Authors:
Tibor Cserny Geological Institute of Hungary H-1143 Budapest, Stefánia út 14, Hungary

Search for other papers by Tibor Cserny in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Pál Sümegi Department of Geology and Paleontology, University of Szeged H-6720 Szeged, Egyetem u. 2, Hungary

Search for other papers by Pál Sümegi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The Sárrét marshland is situated along the northeastern foothills of the Bakony Mountains, along a NE-SW-trending neotectonic zone. Investigation of the marshland and the reconstruction of its evolution are especially interesting to compare to the present and the expected future stage of Lakes Balaton and Velence. Based on the sedimentological characteristics of the core sequence and the geochemical, physical, and mineralogical composition of the layers, three sedimentological cycles could be separated. The three cycles represent the most important evolutionary phases of lake formation: flourishing and progressive aging. First, a nutrient-poor, open-water lake existed, where clastic sediments (sand and silty clay) were deposited. During the second phase, phytoplankton-produced autogenic lime mud was deposited in the progressively more eutrophic water. Peat accumulation during the third stage indicates the marsh phase of the lake.The results suggest that the studied sequence developed from Late Glacial to Middle Holocene. According to radiocarbon dating the accumulation rate in Sárrét (Sümegi, this volume) corresponds to the sedimentation rates in the Tapolca Basin and Lake Balaton.

 • Willis, K.J. 1997: The impact of early agriculture upon the Hungarian landscape. -- In: Chapman, J., P. Dolukhanov (Eds): Landscapes in Flux Central and Eastern Europe in Antiquity. Oxbow Books, pp. 193-207.

  , () 193 -207 .

 • Sümegi, P. 2003: Régészeti geológia -- tudományos interdiszciplinák találkozása (Archeological geology. Integrated scientific methods). Habilitációs dolgozat, Szeged, Szegedi Tudományegyetem, p. 151.

  Régészeti geológia -- tudományos interdiszciplinák találkozása (Archeological geology , ().

  • Search Google Scholar
 • Marosi, S., S. Somogyi (Eds) 1990: Magyarország kistájainak katasztere I--II. (Catalogue of small geomorphological regions of Hungary). -- Akadémiai Kiadó, Budapest, 1023 p.

  Magyarország kistájainak katasztere I--II , () 1023 .

 • Nagy-Bodor, E., A. Szuromi-Korecz 2001: őslénytani adatok a Velencei-tó múltjáról. Előzetes eredmények (Paleontological data for past tense of Velence Lake. Preliminary investigation). -- Hidrológiai Közlöny 81/5--6, pp. 431-433.

  'őslénytani adatok a Velencei-tó múltjáról ' () 6 Előzetes eredmények (Paleontological data for past tense of Velence Lake. Preliminary investigation). -- Hidrológiai Közlöny 81/5- : 431 -433 .

  • Search Google Scholar
 • Oldfield, F. 1978: Lakes and their drainage basin as units of sediment-based ecological study. -- Progress in Physical Geography, 1. pp. 460-504.

  'Lakes and their drainage basin as units of sediment-based ecological study ' () 1 Progress in Physical Geography : 460 -504 .

  • Search Google Scholar
 • Sümegi, P 1996: Az ÉK-magyarországi löszterületek összehasonlító őskörnyezeti és sztratigráfiai értékelése. (Comparative palaeoecological and stratigraphical valuation of the NE Hungarian loess regions). -- Kandidátusi értekezés, 120 p., Debrecen.

  Az ÉK-magyarországi löszterületek összehasonlító őskörnyezeti és sztratigráfiai értékelése , ().

  • Search Google Scholar
 • Földvári, M. 1986: A földtani kutatásban alkalmazott termoanalitikai müdszerek (Role of differential thermal analysis in mineralogy and in the investigation of geological prospecting). -- Módszertani Közlemények, 1986/1, MÁFI, Budapest, 70 p.

  A földtani kutatásban alkalmazott termoanalitikai müdszerek (Role of differential thermal analysis in mineralogy and in the investigation of geological prospecting) , () 70 .

  • Search Google Scholar
 • Lerman, A. (Ed.) 1978: Lakes chemistry, geology, physics. -- Springer-Verlag, 335 p.

  Lakes chemistry, geology, physics , ().

 • Lóczy, L. sen. 1913: A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. I. A Balaton környékének geológiai képződményei és ezeknek vidékek szerinti telepedése (Results of the scientific investigations of the Balaton region. I. Geological formations of the Balaton area and their regional distribution), 617 p.

  A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei , ().

 • Kelts, K., K.J. Hsü 1978: Freshwater carbonate sedimentation. -- In: Lerman, A. (Ed.): Lakes Chemistry, Geology, Physics. Springer-Verlag, pp. 295-323.

  , () 295 -323 .

 • Kintzler, G. 1936: Pollenanalytische Untersuchungen von Mooren des Westlichen pannonischen Becken.-- Beihefte zum Botanischen Zentralblatt. Bp. 54, 1936, pp. 515-546.

  'Pollenanalytische Untersuchungen von Mooren des Westlichen pannonischen Becken ' () 1936 Beihefte zum Botanischen Zentralblatt. Bp. 54 : 515 -546 .

  • Search Google Scholar
 • Kormos, T. 1911: A Fejér megyei Sárrét geológiai múltja és jelene (Geological past and present of Sárrét in Fejér county). -- A Balaton tudományos tanulmányozásának erdményei. I. 1. Paleontológiai függelék., Budapest, pp. 1ε66.

  A Fejér megyei Sárrét geológiai múltja és jelene (Geological past and present of Sárrét in Fejér county) , ().

  • Search Google Scholar
 • Loczy, L. 1913: A Balaton tó tudományos vizsgálatának eredményei (Results of the study of Balaton lake). -- Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottságának kiadványa. Budapest, 61 p.

  A Balaton tó tudományos vizsgálatának eredményei (Results of the study of Balaton lake) , ().

  • Search Google Scholar
 • Sümegi, P., E. Krolopp 1995: A magyarországi würm korú löszök képződésének paleoökológiai rekonstrukciója (Palaeoecological reconstruction of the formation of the Hungarian Würmian loesses). -- Földtani Közlöny, 124. pp. 125-148.

  'A magyarországi würm korú löszök képződésének paleoökológiai rekonstrukciója (Palaeoecological reconstruction of the formation of the Hungarian Würmian loesses) ' () 124 Földtani Közlöny : 125 -148 .

  • Search Google Scholar
 • Sümegi, P., E. Magyari, P Daniel, E. Hertelendi, E. Rudner 1999: A kardoskúti Fehér-tó negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója (Reconstruction of Quaternary geohistory of Fehér lake at Kardoskút). -- Főldtani Közlöny, 129. pp. 479-519.

  'A kardoskúti Fehér-tó negyedidőszaki fejlődéstörténetének rekonstrukciója (Reconstruction of Quaternary geohistory of Fehér lake at Kardoskút) ' () 129 Főldtani Közlöny : 479 -519 .

  • Search Google Scholar
 • Wallacher, L. 1993: Üledékes kőzetek és kőzetalkotó ásványaik (Sediments and their minerals). -- Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 472 p.

  Üledékes kőzetek és kőzetalkotó ásványaik (Sediments and their minerals) , () 472 .

  • Search Google Scholar
 • Ádám, L., S. Marosi, J. Szilárd 1959: A Mezőföld természeti földrajza (Geography of the Mezőföld). -- Akadémiai Kiadó, Budapest, 513 p.

  A Mezőföld természeti földrajza (Geography of the Mezőföld) , () 513 .

 • Bengtsson, L., M. Enell 1985: Chemical analysis. -- In: Berglund, B.E. (Ed.): Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, John Wiley, New York, pp 423-448.

  , () 423 -448 .

 • Birks, H.J.B., H.H. Birks 1980: Quaternary Palaeoecology. -- E. Arnold, London, 289 p.

  Quaternary Palaeoecology , () 289 .

 • Braun, M., P. Sümegi, L. Szőcs, Gy. Szöőr 1993: A kállósemjéni Nagy-Mohos láp fejlődéstörténete (Development of the Nagy-Mohos peat at Kállósemjén). -- Jósa András Múzeum Évkönyve, 33-35. pp. 335-366.

  A kállósemjéni Nagy-Mohos láp fejlődéstörténete (Development of the Nagy-Mohos peat at Kállósemjén) , () 335 -366 .

  • Search Google Scholar
 • Cserny, T. 2000: Komplex földtani kutatások hazai tavakon, lápokon és mocsarakon. (Complex geologic researches on Hungarian lakes, swamps and marshes). -- In: Szurdoki, E. (Ed.): Tőzegmohás élőhelyek Magyaroszágon: kutatás, kezelés, védelem. (Sphagnum biotopes in Hungary: research, handling, protect) pp. 27-41. CEWEEB Munkacsoport, Miskolc.

  , () 27 -41 .

 • Cserny, T. 2001: A Velencei-tó limnológiai és földtani kutatási eredményeinek áttekintése, újabb limnogeológiai adatok alapján (Review of the results of the geologic and limnological research of Lake Velence on the basis of new limnogeologic data). -- Hidr. Közl. 81/5-6., pp. 349-352.

  'A Velencei-tó limnológiai és földtani kutatási eredményeinek áttekintése, újabb limnogeológiai adatok alapján (Review of the results of the geologic and limnological research of Lake Velence on the basis of new limnogeologic data) ' () 81 Hidr. Közl. : 349 -352 .

  • Search Google Scholar
 • Cserny, T. 2002: Tavak és lápok üledékének komplex földtani vizsgálata paleokörnyezet rekonstrukció céljából (Integrated geologic investigation of lake and mire sediments for paleoenvironment reconstruction). -- MAFI Évi Jel. 1997-1998/I--II, pp. 135-150.

  'Tavak és lápok üledékének komplex földtani vizsgálata paleokörnyezet rekonstrukció céljából (Integrated geologic investigation of lake and mire sediments for paleoenvironment reconstruction) ' () MAFI Évi Jel. 1997-1998/I--II : 135 -150 .

  • Search Google Scholar
 • Cserny, T., E., Nagy-Bodor 2000: Limnogeological investigations on Lake Balaton. -- In: Gierlowski-Kordesch, E., K. Kelts (Eds): Lake Basins Through Space and Time, AAPG Studies in Geology 46, pp. 605-618.

  Limnogeological investigations on Lake Balaton 46 605 618

 • Dömsödi, J. 1977: Lápi eredetű szervesanyag-tartalékaink mezőgazdasági hasznosítása. (Agricultural use of bog-originated organic-reserves in Hungary). -- Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, p. 123.

  Lápi eredetű szervesanyag-tartalékaink mezőgazdasági hasznosítása , ().

 • Filepp, Gy. 1988: Talajkémia (Soil Chemistry). -- Akadémiai Kiadó, Budapest, 293 p.

  Talajkémia (Soil Chemistry) , () 293 .

 • Aaby, B., B.E., Berglund 1985: Characterization of peat and lake sediments. -- In: Berglund, B.E. (Ed.): Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, John Wiley, New York, pp. 231-245.

  , () 231 -245 .

 • Aaby, B., G. Digerfeldt 1985: Sampling techniques for lakes and bogs. -- In: Berglund, B.E. (Ed.): Handbook of Holocene Palaeoecology and Palaeohydrology, John Wiley, New York, pp. 181-194.

  , () 181 -194 .

 • Collapse
 • Expand

Acta Geologica Hungarica
Language English
Size  
Year of
Foundation
1952
Publication
Programme
changed title
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0236-5278 (Print)
ISSN 1588-2594 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2023 21 0 0
Jan 2024 43 3 2
Feb 2024 25 2 0
Mar 2024 3 0 0
Apr 2024 25 0 0
May 2024 9 0 0
Jun 2024 0 0 0