrét Mollusca faunájának biosztratigráfiai vizsgálata (Biostratigraphical investigation on Mollusc fauna of Sárrét in Fejér-country) ' () 5 Soosiana : 17 -26.

  • Search Google Scholar
 • Fűköh, L. 1988: Biostratigraphic investigation in a Holocene basin of the Carpathian region. -- In: Pécsi, M., L. Starkel (Eds): Palaeogeography of the Carpathian Regions. Geographical Researches Institute of the Hungarian Academic Sciences, Budapest, pp. 125-133.

  Palaeogeography of the Carpathian Regions , () 125 -133.

 • Bell, M., J.C.W. Walker 1992: Late Quaternary Environmental Change. -- Longman Group, Hong Kong.

  Late Quaternary Environmental Change , ().

 • Bennett, K.D. 1992: PSIMPOLL -- A quickBasic program that generates PostScript page description of pollen diagrams. INQUA Commission for the study of the Holocene: working group on data handling methods. -- Newsletter, 8, pp. 11-12.

  'PSIMPOLL -- A quickBasic program that generates PostScript page description of pollen diagrams ' () 8 INQUA Commission for the study of the Holocene: working group on data handling methods. -- Newsletter : 11 -12.

  • Search Google Scholar
 • Hertelendi, E., É. Csongor, L. Záborszky, I. Molnár, I. Gál, M. Győrffy, S. Nagy 1989: Counting system for high precision C-14 dating. -- Radiocarbon, 31, pp. 399-408.

  'Counting system for high precision C-14 dating ' () 31 Radiocarbon : 399 -408.

 • Hertelendi, E., J. Lóki, P. Sümegi. 1993: A Háy-tanya melletti feltárás rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése (Sedimentological and stratigraphical examination of the profile at the Háy-tanya). -- Acta Geographica, Geologica et Meteorologica Debrecina, 30--31, pp. 65-75.

  'A Háy-tanya melletti feltárás rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése (Sedimentological and stratigraphical examination of the profile at the Háy-tanya) ' () 31 Acta Geographica, Geologica et Meteorologica Debrecina, 30- : 65 -75.

  • Search Google Scholar
 • Lóki, J., P. Sümegi, E. Hertelendi, 1994: Az abonyi téglagyári feltárás rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése (Sedimentological and stratigraphical examination on the sequence of the brickyard at Abony). -- Acta Geographica, Geologica et Meteorologica Debrecina, 32, pp. 51-66.

  'Az abonyi téglagyári feltárás rétegsorának szedimentológiai és sztratigráfiai elemzése (Sedimentological and stratigraphical examination on the sequence of the brickyard at Abony) ' () 32 Acta Geographica, Geologica et Meteorologica Debrecina : 51 -66.

  • Search Google Scholar
 • Magyar, I. 1995: Late Miocene Mollusc biostratigraphy in the Eastern part of the Pannonian Basin (Tiszántúl, Hungary). -- Geologica Carpathica, 46, pp. 29-36.

  'Late Miocene Mollusc biostratigraphy in the Eastern part of the Pannonian Basin (Tiszántúl, Hungary) ' () 46 Geologica Carpathica : 29 -36.

  • Search Google Scholar
 • Fűköh, L. 1990: A magyarországi holocén Mollusca-fauna fejlődéstörténete az elmúlt tízezer év során (Historical evolution of the Hungarian Holocene Mollusc fauna during last 10,000 years). -- Kandidátusi értekezés, Gyöngyös, p. 119.

  A magyarországi holocén Mollusca-fauna fejlődéstörténete az elmúlt tízezer év során (Historical evolution of the Hungarian Holocene Mollusc fauna during last 10,000 years) , () 119.

  • Search Google Scholar
 • Fűköh, L. 1991: Examinations on faunal-history of the Hungarian Holocene Mollusc fauna (Characterization of the succession phase). -- Folia Historico-naturales Musei Matraensis, 17, pp. 13-28.

  'Examinations on faunal-history of the Hungarian Holocene Mollusc fauna (Characterization of the succession phase) ' () 17 Folia Historico-naturales Musei Matraensis : 13 -28.

  • Search Google Scholar
 • Balogh, M. (2000: A lápok rendszerezése (Systematization of swamps). -- In: Szurdoki, E. (Ed.): Tőzegmohás élőhelyek Magyarországon: kutatás, kezelés, védelem (Sphagnum biotopes in Hungary: research, handling, protect). CEWEEB Munkacsoport, Miskolc, pp. 57-65.

  Tőzegmohás élőhelyek Magyarországon: kutatás, kezelés, védelem (Sphagnum biotopes in Hungary: research, handling, protect) , () 57 -65.

  • Search Google Scholar
 • Báldi, T. 1973: Mollusca fauna of the Hungarian Upper Oligocene (Egerian). -- Akadémiai Kiadó, Budapest, 511 p.

  Mollusca fauna of the Hungarian Upper Oligocene (Egerian) , () 511.

 • Báldi, T. 1979: A történeti földtan alapjai (Principles of historical geology). -- Tankönyvkiadó, Budapest, 309 p.

  A történeti földtan alapjai (Principles of historical geology) , () 309.

 • Ádám, L., S. Marosi, J. Szilárd 1959: A Mezőföld természeti földrajza (Geography of the Mezőföld). -- Akadémiai Kiadó, Budapest, 216 p.

  A Mezőföld természeti földrajza (Geography of the Mezőföld) , () 216.

 • Lozek, V. 1964: Quartärmollusken der Tschechoslowakei. -- Rozpravy Ústavu ústedniku geologichkého, 31, Praga.

  'Quartärmollusken der Tschechoslowakei ' () 31 Rozpravy Ústavu ústedniku geologichkého .

  • Search Google Scholar
 • Lóczy, L. 1913: A Balaton tó tudományos vizsgálatának eredményei (Results of the study of Balaton lake). -- Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottságának kiadványa. Budapest, 61 p.

  A Balaton tó tudományos vizsgálatának eredményei (Results of the study of Balaton lake) , () 61.

  • Search Google Scholar
 • Birks, H.J.B. 1986: Numerical zonation, comparison and correlation of Quaternary pollenstratigraphical data. -- In: Berglund, B.E. (Ed.): Handbook of Holocene palaeoecology and palaeohydrology. J. Wiley and Sons, Chichester, pp. 743-774.

  Handbook of Holocene palaeoecology and palaeohydrology , () 743 -774.

 • Birks, H.J.B., H.H. Birks 1980: Quaternary Palaeoecology. -- E. Arnold, London, p. 289.

  Quaternary Palaeoecology , () 289.

 • Birks, H.J.B., R.W. Mathewes 1978: Studies in the vegetational history of Scotland. -- V. Later Devensian and Early Flandrian pollen and macrofossil stratigraphy at Abernethy Forest, Inverness-shire. New Phytologist, 80, pp. 455-484.

  'Studies in the vegetational history of Scotland ' () 80 V. Later Devensian and Early Flandrian pollen and macrofossil stratigraphy at Abernethy Forest, Inverness-shire. New Phytologist : 455 -484.

  • Search Google Scholar
 • Casagrande, A. 1934: Die Aräometer-Methode zur Bestimmung der Kornverteilung von Böden und anderer Materialien. -- Universität zu Berlin.

  Die Aräometer-Methode zur Bestimmung der Kornverteilung von Böden und anderer Materialien , ().

  • Search Google Scholar
 • Cushing, E.J. 1967: Late Wisconsin pollen stratigraphy and the glacial sequence in Minnesota. -- In: Cushing, E.J., H.E. Wright (Eds): Quaternary Palaeoecology, Yale University Press, pp. 59-88.

  , () 59 -88.

 • Cserny, T. 2000: Komplex földtani kutatások hazai tavakon, lápokon és mocsarakon. (Complex geological researches on Hungarian lakes, swamps and marshes). -- In: Szurdoki, E. (Ed.): Tőzegmohás élőhelyek Magyaroszágon: kutatás, kezelés, védelem (Sphagnum biotopes in Hungary: research, handling, protect) CEWEEB Munkacsoport, Miskolc, pp. 27-41.

  Tőzegmohás élőhelyek Magyaroszágon: kutatás, kezelés, védelem (Sphagnum biotopes in Hungary: research, handling, protect) CEWEEB Munkacsoport, Miskolc, pp , () 27 -41.

  • Search Google Scholar
 • Cserny, T. 2001: A Velencei-tó limnológiai és földtani kutatási eredményeinek áttekintése, újabb limnogeológiai adatok alapján (Review of the results of the geological and limnological research of Lake Velence on the basis of new limnogeological data). -- Hidrológiai Közlöny, 81, pp. 349-352.

  'A Velencei-tó limnológiai és földtani kutatási eredményeinek áttekintése, újabb limnogeológiai adatok alapján (Review of the results of the geological and limnological research of Lake Velence on the basis of new limnogeological data) ' () 81 Hidrológiai Közlöny : 349 -352.

  • Search Google Scholar
 • Cserny, T. 2002: Tavak és lápok üledékének komplex földtani vizsgálata paleokörnyezet rekonstrukció céljából (Integrated geological investigation of lake and mire sediments for paleoenvironment reconstruction). -- MÁFI Évi Jel. 1997-1998/I--II., pp. 135-150.

  'Tavak és lápok üledékének komplex földtani vizsgálata paleokörnyezet rekonstrukció céljából (Integrated geological investigation of lake and mire sediments for paleoenvironment reconstruction) ' () MÁFI Évi Jel. 1997-1998/I--II : 135 -150.

  • Search Google Scholar
 • Cserny, T., E. Nagy-Bodor 2000: Limnogeological investigations on Lake Balaton. -- In: Gierlowski-Kordesch, E., K. Kelts (Eds): Lake Basins Through Space and Time. AAPG Studies in Geology 46, pp. 605-618.

  Limnogeological investigations on Lake Balaton 46 605 618

 • Cserny, T., P. Sümegi 2003: Late Quaternary geohistory of Sárrét Basin, based on studies on core Sárrét-2, Hungary. -- Acta Geol. Hung., 46/4, pp. 391-405 (this volume).

  'Late Quaternary geohistory of Sárrét Basin, based on studies on core Sárrét-2, Hungary ' () 46/4 Acta Geol. Hung. : 391 -405.

  • Search Google Scholar
 • Dömsödi, J. 1977: A Fejér-megyei Sárrét talajjavító anyagai (tőzeg, lápföld, lápi mész). (Materials for soil amelioration from the Sárrét of Fejér country [peat, lime-mud]). -- Agrokémia és Talajtan, 26, pp. 331-350.

  'A Fejér-megyei Sárrét talajjavító anyagai (tőzeg, lápföld, lápi mész) ' () 26 (Materials for soil amelioration from the Sárrét of Fejér country [peat, lime-mud]). -- Agrokémia és Talajtan : 331 -350.

  • Search Google Scholar
 • Kertész, R., P. Sümegi, M. Kozák, M. Braun, E. Félegyházi, E. Hertelendi 1994: Archeological and Paleoecological study of an Early Holocene settlement in the Jászság Area. -- Acta Geographica, Geologica et Meteorologica Debrecina, 32, pp. 5-49.

  'Archeological and Paleoecological study of an Early Holocene settlement in the Jászság Area ' () 32 Acta Geographica, Geologica et Meteorologica Debrecina : 5 -49.

  • Search Google Scholar
 • Kormos, T. 1909: A Fejér-megyei Sárrét geológiai múltja és jelene. (Geological past and present of the Sárrét in Fejér-country). -- In: Lóczy, L. (Ed.): A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I.1 (Results of the study of Balaton lake) Paleontológiai Függelék, pp. 1-66, Budapest.

  A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I.1 (Results of the study of Balaton lake) Paleontológiai Függelék , () 1 -66.

  • Search Google Scholar
 • Korpásné-Hódi, M. 1983: A Dunántúli-középhegység északi előtere pannóniai mollusca faunájának paleoökológiai és biosztratigráfiai vizsgálata (Palaeoecological and biostratigraphy of the Pannonian fauna in the northern foreland of the Transdanubian Central Range). -- MÁFI Évk., 66, pp. 1-141.

  'A Dunántúli-középhegység északi előtere pannóniai mollusca faunájának paleoökológiai és biosztratigráfiai vizsgálata (Palaeoecological and biostratigraphy of the Pannonian fauna in the northern foreland of the Transdanubian Central Range) ' () 66 MÁFI Évk. : 1 -141.

  • Search Google Scholar
 • Korpásné-Hódi, M. 1987: A magyarországi fiatal neogén képződmények korrelációs lehetoségei (Correlation possibilities of the Hungarian young Neogene formations). MÁFI Évk., 69, pp. 435-452.

  'A magyarországi fiatal neogén képződmények korrelációs lehetoségei (Correlation possibilities of the Hungarian young Neogene formations) ' () 69 MÁFI Évk. : 435 -452.

  • Search Google Scholar
 • Korpásné-Hódi, M. 1990: Ecostratigraphy of Late Miocene mollusc of the Pannonian basin. -- Paléobiologie Continentale, 17, pp. 393-400.

  'Ecostratigraphy of Late Miocene mollusc of the Pannonian basin ' () 17 Paléobiologie Continentale : 393 -400.

  • Search Google Scholar
 • Kretzoi, M. 1953: A negyedkor taglalása gerinces fauna alapján (Quaternary stratigraphy based on Vertebrate fauna). -- MTA Műszaki Tudományos Osztály Alföldi Kongresszusról készített kiadványa, pp. 89-99.

  A negyedkor taglalása gerinces fauna alapján (Quaternary stratigraphy based on Vertebrate fauna) , () 89 -99.

  • Search Google Scholar
 • Krolopp, E. 1972: Negyedidőszak (Quarter). -- In: Rónai, A., F. Szentes (Eds): Magyarázó Magyarország 200, 000-es földtani térképsorozatához. 34. Székesfehérvár (Memoir to the 1:200.000-scale geological map series of Hungary, 34. Székesfehérvár).

  Magyarázó Magyarország 200, 000-es földtani térképsorozatához. 34. Székesfehérvár (Memoir to the 1:200.000-scale geological map series of Hungary, 34. Székesfehérvár) , ().

  • Search Google Scholar
 • Krolopp, E., M. Szónoky 1982: Az ős-Körös körösladányi rétegsorának paleoökológiai és ősföldrajzi vizsgálata (Palaeoecological and palaeogeographical examinations on the sediment layers of the Palaeo-Körös at Körösladány). -- Alföldi Tanulmányok, 6, pp. 7-23.

  'Az ős-Körös körösladányi rétegsorának paleoökológiai és ősföldrajzi vizsgálata (Palaeoecological and palaeogeographical examinations on the sediment layers of the Palaeo-Körös at Körösladány) ' () 6 Alföldi Tanulmányok : 7 -23.

  • Search Google Scholar
 • Juhász, I., I. Magyar 1992: A pannóniai (s.l.) litofáciesek és molluszka-biofáciesek jellemzése és korrelációja az Alföldön (Characterization and correlation of the Pannonian (s.l.) lithofacies and Mollusc-based biofacies in the Great Hungarian Plain). -- Földtani Közlöny, 122, pp. 167-194.

  'A pannóniai (s.l.) litofáciesek és molluszka-biofáciesek jellemzése és korrelációja az Alföldön (Characterization and correlation of the Pannonian (s.l.) lithofacies and Mollusc-based biofacies in the Great Hungarian Plain) ' () 122 Földtani Közlöny : 167 -194.

  • Search Google Scholar
 • Kerney, M.P., R.A.D. Cameron, J.H. Jungbluth 1983: Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas. -- P. Parey, Hamburg-Berlin, 384 p.

  Die Landschnecken Nord- und Mitteleuropas , () 384.

 • Lowe, J.J., M.J.C. Walker 1984: Reconstructing Quaternary environments. -- Longman Press, London, p. 389.

  Reconstructing Quaternary environments , () 389.

 • Fűköh, L., Zs. Medzihradszky, M. Gasparik 2003: A Muflon-barlang (Bükk-hegység) negyedidőszaki üledékeinek biosztratigráfiai vizsgálata. (Biostratigraphic investigation on the Quaternary sediments of the Muflon-cave (Bükk Mountains). -- In: Dombos, M., G. Lakner (Eds): Előadások és poszterek összefoglalói. 6. Magyar Ökológus Kongresszus Kiadványa, Bessenyei Gy. Könyvkiadó,Gödöllő, p. 94.

  Előadások és poszterek összefoglalói. 6. Magyar Ökológus Kongresszus Kiadványa, Bessenyei Gy. , () 94.

  • Search Google Scholar
 • Gulyás, S. 2001: The paleogeography of Lake Pannon during the deposition of the Congeria rhomboidea beds. -- Geologica Croatica, 54, pp. 15-26.

  'The paleogeography of Lake Pannon during the deposition of the Congeria rhomboidea beds ' () 54 Geologica Croatica : 15 -26.

  • Search Google Scholar
 • Hertelendi, E., N. Kalicz, P. Raczky, F. Horváth, M. Veres, É. Svingor, I. Futó, L. Bartosiewicz 1996: Re-evolution of the Neolithic in eastern Hungary based on calibrated radiocarbon dates. -- Radiocarbon, 37, pp. 239-244.

  'Re-evolution of the Neolithic in eastern Hungary based on calibrated radiocarbon dates ' () 37 Radiocarbon : 239 -244.

  • Search Google Scholar
 • Jacobson, G.L., R.H.W. Bradshaw 1981: The selection of sites for palaeovegetational studies. -- Quaternary Research, 16, pp. 80-96.

  'The selection of sites for palaeovegetational studies ' () 16 Quaternary Research : 80 -96.

  • Search Google Scholar
 • Willis, K.J., P. Sümegi, M. Braun, A. Tóth 1996: Flora, fauna and human impact changes in the Western part of Hungary at late glacial/postglacial transition. -- Manuscript, Cambridge University, Subdepartment of Quaternary Sciences, 37 p.

  Flora, fauna and human impact changes in the Western part of Hungary at late glacial/postglacial transition , () 37.

  • Search Google Scholar
 • Sümegi, P., R. Kertész 2001: Palaeogeographic characteristic of the Carpathian Basin -- an ecological trap during the Early Neolithic? -- In: Kertész, R., J. Makkay (Eds): From the Mesolithic to the Neolithic. Archaeolingua Press, Budapest, pp. 405-416.

  From the Mesolithic to the Neolithic , () 405 -416.

 • Sümegi, P., E. Krolopp 1995: A magyarországi würm korú löszök képződésének paleoökológiai rekonstrukciója (Palaeoecological reconstruction of the formation of the Hungarian Würmian loesses). -- Földtani Közlöny, 124, pp. 125-148.

  'A magyarországi würm korú löszök képződésének paleoökológiai rekonstrukciója (Palaeoecological reconstruction of the formation of the Hungarian Würmian loesses) ' () 124 Földtani Közlöny : 125 -148.

  • Search Google Scholar
 • Sümegi, P., E. Krolopp 2000: Palaeoecological conditions of the Carpathian Basin during an climatic event of the Upper Weichselian I. -- Soosiana, 23-28. pp. 25-49.

  Palaeoecological conditions of the Carpathian Basin during an climatic event of the Upper Weichselian I , () 23 -28.

  • Search Google Scholar
 • Sümegi, P., E. Krolopp 2001: Új adatok a holocén rétegtani és őskörnyezeti vitás kérdéseihez (New data for argued Holocene stratigraphical and paleoecological questions) 4. -- Magyar őslénytani vándorgyűlés előadásainak kivonatai, Pécsvárad, p. 33.

  Új adatok a holocén rétegtani és őskörnyezeti vitás kérdéseihez (New data for argued Holocene stratigraphical and paleoecological questions) , () 33.

  • Search Google Scholar
 • Tóthmérész, B. 1993: NuCoSA 1.0 Number Cruncher for Community Studies and other Ecological Applications. -- Abstracta Botanica, 7, pp. 283-287.

  'NuCoSA 1.0 ' () 7 Number Cruncher for Community Studies and other Ecological Applications. -- Abstracta Botanica : 283 -287.

  • Search Google Scholar
 • Troels-Smith, J. 1955: Karakterisering af lose jordater. -- Danmarks Geologiske Undersogelse, ser. IV. 10, 67 p.

  'Karakterisering af lose jordater ' () 10 Danmarks Geologiske Undersogelse, ser. IV. .

  • Search Google Scholar
 • Willis, K.J. 1997: The Impact of Early Agriculture upon the Hungarian Landscape. -- In: Chapman, J., P. Dolukhanov (Eds): Landscapes in Flux Central and Eastern Europe in Antiquity. Oxford, Oxbow Books, pp. 193-207.

  Landscapes in Flux Central and Eastern Europe in Antiquity , () 193 -207.

 • Willis, K.J., P. Sümegi, M. Braun, A. Tóth 1995: The Late Quaternary Environmental History of Bátorliget, N.E. Hungary. -- Palaeoclimatology, Palaeoecology, Palaeogeography, 118, pp. 25-47.

  'The Late Quaternary Environmental History of Bátorliget, N ' () 118 Hungary. -- Palaeoclimatology, Palaeoecology, Palaeogeography : 25 -47.

  • Search Google Scholar
 • Ränke, W. 1983: Die Mollusken der Grabung Helga Arbi bei Scheelklingen mit einer Anmerkung zum Fund einiger Mesolitscher Schmuckschnecken. -- Archeologische Korrbli., 13, pp. 29-36.

  'Die Mollusken der Grabung Helga Arbi bei Scheelklingen mit einer Anmerkung zum Fund einiger Mesolitscher Schmuckschnecken ' () 13 Archeologische Korrbli. : 29 -36.

  • Search Google Scholar
 • Southwood, T.R.E. 1978: Ecological methods with particular reference to the study of insect populations. -- Chapman and Hall, London, 734 p.

  Ecological methods with particular reference to the study of insect populations , () 734.

  • Search Google Scholar
 • Sümegi, P. 1989: Hajdúság felső-pleisztocén fejlődéstörténete finomrétegtani (üledékföldtani, őslénytani, geokémiai) vizsgálatok alapján (Geohistory of the Hajdúság region based on fine-stratigraphical (sedimentological, paleontological, geochemical) investigation). -- Egyetemi doktori értekezés, 96 p., Debrecen.

  Hajdúság felső-pleisztocén fejlődéstörténete finomrétegtani (üledékföldtani, őslénytani, geokémiai) vizsgálatok alapján (Geohistory of the Hajdúság region based on fine-stratigraphical (sedimentological, paleontological, geochemical) investigation) , () 96.

  • Search Google Scholar
 • Sümegi, P. 1995: Quartermalacological analysis of Late Pleistocene Loess Sediments of the Great Hungarian Plain. -- Malacological Newsletter, Suppl. 1, pp. 79-111.

  'Quartermalacological analysis of Late Pleistocene Loess Sediments of the Great Hungarian Plain ' () 1 Malacological Newsletter, Suppl. : 79 -111.

  • Search Google Scholar
 • Sümegi, P. 1996: Az ÉK--magyarországi löszterületek összehasonlító őskörnyezeti és sztratigráfiai értékelése (Comparative paleoecological and stratigraphic evaluation of the NE Hungarian loess regions). -- Kandidátusi értekezés, 120 p., Debrecen.

  Az ÉK--magyarországi löszterületek összehasonlító őskörnyezeti és sztratigráfiai értékelése (Comparative paleoecological and stratigraphic evaluation of the NE Hungarian loess regions) , () 120.

  • Search Google Scholar
 • Palamarev, E., G. Kitanov, K. Staneva, V. Bozukov 2000: Fossil flora from Paleogene sediments in the northern area of the Mesta Graben in the Western Rhodopés. II. Analysis and stratigraphic importance of the flora. -- Phytologica Balcnica, 6, pp. 3-11.

  'Fossil flora from Paleogene sediments in the northern area of the Mesta Graben in the Western Rhodopés ' () 6 II. Analysis and stratigraphic importance of the flora. -- Phytologica Balcnica : 3 -11.

  • Search Google Scholar
 • Podani, J. 1978: Néhány klasszifikációs és ordináriós eljárás alkalmazása a malakofaunisztikai és cönológiai adatok feldolgozásában. I (Several classification and ordination methods for malacological and coenological data-processing I). -- Állattani Közlemények, 65. pp. 103-113.

  'Néhány klasszifikációs és ordináriós eljárás alkalmazása a malakofaunisztikai és cönológiai adatok feldolgozásában. I (Several classification and ordination methods for malacological and coenological data-processing I) ' () 65 Állattani Közlemények : 103 -113.

  • Search Google Scholar
 • Podani, J. 1979: Néhány klasszifikációs és ordinários eljárás alkalmazása a malakofaunisztikai és cönológiai adatok feldolgozásában. II (Several classification and ordination methods for malacological and coenological data-processing II). -- Állattani Közlemények, 66. pp. 85-97.

  'Néhány klasszifikációs és ordinários eljárás alkalmazása a malakofaunisztikai és cönológiai adatok feldolgozásában. II (Several classification and ordination methods for malacological and coenological data-processing II) ' () 66 Állattani Közlemények : 85 -97.

  • Search Google Scholar
 • Makkay, J. 1970: A kőkor és rézkor Fejér megyében (The Paleolithic, Neolithic and the Copper Age in Fejér county). -- In: Fitz J. (Ed.): Fejér megye története az őskortól a honfoglalásig (The history of Fejér county from the ancient times till the age of the Hungarian Conquest). Fejér megye története I., Székesfehérvár, pp. 9-52.

  Fejér megye története az őskortól a honfoglalásig (The history of Fejér county from the ancient times till the age of the Hungarian Conquest). Fejér megye története I., Székesfehérvár, pp , () 9 -52.

  • Search Google Scholar
 • Marosi, A. 1935: őskőkori szigony Merítőpusztáról (Paleolithic harpoon from Merítőpuszta). -- Székesfehérvári Szemle, 5, pp. 75-76.

  'őskőkori szigony Merítőpusztáról (Paleolithic harpoon from Merítőpuszta) ' () 5 Székesfehérvári Szemle : 75 -76.

  • Search Google Scholar
 • Marosi, A. 1936a: Kormeghatározó adatok a csór-merítőpusztai őskori csontszigonyhoz (Radiocarbon data to the Paleolithic harpoon find of Csór-Merítőpuszta). -- Székesfehérvári Szemle, 6, pp. 40-42.

  'Kormeghatározó adatok a csór-merítőpusztai őskori csontszigonyhoz (Radiocarbon data to the Paleolithic harpoon find of Csór-Merítőpuszta) ' () 6 Székesfehérvári Szemle : 40 -42.

  • Search Google Scholar
 • Fűköh, L., E. Krolopp 1986: Holocene lacustrine fauna from Sárrét, Hungary. -- Proceedings of the 8th International Malacological Congress, Budapest, pp. 85-86.

  'Holocene lacustrine fauna from Sárrét, Hungary ' , , .

 • Meier, T. 1985: The pre-Weichselian nonmarine molluscan fauna from Maastricht-Belvedere (Southern Limburg, the Netherlands). -- Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 39, pp. 75-103.

  'The pre-Weichselian nonmarine molluscan fauna from Maastricht-Belvedere (Southern Limburg, the Netherlands) ' () 39 Mededelingen Rijks Geologische Dienst : 75 -103.

  • Search Google Scholar
 • Molnár, A., P. Sümegi 1992: Klasszifikációs és ordinációs módszerek pleisztocén malakológiai zónák lehatárolásához (Classification and ordination methods in the division of the Pleistocene malacological zones). -- In: Szöőr, Gy. (Ed.): Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások. MTA Debreceni Bizottsága, Debrecen, pp. 37-42.

  Fáciesanalitikai, paleobiogeokémiai és paleoökológiai kutatások , () 37 -42.

 • Nemeskéri, J. 1948: A mezolithikus kultúra új nyomai Magyarországon (New traces of the Mesolithic in Hungary) --. Természettudomány, 3, pp. 221-222.

  'A mezolithikus kultúra új nyomai Magyarországon (New traces of the Mesolithic in Hungary) ' () 3 Természettudomány : 221 -222.

  • Search Google Scholar
 • Nyilas, I., P. Sümegi 1991: The Mollusc fauna of Hortobágy at the end of the Pleistocene (Würm3) and in the Holocene. -- Proceeding of 10th International Malacological Congress, Tübingen, pp. 481-486.

  'The Mollusc fauna of Hortobágy at the end of the Pleistocene (Würm3) and in the Holocene ' , , .

  • Search Google Scholar
 • Fűköh, L. 1992: Malacostratigraphic investigation of the Late Quaternary subsided zones of Hungary. -- Folia Historico-naturales Musei Matraensis, 17, pp. 97-106.

  'Malacostratigraphic investigation of the Late Quaternary subsided zones of Hungary ' () 17 Folia Historico-naturales Musei Matraensis : 97 -106.

  • Search Google Scholar
 • Fűköh, L. 1995: Holocene Malacostratigraphy in Hungary. -- In: Fűköh, L., E. Krolopp, P. Sümegi: Quaternary Malacostratigraphy in Hungary. Malacological Newslwtter, Suppl. 1, 219 p.

  'Holocene Malacostratigraphy in Hungary ' () Quaternary Malacostratigraphy in Hungary. Malacological Newslwtter : 219.

  • Search Google Scholar
 • Marosi, A. 1936b: A székesfehérvári múzeum őskori csontszigonya (The Paleolithic harpoon find of the museum of Székesfehérvár). -- Archaeológiai Értesítő, 54, pp. 83-85.

  'A székesfehérvári múzeum őskori csontszigonya (The Paleolithic harpoon find of the museum of Székesfehérvár) ' () 54 Archaeológiai Értesítő : 83 -85.

  • Search Google Scholar
 • Alexandrowicz, S.W 1984: Srodkowoholocenska Malakofauna z Harcygrundu Kolo Czorsztyna (Peiniski Pas Skalnowy). -- Studia Geologica Polonica, 83, pp. 95-116.

  'Srodkowoholocenska Malakofauna z Harcygrundu Kolo Czorsztyna (Peiniski Pas Skalnowy) ' () 83 Studia Geologica Polonica : 95 -116.

  • Search Google Scholar
 • Fűköh, L. 1997: Biostratigraphic and geomorphic investigation in areas of Hungary subsided during the Holocene. -- Zeitschrift für Geomorphologie, 110, pp. 45-56.

  'Biostratigraphic and geomorphic investigation in areas of Hungary subsided during the Holocene ' () 110 Zeitschrift für Geomorphologie : 45 -56.

  • Search Google Scholar
 • Alexandrowicz, S.W., A. Nadachowski, I. Rydlewski, P. Valde-Novak, W.B. Woloszyn 1985: Subfossil fauna from a cave in the Sboczanski Gully (Pieniny Mts., Poland). -- Folia Quaternaria, 56, pp. 57-78.

  'Subfossil fauna from a cave in the Sboczanski Gully (Pieniny Mts Poland) ' () 56 Folia Quaternaria : 57 -78.

  • Search Google Scholar

Acta Geologica Hungarica
Language English
Size  
Year of
Foundation
1952
Publication
Programme
changed title
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Tudományos Akadémia
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-5278 (Print)
ISSN 1588-2594 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2021 4 1 2
Jun 2021 2 4 4
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 31 0 0
Sep 2021 5 1 1
Oct 2021 0 0 0
Nov 2021 0 0 0